Sisesta tekst


Sõnavormid Sagedus Lemmad Algussilbid Kesksilbid Lõpusilbid Teksti üldandmed Erinevad sõnapikkused Sarnaste tekstide andmed Laused Sarnaste lausete andmed
Teksti üldandmed
Sõnade arv Lausete arv Keskmine sõnapikkus Lause keskmine pikkus Pikima sõna pikkus Pikimad sõnad Lühima sõna pikkus Lühimad sõnad
2 1 5.0 2.0 5 ['lorem', 'ipsum'] 5 ['lorem', 'ipsum']