Pöördsõnastik a b c d e f g h i j k l m n o p q r s š z ž t u v w õ ä ö ü x y z
Sisesta sõna lõpp:
Silbi tabel Silbid
Pöördsõnastik Tähestikuline Sagedus Lemma Vormid
u 3
u 2243 u u (2243)
ä2u 1 ä2u ä2u (1)
au 7
au 13 au auga (1) aud (1) aust (2) auks (15) au (13) au- (1) auta (1)
xypxocbau 1 xypxocbau xypxocbau (1)
sttatcombau 1 sttatcombau sttatcombau (1)
guxumenbubau 1 guxumenbubau guxumenbubau (1)
aemxbau 1 aemxbau aemxbau (1)
o6ufecmeexxbau 1 o6ufecmeexxbau o6ufecmeexxbau (1)
thoreau 1 thoreau thoreau (1)
château 1 château château (1)
thau 1 thau thau (1)
mjau 1 mjau mjau (1)
lau 1 laug lau (1) laul (432) lauga (1) laus (2)
laclau 2
diivanilau 2 diivanilau diivanilau (2)
mäu 1 mäu mäu (1)
nau 1 nau nau (1)
donau 1 donau donau (1)
karnau 2
frau 3 frau frau (3)
tsau 2 tsau tsau (2)
luau 1 luau luau (1)
vau 1 vau vau (1)
abu 1
hääbu 1 hääbu hääbuda (2) hääbu (1) hääbusid (2) hääbus (1)
laabu 51 laabu laabub (1) laabus (2) laabu (51)
saabu 1 saabu saabu (1) saabun (2) saabudes (11) saabute (2) saabumas (2) saabus (24) saabusid (12) saabusin (3) saabuksid (1) saabusime (14) saabub (28) saabume (6)
saabu 1
politseiabu 1 politseiabu politseiabu (1)
majakabu 1 maja_kabu majakabu (1)
labu 6 labu labu (6)
läbu 1 läbu läbu (1)
tabu 1
tabu 3 tabu tabu (3) tabuks (1) tabusid (1) tabudeks (1) tabud (1)
vabu 11 vaba vabu (11) vabale (5) vabade (1) vabast (2) vabasse (1) vaba (1145) vabaks (45) vabat (3) vabana (3) vabad (53) vabadest (1) vabas (883) vabal (86) vabadena (2)
kaebu 1 kaebu kaebu (1)
võilebu 1 võilebu võilebu (1)
voileibu 4 voi_leib voileib (1) voileibu (4) voileiva (2)
võileibu 14 või_leib võileiba (19) võileibasid (1) võileivad (18) võileiva (3) võileib (5) võileibu (14)
kanatibu 1 kana_tibu kanatibu (1)
uibu 5 uibu uibu (5)
vibu 2 vibu vibu (2) vibudega (3)
halbu 5
halbu 12 halb halbade (5) halvasse (1) halbadest (2) halvast (6) halb (282) halba (58) halvale (1) halbu (12) halval (22)
kimbu 1
kimbu 7 kimp kimpu (3) kimp (3) kimbu (7) kimpudesse (2)
timbu-vimbu 1 timbu-vimb timbu-vimbu (1)
tõmbu 4 tõmbu tõmbuma (1) tõmbu (4) tõmbub (1)
hobu 1 hobu hobu (1) hobust (6)
jobu 1 jobu jobu (1)
lõbu 32 lõbu lõbu (32) lõbul (1) lõbuks (2) lõbust (3)
lõbu 2
nõbu 3 nõbu nõbu (3) nõbude (1) nõbud (1) nõbudest (1)
joobu 1 joobu joobu (1)
loobu 5 loobu loobusime (1) loobus (4) loobume (1) loobun (1) loobuks (1) loobuda (29) loobuti (3) loobu (5) loobutakse (1) loobub (6) loobuma (10)
loobu 2
arbu 1 arp arbu (1) arbus (1) arp (1)
kurbu 1 kurbu kurbu (1)
täitubu 1 täitubu täitubu (1)
titanicu 1 titanicu titanicu (1)
balticu 4
cnpocu 1 cnpocu cnpocu (1)
du 11 du du (11)
aadu 1 aadud aadul (1) aadu (1)
aadu 7
laadu 2 laadu laadu (2) laadus (1)
asjadu 1 asjadud asjadu (1)
kadu 1
hämeenkadu 1 hämeen_kadu hämeenkadu (1)
vuolteenkadu 1 vuolteen_kadu vuolteenkadu (1)
rautatienkadu 1 rautatien_kadu rautatienkadu (1)
ladu 6 ladu ladule (1) laos (10) lao (1) laol (1) ladudes (1) ladust (1) ladusid (2) ladul (1) lattu (2) ladus (1) laod (3) laosse (1) ladu (6)
hulgiladu 3 hulgi_ladu hulgilaole (2) hulgiladudest (2) hulgilaod (52) hulgiladu (3) hulgilaos (12) hulgilaol (7) hulgilaost (12) hulgilattu (1)
köök-ladu 1 köök-ladu köök-ladu (1)
kaarladu 1 kaar_ladu kaarladu (1)
madu 3 madu madudest (2) madu (3) mao (2) maole (1)
nadu 9 nadu nadu (9) naol (1)
radu 3 rada radadega (1) radasid (1) rajas (9) radade (2) rajal (3) radu (3) raja (1) rada (12) rajad (2)
jalutusradu 1 jalutus_rada jalutusradu (1)
sadu 4 sada sajast (1) sadada (3) sajad (9) sajal (1) sadata (1) sajavad (1) sadaks (1) sajan (1) sajabki (1) sajaga (1) sadamast (3) sadanud (8) sada (204) sadamas (23) sadu (4) sadat (1) sadade (1) sadas (6)
sadu 6
aastasadu 1 aasta_sadu aastasadu (1)
lumesadu 1 lume_sadu lumesaju (1) lumesajuga (1) lumesadu (1)
edu 23
edu 211 edu edudega (1) eduta (2) edule (62) edu (211) eduga (2) edudest (1) eduks (6) edusid (4) edust (2)
aedu 1 aed aedis (1) aeda (9) aiaga (1) aia (394) aiad (2) aiasse (2) aedu (1) aias (57) aiast (6) aedades (2) aed (818) aiaks (1) aial (2)
ebaedu 1 eba_edu ebaedus (1) ebaedu (1)
lasteaedu 1 laste_aed lasteaia (18) lasteaiasse (1) lasteaeda (26) lasteaiale (2) lasteaiad (11) lasteaedades (3) lasteaiast (6) lasteaedade (1) lasteaed (40) lasteaedu (1) lasteaias (126)
lasteaedu 1
praedu 4 praedud praedu (4)
keedu 1 keet keetsime (4) keete (2) keet (6) keedan (10) keetma (13) keedu (1) keetsin (5) keedame (1)
leedu 19
leedu 46 leedu leedu (46) leedugi (1)
põhja-leedu 1 põhja-leedu põhja-leedu (1)
lõuna-leedu 1 lõuna-leedu lõuna-leedu (1)
lugupeedu 1 lugupeedu lugupeedu (1)
luugupeedu 1 luugupeedu luugupeedu (1)
üleveedu 1 üleveedud üleveedu (1)
müügiedu 1 müügi_edu müügiedu (1)
tööedu 1 töö_edu tööedu (1)
ouepedu 1 ouepedud ouepedu (1)
täisedu 1 täis_edu täisedu (1)
majandusedu 1
vedu 1 vedu veoga (3) veost (1) vedu (1) veos (1) veod (3)
vägikaikavedu 1
reisijatevedu 1
autovedu 1 auto_vedu autovedu (1)
koduvedu 1 kodu_vedu koduvedu (1)
mahdu 1 mahdud mahdu (1)
aidu 1 aidud aidu (1)
kaidu 1 kaidud kaidu (1)
leidu 13 leid leiul (2) leiud (9) leidi (3) leitakse (3) leidudel (3) leiaks (6) leitigi (1) leidke (14) leia (83) leian (89) leidsime (27) leidmata (1) leiavad (45) leiti (36) leidnudki (1) leidu (13) leiate (73) leidsite (699) leidudega (1) leid (8) leidmaks (3) leidude (6) leiagi (2) leiab (86) leidsid (46) leiame (19) leita (1) leiaksite (1) leiaksid (3) leidsin (472)
leidu 3
neidu 2
neidu 1 neid neidu (1) neid (2052) neide (3) neidudega (4)
heakskiidu 1
liidu 167 liidu liidu (167) liidub (1)
liidu 69
isamaaliidu 2 isa_maa_liit isamaaliitu (2) isamaaliidu (2) isamaaliit (2)
energialiidu 1
hansaliidu 6 hansa_liit hansaliidu (6) hansaliit (4) hansaliitu (9)
rahvaliidu 1
nõukogudeliidu 1 nõu_kogu+de_liit nõukogudeliidu (1)
üleliidu 2 üle_liit üleliidu (2)
kaitseliidu 7
kaitseliidu 2 kaitse_liit kaitseliit (5) kaitseliidu (2) kaitseliitu (1)
kutseliidu 1 kutse_liit kutseliidu (1)
spordiliidu 1 spordi_liit spordiliidu (1)
jalgpalliliidu 1
euroliidu 3 euro_liit euroliidu (3) euroliit (3) euroliidus (3)
valimisliidu 3 valimis_liit valimisliitudel (1) valimisliiduga (2) valimisliitude (4) valimisliit (3) valimisliidu (3) valimisliidud (3)
vabaharidusliidu 1 vaba_haridus_liit vabaharidusliidu (1)
võimuliidu 1 võimu_liit võimuliitu (1) võimuliidu (1)
nsv-liidu 4 nsv-liit nsv-liidus (1) nsv-liidu (4)
heinaniidu 1 heina_niit heinaniidu (1)
piidu 2 piidu piidu (2)
riidu 2 riidu riidu (2)
lidu 1 lidu lidus (1) lidu (1)
validu 1 validu validu (1)
rahvuslidu 3 rahvuslidu rahvuslidu (3)
midu 1 midud midu (1)
hoidu 1
riidehoidu 2 riide_hoid riidehoidu (2)
poolehoidu 7 poole_hoid poolehoid (2) poolehoidu (7)
tervisehoidu 2 tervise_hoid tervisehoiust (1) tervisehoiu (3) tervisehoidu (2) tervisehoid (4)
tervishoidu 79 tervis_hoid tervishoiu (90) tervishoiule (2) tervishoidu (79) tervishoius (1) tervishoid (16)
töötervishoidu 1 töö_tervis_hoid töötervishoid (2) töötervishoidu (1)
looduhoidu 2 loodu_hoid looduhoidu (2)
kokkuhoidu 2
koidu 1 koit koitis (1) koidu (1) koit (7)
sõidu 22 sõit sõitsime (243) sõiduga (1) sõidan (927) sõidate (2608) sõit (46) sõidavad (243) sõidu (22) sõidaks (11) sõida (143) sõitke (14) sõidus (2) sõidab (287) sõita (1685) sõitu (3) sõidamegi (1) sõideti (5) sõiti (1) sõitsidki (1) sõitude (1) sõidavadki (1) sõitis (88) sõidetakse (9) sõites (11) sõidaksin (10) sõitma (1365) sõitsin (125) sõitmata (1) sõidult (1) sõidad (96) sõitsid (35) sõidust (1) sõidaksid (1) sõiduks (6) sõidud (4) sõidame (1257)
sõidu 2
väljasõidu 3 välja_sõit väljasõite (1) väljasõidu (3) väljasõit (3) väljasõidul (1)
jalgrattasõidu 1 jalg_ratta_sõit jalgrattasõit (2) jalgrattasõidu (1)
ringsõidu 1 ring_sõit ringsõidul (1) ringsõitu (1) ringsõidule (3) ringsõitudelt (1) ringsõidu (1)
bobisõidu 3 bobi_sõit bobisõidu (3)
bussisoidu 1 bussisoidud bussisoidu (1)
bussisõidu 2 bussi_sõit bussisõit (1) bussisõidu (2) bussisõiduks (1)
kiirsõidu 1 kiir_sõit kiirsõidu (1) kiirsõit (1)
toidu 136 toit toitudest (3) toiduks (1) toidult (1) toidule (4) toitist (1) toiduga (7) toidavad (1) toitsin (1) toit (275) toitu (166) toitusid (3) toidetakse (1) toitma (3) toiduta (2) toidud (235) toidab (3) toidu (136)
toidu 4
taimetoidu 1
magustoidu 3 magus_toit magustoit (5) magustoidud (14) magustoidust (2) magustoite (4) magustoitu (9) magustoidu (3)
võidu 30 võidu võidu (30)
ajavõidu 1
pidu 370 pidu piduda (4) pidudega (1) piduks (1) pidus (6) pidud (13) pittu (1) piduma (2) pidudel (14) pidust (1) pidudele (3) piduga (3) pidudeks (1) pidusid (19) pidude (85) pidudes (13) pidule (8) pidudest (2) pidu (370) pidul (9)
pidu 2
peapidu 1 pea_pidu peapidu (1)
pulmapidu 6 pulma_pidu pulmapidudel (1) pulmapidul (1) pulmapidu (6)
perekonnapidu 1 perekonna_pidu perekonnapidu (1)
saunapidu 1 sauna_pidu saunapidu (1)
uusaastapidu 1 uus_aasta_pidu uusaastapidud (2) uusaastapidu (1)
pulmapäevapidu 1 pulmapäevapidu pulmapäevapidu (1)
sünnipäevapidu 6 sünni_päeva_pidu sünnipäevapidu (6) sünnipäevapeole (3) sünnipäevapeol (1) sünnipäevapeos (1)
rahvapidu 48 rahva_pidu rahvapidudel (1) rahvapidud (1) rahvapidudest (1) rahvapidude (1) rahvapeod (3) rahvapeo (1) rahvapeoks (1) rahvapeost (1) rahvapeol (3) rahvapeos (1) rahvapidu (48) rahvapeole (2)
laulurahvapidu 1 laulu_rahva_pidu laulurahvapidu (1)
tantsurahvapidu 1 tantsu_rahva_pidu tantsurahvapidu (1)
lillepidu 3 lille_pidu lillepidu (3)
perepidu 5 pere_pidu perepidu (5)
lastepidu 1 laste_pidu lastepidu (1)
talvepidu 1 talve_pidu talvepidu (1)
suvepidu 1 suve_pidu suvepidu (1)
spordipidu 1 spordi_pidu spordipidu (1)
stiilipidu 1 stiili_pidu stiilipidu (1)
koolipidu 1 kooli_pidu koolipidu (1)
laulipidu 1 lauli_pidu laulipidu (1)
klassipidu 1 klassi_pidu klassipidu (1)
lemmikpidu 1 lemmik_pidu lemmikpidu (1)
laulpidu 2 laul_pidu laulpidu (2) laulpidude (1)
rahvalaulpidu 1 rahva_laul_pidu rahvalaulpidu (1)
disco-pidu 3 disco-pidu disco-pidu (3)
võimlemispidu 1 võimlemis_pidu võimlemispidu (1)
üllatuspidu 1 üllatus_pidu üllatuspidu (1)
röstpidu 1 röst_pidu röstpidu (1)
vahupidu 1 vahu_pidu vahupidu (1)
laulupidu 2
laulupidu 386 laulu_pidu laulupidud (5) laulupidus (1) laulupeod (168) laulupidudes (3) laulupidudel (10) laulupidusid (12) laulupidudele (2) laulupeost (19) laulupeol (48) laulupeos (11) laulupiduta (1) laulupidudega (3) laulupidu (386) laulupeole (33) laulupidude (78) laulupeoga (4) laulupidul (2) laulupeo (34)
rahvalaulupidu 7 rahva_laulu_pidu rahvalaulupeod (4) rahvalaulupidu (7) rahvalaulupeol (1) rahvalaulupidusid (1)
ã¼ldlaulupidu 8 ã¼ldlaulupidu ã¼ldlaulupidu (8)
uldlaulupidu 1 uld_laulu_pidu uldlaulupidu (1)
üldlaulupidu 35 üld_laulu_pidu üldlaulupidu (35) üldlaulupeost (4) üldlaulupeol (5) üldlaulupeo (7) üldlaulupidude (28) üldlaulupeod (4)
ülelaulupidu 1 üle_laulu_pidu ülelaulupidu (1)
eellaulupidu 2 eel_laulu_pidu eellaulupidu (2)
öölaulupidu 3 öö_laulu_pidu öölaulupidudel (1) öölaulupidud (1) öölaulupidu (3) öölaulupidude (6) öölaulupeod (3) öölaulupeol (3)
jôulupidu 1 jôulu_pidu jôulupidu (1)
jõulupidu 6 jõulu_pidu jõulupidu (6)
luulupidu 1 luulu_pidu luulupidu (1)
lõpupidu 4 lõpu_pidu lõpupidu (4)
lõppupidu 1 lõppu_pidu lõppupidu (1)
tantsupidu 2
tantsupidu 5 tantsu_pidu tantsupidude (1) tantsupeol (1) tantsupeod (5) tantsupidusse (1) tantsupidu (5) tantsupeo (2)
vastupidu 1 vastu_pidu vastupidu (1)
ridu 2
ridu 1 rida ridades (1) real (11) ritta (2) reasse (1) reale (3) reast (2) read (5) ridu (1) rida (40) rea (8) ridadesse (1) ridade (4) ridadega (2) ridagi (1) reas (13)
leskridu 1 lesk_rida leskridu (1)
muidu 854 muidu muidu (854)
muidu 20
puidu 3 puit puidust (7) puitu (6) puite (1) puidu (3) puit (7)
ldu 1 ldu ldus (1) ldu (1) ldud (1)
kaldu 3
eraldu 1 eraldu eralduda (1) eraldus (1) eraldu (1)
valdu 1 vald vallad (2) vallaga (1) vallata (6) valda (24) valdis (1) vallast (1) vallas (24) vald (21) valla (40) valdu (1) vallalt (1)
avaldu 1 avaldu avalduda (1) avaldub (8) avaldu (1) avalduma (7) avaldusid (2)
keeldu 3 keeld keelust (1) keeldusid (1) keeld (4) keeldu (3) keelud (2) keelde (159) keelu (1)
keeldu 1
meeldu 1 meeldu meeldub (2) meeldu (1)
peegeldu 4 peegeldu peegelduda (1) peegeldus (5) peegeldub (5) peegeldu (4)
öeldu 6 öeldud öeldud (34) öeldut (29) öeldu (6)
öeldu 1
eelöeldu 1 eel_öeldud eelöeldu (1)
eelöeldu 1
mõteldu 1 mõtel=du mõteldu (1)
uhildu 5 uhildud uhildu (5)
ühildu 6 ühildu ühildu (6) ühildub (1)
sildu 1 sild sillale (1) sild (6) silla (22) sildu (1) sillad (2) silda (2) sillast (1) sildidega (1) sillal (2)
vildu 1 vildu vildu (1)
põldu 6 põld põldusid (1) põldu (6) põldude (3) põllus (4) põllud (5) põldudel (2) põllu (13) põllule (2) põldudele (2) põllul (26) põllult (1) põlde (2) põld (17)
põldu 1
kuuldu 2 kuuldu kuuldu (2) kuuldub (2)
ilusalongikuuldu 1 ilu_salongi_kuuldud ilusalongikuuldu (1)
ndu 2 ndu ndu (2) ndus (9) ndud (1)
andu 1 andu andud (2) andu (1)
kaandu 1 kaandud kaandu (1)
võhandu 7 võhandu võhandu (7)
kirjandu 1 kirjandud kirjandu (1)
kandu 1
ilmandu 2 ilmandud ilmandu (2)
kirjapandu 1
toimepandu 1
randu 1 rand rannal (21) rannalt (1) rannast (14) ranna (22) rannale (8) rannasse (2) randa (17) randu (1) rannas (43) rannad (7) rand (17)
väljendu 2 väljendu väljendub (13) väljendu (2) väljendudes (1) väljenduda (2) väljendusid (1)
keskendu 1
keskendu 1 keskendu keskenduvad (1) keskenduma (3) keskendume (2) keskendub (8) keskendun (4) keskenduti (1) keskendutakse (12) keskendudes (1) keskendu (1) keskenduda (10) keskendusid (2)
lendu 1 lend lendis (2) lennuga (4) lendudele (1) lendu (1) lend (9) lennu (1)
etendu 1 etendu etendu (1) etendub (1)
indu 2 ind indid (1) indu (2) ind (2) inna (15) innud (1) innuga (2)
hindu 2
hindu 1 hindu hindu (1) hindust (1)
auhindu 6 au_hind auhinna (6) auhinda (4) auhindu (6) auhinnad (6) auhindade (1) auhinnaks (2) auhind (4)
lindu 6 lind linnus (7) linnud (36) lind (68) linnuga (1) lindude (6) linnu (19) lindu (6) linnule (1) lindudest (1)
pindu 1 pind pindade (1) pinde (2) pinnad (1) pinna (4) pinnaga (1) pinnas (1) pinnast (3) pinnale (1) pindu (1) pinnal (11) pind (10) pinda (2)
mööblipindu 1 mööbli_pind mööblipindu (1)
äripindu 2 äri_pind äripind (97) äripinda (1) äripinnal (8) äripindu (2) äripindadele (1) äripinna (5) äripinnad (2) äripindadel (1)
uurindu 2 uur_ind uurindu (2)
tundu 3 tundu tundus (55) tundu (3) tundusid (4) tundusin (1) tunduma (2) tunduks (6) tundud (6) tundub (329) tunduda (9)
tundu 2
suundu 2 suundu suundusin (1) suundu (2) suundusime (2)
muiodu 1 muiodud muiodu (1)
kodu 548 kodu kodude (1) koduks (1) kodu- (2) kodus (1599) kodult (2) koduta (1) kodudes (8) koduni (2) kodudest (2) koju (817) kodu (548) kodust (557) kodusse (12) kodud (5) koduga (3) kodule (7) kodudele (59) koduna (1) kodudesse (3)
kodu 17
erakodu 1 era_kodu erakodu (1)
lastepäevakodu 1 laste_päeva_kodu lastepäevakodu (1) lastepäevakodus (4)
vanemadekodu 1 vanemade_kodu vanemadekodu (1)
invaliididekodu 2 invaliidide_kodu invaliididekodu (2)
hooldekodu 2 hoolde_kodu hooldekodude (1) hooldekodu (2) hooldekodus (2)
puhkekodu 2 puhke_kodu puhkekodu (2) puhkekodus (7)
lastekodu 10 laste_kodu lastekodust (1) lastekodu (10) lastekodud (1) lastekodus (7) lastekoju (1) lastekodudesse (1)
väikelastekodu 1 väike_laste_kodu väikelastekodu (1) väikelastekodus (3)
lapsepõlvekodu 2 lapse_põlve_kodu lapsepõlvekodu (2)
suvekodu 2 suve_kodu suvekodus (3) suvekodu (2)
suvekodu 1
suvikodu 1 suvi_kodu suvikodu (1)
virtuaalkodu 60 virtuaal_kodu virtuaalkodu (60)
õpilaskodu 1 õpilas_kodu õpilaskodus (1) õpilaskodu (1)
hoiukodu 1
tulevikukodu 5 tuleviku_kodu tulevikukodu (5)
raamatukodu 1 raamatu_kodu raamatukodu (1) raamatukodus (1)
lodu 1
koodu 1 koodud koodule (2) koodu (1)
mõõdu 1 mõõt mõõta (7) mõõdus (1) mõõdan (1) mõõt (3) mõõdu (1) mõõda (1) mõõtke (2) mõõdab (7) mõõdetakse (2)
omamoodu 1 omamoodud omamoodu (1)
roodu 1 rood rool (7) roole (1) roogi (125) roodu (1) roos (5)
rõõdu 1 rõõdud rõõdu (1)
omasoodu 2
ühtesoodu 1 ühte_soodu ühtesoodu (1)
väljatoodu 1 välja_toodud väljatoodud (2) väljatoodu (1)
ülaltoodu 2 ülal_toodud ülaltoodud (9) ülaltoodu (2) ülaltooduga (1)
eeltoodu 2 eel_toodud eeltoodu (2)
rödu 1 rödud rödu (1)
rõdu 36 rõdu rõdule (13) rõdu (36) rõdudel (1) rõdul (7) rõdult (2) rõdus (1)
sõdu 7 sõda sõjas (13) sõda (120) sõjal (3) sõjast (12) sõjalt (1) sõdadega (1) sõdade (6) sõtta (16) sõja (102) sõjani (2) sõjaks (4) sõjad (14) sõjaga (4) sõdadel (1) sõdu (7) sõjale (1)
sõdu 1
ristisõdu 1 risti_sõda ristisõdu (1) ristisõda (8) ristisõdade (2) ristisõtta (1)
tuodu 1 tuodu tuodu (1)
maardu 2
maardu 24 maardud maardu (24)
piirdu 6 piird piiras (3) piirdu (6) piira (6)
piirdu 5
ordu 19 ordu ordule (5) ordu (19)
templiordu 2 templi_ordu templiordu (2)
liiviordu 2 liivi_ordu liiviordu (2)
pöördu 1 pöördu pöörduda (72) pöörduma (12) pöördusime (1) pöördu (1) pöördun (20) pöördusid (9) pöörduge (10) pöördub (16) pöördume (8) pöördudes (4) pöördusin (1)
võrdu 1 võrdu võrdub (5) võrdu (1)
rahvamurdu 1 rahva_murd rahvamurrust (2) rahvamurdu (1)
paemurdu 1 pae_murd paemurdu (1)
juurdu 1 juurdu juurdus (2) juurdu (1) juurduma (1) juurdusid (4)
udu 7 udu uduks (1) uttu (4) udusse (1) udus (1) udu (7)
udu 1
haudu 1
haudu 2 haud haualt (3) hauale (6) haudu (2) haudades (1) haud (5) hauad (2) hauani (33) hauda (12) hauas (1) haudadest (3) haua (6)
katkuhaudu 1 katku_haud katkuhaudu (1) katkuhaud (7)
kaudu 282 kaudu kaudu (282)
kaudu 47
umbkaudu 8 umb_kaudu umbkaudu (8)
umbkaudu 1
ligikaudu 9 ligi_kaudu ligikaudu (9)
ligikaudu 5
sealtkaudu 1
laudu 4 laudu laudu (4)
töölaudu 1
kudu 1 kudu kudub (1) kudus (6) koob (2) koovad (1) kududes (1) kuduma (1) kudusin (2) kudusid (2) kudu (1)
oudu 2 oudu oudu (2)
õudu 4 õud õu (3) õudu (4)
joudu 3 joudu joudu (3)
jõudu 133 jõudu jõudu (133)
jõudu 19
lisajõudu 1 lisa_jõud lisajõudu (1)
rahvajõudu 1 rahva_jõud rahvajõudu (1)
hingejõudu 1 hinge_jõud hingejõudu (1)
õpejõudu 2 õpe_jõud õpejõudu (2) õpejõud (2)
õppejõudu 2 õppe_jõud õppejõudude (4) õppejõududena (1) õppejõud (47) õppejõuna (1) õppejõududeks (1) õppejõudu (2) õppejõude (2) õppejõu (6) õppejõuga (1) õppejõududega (1)
kaitsejoudu 1 kaitsejoudud kaitsejoudu (1)
tahtejõudu 6 tahte_jõud tahtejõudu (6) tahtejõuga (3) tahtejõud (3) tahtejõu (1)
tahtejõudu 1
tähtejõudu 1 tähte_jõud tähtejõudu (1)
sunnijõudu 1
pooljõudu 1 pool_jõud pooljõudu (1)
tööjõudu 18 töö_jõud tööjõu (48) tööjõudu (18) tööjõud (8)
tööjõudu 3
võõrtööjõudu 5 võõr_töö_jõud võõrtööjõudu (5) võõrtööjõu (2) võõrtööjõud (2)
õigusjõudu 1
mõjujõudu 2
elujõudu 1 elu_jõud elujõus (2) elujõud (4) elujõudu (1)
vaimujõudu 1 vaimu_jõud vaimujõud (1) vaimujõudu (1)
ostujõudu 1
nõudu 1 nõudu nõudu (1)
vastupudu 1 vastu_pudu vastupudu (1)
sudu 1 sudu sudu (1)
juudu 2 juudu juudu (2)
puudu 42 puudu puudusin (10) puududega (1) puudub (292) puuduksid (1) puudutakse (1) puudu (42) puudun (7) puuduks (3) puududa (9) puudusid (15) puudusime (3) puudul (1) puuduma (1139) puuduga (1)
puudu 16
püüdu 1
püüdu 1 püüd püüdke (37) püüab (68) püüdis (47) püüa (14) püüdsime (13) püüüan (1) püüaksin (1) püüda (11) püütakse (20) püüti (102) püüdma (45) püüate (2) püüavad (79) püüaks (3) püüdi (4) püüad (2) püüdsid (38) püüdmas (2) püüdu (1)
ruudu 1
eu 4 eu eu-le (1) eu-st (1) eu (4)
teaaeu 1 teaaeu teaaeu (1)
lugemispeeu 1 lugemispeeu lugemispeeu (1)
koheu 1 koheu koheu (1)
jfewughqwehflqheu 1 jfewughqwehflqheu jfewughqwehflqheu (1)
leu 1 leu leu (1) leus (1)
nnonoqeu 1 nnonoqeu nnonoqeu (1)
nouveu 1 nouveu nouveu (1)
fu 1 fu fu (1)
gu 3 gu gu (3)
agu 2
agu 3 agu agu (3) ao (2) aoks (2)
peaagu 5 peaagu peaagu (5)
jaagu 3 jaak jaagu (3) jaaki (1) jaak (4)
jäägu 1
jäägu 1 jää jääta (16) jääksid (1) jääbki (7) jääs (4) jäämaks (1) jääl (2) jäädes (4) jääb (537) jäägu (1) jäid (66) jäi (478) jäigi (8) jääga (2) jääte (2) jäin (68) jääst (2) jäängi (1) jääd (53) jääme (21) jäägi (1) jäime (4) jäädi (3) jään (855) jää (62) jäägem (3) jäämas (1) jäädakse (2) jääle (3)
suure-jaagu 2 suure-jaak suure-jaagu (2)
raagu 1 raagu raagu (1)
praagu 1 praagu praagu (1)
saagu 3 saa said (365) saadest (1) saanudki (2) saa (5180) saingi (3) saamata (3) saaksite (19) saaksid (97) saadud (52) saagu (3) saadaks (1) saagem (9) saadama (4) saades (23) saabki (1) saadakse (14) saadi (32) saamas (6)
saagu 1
tuldagu 1
peagu 1 peagu peagu (1)
preagu 1 preagu preagu (1)
preägu 1 preägu preägu (1)
hagu 1
jagu 4
jagu 5 jagu jaguda (2) jagu (5) jagub (2) jaos (3) jagutakse (1)
ajagu 1 aja ajadest (3) ajadega (1) ajada (19) aeti (5) ajadele (1) ajan (7) aetakse (11) ajame (16) ajasin (3) aja- (14) ajama (35) ajadel (6) ajamata (1) ajasid (10) ajagu (1) ajab (34) ajades (1) ajasime (12) ajage (1)
omajagu 3 oma_jagu omajagu (3)
omajagu 1
esiljagu 1 esil_jagu esiljagu (1)
enamjagu 1
parasjagu 5
parasjagu 63 paras_jagu parasjagu (63)
üksjagu 4
kagu 1 kagu kagu (1)
kägu 3 kägu käo (5) kägu (3) käos (1)
elagu 1 ela elasin (105) elati (33) elan (754) elab (719) elad (134) elavat (3) ela (49) elaga (2) elasid (184) elatakse (20) elate (45) elast (2) elama (321) elaks (22) elame (269) elamast (1) elasime (39) elaksin (17) elabki (2) elas (171) elangi (1) elage (6) elaksime (3) elaksid (9) elaski (1) elagu (1) elada (1637)
elagu 1
kõlagu 1
magu 1
magu 2 magu magust (2) magu (2)
nagu 2190 nagu nagugi (1) nagu (2190)
nagu 386
nägu 144 nägu näol (13) nägudest (1) nägu (144) näo (15) nägudel (1) nägusid (2) näole (1) nägud (2) nägude (1) näkku (4) näod (16) nägudega (1) näoga (10)
nägu 8
firmanagu 1 firmanagu firmanagu (1)
järgminenagu 1 järgminenagu järgminenagu (1)
unenägu 5 une_nägu unenägude (1) unenägusid (3) unenägu (5) unenäo (1)
unenägu 2
häbinägu 1 häbi_nägu häbinägu (1)
justnagu 1 just_nagu justnagu (1)
pagu 1
pragu 8 pragu pragu (8) pragul (1) pragude (1)
prägu 7 prägu prägul (3) prägu (7)
aidatagu 1
räägitagu 1
kirjutagu 1
uagu 2 uagu uagu (2)
vägu 1 vägu vägu (1)
aegu 4
aegu 9 aegu aegu (9)
peaaegu 59
peaaegu 424 pea_aegu peaaegu (424)
hiljaaegu 2 hilja_aegu hiljaaegu (2)
hiljaaegu 2
ilmaaegu 1 ilma_aegu ilmaaegu (1)
praaegu 8 pra_aeg praaegu (8)
praaegu 1
peaegu 1
peaegu 5 peaegu peaegu (5)
ühteaegu 1 ühte_aegu ühteaegu (1)
bussiaegu 1
paegu 5 paegu paegu (5)
paraegu 2 par_aeg paraegu (2)
praegu 161
praegu 4593 praegu praegu (4593) praegus (1) praeguga (2) praegugi (9)
präegu 1
präegu 37 präegu präegu (37)
bussigapraegu 1 bussigapr_aeg bussigapraegu (1)
arvutidpraegu 1 arvutidpr_aeg arvutidpraegu (1)
pealpraegu 1 pealpr_aeg pealpraegu (1)
kesklinnaspraegu 1 kesklinnaspr_aeg kesklinnaspraegu (1)
aastatpräegu 1 aastatpräegu aastatpräegu (1)
algusaegu 1 algus_aeg algusaegu (1)
ühtaegu 2
ühtaegu 1 üht_aegu ühtaegu (1)
teegu 1 teegu teegu (1)
pregu 1 pregu pregu (1)
segu 8 segu segus (2) segust (1) segu (8)
segu 2
jääsegu 1 jää_segu jääsegu (1)
tegu 30
tegu 64 tegu teota (1) teole (2) teo (5) teol (1) teos (38) teoks (7) teost (12) teod (12) tegu (64)
käkitegu 1
kuritegu 4
kuritegu 6 kuri_tegu kuriteo (13) kuritegudega (2) kuritegusid (13) kuritegu (6) kuritegude (12) kuriteod (4) kuriteost (1) kuriteoga (1)
kangelastegu 2 kangelas_tegu kangelastegu (2) kangelasteost (1)
vastutegu 2 vastu_tegu vastutegu (2)
süütegu 1
igu 1 igu igu (1) iguni (1) igus (1)
peaaigu 2 peaaigu peaaigu (2)
käigu 2 käik käigul (9) käigu (2) käigust (2) käigus (132) käik (7) käikudest (1) käigusse (1) käigud (2) käiku (12)
käigu 1
sõjakäigu 1
sõjakäigu 1 sõja_käik sõjakäikudelt (1) sõjakäikudel (1) sõjakäikudeks (2) sõjakäigu (1) sõjakäigud (2)
allakäigu 1
aastakäigu 1
käekäigu 1
ülekaigu 2 üle_kaik ülekaigu (2)
sissekäigu 2 sisse_käik sissekäigus (6) sissekäigu (2) sissekäiku (2)
rongkäigu 1 rong_käik rongkäiguga (1) rongkäik (1) rongkäigu (1)
külaskäigu 1 külas_käik külaskäigu (1) külaskäiguks (1)
teenistuskäigu 1 teenistus_käik teenistuskäik (1) teenistuskäigu (1)
jalutuskäigu 1 jalutus_käik jalutuskäigust (1) jalutuskäigul (1) jalutuskäigu (1) jalutuskäiguga (1) jalutuskäiku (2) jalutuskäik (5)
laigu 1
maigu 1 maik maik (1) maikugi (1) maigu (1)
praigu 28 praigu praigu (28)
merevaigu 5 mere_vaik merevaiku (7) merevaik (6) merevaigul (3) merevaigu (5)
meeldigu 1
mängigu 1 mängi mängite (1) mängid (17) mängisid (35) mängitakse (6) mängige (1) mängiks (5) mängimast (1) mängiti (9) mängigu (1) mängi (12) mängime (66) mängides (7) mängima (85) mängiksid (3) mängimas (8) mängis (85) mängisime (93)
liigu 6 liik liiguks (1) liigi (10) liiki (154) liikusid (4) liikide (2) liigiga (1) liiguta (2) liigist (2) liigus (1) liik (13) liigid (3) liigiks (1) liikidest (1) liikud (1) liike (6) liigisse (1) liigu (6) liiku (1)
liigu 1
riigu 1 riigu riigu (1)
nigu 3 nigu nigu (3)
õigu 1 õigu õigu (1)
kõigu 2
lõigu 10 lõik lõigus (2) lõigul (1) lõigud (9) lõikuna (1) lõik (25) lõikusid (1) lõigu (10) lõikudeks (1)
lõigu 1
õppigu 1
komanderigu 1 komanderigu komanderigu (1)
sigu 12 siga sigasid (1) seast (28) seale (7) sead (15) sigad (1) sea (11) sigadele (1) siga (10) seata (2) sigu (12)
vigu 219 viga vigadel (3) vigade (134) vea (75) vigasid (5) vigadest (24) veaga (7) veas (2) vigadele (4) viga (427) vigaga (1) veata (2) veast (2) vigades (1) veaks (9) vigad (1) vigadeta (8) veal (2) vead (367) vigu (219) vigadega (5)
ortograafiavigu 1 orto_graafia_viga ortograafiavigadest (1) ortograafiavead (6) ortograafiavigu (1) ortograafiaveaks (2) ortograafiaviga (2)
kirjavigu 4 kirja_viga kirjavigu (4)
õigekirjavigu 5 õigekirjavigu õigekirjavigu (5)
grammatikavigu 4 grammatika_viga grammatikavigu (4)
käändevigu 2 käände_viga käändevigu (2) käändeviga (4) käändevead (18) käändevea (1)
keelevigu 4 keele_viga keeleveaks (1) keeleviga (3) keelevigade (3) keelevigu (4) keelevead (1)
paronüümivigu 2 paronüümi_viga paronüümivigu (2) paronüümivead (2)
pronoomenivigu 2 pronoomeni_viga pronoomenivigu (2) pronoomenivead (10) pronoomeniviga (2)
punktuatsioonivigu 4 punktuatsiooni_viga punktuatsioonivigu (4)
rektsioonivigu 3 rektsiooni_viga rektsioonivead (17) rektsioonivigu (3) rektsioonivigade (3) rektsiooniviga (7)
süntaksivigu 2 süntaksi_viga süntaksivigu (2) süntaksivead (1)
interferentsivigu 2 interferentsi_viga interferentsivead (3) interferentsiveaga (1) interferentsivigu (2) interferentsiviga (20)
faktivigu 1 fakti_viga faktivigu (1)
infinitiivivigu 2 infinitiivi_viga infinitiivivigu (2) infinitiivivead (3)
ühildumisvigu 4 ühildumis_viga ühildumisvead (19) ühildumisvigu (4) ühildumisveaga (1) ühildumisveaks (2) ühildumisvigade (4) ühildumisviga (8)
haaldusvigu 1 haaldusvigu haaldusvigu (1)
hääldusvigu 3 hääldus_viga hääldusviga (4) hääldusvigu (3) hääldusvead (1)
lohakusvigu 1 lohakus_viga lohakusviga (1) lohakusvigu (1)
moodustusvigu 1 moodustus_viga moodustusvead (15) moodustusveaga (2) moodustusvigu (1) moodustusviga (2)
vormimoodustusvigu 2 vormi_moodustus_viga vormimoodustusvead (7) vormimoodustusvigadest (1) vormimoodustusvigade (2) vormimoodustusveaks (2) vormimoodustusviga (2) vormimoodustusvigu (2)
sonavalikuvigu 1 sonavalikuvigu sonavalikuvigu (1)
sõnavalikuvigu 1 sõna_valiku_viga sõnavalikuviga (1) sõnavalikuvigu (1)
tüvevalikuvigu 2 tüve_valiku_viga tüvevalikuvigu (2) tüvevalikuviga (1)
vormivalikuvigu 1 vormi_valiku_viga vormivalikuveaga (1) vormivalikuvigu (1)
lõpuvalikuvigu 2 lõpu_valiku_viga lõpuvalikuvigu (2) lõpuvalikuveale (1)
näpuvigu 2 näpu_viga näpuvigu (2)
algu 2 alg algus (97) alg (1) algud (1) aluna (2) alg- (5) algust (76) alu (5) algu (2) algusse (1) algule (1)
esmaalgu 1 esmaalgu esmaalgu (1)
esialgu 12
esialgu 79 esialgu esialgu (79)
esi-algu 1 esi-alg esi-algu (1)
jalgu 3
jalgu 3 jalgu jalgu (3)
jälgu 1 jälgu jälgu (1)
esijälgu 1 esijälgu esijälgu (1)
valgu 1 valk valguta (1) valguga (2) valgu (1) valgud (1) valkudest (1) valgus (81) valk (6)
bakterivalgu 1
selgu 3 selgu selguksid (1) selguda (2) selguks (1) selgub (57) selgus (44) selgu (3) selgusid (1)
pilgu 3
pilgu 6 pilk pilkudelt (2) pilgul (2) pilk (10) pilka (1) pilguga (13) pilgust (5) pilgu (6) pilku (6) pilgule (1) pilga (1)
silmapilgu 1 silma_pilk silmapilgu (1) silmapilk (2) silmapilguga (1) silmapilgust (1) silmapilgul (1) silmapilguks (1)
välispilgu 1 välis_pilk välispilgu (1)
tilgu 1 tilku tilgu (1)
olgu 27
olgu 36 ole ole (5392) olgem (7) olemaks (2) oligi (38) olime (253) olingi (4) olles (148) polekski (1) oledes (1) olnuvat (1) olidki (3) olevat (132) olete (1752) olekski (2) olge (94) oletegi (1) ollakse (12) on (76536) polegi (100) oleksime (10) polnudki (8) olda (6) olite (213) olgu (36) ongi (236) olet (2) olemegi (2) oldi (10) ollagi (1) olegi (20) olengi (6) olemast (1) oleksite (3)
õlgu 1
polgu 1
völgu 1 völgu völgu (1)
võlgu 25 võlg võlast (1) võlg (14) võlad (13) võlgadesse (4) võlgu (25) võlgades (6) võlga (2) võla (1)
kulgu 3
tulgu 1 tule tulemas (5) tuleme (176) tulengi (1) tuleksid (6) tulete (816) tulnudki (1) tuleksite (1) tulge (228) tulemast (30) tulla (4065) tulid (177) tuldi (18) tulgu (1) tulen (1140) tuleb (2830) tulite (8) tulebki (11) tulingi (2) tuleksin (3) tulin (185) tulles (24) tullakse (44) tuleksime (1) tulema (203) tulime (49)
tulgu 1
toodangu 1
toodangu 14 toodang toodangutest (1) toodangule (2) toodangut (11) toodanguid (4) toodang (23) toodangute (1) toodangu (14) toodangust (2) toodangud (2)
töödangu 1 töödang töödangu (1)
brutotoodangu 2 bruto_toodang brutotoodangu (2)
lõpptoodangu 1
masstoodangu 1
tööstustoodangu 2 tööstus_toodang tööstustoodangu (2)
kogutoodangu 2
todangu 1 todangu todangu (1)
päikeseloojangu 1 päikese_loojang päikeseloojangu (1) päikeseloojangut (1) päikeseloojang (2)
plangu 1
mangu 1 mangu manguks (1) mangu (1) mangus (1)
mängu 41 mängu mängu (41)
mängu 12
vabamängu 1
lauamängu 2 laua_mäng lauamängu (2) lauamänge (3)
vaatemangu 1 vaatemangu vaatemangu (1)
näitemängu 4 näite_mäng näitemäng (1) näitemänguga (1) näitemängu (4)
riigidepartemangu 1
lastemängu 1 laste_mäng lastemänge (1) lastemängu (1)
arvutimängu 4 arvuti_mäng arvutimäng (3) arvutimängude (2) arvutimängud (4) arvutimänge (5) arvutimängudes (1) arvutimängu (4) arvutimängudega (3)
intellektuaalmängu 1
kubermangu 11 kubermang kubermang (2) kubermangude (2) kubermangudes (4) kubermangud (2) kubermangudeks (2) kubermangu (11) kubermangus (4)
koosmängu 1
võistlusmängu 1 võistlus_mäng võistlusmänge (2) võistlusmängu (1)
topeltmängu 1 topelt_mäng topeltmängu (1)
jaanalinnumängu 1
hinnangu 4 hinnang hinnangutes (1) hinnanguid (1) hinnangu (4) hinnangul (14) hinnanguga (1) hinnangut (12) hinnangud (2) hinnangust (1) hinnangus (1) hinnang (204)
enesehinnangu 12 enese_hinnang enesehinnangut (5) enesehinnanguga (3) enesehinnang (19) enesehinnangu (12) enesehinnanguid (2)
väärtushinnangu 3 väärtus_hinnang väärtushinnangud (88) väärtushinnangust (1) väärtushinnang (4) väärtushinnangu (3) väärtushinnangutest (5) väärtushinnanguta (2) väärtushinnangute (7) väärtushinnanguid (8) väärtushinnangutes (1)
piirangu 1
pöörangu 1 pöörang pöörangu (1)
murrangu 2
murrangu 2 murrang murrangu (2) murrang (7) murranguks (1)
astangu 1 astang astangu (1)
solvangu 1
laengu 2 laeng laeng (2) laengut (1) laengu (2)
ühengu 2 ühengu ühengu (2)
loengu 22 loeng loengu (22) loengute (5) loengul (15) loengutega (3) loengult (2) loengutest (16) loengutele (1) loeng (75) loengutel (21) loengutelt (18) loengutes (7) loenguteks (1) loenguga (2) loengule (3) loengus (235) loenguid (22)
soengu 2 soeng soengud (4) soeng (6) soengu (2) soengus (1) soengust (1) soengut (1)
arengu 67 areng arengute (2) arengule (21) arenguks (8) arengus (17) arengusse (1) arengutest (1) arengu (67) arengut (44) arenguga (10) arenguid (1) areng (119) arengud (2) arengi (1) arengul (1) arengust (15) arengult (1)
arengu 9
ühiskonnaarengu 1 ühiskonna_areng ühiskonnaarengu (1)
taandarengu 1
teadustearengu 1 teadus+te_areng teadustearengu (1)
regionaalarengu 1 regionaal_areng regionaalarengu (1)
regionaalarengu 1
inimarengu 2
naudingu 5 nauding nauding (5) naudinguks (2) naudinguid (2) naudingu (5) naudingut (13)
hingu 1 hingu hingu (1)
lahingu 1
lahingu 3 lahing lahingusse (1) lahingutega (1) lahingust (5) lahingu (3) lahingutes (2) lahingute (5) lahinguid (1) lahingud (6) lahingus (10) lahing (11) lahingutesse (1) lahingut (6)
rahvahingu 1 rahva_hink rahvahingu (1)
tehingu 2
skulptuurtehingu 3 skulptuur_tehing skulptuurtehingu (3) skulptuurtehingut (3)
uhingu 2 uhingu uhingu (2)
ühingu 261 ühing ühingutest (1) ühingut (4) ühinguid (1) ühingu (261) ühingud (9) ühingute (1) ühing (29) ühingi (1) ühingule (2) ühingutele (2) ühingus (6) ühingusse (1)
ühingu 1
osaühingu 1
osaühingu 1 osa_ühing osaühingu (1) osaühingus (2) osaühingute (1) osaühingud (1)
tuletõrjeühingu 2 tule_tõrje_ühing tuletõrjeühingu (2)
plaadiühingu 1 plaadi_ühing plaadiühingu (1)
äriühingu 3 äri_ühing äriühing (1) äriühingut (36) äriühingute (1) äriühingusse (1) äriühingu (3) äriühinguid (1)
skulptoriühingu 2 skulptori_ühing skulptoriühingu (2)
ametiühingu 1 ameti_ühing ametiühingut (1) ametiühingud (4) ametiühing (1) ametiühingusse (1) ametiühinguid (1) ametiühingu (1)
mittetulundusühingu 10 mitte_tulundus_ühing mittetulundusühingus (1) mittetulundusühing (90) mittetulundusühingu (10)
mingu 1
toimingu 1
loomingu 19 looming loomingud (2) loominguga (5) loomingeist (1) loominguks (1) loomingu (19) loomingut (11) loomingutes (2) looming (40) loomingust (11) loomingus (23) loomingusse (1) loominguid (2)
tõlkeloomingu 2 tõlke_looming tõlkeloomingu (2)
heeliloomingu 1 heeli_looming heeliloomingu (1)
heliloomingu 1 heli_looming heliloomingu (1) heliloominguga (9)
professionaalloomingu 1 professionaal_looming professionaalloomingu (1)
toomingu 2 tooming tooming (2) toomingu (2)
trenningu 1 trenning trenningu (1)
pingu 2 ping pinguta (1) pinge (82) pingu (2)
lepingu 1
lepingu 189 leping lepingute (119) lepingutele (1) lepingud (9) lepinguga (12) lepingutega (1) lepinguid (101) lepinguta (1) lepingus (3) leping (75) lepingust (1) lepingule (29) lepingut (204) lepingu (189)
kliendilepingu 1 kliendi_leping kliendilepingu (1)
rendilepingu 1
töölepingu 20 töö_leping töölepingul (1) töölepingud (4) töölepingut (6) töölepinguid (1) töölepingus (1) töölepingule (3) töölepingu (20)
töölepingu 1
vabakaubanduslepingu 1 vaba_kaubandus_leping vabakaubanduslepingu (1)
liisingulepingu 1 liisingu_leping liisingulepingu (1)
rahulepingu 2 rahu_leping rahulepingule (1) rahulepinguga (1) rahulepingu (2) rahuleping (1)
rahulepingu 1
kollektiivlepingu 1 kollektiiv_leping kollektiivlepingu (1) kollektiivlepinguna (1) kollektiivlepinguid (1) kollektiivlepinguga (1) kollektiivlepingusse (1) kollektiivleping (18)
kämpingu 4 kämping kämpingus (8) kämpinguid (4) kämping (46) kämpingutes (2) kämpingud (6) kämpingut (4) kämpingu (4)
õpingu 2 õping õpingule (1) õpinguis (1) õpingu (2) õping (2) õpingutesse (1) õpingute (2) õpingut (10) õpinguid (29) õpingud (17) õpingutel (1) õpingust (1)
leppingu 2 lep_ping leppingud (1) leppingu (2)
rendileppingu 2 rendilep_ping rendileppingu (2)
päringu 2 päring päringu (2)
komanderingu 1 komanderingu komanderingule (1) komanderingus (7) komanderingut (1) komanderingu (1)
komandeeringu 2 komandeering komandeeringud (1) komandeeringute (2) komandeeringust (1) komandeeringu (2) komandeeringuteks (1) komandeeringus (20) komandeeringusse (1456) komandeeringut (1) komandeering (35)
planeeringu 1 planeering planeeringu (1) planeering (1) planeeringut (1) planeeringuid (1)
poseeringu 1 poseering poseeringu (1)
investeeringu 1
investeeringu 1 investeering investeeringud (3) investeeringu (1) investeeringutega (1) investeeringute (32) investeering (1) investeeringuid (1)
monitooringu 1 monitooring monitooringu (1)
uuringu 218 uuring uuringust (13) uuring (90) uuringutes (6) uuringutele (3) uuringuist (1) uuringud (45) uuringu (218) uuringutest (10) uuringuteta (1) uuringul (1) uuringuga (4) uuringuid (16) uuringus (34) uuringute (33) uuringut (14)
uuringu 7
ühisuuringu 27 ühis_uuring ühisuuringu (27)
rakendusuuringu 2 rakendus_uuring rakendusuuringud (2) rakendusuuringu (2)
eeltasuvusuuringu 1
masingu 1 masingu masingu (1)
masingu 1
liisingu 4 liising liisingud (1) liisinguid (1) liisingu (4) liising (5) liisingut (3)
autoliisingu 1 auto_liising autoliisingu (1) autoliising (1)
lisingu 1 lisingu lisingu (1)
otsingu 4 otsing otsingute (3) otsingud (2) otsinguks (1) otsingu (4) otsinguteks (1) otsinguid (1) otsingutele (1) otsing (6)
otsingu 1
personaliotsingu 117 personali_otsing personaliotsingu (117)
komandeetingu 1 komandeeting komandeetingu (1)
värvingu 1 värving värvingut (1) värvingu (1) värvingud (1) värving (1) värvinguga (2)
hõngu 1
hõngu 2 hõng hõngu (2)
rongu 1 rongu rongu (1)
rõngu 1 rõngu rõngu (1)
kogu 188
kogu 2307 kogu kogun (1) kogume (4) kogule (1) kogudes (2) koguta (1) kogu (2307) kogusid (15) kogusime (1) koguti (2) kogud (3) kogub (2) koguni (16) koguda (30) kogus (100) koguma (5) kogusin (3)
kõgu 2 kõgu kõgu (2)
üldkogu 1
veekogu 4 vee_kogu veekogusid (4) veekogudesse (2) veekogust (1) veekogudest (1) veekogud (9) veekogu (4) veekogude (22) veekogudes (3)
luulekogu 6 luule_kogu luulekogusid (1) luulekoguga (1) luulekogud (3) luulekogus (1) luulekogu (6)
vanematekogu 1 vanemate_kogu vanematekogu (1)
pildikogu 1 pildi_kogu pildikogu (1)
lindikogu 4 lindi_kogu lindikogu (4)
riigikogu 117
riigikogu 42 riigi_kogu riigikogusse (1) riigikogul (1) riigikogu (42) riigikogus (13) riigikogule (1)
märgikogu 1 märgi_kogu märgikogu (1)
valikogu 2 vali_kogu valikogu (2) valikogusse (1)
novellikogu 1 novelli_kogu novellikogu (1) novellikogud (4)
volikogu 14 voli_kogu volikogude (3) volikogud (2) volikogu (14) volikogust (1) volikogule (2)
linnavolikogu 4
linnavolikogu 5 linna_voli_kogu linnavolikogu (5) linnavolikogus (1)
viisikogu 1 viisi_kogu viisikogu (1)
tekstikogu 3 teksti_kogu tekstikogu (3)
kohtunikkogu 1 kohtunik_kogu kohtunikkogu (1)
novellkogu 1 novell_kogu novellkogu (1)
ülemkogu 2 ülem_kogu ülemkogu (2)
inimkogu 1 inim_kogu inimkogu (1)
fotokogu 1 foto_kogu fotokogu (1)
täiskogu 2
otsustuskogu 1
debüütkogu 1 debüüt_kogu debüütkogu (1)
võrgukogu 1 võrgu_kogu võrgukogu (1)
kirikukogu 10
nöukogu 5 nöu_kogu nöukogu (5) nöukogude (5) nöukogud (1)
nõukogu 124 nõukogu nõukogu (124)
nõukogu 11
maanõukogu 2 maa_nõu_kogu maanõukogu (2)
energeetikanõukogu 1
külanõukogu 2 küla_nõu_kogu külanõukoguks (2) külanõukogu (2)
ülemanõukogu 2 ülema_nõu_kogu ülemanõukogu (2)
vananõukogu 1 vana_nõu_kogu vananõukogu (1)
muinsuskaitsenõukogu 2 muinsus_kaitse_nõu_kogu muinsuskaitsenõukogu (2)
ministrinõukogu 6 ministri_nõu_kogu ministrinõukogu (6)
ulemnoukogu 1 ulemnou_kogu ulemnoukogu (1)
ülemnõukogu 2
ülemnõukogu 15 ülem_nõu_kogu ülemnõukoguks (4) ülemnõukogu (15)
uemnoukogu 1 uemnou_kogu uemnoukogu (1)
raamatukogu 1
raamatukogu 40 raamatukogu raamatukogu (40)
e-raamatukogu 1 e-raamatu_kogu e-raamatukogu (1)
keskraamatukogu 1 kesk_raamatu_kogu keskraamatukogu (1) keskraamatukogus (1)
rahvusraamatukogu 2
koduraamatukogu 1 kodu_raamatu_kogu koduraamatukogu (1) koduraamatukogus (1) koduraamatukogud (2)
ramatukogu 1 ramatu_kogu ramatukogu (1)
psühologu 1 psüho_logu psühologu (1)
hoogu 11 hoog hool (4) hoog (46) hoolt (4) hoo (1) hoogu (11) hooga (30) hoos (2)
hoogu 1
jutuhoogu 1 jutu_hoog jutuhoogu (1)
koogu 1 kook kookid (6) koogu (1) koogisse (2) koogi (4) koogist (1) kook (9) koogiga (1) koogis (4) kooki (38) kookide (1)
volikoogu 1 voli_kook volikoogu (1)
ajaloogu 1 ajaloogu ajaloogu (1)
söögu 1 söö sööd (1) sööb (32) söömast (1) söömata (2) sööme (71) süüa (1094) sõi (40) sõid (12) söögu (1) söön (141) söö (24) söömas (16) sööge (1) süüakse (31) sööks (2) sõin (52)
ärgu 1
tagajärgu 4 taga_järk tagajärgu (4) tagajärk (1)
ajajargu 4 ajajargu ajajargu (4)
ajajärgu 1 aja_järk ajajärgu (1) ajajärgul (6) ajajärgud (2) ajajärku (2) ajajärk (9) ajajärgus (1)
ametijärgu 1 ameti_järk ametijärgu (1)
margu 1 margu margus (782) margust (1) margu (1)
targu 1 targu targuks (1) targu (1)
targu 1
vargu 1 vargu vargu (1)
ncrgu 1 ncrgu ncrgu (1)
veergu 9 veerg veergu (9) veerge (2) veerg (5) veergudesse (1)
sirgu 3 sirgu sirguksid (1) sirgu (3)
orgu 2 org oruga (1) org (4) orus (1) orule (1) org-ni (1) orgu (2) oru (6) orud (1)
kadriorgu 1 kadri_org kadriorus (32) kadrioru (21) kadriorgu (1) kadriorg (2)
põrgu 2 põrgu põrgu (2) põrgut (1)
põrgu 1
võrgu 3 võrk võrgus (3) võrk (5) võrguga (3) võrgud (5) võrku (9) võrgu (3)
ülekandevõrgu 1
tänavatevõrgu 1
koolivõrgu 2
arvutivõrgu 38 arvuti_võrk arvutivõrgus (1) arvutivõrk (8) arvutivõrguga (1) arvutivõrgu (38) arvutivõrku (2)
kaabelvõrgu 1 kaabel_võrk kaabelvõrgu (1)
turgu 3
turgu 6 turg turule (29) turgudest (1) turg (40) turul (161) turge (1) turgude (1) turgu (6) turusse (5) turus (4) turult (31) turgis (4) turust (3) turud (56) turuga (3) turu (34) turgudelt (3) turgudel (7) turgusid (2) turuta (1)
naftaturgu 1
siseturgu 1 sise_turg siseturul (1) siseturg (2) siseturgu (1)
keskturgu 1 kesk_turg keskturul (1) keskturgu (1) keskturg (3) keskturu (1)
tööturgu 2 töö_turg tööturgu (2) tööturul (178) tööturuga (2) tööturu (23) tööturg (10) tööturult (1) tööturule (4)
tööturgu 1
augu 1
lubjaaugu 1 lubja_auk lubjaaugu (1)
kaugu 3 kaugu kaugu (3)
küslaugu 1 küs_laug küslaugu (1)
küüslaugu 1 küüslaugu küüslaugu (1)
karulaugu 1
muidugu 2 muidugu muidugu (2)
liugu 1
jätkugu 1 jätku jätkugu (1) jätkuma (4) jätkub (39) jätkuda (4)
lugu 67
lugu 271 lugu lugudest (3) lugudele (1) lugusid (16) lugude (13) lugudes (4) lugudesse (2) lugud (1) lugu (271) lugudega (9)
pealugu 1 pea_lugu pealugu (1)
ajalugu 13
ajalugu 416 aja_lugu ajalukku (10) ajaloosse (7) ajaloole (15) ajaloo (140) ajalooga (28) ajalugu (416) ajaloost (114) ajalood (9) ajaloona (1) ajaloos (104)
keeleajalugu 1 keele_aja_lugu keeleajalugu (1)
arhitektuuriajalugu 1
kunstiajalugu 2 kunsti_aja_lugu kunstiajaloos (1) kunstiajaloo (2) kunstiajalugu (2)
kunstajalugu 1 kunstajalugu kunstajalugu (1)
lauluajalugu 1 laulu_aja_lugu lauluajalood (1) lauluajalugu (1) lauluajaloost (1)
järjelugu 1 järje_lugu järjelugu (1)
lühilugu 1 lühi_lugu lühilugu (1)
persoonilugu 1 persooni_lugu persoonilugu (1)
kultuurilugu 20 kultuuri_lugu kultuurilooga (3) kultuuriloost (63) kultuurilugu (20) kultuuriloos (16)
tihtilugu 1
tihtilugu 2 tihti_lugu tihtilugu (2)
olemaslugu 1 olemas_lugu olemaslugu (1)
armaslugu 1 armas_lugu armaslugu (1)
loomislugu 1
hariduslugu 1 haridus_lugu hariduslugu (1)
kirjanduslugu 3 kirjandus_lugu kirjanduslugu (3)
armastuslugu 13 armastus_lugu armastuslugu (13)
edulugu 1
kodulugu 3 kodu_lugu koduloo (5) kodulugu (3)
elulugu 16 elu_lugu elulugusid (1) elulooga (1) eluloo (3) elulugudel (2) elulugu (16) elulood (3) eluloost (3) eluloos (1) elulugudes (2)
elulugu 1
armulugu 3 armu_lugu armulugu (3)
ostujõugu 1
lõugu 2
sugu 3
sugu 49 sugu sugul (1) sugule (1) sugude (2) sugu (49)
igasugu 6 iga_sugu igasugu (6)
igasugu 2
kõiksugu 2
noorsugu 1
noorsugu 1 noor_sugu noorsool (1) noorsoo (1) noorsugu (1) noorsugude (1)
missugu 1 mis_sugu missugu (1)
juhtugu 1 juhtu juhtuma (7) juhtusin (1) juhtuski (1) juhtuks (11) juhtuti (1) juhtud (2) juhtugu (1) juhtubki (1) juhtul (1) juhtus (203) juhtuda (110)
luugu 1 luugu luugu (1)
hu 5 hu hu (5)
ahu 2 ahu ahu (2)
kaminaahu 1 kaminaahu kaminaahu (1)
mikrolaineahu 1 mikrolaineahu mikrolaineahu (1)
jahu 16 jahu jahuta (6) jahuks (3) jahut (3) jahu (16)
pizzajahu 1 pizza_jahu pizzajahu (1)
kartulijahu 2 kartuli_jahu kartulijahu (2)
nisujahu 2 nisu_jahu nisujahu (2)
meelelahu 1 meele_lahk meelelahu (1)
mahu 12 maht mahuga (1) maht (33) mahust (1) mahuks (3) mahus (11) mahtu (1) mahu (12)
mahu 3
töömahu 2 töö_maht töömahu (2) töömaht (3)
nahu 2 nahu nahu (2)
pahu 1 paha pahades (1) pahat (1) paha (184) pahad (26) pahasid (1) pahu (1) pahaks (7) pahal (1) pahas (2)
rahu 21
rahu 99 rahu rahu (99) rahust (3) rahule (25) rahus (6) rahuga (3)
maailmarahu 1
relvarahu 1
hingerahu 3 hinge_rahu hingerahu (3)
vaherahu 4 vahe_rahu vaherahule (1) vaherahu (4)
meelerahu 1 meele_rahu meelerahu (1)
südamerahu 1 südame_rahu südamerahu (1)
töörahu 1 töö_rahu töörahu (1)
kodurahu 1 kodu_rahu kodurahu (1)
jõulurahu 2
ihu 1 ihk ihu (1)
nihu 1 nihu nihu (1)
nihu 1
ohu 2
ohu 8 oht ohtusid (31) ohu (8) ohud (10) ohtis (1) oht (79) ohust (3) ohuga (1) ohuks (1) ohtu (9) ohus (9) ohtude (2)
õhu 1
õhu 57 õhk õhuga (3) õhuta (3) õhule (1) õhu (57) õhusse (1) õhku (74) õhus (15) õhul (5) õhud (1) õhk (108)
vabaõhu 2 vaba_õhu vabaõhu (2)
siseõhu 3 sise_õhk siseõhu (3)
terroriohu 1
kohu 4 kohu kohume (1) kohu (4)
köhu 7 köhu köhu (7)
kõhu 13 kõht kõhtu (1) kõht (31) kõhust (6) kõhu (13)
kõhu 4
lõhu 2 lõhk lõhu (2)
nohu 194 nohu nohu (194)
nöhu 2 nöhu nöhu (2)
rohu 21 rohi rohtude (3) rohu (21) rohtusid (1) rohisid (2) rohul (3) rohima (1) rohisin (1) rohis (6) rohuga (1) rohida (1) rohtudest (1) rohte (5) rohud (6) rohi (67)
rõhu 2 rõhk rõhk (22) rõhuga (4) rõhke (1) rõhku (12) rõhu (2) rõhus (1)
rõhu 1
köharohu 2 köha_rohi köharohu (2)
vererõhu 1 vere_rõhk vererõhu (1) vererõhku (7) vererõhk (12)
püssirohu 1
sohu 1 soo sool (5) soo (19) soosse (2) soode (6) sooni (1) soid (1) sooga (3) sood (1) soost (28) soogi (1) sohu (1)
aegumisohu 1
kiirgusohu 1 kiirgus_oht kiirgusohu (1)
veeruõhu 1 veeru_õhk veeruõhu (1)
kuhu 2466 kuhu kuhu (2466)
kuhu 41
muhu 1 muhk muhu (1)
puhu 3 puhk puhu (3) puhkudel (6) puhke (7) puhk (1) puhus (8) puhuks (1) puhuta (1)
suhu 16 suu suuski (2) suudeta (2) suus (10) suul (1) suhu (16) suuga (4) suule (4) suusse (3) suuus (2) suu (29) suud (4) suust (7)
suhu 4
narva-jõesuhu 1 narva-jõe_suu narva-jõesuhu (1) narva-jõesuu (5) narva-jõesuusse (7) narva-jõesuus (19)
laiu 1
laiu 3 lai laia (77) laiades (1) laialt (14) laiade (1) laiale (2) laiaks (1) laiaga (1) lai (65) laiu (3) laina (1)
vooglaiu 4 voog_laid vooglaiuga (1) vooglaiul (1) vooglaiu (4) vooglaiule (2) vooglaid (4)
raiu 1 raiu raiu (1) raiutakse (3) raiuda (3) raiub (1) raiuti (7)
saiu 1 sai sais (2) saiu (1) saiaga (1) sai (949) saiasid (1) saiks (2) saigi (10) saia (13)
taiu 1 taid taiu (1)
komeediu 1 komeediu komeediu (1)
keiu 1 keiu keiu (1)
neiu 79 neiu neiuga (5) neiuks (1) neiust (2) neiu (79) neiule (8) neiusid (1) neiud (13) neiul (2) neiut (1) neiult (14)
neiu 8
mereneiu 2 mere_neid mereneiu (2)
miiu 1 miiu miiu (1)
raamaturiiu 1 raamatu_riid raamaturiid (1) raamaturiiu (1)
tiiu 20 tiiu tiiu (20)
tiiu 3
kiu 1 kiud kiud (2) kiu (1)
looduslikiu 1 looduslikiu looduslikiu (1)
paliu 7 paliu paliu (7)
mniu 1 mniu mniu (1)
keskkonnahoiu 1
tervisehoiu 3 tervise_hoid tervisehoiust (1) tervisehoiu (3) tervisehoidu (2) tervisehoid (4)
lastehoiu 1
korrashoiu 1
tervishoiu 90 tervis_hoid tervishoiu (90) tervishoiule (2) tervishoidu (79) tervishoius (1) tervishoid (16)
tervishoiu 7
loodushoiu 16 loodus_hoid loodushoiu (16) loodushoiust (2)
kokkuhoiu 2
võiu 1 võiu võiu (1)
asiu 1 asiu asiu (1)
ju 198
ju 343 ju ju (343)
aju 18
aju 11 aju ajule (1) ajus (4) ajusid (1) ajuga (1) ajudest (1) aju (11) ajud (3) ajude (1) ajust (1)
temaaju 1 tema_aju temaaju (1)
käju 1 käju käju (1)
tulekaju 2 tulek_aju tulekaju (2)
plaju 6 plaju plaju (6)
maju 25 maja majades (23) majata (1) majadega (4) majat (3) majal (14) majaks (1) majast (41) majalt (1) majade (14) majad (77) majaid (1) maja- (1) majadel (3) majale (6) maju (25) majadest (2) majani (3) maja (977) majadesse (1)
kaubamaju 1
külalistemaju 4 külaliste_maja külalistemaju (4) külalistemajades (5) külalistemajad (5) külalistemaja (56) külalistemajas (2)
betoonimaju 1 betooni_maja betoonimaju (1)
teatrimaju 1
sotsiaalmaju 1 sotsiaal_maja sotsiaalmaju (1) sotsiaalmajja (1) sotsiaalmajade (2)
individuaalmaju 2 individuaal_maja individuaalmaju (2)
paneelmaju 1 paneel_maja paneelmaja (5) paneelmajades (2) paneelmaju (1) paneelmajas (11) paneelmajad (3)
karpmaju 1 karp_maja karpmaju (1)
puumaju 1 puu_maja puumajade (4) puumajad (7) puumajas (11) puumaju (1) puumaja (8) puumajale (1) puumajades (3)
paju 16 paju pajud (1) paju (16)
raju 1
lumesaju 1 lume_sadu lumesaju (1) lumesajuga (1) lumesadu (1)
taju 1
taju 3 taju tajust (1) tajusin (2) tajus (1) tajuda (3) tajuta (2) tajume (1) tajutakse (1) taju (3) tajub (1) tajuma (2) tajusid (1)
muusikataju 3 muusika_taju muusikataju (3)
reaalsustaju 1 reaalsus_taju reaalsustaju (1)
poleju 1 poleju poleju (1)
neju 2 neju neju (2)
ahju 149 ahi ahjule (2) ahjus (7) ahjust (5) ahi (56) ahjul (3) ahjuga (15) ahjuks (1) ahju (149) ahjusse (5) ahjud (8)
ahju 1
praeahju 1
mikrolaineahju 8 mikro_laine_ahi mikrolaineahju (8) mikrolaineahjust (1) mikrolaineahi (13)
kahju 245 kahi kahjust (2) kahjud (1) kahjus (6) kahjusid (1) kahju (245) kahjuks (1191)
kahju 32
kähju 1 kähju kähju (1)
tulekahju 88 tule_kahju tulekahjud (1) tulekahjust (2) tulekahjul (1) tulekahjude (4) tulekahju (88)
emakest-ahju 2 emakes+t-ahi emakest-ahju (2)
mikrolaenuahju 1 mikro_laenu_ahi mikrolaenuahju (1)
põhju 1 põhi põhjad (2) põhjal (975) põhju (1) põhjaks (1) põhjas (7) põhjale (3) põhja (84) põhjani (2) põhjaga (3) põhi (30) põhjast (5) põhjalt (1) põhi- (5)
paiju 1 paiju paiju (1)
tiiju 1 tiiju tiiju (1)
eeskiju 1 eeskiju eeskiju (1)
paliju 1 paliju paliju (1)
koiju 2 koiju koiju (2)
ajju 1
majju 4 majju majju (4)
kojju 12 kojju kojju (12)
alju 1 alju alju (1)
kalju 3 kalju kaljud (2) kaljule (1) kaljudel (2) kalju (3) kaljudesse (1) kaljusid (1) kaljuks (1)
flora-kalju 1
nalju 3 nali nali (11) naljadest (1) naljasid (1) naljadeta (1) nalja (27) naljad (7) nalju (3) naljas (2) naljade (2)
oalju 1 oalju oalju (1)
palju 336
palju 8932 palju paljust (4) paljult (1) paljudes (69) paljudesse (10) paljuks (1) paljude (121) paljutki (2) palju (8932) paljudest (49) paljudki (2) paljus (4) paljut (5) paljusid (25) paljudele (53) paljul (1) paljuski (7) paljugi (5) paljudega (7) paljudel (140) paljuga (3)
pälju 15 pälju pälju (15)
agapalju 1 agapalju agapalju (1)
samapalju 4 sama_palju samapalju (4)
niipalju 4
niipalju 26 niipalju niipalju (26)
kuipalju 1 kui_palju kuipalju (1)
hirmpalju 1 hirmpalju hirmpalju (1)
onpalju 1 onpalju onpalju (1)
õppekoormuspalju 1 õppekoormuspalju õppekoormuspalju (1)
palju-palju 11 palju-palju palju-palju (11)
valju 3 vali valin (69) valitaks (1) valida (577) valinudki (1) valimas (1) valid (14) valiksid (2) valisime (21) valisid (31) valime (20) valima (66) valite (14) valis (32) valjul (1) vali (36) valiksin (49) valiks (8) valides (11) valitakse (24) valitigi (1) valita (3) valjud (1) valituks (4) valiti (30) valju (3) valisite (93) valimata (2) valige (219) valisin (226) valibki (1) valib (328)
välju 4 väli väljas (110) väljale (1) väljalt (1) väljast (9) väljana (2) väljaks (2) välju (4) väli (5)
helju 1 helju helju (1)
pailju 1 pailju pailju (1)
tasahilju 6 tasa_hilju tasahilju (6)
täsahilju 1 täsahilju täsahilju (1)
vilju 13 vilju vilju (13)
teravilju 2 tera_vili teravilju (2) teraviljad (1) teravilja (11) teravili (4) teraviljas (2)
aedvilju 4 aed_vili aedvilju (4) aedviljad (3)
köögivilju 5 köögi_vili köögivilju (5) köögivili (2)
juurvilju 21 juur_vili juurvilja (6) juurviljadega (2) juurvili (3) juurviljadest (1) juurviljast (1) juurvilju (21) juurviljad (18)
puuvilju 2
puuvilju 50 puu_vili puuviljad (52) puuviljade (1) puuvilja (17) puuviljadega (3) puuviljaga (1) puuviljadest (2) puuvilju (50) puuvili (4)
kallju 1 kallju kallju (1)
pallju 1 pallju pallju (1)
kolju 8 kolju kolju (8)
põlju 1 põlju põlju (1)
plju 1 plju plju (1)
aplju 1 aplju aplju (1)
menju 1 menju menju (1)
onju 14 onju onju (14)
koju 817 kodu kodude (1) koduks (1) kodu- (2) kodus (1599) kodult (2) koduta (1) kodudes (8) koduni (2) kodudest (2) koju (817) kodu (548) kodust (557) kodusse (12) kodud (5) koduga (3) kodule (7) kodudele (59) koduna (1) kodudesse (3)
koju 17
lastekoju 1 laste_kodu lastekodust (1) lastekodu (10) lastekodud (1) lastekodus (7) lastekoju (1) lastekodudesse (1)
püstkoju 1 püst_kodu püstkoju (1)
raamatukoju 2 raamatukoju raamatukoju (2)
moju 23 moju mojust (25) moju (23) mojul (2) mojus (1) mojuga (10)
mõju 342 mõju mõjuks (4) mõjule (10) mõjuvat (2) mõjutaks (1) mõjut (2) mõjuga (22) mõjudele (2) mõjub (114) mõjuta (20) mõjuda (9) mõjusid (12) mõjude (2) mõjust (42) mõjud (14) mõju (342) mõjult (1) mõjume (1) mõjuma (1)
mõju 32
ajamõju 2 aja_mõju ajamõju (2)
muusikamõju 1 muusika_mõju muusikamõju (1)
linnamõju 1 linna_mõju linnamõju (1)
tervisemõju 1 tervise_mõju tervisemõju (1)
ravimõju 1 ravi_mõju ravimõju (1)
vastasmõju 2 vastas_mõju vastasmõju (2)
koosmõju 13 koos_mõju koosmõjul (6) koosmõju (13)
arengumõju 1
looju 1
paipoju 1
harju 2 harju harjuma (15) harjuda (14) harjub (7) harjusin (1) harjudes (1) harjusime (3) harjusid (2) harju (2)
karju 8 kari karju (8) karjas (2) kari (4) karja (2) karjades (1) karina (11) karin (19)
marju 4
marju 79 mari marita (1) marist (1) mariga (3) maris (5) marile (5) marju (79) marit (10) marina (49) marja (289) marjade (5) maride (1) maril (3) marjana (1) maridest (1) mari (500) marjadega (1) marjaks (2) marjul (9) marjad (19)
viinamarju 8 viina_mari viinamarjad (4) viinamarid (1) viinamarju (8) viinamarja (4) viinamari (1) viinamarjadest (1)
sarju 1 sari sarja (9) sarjas (10) sarju (1) sarjad (2) sari (3) sarjast (4)
komöödiasarju 1 komöödia_sari komöödiasarju (1)
pildisarju 1 pildi_sari pildisarju (1)
tõsielusarju 2 tõsi_elu_sari tõsielusarjad (5) tõsielusarja (1) tõsielusari (1) tõsielusarju (2)
varju 9 vari varjas (4) varigi (1) vari (1) varjuta (4) varju (9) varjust (1) varjus (11) varjudes (3) varje (2) varja (7) varjudega (2)
peavarju 1 pea_vari peavarju (1) peavarjuta (1)
vihmavarju 6 vihma_vari vihmavarju (6) vihmavarja (1) vihmavari (11)
kirju 112 kirju kirjute (4) kirjut (2) kirju (112) kirjusid (3)
kirju 1
ajakirju 40 aja_kiri ajakirjadega (1) ajakirjas (12) ajakirju (40) ajakirjade (700) ajakirjaga (1) ajakirjad (44) ajakirjades (9) ajakirja (165) ajakirjadest (98) ajakirjal (1) ajakirjadesse (1) ajakiri (17) ajakirjast (9) ajakirjadele (1)
pelakirju 1 pela_kirju pelakirju (1)
hinnakirju 5 hinna_kiri hinnakirja (3) hinnakiri (7) hinnakirju (5) hinnakirjad (79) hinnakirjaga (1) hinnakirjade (1) hinnakirjadega (4)
e-kirju 9 e-kirju e-kirju (9)
nimekirju 1 nime_kiri nimekirjad (1) nimekiri (2) nimekirju (1) nimekirjas (5)
täisnimekirju 1
punasekirju 6 punase_kiri punasekirju (6)
rohelisekirju 3 rohelise_kirju rohelisekirju (3)
palvekirju 3 palve_kiri palvekirju (3) palvekirjade (6) palvekirja (2)
trükikirju 1 trüki_kiri trükikirjad (1) trükikirja (2) trükikiri (4) trükikirju (1)
motivatsioonikirju 1
pruunikirju 4 pruuni_kiri pruunikirju (4)
beežikirju 1 beeži_kiri beežikirju (1)
pealkirju 4 peal_kiri pealkirjadest (1) pealkirja (31) pealkiri (430) pealkirju (4) pealkirjaga (228) pealkirjast (6) pealkirjale (1) pealkirjaks (3) pealkirjas (3) pealkirjad (44) pealkirjade (15) pealkirjadega (1) pealkirjades (2)
vahepealkirju 2 vahe_peal_kiri vahepealkirjad (2) vahepealkirju (2) vahepealkiri (8)
allkirju 1
tööeeskirju 1 töö_ees_kiri tööeeskirju (1)
liikluseeskirju 3 liiklus_ees_kiri liikluseeskirju (3) liikluseeskirjade (1) liikluseeskirjad (5) liikluseeskirjadele (3) liikluseeskirja (1)
seletuskirju 1 seletus_kiri seletuskiri (17) seletuskirju (1)
kiituskirju 1 kiitus_kiri kiituskirju (1)
pealirju 1 pealirju pealirju (1)
tuletõrju 1 tuletõrju tuletõrju- (1) tuletõrju (1)
kurju 1 kurju kurjuta (2) kurju (1)
purju 1
purju 2 purju purjuks (2) purju (2)
asju 375 asi asjale (3) asisid (1) asjast (12) asjust (2) asjadele (18) asjadeta (4) asjasse (2) asjas (12) asjades (9) asjuks (1) asin (1) asjad (473) asjadel (9) asjaks (6) asjata (5) asjal (15) asjadest (58) asju (375) asjade (147) asi (721) asjaga (18) asjadega (29) asid (1) asja (125)
asju 52
rahaasju 1
rahaasju 1 raha_asi rahaasjus (4) rahaasju (1)
pulmaasju 1 pulma_asi pulmaasju (1)
ehteasju 1 ehte_asi ehteasju (1)
äriasju 1 äri_asi äriasju (1) äriasjadega (1)
pisiasju 2 pisi_asi pisiasju (2) pisiasjade (3) pisiasjadele (1) pisiasjad (4) pisiasjadest (2)
tõsiasju 1 tõsi_asi tõsiasi (1) tõsiasja (1) tõsiasju (1) tõsiasjadena (2)
üksikasju 3 üksik_asi üksikasju (3) üksikasjad (3) üksikasi (1)
tööasju 1 töö_asi tööasju (1) tööasjad (2)
koduasju 2 kodu_asi koduasjadega (1) koduasju (2) koduasjad (1)
mänguasju 11 mängu_asi mänguasjaga (2) mänguasjade (3) mänguasja (9) mänguasjadele (1) mänguasi (12) mänguasjast (1) mänguasjaks (1) mänguasju (11) mänguasjadest (1) mänguasjadega (6)
assju 1 assju assju (1)
kutsju 1 kutsju kutsju (1)
istmepatju 1 istme_padi istmepatju (1)
uju 3 uju ujutama (2) ujume (10) ujusid (1) ujus (1) ujumas (36) ujudes (1) ujusime (6) ujuks (1) ujuta (2) ujuma (38) ujun (17) ujuda (64) ujusin (29) ujuvad (1) uju (3) ujub (3) ujuni (2)
kuju 7
kuju 96 kuju kuju (96) kujus (1) kujusid (5) kujule (8) kujuga (9) kujult (1) kujuda (1) kujud (3)
koondkuju 1
pronksikuju 1 pronksi_kuju pronksikuju (1)
hiigelkuju 1 hiigel_kuju hiigelkuju (1)
inimkuju 1 inim_kuju inimkujud (4) inimkuju (1)
pronkssõdur-kuju 1 pronks_sõdur-kuju pronkssõdur-kuju (1)
tegelaskuju 2 tegelas_kuju tegelaskujuks (1) tegelaskujude (2) tegelaskujudest (2) tegelaskujudele (1) tegelaskujud (1) tegelaskuju (2)
kangelaskuju 2 kangelas_kuju kangelaskuju (2)
hiiglaskuju 1 hiiglas_kuju hiiglaskuju (1)
eeskuju 17
eeskuju 29 ees_kuju eeskujuta (1) eeskujust (2) eeskujud (6) eeskujudel (1) eeskujul (16) eeskuju (29) eeskujude (2) eeskujusid (2)
pronkskuju 9 pronks_kuju pronkskuju (9)
tähtkuju 6 täht_kuju tähtkuju (6) tähtkujusse (1)
muju 1 muju muju (1)
tuju 256 tuju tujule (2) tujus (10) tujud (1) tujuta (1) tujust (7) tujuga (7) tujut (1) tuju (256)
tuju 4
heatuju 1 hea_tuju heatuju (1)
jõulutuju 1 jõulu_tuju jõulutuju (1)
intervju 1 intervju intervju (1)
ku 26 ku ku (26)
ku 1
aku 2 aku akud (5) aku (2)
haaku 1 haaku haaku (1)
saaku 1 saaku saaku (1)
tubaku 2 tubaku tubaku (2)
kruunuhaku 1 kruunu_hakk kruunuhaku (1)
hoiaku 1
eluhoiaku 2 elu_hoiak eluhoiaku (2) eluhoiakuga (5) eluhoiakute (1) eluhoiakult (2) eluhoiakust (1) eluhoiak (5) eluhoiakutega (2) eluhoiakut (192)
elluhoiaku 1 ellu_hoiak elluhoiaku (1)
väljaku 5 väljak väljaku (5) väljakult (1) väljakute (1) väljakusse (1) väljakule (1) väljak (169) väljakut (1) väljakus (1) väljakul (14)
keskväljaku 1 kesk_väljak keskväljakus (1) keskväljaku (1)
tegevusväljaku 1 tegevusväljaku tegevusväljaku (1)
mänguväljaku 1
lauluväljaku 4 laulu_väljak lauluväljak (7) lauluväljakutel (1) lauluväljakud (4) lauluväljakule (23) lauluväljakus (1) lauluväljakul (62) lauluväljaku (4) lauluväljakuni (1)
peljaku 1
eluhojaku 1 eluhojaku eluhojaku (1)
kaku 1 kakk kaku (1) kakk (2) kakule (1) kakku (1)
kassikaku 1 kassi_kakk kassikaku (1) kassikakk (2) kassikakul (1)
pihlaku 1 pihl_aku pihlaku (1)
liitumismaku 1 liitumismaku liitumismaku (1)
ajarännaku 1
rünnaku 1 rünnak rünnak (5) rünnaku (1) rünnakute (2) rünnakuid (2)
rünnaku 5
tuumarünnaku 1
terrorirünnaku 1
terrorirünnaku 1 terrori_rünnak terrorirünnaku (1)
äkkrünnaku 1 äkk_rünnak äkkrünnaku (1)
paku 2
paku 6 pakk pakkid (4) pakkides (1) pakk (19) paki (4) pakki (6) pakuks (6) pakku (3) pakud (1) pakid (1) paku (6) pakkudes (1) pakuta (1) pakus (7) pakkusid (34)
paraku 20 paraku paraku (20)
paraku 44
päraku 1
saku 35 saku saku (35)
vasaku 12 vasak vasaku (12) vasak (4) vasak- (1) vasakus (3)
seisaku 3
seisaku 2 seisak seisaku (2) seisakuks (2) seisakut (2)
iisaku 3 iisak iisakus (1) iisaku (3)
pintsaku 23 pintsak pintsaku (23) pintsak (6) pintsakuid (1) pintsakud (2)
liivaku 1 liivak liivaku (1)
hoidku 1
tundku 1
praeku 1 praeku praeku (1)
valdeku 3 valdeku valdeku (3)
oleku 3 olek olekut (1) oleku (3) olekute (1) olek (15) olekust (1) olekuga (2) olekus (1)
korraoleku 1 korra_olek korraoleku (1)
julgeoleku 15
julgeoleku 5 julge_olek julgeoleku (5) julgeolek (1)
energiajulgeoleku 2
välisjulgeoleku 1 välis_julge_olek välisjulgeoleku (1)
süüdioleku 2 süüdi_olek süüdiolek (1) süüdiolekuga (1) süüdiolekust (3) süüdioleku (2) süüdiolekut (2)
ärkveloleku 1 ärkvel_olek ärkveloleku (1)
ärkveloleku 1
rahuloleku 1 rahul_olek rahuloleku (1) rahulolekud (1)
juuresoleku 1
liikmeksoleku 1
koosoleku 11 koos_olek koosolekuks (13) koosolek (18) koosoleku (11) koosolekuid (2) koosolekud (9) koosolekus (2) koosolekust (1)
üldkoosoleku 6 üld_koos_olek üldkoosolek (1) üldkoosoleku (6)
nõusoleku 3 nõus_olek nõusolekuta (2) nõusoleku (3) nõusolekuna (1) nõusolekul (18) nõusolekut (1) nõusolek (1) nõusolekute (1)
tuleku 1
tuleku 2 tulek tulekust (4) tuleku (2) tulek (23) tulekut (3) tulekuga (6) tulekus (1) tulekul (4)
käibeletuleku 1
toimetuleku 1 toime_tulek toimetulekuks (1) toimetulekut (2) toimetulek (7) toimetuleku (1)
toimetuleku 4
sisetuleku 2 sise_tulek sisetulek (3) sisetuleku (2) sisetulekuga (2) sisetulekud (1) sisetulekute (1)
sissetuleku 17 sisse_tulek sissetulekus (1) sissetulekust (24) sissetulekuid (7) sissetulekut (10) sissetulekutega (1) sissetulekutelt (2) sissetuleku (17) sissetulekuga (210) sissetulek (445) sissetulekutest (1) sissetulekud (15) sissetulekule (1) sissetulekute (5)
sissetuleku 8
keskmisesissetuleku 1 keskmise_sisse_tulek keskmisesissetuleku (1) keskmisesissetulekuga (1)
kojutuleku 1 koju_tulek kojutulekut (11) kojutulek (1) kojutuleku (1)
paneku 1
kirjapaneku 1 kirja_panek kirjapanekuid (5) kirjapanek (2) kirjapanekutes (4) kirjapaneku (1) kirjapanekud (2) kirjapanekute (1)
tähelepaneku 1 tähele_panek tähelepanekult (1) tähelepanekutest (46) tähelepanekuks (1) tähelepanek (5) tähelepanekud (2) tähelepanekuid (1) tähelepaneku (1)
ettepaneku 10
ettepaneku 34 ettepaneku ettepaneku (34)
eelarve-ettepaneku 1
parandusettepaneku 1
mineku 1 minek minek (13) mineku (1) minekust (3) minekut (7) minekuni (1) minekusse (1)
ulemineku 1 ule_minek ulemineku (1)
ülemineku 24 üle_minek ülemineku (24) üleminekut (3) üleminekud (1) üleminekust (2) üleminekul (8) üleminekuga (3) üleminekusse (1) üleminek (23)
reisimineku 1 reisi_minek reisimineku (1)
ümbermineku 1 ümber_minek ümbermineku (1)
lahkumineku 1
õnneku 1 õnneku õnneku (1)
kähku 5 kähku kähku (5)
lahku 4
lahku 22 lahku lahkute (115) lahkumas (1) lahkuda (20) lahkub (8) lahkusin (11) lahkume (4) lahkun (42) lahkusime (2) lahku (22)
kokku-lahku 4 kokku-lahk kokku-lahku (4)
nahku 4 nahk nahkade (3) nahale (1) nahast (24) nahku (4) naha (14) nahaga (3) nahk (21) nahas (1) nahal (4)
karusnahku 4 karus_nahk karusnahaga (2) karusnahka (4) karusnahku (4)
pahku 1 pahk pahku (1)
tahku 1
tahku 2 tahk tahkudele (1) tahkude (1) tahkudena (1) tahku (2)
plehku 1 plehku plehku (1)
tehku 2
õhhku 1 õhhku õhhku (1)
pihku 2
vihku 2 vihk vihk (2) vihku (2)
ohku 2 ohku ohku (2)
õhku 74 õhk õhuga (3) õhuta (3) õhule (1) õhu (57) õhusse (1) õhku (74) õhus (15) õhul (5) õhud (1) õhk (108)
õhku 6
rõhku 12 rõhk rõhk (22) rõhuga (4) rõhke (1) rõhku (12) rõhu (2) rõhus (1)
vererõhku 7 vere_rõhk vererõhu (1) vererõhku (7) vererõhk (12)
ahjuõhku 1 ahju_õhk ahjuõhku (1)
sedapuhku 10 seda_puhku sedapuhku (10)
iku 4 iku iku (4)
aiku 1 aik aiku (1)
baiku 1 baik baiku (1)
käiku 12 käik käigul (9) käigu (2) käigust (2) käigus (132) käik (7) käikudest (1) käigusse (1) käigud (2) käiku (12)
käiku 2
kääekäiku 1 kääe_käik kääekäiku (1)
ülekäiku 1 üle_käik ülekäiku (1) ülekäik (1) ülekäigus (1)
sissekäiku 2 sisse_käik sissekäigus (6) sissekäigu (2) sissekäiku (2)
mõttekäiku 1
mõttekäiku 1 mõtte_käik mõttekäiku (1) mõttekäigust (2)
ringkäiku 1 ring_käik ringkäigust (1) ringkäigul (1) ringkäiku (1) ringkäigule (2) ringkäik (3)
läbikäiku 2 läbi_käik läbikäiku (2)
külaskäiku 1 külaskäiku külaskäiku (1)
jalustuskäiku 1 jalustus_käik jalustuskäiku (1)
jalutuskäiku 2 jalutus_käik jalutuskäigust (1) jalutuskäigul (1) jalutuskäigu (1) jalutuskäiguga (1) jalutuskäiku (2) jalutuskäik (5)
elukäiku 1 elu_käik elukäiku (1) elukäik (1)
maiku 1
paiku 19 paiku paiku (19)
paiku 1
panipaiku 1 pani_paik panipaik (1) panipaiku (1)
keskpaiku 3 kesk_paiku keskpaiku (3)
tööpaiku 1 töö_paik tööpaiku (1) tööpaigaks (2)
peatuspaiku 6 peatus_paik peatuspaiku (6) peatuspaigad (1)
elupaiku 1
merevaiku 7 mere_vaik merevaiku (7) merevaik (6) merevaigul (3) merevaigu (5)
jobbiku 1
kanarbiku 1 kanarbik kanarbiku (1)
töökaubiku 1 töö_kaubik töökaubiku (1)
saadiku 2
saadiku 1 saadik saadik (31) saadikut (1) saadiku (1) saadikute (3) saadikuid (1) saadikud (1)
duumasaadiku 1
rahvasaadiku 1
suursaadiku 4 suur_saadik suursaadikuna (3) suursaadikute (1) suursaadiku (4)
peidiku 2 peidik peidiku (2)
tagasihoidiku 1 tagasi_hoidik tagasihoidiku (1)
koidiku 1
neljandiku 2
kolmandiku 16 kolmandik kolmandikku (2) kolmandikus (1) kolmandik (36) kolmandikke (1) kolmandiku (16)
kolmandiku 6
lagendiku 2 lagendik lagendik (1) lagendiku (2) lagendikud (1) lagendikule (1)
kümnendiku 2
joodiku 4 joodik joodiku (4) joodikuna (3) joodikuteks (1) joodikuks (1) joodikud (12) joodik (9) joodikutest (2)
joodiku 1
mõõdiku 1
graafiku 28 graafik graafikutest (8) graafikutes (160) graafikute (11) graafikus (21) graafikule (2) graafiku (28) graafik (257) graafikuid (109) graafikutel (1) graafikut (82) graafikuga (2) graafikud (19) graafikult (1) graafikul (7) graafikust (24)
ajagraafiku 1 aja_graafik ajagraafiku (1)
tagastamisegraafiku 1 tagastamise_graafik tagastamisegraafiku (1)
töögraafiku 1 töö_graafik töögraafikus (1) töögraafikut (25) töögraafiku (1) töögraafik (44) töögraafikuga (1)
grafiku 2 grafik grafik (5) grafikud (1) grafiku (2)
ühiku 3
rahaühiku 1
tühiku 1
mõõtühiku 1 mõõt_ühik mõõtühiku (1)
liiku 1 liik liiguks (1) liigi (10) liiki (154) liikusid (4) liikide (2) liigiga (1) liiguta (2) liigist (2) liigus (1) liik (13) liigid (3) liigiks (1) liikidest (1) liikud (1) liike (6) liigisse (1) liigu (6) liiku (1)
riiku 1 riik riigiks (16) riikist (1) riikidel (3) riigisse (5) riikidega (23) riigile (74) riikil (1) riikis (7) riigina (2) riikidesse (9) riigiga (6) riike (14) riiku (1) riigid (64) riikid (2) riigist (44) riikide (51) riigilt (7) riikidele (11) riik (863)
antiiku 1 antiik antiiku (1) antiigi (1) antiik (1)
ühiskondkiku 2 ühiskond_kiku ühiskondkiku (2)
kirkiku 1 kir_kiku kirkiku (1)
hääliku 2 häälik häälikuid (1) häälikut (1) häälik (1) häälikuga (1) häälikud (5) hääliku (2) häälikute (5)
õ-hääliku 1 õ-häälik õ-hääliku (1)
täishääliku 1 täis_häälik täishääliku (1)
kohaliku 112 kohalik kohalikele (3) kohalikul (2) kohalikud (40) kohalikelt (3) kohalikust (10) kohalikku (17) kohalik (17) kohalikus (14) kohalikest (2) kohalikel (1) kohalike (32) kohalikes (6) kohalikule (3) kohaliku (112) kohalikke (7)
kohaliku 11
vajaliku 18 vajalik vajalikust (1) vajalikku (37) vajalikele (1) vajalikuks (13) vajalikuga (1) vajaliku (18) vajalike (174) vajalikul (3) vajalikuna (4) vajalikule (1) vajalik (348) vajalikus (8) vajalikud (93) vajalikke (30)
vajaliku 6
hädavajaliku 1 häda_vajalik hädavajaliku (1) hädavajalikest (1) hädavajalikud (4) hädavajalikke (1) hädavajalikul (1) hädavajalik (25)
põhjaliku 1
põhjaliku 3 põhjalik põhjaliku (3) põhjalik (29) põhjalikul (1) põhjalikke (3) põhjalikku (4) põhjalikuks (1) põhjalikud (3)
kirjaliku 11 kirjalik kirjalik- (1) kirjalikest (11) kirjalikul (23) kirjalikeks (1) kirjalik (289) kirjalikku (6) kirjalikus (2) kirjaliku (11) kirjalikes (5) kirjalikke (9) kirjalike (5)
kirjaliku 2
ameerikaliku 1 ameerikalik ameerikaliku (1)
rikkaliku 2 rikkalik rikkalikud (1) rikkalik (13) rikkaliku (2)
voimaliku 1 voima=lik voimalik (17) voimalikust (2) voimalikud (5) voimalikku (1) voimaliku (1)
võimaliku 21 võimalik võimalikule (31) võimalikuks (43) võimalikkudest (2) võimalikuga (1) võimalikesse (1) võimaliku (21) võimalikke (8) võimalike (7) võimalikust (4) võimalikele (2) võimalikud (89) võimalikest (54) võimalik (1259) võimalikusse (2) võimalikul (2) võimalikku (13) võimalikes (1) võimalikeks (1) võimalikus (1)
kõikvõimaliku 1 kõik_võimalik kõikvõimalikke (5) kõikvõimaliku (1) kõikvõimalikud (2)
ilmaliku 2
jumaliku 2
euroopaliku 1
euroopaliku 6 euroopalik euroopaliku (6) euroopalikele (1)
sõbraliku 5 sõbralik sõbralikku (5) sõbralikud (84) sõbralikule (1) sõbralikuna (3) sõbralikke (1) sõbralikus (3) sõbralikuks (5) sõbralik (208) sõbraliku (5)
ebasõbraliku 1 eba_sõbralik ebasõbralik (3) ebasõbralikke (1) ebasõbraliku (1) ebasõbralikud (1)
korraliku 1
korraliku 58 korraliku korralikudele (1) korraliku (58)
valiku 93 valik valikutest (1) valikutes (2) valiku (93) valikust (12) valikuid (14) valikul (23) valikut (95) valikud (16) valikutega (1) valikusse (1) valikute (4) valikuga (15) valikutel (1) valikuks (3) valikule (1) valikus (90) valik (409)
avaliku 7 avalik avalikke (1) avaliku (7) avalikku (7) avalik (10) avalikust (1) avalikud (11) avalikuks (3) avalikus (4)
avaliku 14
sonavaliku 1 sonava=lik sonavalik (2) sonavaliku (1)
sõnavaliku 2 sõna_valik sõnavalikuga (1) sõnavalik (2) sõnavaliku (2)
käändevaliku 1 käände_valik käändevaliku (1) käändevalikuga (2) käändevalik (10)
kütesevaliku 1 küteseva=lik kütesevaliku (1)
rahvaliku 4 rahvalik rahvalik- (1) rahvalike (1) rahvaliku (4) rahvalikke (1) rahvalikeks (2) rahvalik (13)
koolivaliku 2
vormivaliku 2 vormi_valik vormivaliku (2)
tekstivaliku 1 tekst_iva=lik tekstivalik (2) tekstivaliku (1)
leibliku 1 leib=lik leibliku (1)
publiku 2
publiku 1 publik publik (2) publikul (1) publikus (1) publiku (1) publikust (1) publikule (8)
aadliku 1 aadlik aadlikud (8) aadlike (6) aadlikke (3) aadliku (1)
demokraadliku 2 demo_kraad=lik demokraadliku (2)
teadliku 1 teadlik teadlikku (1) teadlikust (1) teadlikud (6) teadliku (1) teadlik (19)
teadliku 2
tagasihoidliku 9 tagasi_hoidlik tagasihoidlikust (1) tagasihoidlikus (6) tagasihoidlik (93) tagasihoidlikuna (1) tagasihoidlikuks (3) tagasihoidlikku (4) tagasihoidlikul (3) tagasihoidliku (9) tagasihoidlikuga (1) tagasihoidlikud (11)
tagasihoidliku 1
kokkuhoidliku 2 kokku_hoidlik kokkuhoidlik (2) kokkuhoidliku (2)
paindliku 1
perekondliku 1
olme-perekondliku 2 olme-perekondlik olme-perekondliku (2)
ühiskondliku 20 ühiskondlik ühiskondlikes (1) ühiskondlikust (4) ühiskondlikus (8) ühiskondliku (20) ühiskondlikest (1) ühiskondlikke (1) ühiskondlik (23) ühiskondlikku (6) ühiskondlike (2) ühiskondlikud (3) ühiskondlikult (2)
ühiskondliku 4
sugukondliku 2 sugukond=lik sugukondliku (2)
püüdliku 1 püüdlik püüdlikust (1) püüdlikus (5) püüdlik (5) püüdliku (1)
makasupüüdliku 1 makasupüüd=lik makasupüüdliku (1) makasupüüdlikuna (1)
omakasupüüdliku 1
vedeliku 1 vedelik vedelik (1) vedeliku (1)
seeliku 5 seelik seelikud (3) seelik (8) seelikuid (3) seeliku (5)
tegeliku 9 tegelik tegeliku (9) tegelikul (1) tegelikest (1) tegelike (3) tegelikud (2) tegelikku (2) tegelik (9) tegelikust (1) tegelikus (4) tegelikke (2)
tegeliku 5
kuritegeliku 1 kuri_tegelik kuritegelikke (1) kuritegeliku (1) kuritegelikule (6) kuritegelikku (1)
meheliku 2 mehelik mehelike (1) mehelikud (1) meheliku (2) mehelikke (1) mehelikuks (1)
oheliku 1
täieliku 10
täieliku 9 täielik täieliku (9) täielikku (3) täielikuks (3) täielik (13)
imeliku 6 imelik imeliku (6) imelikud (6) imelikki (1) imelik (57) imelikuks (1) imelikust (2) imelikku (7) imelikus (1)
imeliku 1
lääneliku 2
lääneliku 3 läänelik läänelik (4) lääneliku (3) läänelike (2) läänelikke (1) läänelikku (5)
tähelepaneliku 4 tähele_panelik tähelepanelikud (14) tähelepaneliku (4) tähelepanelikust (3) tähelepanelikuna (1) tähelepanelik (69) tähelepanelikuks (4) tähelepanelikult (23)
õnnneliku 1 õnn_nelik õnnneliku (1)
õnneliku 5
õnneliku 91 õnnelik õnnelikust (4) õnnelikuna (4) õnnelikena (2) õnnelikud (59) õnnelikuks (27) õnnelikus (1) õnneliku (91) õnnelikkudeks (1) õnnelikku (5) õnnelik (213)
ebaõnneliku 2 eba_õnne=lik ebaõnnelik (1) ebaõnneliku (2) ebaõnnelike (1)
seliku 1 selik seliku (1) selik (3)
terviseliku 1 terviselik terviseliku (1)
kuningliku 3 kuninglik kuninglikud (1) kuningliku (3) kuninglik (3)
kuningliku 1
kirgliku 1
kirgliku 1 kirglik kirgliku (1) kirglikud (1) kirglik (3)
sobiliku 1
sihiliku 1
vaimiliku 1 vaimi=lik vaimiliku (1) vaimilikud (2)
hariliku 1 harilik harilik (7) harilikud (1) harilikus (1) hariliku (1)
ebahariliku 1
soomeugriliku 1
korriliku 2 korri=lik korriliku (2)
lossiliku 2 lossi=lik lossiliku (2)
natsiliku 1 natsi=lik natsiliku (1)
poliitiliku 1 poliiti=lik poliitiliku (1)
kommunistiliku 1
terviliku 2 tervi=lik terviliku (2)
katoliikliku 3 katoliiklik katoliiklikust (1) katoliiklik (2) katoliiklikud (3) katoliiklikke (1) katoliikliku (3)
riikliku 11
riikliku 82 riiklik riiklik (30) riiklikud (5) riiklikes (1) riikliku (82) riiklikku (29) riiklikul (4) riiklikule (25) riiklikke (1) riiklike (2) riiklikus (3)
rahvusriikliku 1
isikliku 4
isikliku 52 isiklik isiklikke (5) isikliku (52) isiklikud (15) isiklikust (5) isiklikuga (1) isiklik (170) isiklikel (1) isiklikule (14) isiklikuks (2) isiklikku (14) isiklikkudest (1) isiklikuna (2) isiklikus (9) isiklike (3) isiklikul (2)
üksikliku 1 üksik=lik üksikliku (1)
tervikliku 87 terviklik terviklikke (1) terviklikuks (4) tervikliku (87) terviklikku (6) terviklike (2) terviklik (11)
uskliku 1 usklik usklikuna (1) usklikel (1) usklik (2) usklikke (2) uskliku (1) usklikud (2)
õigeuskliku 4 õigeuskliku õigeuskliku (4)
õigeuskliku 1
alliku 1
hegelliku 1
röövelliku 1
südamliku 3 südamlik südamlik (12) südamlikust (2) südamliku (3) südamlike (5) südamlikud (5) südamlikuks (1)
boheemliku 2 boheemlik boheemliku (2)
vanemliku 2 vanemlik vanemliku (2)
inimliku 1
inimliku 3 inimlik inimlik (12) inimlike (1) inimliku (3) inimlikke (1) inimlikult (2) inimlikud (2) inimlikust (4)
kodanliku 2 kodanlik kodanlikku (1) kodanliku (2) kodanlikuga (2)
paganliku 1 paganlik paganlikega (2) paganlikud (2) paganlike (2) paganlikke (1) paganlikkudest (1) paganliku (1) paganlik (5)
ibsenliku 1 ibsen=lik ibsenliku (1)
piinliku 1 piinlik piinlikust (1) piinlikus (1) piinlik (61) piinliku (1)
stalinliku 1
stalinliku 1 stalinlik stalinlik (2) stalinliku (1)
jeltsinliku 1
jakobsonliku 1 jakobson=lik jakobsonliku (1)
vooliku 2 voolik vooliku (2)
katoliku 1
katoliku 26 katoliku katoliku (26)
lõpliku 4
lõpliku 4 lõplik lõplike (1) lõplikku (1) lõpliku (4) lõplikust (1) lõplik (3) lõplikud (2)
luterliku 1
luterliku 2 luterlik luterlik (2) luterliku (2) luterlikud (1) luterlikku (2) luterlikul (1) luterlikule (3)
amatöörliku 1
kangelasliku 1 kangelaslik kangelasliku (1) kangelaslik (1)
kangelasliku 1
hiiglasliku 1 hiiglaslik hiiglaslikku (1) hiiglaslik (4) hiiglasliku (1) hiiglaslikule (6)
hiiglasliku 1
ehtsoomlasliku 1
eestlasliku 1 eestlaslik eestlasliku (1)
rahvasliku 2 rahvas=lik rahvasliku (2) rahvaslikeks (1) rahvaslikku (1)
iseenesliku 1 ise_eneslik iseenesliku (1)
kapitalisliku 1 kapitalis=lik kapitalisliku (1)
tervisliku 14 tervislik tervislikku (12) tervislikust (2) tervislikuks (2) tervislikule (1) tervislike (3) tervisliku (14) tervislikud (1) tervislik (50) tervislikus (1) tervislikke (3)
ebatervisliku 2 eba_tervislik ebatervislikku (2) ebatervislikud (2) ebatervislik (5) ebatervisliku (2) ebatervislikuks (2)
neorenessansliku 1
seadusliku 1 seaduslik seadusliku (1)
teadusliku 1 teaduslik teaduslike (1) teaduslikud (2) teaduslikkudesse (1) teaduslikule (1) teaduslik (8) teadusliku (1) teaduslikust (1) teaduslikke (1) teaduslikku (6)
teadusliku 1
haridusliku 3
majandusliku 8
majandusliku 144 majanduslik majanduslikkude (1) majanduslikult (19) majanduslikku (23) majanduslikke (10) majanduslikust (4) majanduslike (4) majanduslikul (1) majanduslikule (2) majanduslikud (32) majandusliku (144) majanduslikest (1) majanduslik (65) majanduslikus (3)
sotsiaalmajandusliku 1 sotsiaal_majandus=lik sotsiaalmajanduslikke (1) sotsiaalmajandusliku (1)
sotsiaal-majandusliku 2 sotsiaal-majanduslik sotsiaal-majanduslik (1) sotsiaal-majandusliku (2)
põllumajandusliku 2 põllu_majanduslik põllumajanduslikel (2) põllumajandusliku (2) põllumajanduslik (4)
kirjandusliku 1 kirjanduslik kirjanduslikul (1) kirjanduslik (8) kirjanduslikke (3) kirjandusliku (1)
ilulookirjandusliku 2 ilu_loo_kirjanduslik ilulookirjandusliku (2)
tähendusliku 1 tähenduslik tähenduslikult (1) tähenduslikke (1) tähendusliku (1) tähenduslik (1)
rakendusliku 2 rakenduslik rakenduslikku (1) rakendusliku (2)
uuendusliku 2
esindusliku 2 esinduslik esinduslik (2) esindusliku (2) esinduslikud (1)
loodusliku 2 looduslik looduslikus (2) looduslike (2) loodusliku (2) looduslikke (2) looduslikust (1) looduslikku (2) looduslikud (3) looduslik (8) looduslikest (2)
loodusliku 2
ebaloodusliku 1 eba_looduslik ebaloodusliku (1)
õigusliku 1 õigusliku õigusliku (1)
õigusliku 1
avalik-õigusliku 2
juhusliku 1
juhusliku 2 juhuslik juhusliku (2) juhuslik (12) juhuslikud (4) juhuslikke (2) juhuslikku (5)
täiusliku 1 täiuslik täiusliku (1) täiuslik (1) täiuslikud (1) täiuslikku (1)
oskusliku 1 oskuslik oskuslikult (9) oskuslik (1) oskusliku (1)
seiklusliku 1
tulemusliku 2 tulemuslik tulemusliku (2)
veetorusliku 1 veetorus=lik veetorusliku (1)
seisusliku 2 seisus=lik seisusliku (2) seisuslik (1)
saatusliku 1 saatuslik saatusliku (1) saatuslik (1) saatuslikud (2)
omaalgatusliku 2 oma_algatus=lik omaalgatusliku (2)
istatusliku 1 ista=tuslik istatusliku (1)
väärtusliku 2 väärtuslik väärtuslikuks (6) väärtuslikke (4) väärtuslike (1) väärtuslikust (1) väärtuslikud (3) väärtusliku (2) väärtuslik (15)
väärtusliku 3
täisväärtusliku 2 täis_väärtuslik täisväärtuslikus (1) täisväärtusliku (2) täisväärtuslikena (1) täisväärtuslik (2) täisväärtuslikuks (2)
täisväärtusliku 1
arvestusliku 2
valgustusliku 1 valgustuslik valgustuslikke (2) valgustusliku (1)
kultuurivalgustusliku 1 kultuuri_valgustuslik kultuurivalgustusliku (1)
kohustusliku 5 kohustuslik kohustusliku (5) kohustuslikuna (1) kohustuslikud (6) kohustuslikku (2) kohustuslikuks (4) kohustuslikus (1) kohustuslik (49)
kohustusliku 4
meelelahutusliku 2
liiklusohutusliku 1 liiklus_ohutus=lik liiklusohutusliku (1)
rahvusliku 111 rahvuslik rahvuslikul (1) rahvuslikud (15) rahvuslikust (3) rahvuslikus (5) rahvuslikeks (22) rahvuslikule (8) rahvuslike (2) rahvuslikult (2) rahvusliku (111) rahvuslikuks (2) rahvuslik (65) rahvuslikke (10) rahvuslikku (12)
rahvusliku 6
demokraatliku 8 demo_kraatlik demokraatlikuks (2) demokraatlik (11) demokraatlikke (1) demokraatlikud (5) demokraatlikus (1) demokraatlikul (2) demokraatliku (8) demokraatlikele (2)
demokraatliku 6
sotsiaaldemokraatliku 2
tehnokraatliku 1
ettevaatliku 1 ette_vaatlik ettevaatlikud (15) ettevaatliku (1) ettevaatlik (19) ettevaatlikuks (2)
mätliku 1 mätlik mätliku (1)
ametliku 3
ametliku 8 ametlik ametlike (1) ametlik (83) ametlikud (3) ametliku (8) ametlikku (1) ametlikest (1) ametlikuks (8) ametlikus (1) ametlikeks (3)
mitteametliku 3 mitte_ametlik mitteametlik (4) mitteametlike (4) mitteametliku (3) mitteametlikuks (1)
õpetliku 5 õpetlik õpetlik (4) õpetliku (5) õpetlike (2) õpetlikud (1)
vabatahtliku 4
vabatahtliku 82 vaba_tahtlik vabatahtlikust (1) vabatahtlike (5) vabatahtlikuna (2) vabatahtlikul (1) vabatahtlikke (2) vabatahtlik (128) vabatahtlikena (1) vabatahtlikud (7) vabatahtlikule (3) vabatahtliku (82) vabatahtlikku (5)
heatahtliku 1
pahatahtliku 1
pahatahtliku 1 paha_tahtlik pahatahtliku (1) pahatahtlikud (1)
ohtliku 2 ohtlik ohtlikud (26) ohtlikus (1) ohtlikuks (10) ohtlik (138) ohtlike (2) ohtlikele (2) ohtlikku (1) ohtlikeks (2) ohtliku (2) ohtlikest (1) ohtlikke (4)
juhtliku 1 juht=lik juhtliku (1)
klassitsitliku 1 klassitsit=lik klassitsitliku (1)
piltliku 1 piltlik piltliku (1) piltlike (1)
protestantliku 2 protestant=lik protestantliku (2)
dekadentliku 1
parlamentliku 1
hotliku 1 hot=lik hotliku (1)
ettevõtliku 1 ette_võtlik ettevõtlike (3) ettevõtlikud (100) ettevõtlik (56) ettevõtlikke (88) ettevõtlikku (2) ettevõtlikust (1) ettevõtlikule (2) ettevõtlikuks (1) ettevõtliku (1)
kokkuvõtliku 1 kokku_võtlik kokkuvõtliku (1) kokkuvõtlik (1)
sportliku 1 sportlik sportlikku (2) sportlikke (2) sportlik (9) sportliku (1) sportlikud (5)
keskonnasäästliku 1 keskonnasääst=lik keskonnasäästliku (1) keskonnasäästlikule (1)
ateistliku 1 ateistlik ateistliku (1)
panteistliku 1 pante=istlik panteistlik (1) panteistlikke (1) panteistliku (1)
salafistliku 1
anarhistliku 1 anarh=istlik anarhistliku (1)
humaniistliku 1 humani=istlik humaniistliku (1)
imperialistliku 1 imperialistlik imperialistliku (1)
sotsialistliku 32 sotsialistlik sotsialistlikku (10) sotsialistlikus (6) sotsialistlik (68) sotsialistlikule (2) sotsialistliku (32)
ratsionalistliku 1
funktsionalistliku 1
kapitalistliku 4
pessimistliku 1
optimistliku 5 optimistlik optimistlikud (13) optimistlike (1) optimistlikku (202) optimistlik (56) optimistlikuks (3) optimistliku (5) optimistlikuna (1)
humanistliku 1 humanistlik humanistliku (1) humanistlik (1)
stalinistliku 2 stalinistlik stalinistliku (2)
modernistliku 1 modern=istlik modernistlik (1) modernistliku (1)
postmodernistliku 4
postmodernistliku 1 post_modern=istlik postmodernistliku (1) postmodernistlik (1)
kommunistliku 6
kommunistliku 10 kommunistlik kommunistlikku (4) kommunistlik (19) kommunistliku (10) kommunistlikusse (4) kommunistlikuks (1) kommunistlikud (1)
komunistliku 1 komun=istlik komunistliku (1)
mõistliku 1
mõistliku 1 mõistlik mõistlik (251) mõistlikul (2) mõistlikust (1) mõistliku (1) mõistlikku (2)
ebamõistliku 1
utopistliku 1 utopistlik utopistliku (1)
ristliku 2 rist=lik ristliku (2)
tsaristliku 10 tsar=istlik tsaristliku (10)
kristliku 2 kristliku kristliku (2)
läänekristliku 2
humoristliku 4 humoristlik humoristliku (4) humoristlik (2) humoristlikusse (1) humoristlikke (2)
paremtsentristliku 1
marksistliku 1 marksistlik marksistliku (1)
apostliku 1 apostlik apostliku (1)
suurvürstliku 2 suur_vürst=lik suurvürstliku (2)
juutliku 1
lauliku 1 laulik laulikutes (1) laulikud (1) lauliku (1) laulik (3) laulikuid (6)
piduliku 128 pidulik pidulikuga (1) pidulikust (1) pidulikule (3) piduliku (128) pidulikud (3) pidulikku (4) pidulik (133) pidulikul (2) pidulikel (2)
määrduliku 1 määrdu=lik määrduliku (1)
puuduliku 1 puudulik puudulikuks (1) puudulik (3) puudulikus (1) puuduliku (1)
rahuliku 2
rahuliku 5 rahulik rahuliku (5) rahulikust (2) rahulikuks (4) rahulik (175) rahulike (1) rahulikuna (1) rahulikke (2) rahulikud (26) rahulikku (10)
kahjuliku 7 kahjulik kahjulik (14) kahjulikke (1) kahjulikud (8) kahjulike (1) kahjulikuks (1) kahjulikest (2) kahjulikku (1) kahjuliku (7)
vaimuliku 1
vaimuliku 8 vaimulik vaimulike (33) vaimulikud (34) vaimuliku (8) vaimulikke (17) vaimulik (15)
uudishimuliku 1 uudis_himulik uudishimuliku (1) uudishimulik (12)
naisvoimuliku 1 naisvoimu=lik naisvoimuliku (1)
loomuliku 1
loomuliku 8 loomulik loomulik (56) loomulikus (8) loomulikke (1) loomulikku (2)