Sisesta tekst


Sõnavormid Sagedus Lemmad Algussilbid Kesksilbid Lõpusilbid Teksti üldandmed Erinevad sõnapikkused Sarnaste tekstide andmed Laused Sarnaste lausete andmed
Sinu andmed
Lausete arv Sõnade arv
Lühim sõna Pikim sõna Keskmine sõnapikkus Kahesõnaliste lausete protsent Kolmesõnaliste lausete protsent Neljasõnaliste lausete protsent Viiesõnaliste lausete protsent 6-9sõnaliste lausete protsent 10-20sõnaliste lausete protsent
1 2 5 5 5.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koefitsiendid ja nende muutmine
0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0Andmed sarnastest tekstidest
Korpus Keeletase Sõnade arv Sõnade arv log10 Lausete arv Lausete arv log10 Keskmine lühim sõna Keskmine pikim sõna Kahesõnaliste lausete protsent Kolmesõnaliste lausete protsent Neljasõnaliste lausete protsent Viiesõnaliste lausete protsent 6-9 sõnaliste lausete protsent 10-20 sõnaliste lausete protsent Erinevus Dokumentide arv päringus Sõnade arv kokku
Vene keel kui võõrkeel teadmata 338.5 2.5296 51.6667 1.7132 1.0 14.8333 9.4683 2.495 5.5417 12.7633 31.5083 34.8367 12.8572 6 2031
koik A2 150.9661 2.1789 19.9492 1.2999 1.7966 14.339 0.3444 7.2173 11.4578 15.9734 48.1459 20.2702 13.2034 59 8907
koik A2 224.6175 2.3514 35.9217 1.5554 1.3272 17.0783 5.3356 14.3815 11.3717 11.1749 38.5424 20.8039 13.4299 217 48742
EVKK A2 146.5 2.1658 18.2021 1.2601 1.7553 14.2979 0.4538 6.7618 10.2564 14.5577 47.3418 24.1659 13.6747 94 13771
koik A2 143.0864 2.1556 17.2469 1.2367 1.7531 14.4074 0.3521 6.0012 9.1033 14.7604 48.1994 25.6789 13.9807 81 11590
koik A2 152.1613 2.1823 17.6129 1.2458 1.6452 14.129 0.62 6.9803 8.0571 11.8852 43.8542 33.2681 14.2599 31 4717
EVKK A2 153.5938 2.1864 17.7188 1.2484 1.6563 14.1875 0.6006 6.7622 8.1525 11.5137 44.22 33.2703 14.3247 32 4915
Eesti teaduskeel teadmata 834.75 2.9216 147.25 2.1681 0.75 19.0 3.3325 2.9625 2.9075 1.6675 15.11 26.2125 14.3621 4 3339
koik A 173.2345 2.2386 22.095 1.3443 1.4981 16.0697 3.7066 7.1382 11.2641 10.5074 38.0607 25.2016 14.393 1305 226071
koik teadmata 264.2615 2.422 34.3056 1.5354 1.2551 16.1217 9.7261 8.5192 7.7746 9.1203 35.972 22.8078 14.4082 11868 3136256
koik B2 358.3333 2.5543 40.6667 1.6092 1.6667 13.3333 1.3333 2.0 7.0367 6.37 40.9633 38.82 14.4144 3 1075
koik B1 210.14 2.3225 22.424 1.3507 1.528 15.096 1.338 3.4579 7.1388 9.6796 41.9794 35.9566 15.6138 250 52535
EVKK B1 214.2567 2.3309 22.8633 1.3591 1.54 15.37 1.311 3.7532 7.1572 9.4698 42.3504 35.0042 15.7489 300 64277
EVKK teadmata 260.817 2.4163 27.9558 1.4465 1.6719 15.5741 1.5597 5.8827 8.4831 10.4544 42.4903 28.4217 15.8295 317 82679
EVKK teadmata 1097.75 3.0405 127.625 2.1059 1.25 16.875 5.5613 6.9963 9.6463 8.1075 42.5375 15.9875 16.2743 8 8782
koik teadmata 289.6517 2.4619 30.3461 1.4821 1.4539 16.1596 2.9202 4.5788 7.2111 7.3482 35.8669 36.7921 16.4431 445 128895
koik teadmata 278.5907 2.445 28.228 1.4507 1.6244 16.1166 1.4903 5.162 7.5865 9.3553 41.102 32.4733 16.6979 386 107536
koik B2 385.7661 2.5863 36.3548 1.5606 1.3145 17.0403 1.384 2.6173 3.7748 7.5252 37.3457 43.6641 18.1243 124 47835
koik teadmata 579.0964 2.7628 66.7349 1.8244 1.0602 21.0361 8.4187 3.4702 7.8134 6.7906 35.3891 31.3601 18.2522 166 96130
EVKK B2 324.2282 2.5109 29.6107 1.4714 1.3691 17.1611 1.3545 2.5781 4.0144 7.3934 38.5537 42.4367 18.4351 149 48310
koik C 596.3862 2.7755 60.4143 1.7811 1.1739 19.3018 2.9633 4.1258 5.4547 5.9746 32.2751 39.9159 18.6793 391 233187
koik C1 878.3385 2.9437 93.1308 1.9691 1.1692 19.9231 3.3724 1.9212 2.9478 5.5358 31.3565 45.3435 18.7589 130 114184
Eesti keele olümpiaadi tööd teadmata 930.381 2.9687 87.4603 1.9418 1.381 18.5873 0.9568 1.7944 3.6283 4.7824 31.3132 51.6914 19.3476 63 58614
koik teadmata 1130.5 3.0533 98.8462 1.995 1.3077 18.0 4.0081 3.7162 5.7288 7.0023 33.8669 34.9965 19.7705 26 29393
Eesti keele olümpiaadi tööd C1 1033.6757 3.0144 94.3784 1.9749 1.3514 18.8649 0.6527 1.7222 3.8622 4.6703 30.5811 52.3073 19.8438 37 38246
koik C2 1630.0 3.2122 146.0 2.1644 1.0 19.0 4.62 11.54 3.85 3.08 23.08 43.11 20.198 1 1630
koik C1 868.0847 2.9386 76.5424 1.8839 1.2034 18.9153 0.9344 1.4973 2.9307 4.6019 30.9981 53.2966 20.202 59 51217
EVKK C1 661.439 2.8205 53.9268 1.7318 1.2195 19.0976 1.2066 1.5676 2.7115 4.7224 31.8217 52.2666 21.0924 41 27119
K1 referentskorpus teadmata 590.9514 2.7716 41.7838 1.621 1.1838 21.2486 1.5773 1.8145 2.402 3.1667 22.0938 66.4056 24.0933 185 109326
K1 referentskorpus C2 718.217 2.8563 49.717 1.6965 1.1038 21.7642 1.8584 1.7475 2.1574 3.2316 22.1085 65.0731 24.7233 106 76131
K1 referentskorpus teadmata 859.25 2.9341 62.75 1.7976 1.0 23.3333 1.0783 1.8342 3.445 3.4567 23.9092 62.2867 24.8265 12 10311
Otsingu parameetrid
Sõna Korpus Teksti keel Elukoht Vanus Emakeel Keele valdamise tase Abivahendid Teksti tüüp Sotsiaalne taust Sugu Kodune keel Haridus
täpsustamata Vene keel kui võõrkeel et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata A2 jah teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata A2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata teadmata A2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata A2 teadmata essee teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata vene A2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata vene A2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata Eesti teaduskeel et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata A teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
loom koik et pole oluline teadmata teadmata B2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata B1 teadmata essee teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata teadmata B1 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et soome teadmata soome teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
kuulma EVKK et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline kuni18 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata soome teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata B2 teadmata essee teadmata teadmata teadmata teadmata
kodune koik et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata teadmata B2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata C teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata C1 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata Eesti keele olümpiaadi tööd et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
loodus koik et tallinn kuni26 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata Eesti keele olümpiaadi tööd et pole oluline teadmata teadmata C1 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata C2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata C1 teadmata essee teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata teadmata C1 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata K1 referentskorpus et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata K1 referentskorpus et pole oluline teadmata teadmata C2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
tartu K1 referentskorpus et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata