Materjalid

Seminarid ja konverentsid
27.-28. oktoobril 2010 toimus Eesti vahekeele korpuse töörühma V sügisseminar Esimese ja teise keele omandamine ning korpusuuringud.
6. novembril 2009 toimus IV sügisseminar  Korpusuuring ja meetodid. Vt:  IV sügisseminari teesid, ettekanded. Ilmunud on artiklite kogumik.

13. novembril 2008 toimus III sügisseminar "Korpusuuringute metodoloogia ja märgendamise probleemid". Ilmunud on artiklite kogumik.

15. - 17. jaanuar 2008 toimus Oulu ja Tallinna Ülikooli õppijakeelekorpuste talveseminar „Standardtarkvara rakendamisvõimalusi soome ja eesti õppijakeele analüüsimisel”.

1. novembril 2007 toimus Tallinna Ülikoolis eesti filoloogia osakonna üld- ja rakenduslingvistika õppetooli II sügisseminar "Õppijakeele analüüs: võimalused, probleemid, vajadused". Ilmunud on artiklite kogumik.

20. oktoobril 2006 toimus Tallinna Ülikoolis eesti filoloogia osakonna üld- ja rakenduslingvistika õppetooli ning Haridustehnoloogia keskuse ühisseminar "Tallinna Ülikooli keelekorpuste optimaalsus, töötlemine ja kasutamine". Ilmunud on artiklite kogumik.

Eesti ja vene verbid võrdlevalt.