Sisesta tekst


Sõnavormid Sagedus Lemmad Algussilbid Kesksilbid Lõpusilbid Teksti üldandmed Erinevad sõnapikkused Sarnaste tekstide andmed Laused Sarnaste lausete andmed
Sinu andmed
Lausete arv Sõnade arv
Lühim sõna Pikim sõna Keskmine sõnapikkus Kahetäheliste sõnade protsent Kolmetäheliste sõnade protsent Neljatäheliste sõnade protsent Viietäheliste sõnade protsent 6-9täheliste sõnade protsent 10-20täheliste sõnade protsent
1 2 5 5 5.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Koefitsiendid ja nende muutmine
0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0Andmed sarnastest tekstidest
Korpus Keeletase Sõnade arv Sõnade arv log10 Lausete arv Lausete arv log10 Keskmine lühim sõna Keskmine pikim sõna Kahetäheliste sõnade protsent Kolmetäheliste sõnade protsent Neljatäheliste sõnade protsent Viietäheliste sõnade protsent 6-9 täheliste sõnade protsent 10-20 täheliste sõnade protsent Erinevus Dokumentide arv päringus Sõnade arv kokku
Vene keel kui võõrkeel teadmata 338.5 2.5296 51.6667 1.7132 1.0 14.8333 9.3333 10.915 9.3883 12.6267 30.055 11.2067 12.8572 6 2031
EVKK A2 129.4314 2.112 16.7255 1.2234 1.8824 13.8627 20.9396 8.9082 20.348 15.7486 23.7057 6.0965 13.06 51 6601
koik A2 150.9661 2.1789 19.9492 1.2999 1.7966 14.339 20.6895 8.8993 20.2997 15.4219 24.0137 6.1715 13.2034 59 8907
koik A2 224.6175 2.3514 35.9217 1.5554 1.3272 17.0783 17.6256 8.742 18.5864 12.3388 28.0673 8.1841 13.4299 217 48742
EVKK A2 146.5 2.1658 18.2021 1.2601 1.7553 14.2979 19.6076 9.4696 19.8705 14.8461 25.2246 6.4003 13.6747 94 13771
koik A2 143.0864 2.1556 17.2469 1.2367 1.7531 14.4074 19.7651 9.824 19.8133 14.5285 25.2443 6.3398 13.9807 81 11590
koik A2 152.1613 2.1823 17.6129 1.2458 1.6452 14.129 17.6197 10.8971 20.0387 12.8158 26.751 7.1426 14.2599 31 4717
EVKK A2 153.5938 2.1864 17.7188 1.2484 1.6563 14.1875 17.6372 10.9353 19.7281 12.8731 26.7672 7.2353 14.3247 32 4915
Eesti teaduskeel teadmata 834.75 2.9216 147.25 2.1681 0.75 19.0 7.4275 5.08 5.535 5.5575 17.4825 20.2775 14.3621 4 3339
koik A 173.2345 2.2386 22.095 1.3443 1.4981 16.0697 16.1537 9.0736 17.2109 14.4169 28.1585 8.0914 14.393 1305 226071
koik teadmata 264.2615 2.422 34.3056 1.5354 1.2551 16.1217 16.094 8.083 16.2453 13.7596 28.0728 8.5317 14.4082 11868 3136256
koik B2 358.3333 2.5543 40.6667 1.6092 1.6667 13.3333 15.6767 12.26 19.26 14.64 29.1667 4.4 14.4144 3 1075
EVKK A2 138.9714 2.1429 15.2571 1.1835 1.6857 14.2286 17.7837 10.4309 19.1471 13.8754 27.2657 6.786 14.7133 35 4864
EVKK A2 130.7143 2.1163 13.75 1.1383 1.7143 14.0 17.49 11.2921 19.6064 13.0818 26.6243 7.2114 14.9874 28 3660
koik B1 210.14 2.3225 22.424 1.3507 1.528 15.096 16.6982 10.7018 17.7394 14.6613 26.8976 7.7207 15.6138 250 52535
EVKK B1 215.1538 2.3327 22.9451 1.3607 1.4286 15.2967 15.9418 10.8891 17.734 13.9774 27.4912 8.0081 15.7451 182 39158
EVKK B1 214.2567 2.3309 22.8633 1.3591 1.54 15.37 16.4822 10.8873 17.8669 14.7983 26.701 7.6455 15.7489 300 64277
EVKK B1 207.7193 2.3175 22.0965 1.3443 1.7105 15.5263 17.1163 11.0348 17.9774 16.0669 25.6299 7.0912 15.8058 114 23680
EVKK teadmata 260.817 2.4163 27.9558 1.4465 1.6719 15.5741 16.9816 10.0721 17.696 15.8494 26.0809 7.7245 15.8295 317 82679
EVKK teadmata 244.9392 2.3891 27.6333 1.4414 1.4013 16.838 14.6275 9.3577 16.1226 14.1469 27.821 9.6867 15.9861 3439 842346
EVKK teadmata 1097.75 3.0405 127.625 2.1059 1.25 16.875 11.7013 10.005 16.2912 14.0725 27.825 11.9838 16.2743 8 8782
koik teadmata 289.6517 2.4619 30.3461 1.4821 1.4539 16.1596 14.8745 9.6181 15.8835 14.393 27.9939 9.9402 16.4431 445 128895
koik teadmata 278.5907 2.445 28.228 1.4507 1.6244 16.1166 16.1828 9.9892 17.0291 15.5248 26.4874 8.6305 16.6979 386 107536
koik B2 385.7661 2.5863 36.3548 1.5606 1.3145 17.0403 13.8169 11.5818 16.3206 14.1206 28.0818 9.3618 18.1243 124 47835
koik teadmata 579.0964 2.7628 66.7349 1.8244 1.0602 21.0361 13.7522 10.8267 14.6869 12.9848 28.7028 10.2289 18.2522 166 96130
EVKK B2 309.1233 2.4901 28.2603 1.4512 1.2055 17.137 12.8715 11.4456 15.5415 13.7438 28.0827 10.6919 18.3989 73 22566
EVKK B2 324.2282 2.5109 29.6107 1.4714 1.3691 17.1611 13.3341 11.467 16.0554 14.4468 28.3523 9.4907 18.4351 149 48310
EVKK B2 334.2267 2.524 30.4533 1.4836 1.5333 17.1467 13.7589 11.5027 16.5763 15.1463 28.612 8.316 18.4589 75 25067
Eesti keele olümpiaadi tööd B2 991.2143 2.9962 98.4286 1.9931 1.2143 18.1429 16.0686 12.4336 17.9521 14.1929 27.7157 6.7207 18.592 14 13877
koik C 596.3862 2.7755 60.4143 1.7811 1.1739 19.3018 11.2093 9.3805 14.1214 13.8481 28.936 13.203 18.6793 391 233187
koik C1 878.3385 2.9437 93.1308 1.9691 1.1692 19.9231 12.2726 10.7145 16.6772 13.2313 28.6141 11.1965 18.7589 130 114184
Eesti keele olümpiaadi tööd teadmata 930.381 2.9687 87.4603 1.9418 1.381 18.5873 14.8241 11.7841 17.871 15.0138 27.0049 8.3108 19.3476 63 58614
koik teadmata 1130.5 3.0533 98.8462 1.995 1.3077 18.0 13.5185 10.8392 16.2754 13.3654 29.0404 9.7323 19.7705 26 29393
Eesti keele olümpiaadi tööd C1 1033.6757 3.0144 94.3784 1.9749 1.3514 18.8649 14.2965 11.95 17.9676 15.0562 26.9397 8.5359 19.8438 37 38246
koik C2 1630.0 3.2122 146.0 2.1644 1.0 19.0 14.48 12.28 14.41 13.19 28.32 10.79 20.198 1 1630
koik C1 868.0847 2.9386 76.5424 1.8839 1.2034 18.9153 13.3342 11.3539 16.0415 14.5142 28.1954 10.0927 20.202 59 51217
EVKK C1 417.0556 2.6202 33.0556 1.5192 1.1111 17.2222 11.7422 10.3333 14.6344 15.0656 28.6839 11.9622 20.3053 18 7507
EVKK C1 609.25 2.7848 50.5 1.7033 1.225 18.825 12.4728 10.3185 14.6467 14.838 28.8785 11.6603 20.7165 40 24370
EVKK C1 827.1 2.9176 69.5 1.842 1.25 20.5 12.6815 10.581 14.953 14.9665 29.1245 10.9715 21.5164 20 16542
K1 referentskorpus teadmata 590.9514 2.7716 41.7838 1.621 1.1838 21.2486 10.5994 8.8443 13.5681 13.3871 29.1239 16.4436 24.0933 185 109326
K1 referentskorpus C2 718.217 2.8563 49.717 1.6965 1.1038 21.7642 10.6601 8.7019 13.2439 13.1494 29.2496 16.7197 24.7233 106 76131
K1 referentskorpus teadmata 859.25 2.9341 62.75 1.7976 1.0 23.3333 10.9033 8.9692 14.0075 12.6083 28.2575 16.7975 24.8265 12 10311
Otsingu parameetrid
Sõna Korpus Teksti keel Elukoht Vanus Emakeel Keele valdamise tase Abivahendid Teksti tüüp Sotsiaalne taust Sugu Kodune keel Haridus
täpsustamata Vene keel kui võõrkeel et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata soome A2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata A2 jah teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata A2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata teadmata A2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata A2 teadmata essee teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata vene A2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata vene A2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata Eesti teaduskeel et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata A teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
loom koik et pole oluline teadmata teadmata B2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata teadmata A2 ei teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata vene A2 ei teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata B1 teadmata essee teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata vene B1 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata teadmata B1 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata soome B1 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et soome teadmata soome teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
kuulma EVKK et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline kuni18 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata soome teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata B2 teadmata essee teadmata teadmata teadmata teadmata
kodune koik et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata vene B2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata teadmata B2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata soome B2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata Eesti keele olümpiaadi tööd et pole oluline teadmata teadmata B2 teadmata essee teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata C teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata C1 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata Eesti keele olümpiaadi tööd et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
loodus koik et tallinn kuni26 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata Eesti keele olümpiaadi tööd et pole oluline teadmata teadmata C1 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata C2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata koik et pole oluline teadmata teadmata C1 teadmata essee teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata vene C1 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata teadmata C1 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata EVKK et pole oluline teadmata soome C1 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata K1 referentskorpus et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
täpsustamata K1 referentskorpus et pole oluline teadmata teadmata C2 teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata
tartu K1 referentskorpus et pole oluline teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata