Tallinna Ülikooli keelekorpuste optimaalsus, töötlemine ja kasutamine / Toim. P. Eslon. Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 9. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2007, 181 lk.