Sisesta tekst


Sõnavormid Sagedus Lemmad Algussilbid Kesksilbid Lõpusilbid Teksti üldandmed Erinevad sõnapikkused Sarnaste tekstide andmed Laused Sarnaste lausete andmed

Selliste lausete arv

Sõnade arv lauses

Protsent

0 0 0.0
0 1 0.0
1 2 100.0
0 3 0.0
0 4 0.0
0 5 0.0
0 6 0.0
0 7 0.0
0 8 0.0
0 9 0.0
0 10 0.0
0 11 0.0
0 12 0.0
0 13 0.0
0 14 0.0
0 15 0.0
0 16 0.0
0 17 0.0
0 18 0.0
0 19 0.0