Pöördsõnastik a b c d e f g h i j k l m n o p q r s š z ž t u v w õ ä ö ü x y z
Sisesta sõna lõpp:
Silbi tabel Silbid
Pöördsõnastik Tähestikuline Sagedus Lemma Vormid
p 5
p 249 p p-e (3) p-ga (2) p (249)
67p 1
ap 7 ap ap (7)
äp 1 äp äp (1)
paap 1 paap paap (1)
gap 1
tagap 2 tagap tagap (2)
kap 4 kap kap (4)
riidekap 1 riidekap riidekap (1)
köögikap 1 köögikap köögikap (1)
lap 3 lap lap (3)
pihlap 2
küllap 14
küllap 3 küllap küllap (3)
guslap 4 guslap guslap (4)
lastekodulap 1 lastekodulap lastekodulap (1)
map 1 map map (1)
paevitamap 1 paevitamap paevitamap (1)
kolmap 1 kolmap kolmap (1)
rannap 2 rannap rannap (2)
cpap 1 cpap cpap (1)
rap 2 rap rap (2)
rap 1
räp 1 räp räp (1)
nowrap 8 nowrap nowrap (8)
konsap 1 konsap konsap (1)
etap 1 etap etap (1)
sestap 7
sestap 1 sestap sestap (1)
ekbp 2 ekbp ekbp (2)
toocp 1 toocp toocp (1)
puhkadp 1 puhkadp puhkadp (1)
ep 1 ep ep (1)
aep 1 aep aep (1)
deep 2 deep deep (2)
deep 1
peep 2 peep peep (2) peepi (1)
seep 9 seep seepi (7) seebid (6) seep (9) seebi (2) seebiga (4) seebile (2)
veedelseep 1 veedel_seep veedelseep (1)
julgep 1 julgep julgep (1)
kaalep 60 kaalep kaalepile (4) kaalep (60) kaalepi (17)
kalep 1 kalep kalep (1)
sellep 1
olep 1 olep olep (1)
kanep 3 kanep kanep (3) kanepist (2) kanepit (5)
sep 4 sep sep (4)
joosep 4 joosep joosep (4) joosepi (4)
rätsep 4 rätsep rätsepa (1) rätsepaks (4) rätsepad (2) rätsep (4)
lgp 38 lgp lgp-ga (1) lgp (38)
php 1 php php (1)
httpwwwpostimeesee011004esilehtarvamus146156php 1 httpwwwpostimeesee011004esilehtarvamus146156php httpwwwpostimeesee011004esilehtarvamus146156php (1)
httpwwwharkueeindexphp 2 httpwwwharkueeindexphp httpwwwharkueeindexphp (2)
ip 2 ip ip (2)
laip 1 laip laip (1) laibaga (2) laiba (1)
vaip 89 vaip vaibast (6) vaipade (14) vaipi (1) vaipadega (2) vaipu (9) vaipasid (1) vaipa (10) vaip (89) vaibal (1) vaiba (18) vaipis (1) vaibad (30)
villanevaip 1 villane_vaip villanevaip (1)
vannivaip 1 vanni_vaip vannivaip (1)
plastikvaip 1 plastik_vaip plastikvaip (1)
sobip 1 sobip sobip (1)
meeldip 1 meeldip meeldip (1)
hip 2 hip hip (2)
chip 1 chip chip (1)
ship 1 ship ship (1)
piip 1 piip piip (1)
printsiip 3
printsiip 10 printsiip printsiipidele (1) printsiipid (1) printsiip (10) printsiibid (6) printsiibil (4) printsiipide (2) printsiipidest (1) printsiibi (5) printsiipist (1) printsiipe (4) printsiipi (4)
jadaprintsiip 1 jada_printsiip jadaprintsiip (1)
huvitavuseprintsiip 1 huvitavuse_printsiip huvitavuseprintsiip (1)
kontsentreerimisprintsiip 1 kontsentreeri=mis_printsiip kontsentreerimisprintsiip (1)
stereotiip 1 stereotiip stereotiip (1)
viip 1 viip viip (1)
rääkip 3 rääkip rääkip (3)
ukip 2
lip 1 lip lip (1)
importantclip 8 importantclip importantclip (8)
philip 1
õppip 1 õppip õppip (1)
erip 1 erip erip (1)
grip 1 grip grip (1)
teisip 1 teisip teisip (1)
ansip 3
ansip 1 ansip ansipi (1) ansip (1)
küsip 2 küsip küsip (2)
tip 1 tip tip (1)
vip 1 vip vip (1)
zip 1 zip zip (1)
jp 2 jp jp (2)
kp 6 kp kp (6)
ekp 19 ekp ekp (19)
ekp 5
nlkp 2 nlkp nlkp (2)
nlkp 4
skp 1
keskp 1 keskp keskp (1)
lp 227 lp lp (227)
halp 3 halp halp (3)
gpalp 1 gpalp gpalp (1)
help 1 help help (1)
kilp 1
jääkilp 1 jää_kilp jääkilbi (1) jääkilp (1)
silp 2 silp silbis (3) silbi (1) silp (2) silpide (3) silbile (1) silbiga (1) silbid (1) silbil (8)
esisilp 2 esi_silp esisilp (2)
kolp 1 kolp kolp (1)
kulp 4 kulp kulp (4) kulbiga (2) kulbid (1)
vahukulp 3 vahu_kulp vahukulp (3)
pulp 1 pulp pulp (1)
tulp 1
1amp 1 1amp 1amp (1)
kamp 4 kamp kampi (5) kamp (4) kambaga (1) kambas (1) kamba (1)
kamp 2
narkokamp 1
lamp 20 lamp lamp (20) lambid (3) lampe (2) lampid (3) lambist (1) lampi (10)
põrandalamp 13 põranda_lamp põrandalamp (13)
pỡrandalamp 1 pỡranda_lamp pỡrandalamp (1)
laulalamp 1 laula_lamp laulalamp (1)
seinalamp 11 seina_lamp seinalampi (7) seinalambid (3) seinalamp (11)
laualamp 17 laua_lamp laualambi (7) laualampi (1) laualamp (17)
laelamp 23 lae_lamp laelambid (1) laelamp (23) laelambi (1) laelampi (4)
imelamp 1 ime_lamp imelamp (1)
laulamp 2 lau_lamp laulampi (1) laulamp (2)
taskulamp 1 tasku_lamp taskulamp (1)
stamp 2 stamp stampi (2) stamp (2)
vamp 1 vamp vamp (1)
elutemp 11 elu_temp elutemp (11)
kimp 3 kimp kimpu (3) kimp (3) kimbu (7) kimpudesse (2)
lillekimp 2 lille_kimp lillekimp (2)
rimp 1 rimp rimp (1)
lmp 1
lomp 2 lomp lomp (2) lompidel (5) lombid (1)
gump 1 gump gump (1)
pump 12 pump pump (12) pumbad (2) pumpade (1)
lisatrump 1 lisa_trump lisatrump (1)
np 1 np np (1)
op 3 op op (3)
õp 9 õp õp (9)
hop 2 hop hopis (1) hop (2)
hip-hop 2
hip-hop 3 hip-hop hip-hop (3)
üliõp 1 üliõp üliõp (1)
jop 1 jop jop (1)
kop-kop 2 kop-kop kop-kop (2)
kop-kop-kop 2 kop-kop-kop kop-kop-kop (2)
piiskop 6 piiskop piiskopid (2) piiskop (6) piiskopi (6)
peapiiskop 2
horoskop 1 horoskop horoskopid (1) horoskopi (1) horoskop (1)
juustueskalop 1 juustueskalop juustueskalop (1)
k-coop 1 k-coop k-coop (1)
2k-coop 1 2k-coop 2k-coop (1)
koop 1 koop koop (1)
horoskoop 12 horoskoop horoskoopidesse (3) horoskoopile (1) horoskoop (12) horoskoope (26)
horoskoop 2
loop 1
nööp 3 nööp nööbi (1) nööp (3) nööbid (1) nööpi (1)
kroop 2 kroop kroop (2)
pop 19 pop pop (19) pop- (5)
prop 2 prop prop (2)
top 1 top top (1)
importantpadding-top 8 importantpadding-top importantpadding-top (8)
margin-top 8 margin-top margin-top (8)
stylemargin-top 1 stylemargin-top stylemargin-top (1)
laptop 3 laptop laptop (3)
tip-top 2 tip-top tip-top (2)
importantborder-top 8 importantborder-top importantborder-top (8)
stop 1 stop stop (1)
hoteestop 1
christop 10 christop christop (10)
importanttop 8 importanttop importanttop (8)
pp 16 pp pp (16)
kapp 82 kapp kapid (6) kapp (82) kappid (8) kapil (3) kapis (50) kappides (1) kappi (46) kapiga (3) kapi (31) kappide (3) kapist (2)
käpp 3 käpp käpa (1) käpp (3)
külmakapp 2 külma_kapp külmakapis (1) külmakapp (2)
seinakapp 20 seina_kapp seinakapis (8) seinakapp (20) seinakappi (1) seinakapid (3) seinakapiga (1)
köögiseinakapp 1 köögi_seina_kapp köögiseinakapp (1) köögiseinakapi (1)
riidedkapp 1 riidedkapp riidedkapp (1)
tombekapp 1 tombe_kapp tombekapp (1) tombekapist (1)
tõmbekapp 5 tõmbe_kapp tõmbekapp (5)
riidekapp 54 riide_kapp riidekappi (4) riidekapi (5) riidekapist (1) riidekapiga (2) riidekapp (54) riidekapis (3)
ridekapp 2 ride_kapp ridekapp (2) ridekapid (1)
nõudekapp 1 nõude_kapp nõudekapp (1) nõudekapis (1)
köögikapp 50 köögi_kapp köögikapp (25) köögikapis (15) köögikappi (4) köögikapil (4) köögikapid (5) köögikapi (8)
ravimikapp 1 ravimi_kapp ravimikapp (1)
vannikapp 1 vanni_kapp vannikapp (1)
seksionikapp 1 seksioni_kapp seksionikapp (1)
sektsionikapp 1 sektsioni_kapp sektsionikapp (1)
seksioonikapp 1 seks_iooni_kapp seksioonikapp (1)
sektsioonikapp 5 sektsiooni_kapp sektsioonikapi (2) sektsioonikapis (3) sektsioonikapp (5)
televiisorikapp 1 televiisori_kapp televiisorikapp (1)
mesikäpp 8 mesi_käpp mesikäpp (8)
mesikäpp 1
ravikapp 1 ravi_kapp ravikapp (1)
kulmkapp 1 kulm_kapp kulmkapp (1) kulmkapid (2)
külmkapp 50 külmkapp külmkappid (1) külmkappis (8) külmkapp (50)
külmkapp 1
külm-kapp 1 külm-kapp külm-kapp (1)
sügavkülmkapp 1 sügav_külm_kapp sügavkülmkapp (1)
seksionkapp 2 seksion_kapp seksionkapp (2)
sektsionkapp 3 sektsion_kapp sektsionkapp (3) sektsionkapis (1) sektsionkapi (2) sektsionkappi (1)
köögisessioonkapp 1 köögi_sessioon_kapp köögisessioonkapp (1)
sektsioonkapp 28 sektsioon_kapp sektsioonkapis (7) sektsioonkappi (1) sektsioonkapp (28) sektsioonkapi (4)
öökapp 10 öö_kapp öökappi (4) öökappidel (1) öökapil (1) öökapiga (3) öökapp (10)
külmatuskapp 1 külmatus_kapp külmatuskapp (1)
riietuskapp 1 riietus_kapp riietuskapp (1) riietuskappi (1)
kulmutuskapp 1 kulmutus_kapp kulmutuskapp (1)
tõmbukapp 1 tõmbu_kapp tõmbukapp (1) tõmbukapi (1)
ahjukapp 1 ahju_kapp ahjukapp (1)
pesukapp 8 pesu_kapp pesukapp (4)
seisukapp 2 seisu_kapp seisukapi (2) seisukapis (1) seisukapil (1) seisukapp (2)
raamatukapp 1 raamatu_kapp raamatukapp (1)
maalapp 1 maa_lapp maalappi (1) maalapp (1) maalapil (1)
potilapp 1 poti_lapp potilapp (1)
mapp 1 mapp mapina (1) mapp (1)
napp 1
papp 2 papp papp (2) pappi (15)
rehepapp 18 rehe_papp rehepapp (18) rehepappi (4)
räpp 3 räpp räpp (3)
sapp 1 sapp sapp (1)
täpp 10 täpp täppidega (2) täppide (1) täppid (1) täppi (1) täpp (10) täpid (1)
etapp 12 etapp etapp (12) etapi (2) etappina (1) etapist (1) etappil (1) etapid (1) etapis (3) etapil (3) etapiks (2) etappi (1)
etapp 2
enesetapp 1
vapp 7 vapp vapi (4) vapp (7)
epp 3 epp epp (3)
kepp 1 kepp kepid (1) kepp (1) kepiga (3)
lepp 1 lepp leppi (1) leppid (2) lepp (1)
lepp 1
kaalepp 2 kaa_lepp kaalepp (2)
viidalepp 5 viida_lepp viidalepp (5)
rviidalepp 1 rviida_lepp rviidalepp (1)
uudelepp 3
järvlepp 2 järv_lepp järvlepp (2)
trepp 13 trepp treppe (1) trepid (2) treppi (3) trepilt (1) treppidel (3) trepis (4) trepi (1) treppil (2) trepp (13) trepist (9)
kaldatrepp 2 kalda_trepp kaldatrepp (2)
rannatrepp 6 ranna_trepp rannatrepid (2) rannatrepp (6)
kivitrepp 1 kivi_trepp kivitrepp (1)
sepp 31 sepp sepad (3) sepa (3) sepp (31) sepast (1) seppa (3) seppade (1)
sepp 36
õnnesepp 3
müürisepp 1 müüri_sepp müürisepp (1)
lukksepp 1 lukk_sepp lukkseppa (1) lukksepad (1) lukksepp (1)
luksepp 1 luk_sepp luksepp (1)
autoluksepp 1 autoluk_sepp autoluksepp (1)
müürsepp 2 müür_sepp müürsepad (2) müürseppa (1) müürsepp (2)
rättsepp 2 rätt_sepp rättsepp (2)
puusepp 5 puu_sepp puusepp (5) puuseppa (1) puusepad (2)
puusepp 13
lipp 24 lipp lippu (6) lipuks (2) lipud (2) lipu (12) lippude (1) lipul (2) lipp (24)
filipp 1 filipp filipp (1)
riigilipp 1 riigi_lipp riigilipp (1) riigilipud (1)
philipp 3 phi_lipp philipp (3)
rahvuslipp 3 rahvus_lipp rahvuslipp (3)
gripp 37 gripp gripp (37)
tavagripp 1 tavagripp tavagripp (1)
linnugripp 3 linnu_gripp linnugripi (4) linnugripp (3) linnugrippi (3) linnugripist (1)
tipp 14 tipp tipus (65) tippusid (1) tippu (2) tipul (2) tipust (1) tipp (14) tipud (2)
tipp 1
neemetipp 1 neeme_tipp neemetipp (1)
õpp 1 õpp õpina (1) õpigi (1) õpid (55) õpis (43) õpita (1) õpp (1) õpi (80) õpiks (11)
hiphopp 1 hiphopp hiphopp (1)
kopp 4 kopp kopp (2)
kopp-kopp 11 kopp-kopp kopp-kopp (11)
starkopp 2 star_kopp starkopp (2)
lopp 10 lopp lopp (10)
löpp 1 löpp löpp (1)
lõpp 85 lõpp lõpus (202) lõpu (17) lõpust (5) lõpp (85) lõpuga (1) lõppudes (1) lõpule (9) lõpud (5) lõpul (62) lõppudeks (2) lõppe (7) lõpuni (119)
lõpp 9
eskalopp 1 eskalopp eskalopp (1)
nädalalõpp 6 nädala_lõpp nädalalõpp (6) nädalalõpul (1229) nädalalõppudel (1) nädalalõpuks (1) nädalalõpu (6) nädalalõpus (8) nädalalõppu (1)
kaandelopp 1 kaande_lopp kaandelopp (1)
käändelõpp 4 käände_lõpp käändelõputa (1) käändelõpp (4) käändelõpuks (1) käändelõppu (2) käändelõpu (3)
pöördelõpp 2 pöörde_lõpp pöördelõpu (2) pöördelõpp (2) pöördelõppu (2) pöördelõpuna (2)
isikulõpp 1 isiku_lõpp isikulõpp (1)
popp 3 popp popp- (1) poppi (9) popi (1) popp (3)
tropp 4 tropp tropp (4)
topp 6 topp toppi (1) topp (6) toppid (1)
tipp-topp 1
hüpp 1 hüpp hüpp (1)
jupp 1 jupp jupp (1)
peanupp 2 pea_nupp peanupp (2)
stopp-nupp 1 stopp-nupp stopp-nupp (1)
kaivitusnupp 1 kaivitus_nupp kaivitusnupp (1)
käivitusnupp 3 käivitus_nupp käivitusnupp (3)
grupp 2
grupp 551 grupp grupp (551)
kaubagrupp 2 kauba_grupp kaubagruppidest (2) kaubagruppidel (2) kaubagruppidele (1) kaubagruppideks (1) kaubagruppide (56) kaubagruppides (6) kaubagrupile (1) kaubagrupp (2) kaubagrupid (8) kaubagruppi (1) kaubagrupi (2)
eagrupp 1
õppegrupp 1 õppe_grupp õppegruppi (1) õppegrupp (1)
põhigrupp 1 põhi_grupp põhigrupp (1)
riskigrupp 1 riski_grupp riskigrupp (1)
kooligrupp 2 kooli_grupp kooligrupp (2)
arvutigrupp 1 arvuti_grupp arvutigrupp (1)
rockgrupp 1 rock_grupp rockgrupp (1)
rokgrupp 1 rok_grupp rokgrupp (1)
diskogrupp 1 disko_grupp diskogrupp (1)
vähemusgrupp 1
sihtgrupp 1 siht_grupp sihtgrupini (1) sihtgrupp (1) sihtgrupi (2) sihtgruppidel (1) sihtgruppide (2)
ekspertgrupp 1
initsiatiivgrupp 2 initsiatiiv_grupp initsiatiivgrupp (2)
trupp 2
trupp 1 trupp trupp (1)
püsitrupp 1
supp 13 supp supi (3) suppi (13) supp (13) suppid (4) supiga (1) supid (10) suppe (1)
aedviiljasupp 1 aedviilja_supp aedviiljasupp (1)
juurviljasupp 1 juurviljasupp juurviljasupp (1)
kalasupp 6 kala_supp kalasupp (6)
kanasupp 1 kana_supp kanasupp (1) kanasuppi (1)
kilpkonnasupp 1 kilp_konna_supp kilpkonnasuppi (1) kilpkonnasupp (1)
kapsasupp 2 kapsa_supp kapsasupp (2)
värskekapsasupp 1 värske_kapsa_supp värskekapsasupp (1)
püreesupp 1 püreesupp püreesupp (1)
tomatipüreesupp 1 tomati_püree_supp tomatipüreesupp (1)
seenesupp 2 seene_supp seenesupp (2)
seinesupp 1 seine_supp seinesupp (1)
hernesupp 3 herne_supp hernesupp (3)
peedisupp 2 peedi_supp peedisupp (2)
porgandisupp 1 porgandi_supp porgandisupp (1)
riisisupp 1 riisi_supp riisisupp (1)
külmsupp 1 külm_supp külmsupp (1)
arp 1 arp arbu (1) arbus (1) arp (1)
sharp 2 sharp sharp (2)
karp 6 karp karbid (4) karp (6) karpidesse (1) karbis (6) karpis (2) karpe (1) karbist (2)
šokolaadikarp 1
šokolaadikarp 1 šokolaadi_karp šokolaadikarp (1) šokolaadikarbi (1)
sirp 26 sirp sirp (26) sirpi (3) sirpe (6) sirbid (1)
sirp 6
mrp 5 mrp mrp-st (1) mrp (5)
corp 1 corp corp (1)
ürp 1
sp 9 sp sp (9)
subtitreerimisp 1 subtitreerimisp subtitreerimisp (1)
ersp 1 ersp ersp (1)
lemmiktegevusp 1 lemmiktegevusp lemmiktegevusp (1)
teatp 1 teatp teatp (1)
http 1 http http (1)
up 3 up up (3)
kaup 74 kaup kauba (56) kaubast (4) kaubad (83) kaupa (185) kaupade (32) kaupadesse (4) kaupadele (4) kaup (74) kaupadega (5) kaubaga (4) kaubale (8) kaubata (1) kaupadel (2) kaupu (50)
kaup 2
majakaup 2 maja_kaup majakaup (2) majakaubad (1)
salakaup 1 sala_kaup salakaup (1) salakauba (1)
firmakaup 1 firma_kaup firmakaup (1)
tarbekaup 1
luksuskaup 1
tööstuskaup 3 tööstus_kaup tööstuskaup (3) tööstuskaupade (262) tööstuskaubad (8) tööstuskaupu (4) tööstuskaupadest (1) tööstuskaupadele (1) tööstuskaubaga (1) tööstuskauba (1) tööstuskaupa (2)
eksportkaup 2 eksport_kaup eksportkaup (2)
kodukaup 1 kodu_kaup kodukaup (1)
laup 2 laup laup (2) lauba (1)
stand-up 1
puudup 1 puudup puudup (1)
jaagup 5 jaagup jaagup (5)
hup 1 hup hup (1)
pakup 1 pakup pakup (1)
ikup 1 ikup ikup (1)
markup 1 markup markup (1)
kukup 1 kukup kukup (1)
lup 1 lup lup (1)
talup 1 talup talup (1)
gallup 1 gallup gallup (1)
prillup 10 prillup prillupil (1) prillupile (2) prillupit (1) prillup (10) prillupi (8)
mõup 1 mõup mõup (1)
group 1 group group (1)
grup 2 grup grup (2)
muusikagrup 1 muusikagrup muusikagrup (1)
syrup 1 syrup syrup (1)
suitsup 1 suitsup suitsup (1)
start-up 1
kuup 1 kuup kuup (1)
küüp 1 küüp küüp (1)
luup 1
gruup 2 gruup gruup (2)
tüüp 3
tüüp 14 tüüp tüüp (14) tüüpid (2) tüübi (2) tüüpi (73) tüüpe (5) tüübiga (1) tüüpis (1) tüübid (5)
kirjatüüp 3 kirja_tüüp kirjatüüpi (1) kirjatüüp (3)
keraamikatüüp 5 keraamika_tüüp keraamikatüüp (5)
rändetüüp 1 rände_tüüp rändetüüpidele (1) rändetüüp (1)
lauludetüüp 1 laulu+de_tüüp lauludetüüp (1)
arhetüüp 1
steereotüüp 1 steereo_tüüp steereotüüp (1)
stereotüüp 2
stereotüüp 6 stereotüüp stereotüüpid (8) stereotüüp (6) stereotüüpe (3) stereotüüpide (3) stereotüüpidest (6) stereotüübid (5) stereotüübi (1)
soostereotüüp 2 soo_stereotüüp soostereotüüpidest (2) soostereotüüpe (1) soostereotüüpidega (2) soostereotüüüpide (1) soostereotüüpidel (1) soostereotüüpide (84) soostereotüüp (2) soostereotüübid (5)
prototüüp 2 prototüüp prototüüp (2) prototüübiks (1) prototüübi (1)
tuulikutüüp 1
laulutüüp 1 laulu_tüüp laulutüüp (1)
elamutüüp 1 elamu_tüüp elamutüüp (1)
wp 1 wp wp (1)
ekвp 4 ekвp ekвp (4)