Koostööpartnerid

Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista ja universaaleista ominaisuuksista
Corpus study on language-specific and universal features in learner language
http://www.oulu.fi/hutk/sutvi/oppijankieli/tutkimus/

Kasulikud lingid

Õppijakeele korpused

Cambridge Learner Corpus
http://www.cambridge.org/elt/corpus/learner_corpus2.htm

Longman Learners’ Corpus
http://www.longman.com/dictionaries/corpus/learners.html

CHILDES (suulise lastekeele ning K2 õppijakorpused)
http://childes.psy.cmu.edu/

International Corpus of Learner English
http://cecl.fltr.ucl.ac.be/Cecl-Projects/Icle/icle.htm

Antwerp Corpus of Institutional Discourse
http://www.contragram.ugent.be/newsle12.html#Acid

Japanese EFL Learner Corpus
http://leo.meikai.ac.jp/~tono/paper/crg.pdf

ASK

http://aksis.uib.no/om-aksis/kompetanse/korpus/

Artiklid, dissertatsioonid, tutvustused

Automaatsest veadiagnoosimisest (doktorväitekiri)
http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2003/VandeventerA/these.pdf

Bigert, Johnny 2005. Automatic and Unsupervised Methods in Natural Language Processing. Doctoral Thesis. Stockholm. http://www.nada.kth.se/~johnny/docs/thesis.pdf

Muu

FreeText (korpusepõhine keeleõppesüsteem)
http://www.latl.unige.ch/freetext/en/description.html

Corpus Presenter (korpusetöötluse tarkvarapakett)
http://www.uni-essen.de/~lan300/HICKEY.htm

Text, Speech, and Language Technology (Kluwer Academic Publishers Books Series)

http://www.cs.vassar.edu/~ide/tslt.html

Korpuslingvistika

http://www.essex.ac.uk/linguistics/clmt/w3c/corpus_ling/content/introduction.html

Terminisõnastik
http://donelaitis.vdu.lt/publikacijos/SDoCL.htm