Pöördsõnastik a b c d e f g h i j k l m n o p q r s š z ž t u v w õ ä ö ü x y z
Sisesta sõna lõpp:
Silbi tabel Silbid
Pöördsõnastik Tähestikuline Sagedus Lemma Vormid
m 7
m 228 m m-l (6) m-i (1) m (228)
0m 1 0m 0m (1)
21m 2 21m 21m (2)
14m 1 14m 14m (1)
am 15 am am (15)
ääm 1 ääm ääm (1)
daam 4 daam daami (2) daamid (23) daame (1) daamile (2) daam (4)
daam 1
baaridaam 1 baari_daam baaridaam (1)
biznessdaam 1 bizness_daam biznessdaam (1)
amalgaam 1 amalgaam amalgaam (1)
jaam 6 jaam jaama (12) jaamale (1) jaamast (1) jaamani (1) jaam (6) jaamal (2) jaami (1) jaamas (5) jaamasse (1)
ilmajaam 1
raudteejaam 3 raud_tee_jaam raudteejaamade (1) raudteejaamast (2) raudteejaamas (2) raudteejaama (10) raudteejaam (3) raudteejaamalt (1) raudteejaamal (1) raudteejaamad (2)
rautejaam 1 raute_jaam rautejaam (1)
bensiinijaam 2 bensiini_jaam bensiinijaama (1) bensiinijaam (2)
elektrijaam 14 elektri_jaam elektrijaama (2) elektrijaamad (2) elektrijaamas (6) elektrijaamadel (1) elektrijaamades (1) elektrijaam (14) elektrijaamade (1)
soojuselektrijaam 4 soojus_elektri_jaam soojuselektrijaama (2) soojuselektrijaam (4)
bussijaam 263 bussi_jaam bussijaam (263) bussijaamal (1) bussijaamad (1) bussijaamast (8) bussijaamadest (1) bussijaamale (2) bussijaamasse (2) bussijaama (8) bussijaamas (107)
paidebussijaam 1 pai+de_bussi_jaam paidebussijaam (1)
wwwromantiikpaidebussijaam 1 wwwromantiikpaide_bussi_jaam wwwromantiikpaidebussijaam (1)
postijaam 1 posti_jaam postijaama (1) postijaam (1) postijaamad (4)
lennukjaam 3 lennuk_jaam lennukjaam (3)
raadiojaam 1 raadio_jaam raadiojaam (1) raadiojaama (2)
autojaam 1 auto_jaam autojaam (1)
uurimisjaam 1
veepuhastusjaam 5 vee_puhastus_jaam veepuhastusjaamad (1) veepuhastusjaam (5)
lennujaam 4
lennujaam 3 lennu_jaam lennujaamades (1) lennujaamal (1) lennujaama (13) lennujaamast (2) lennujaamasse (3) lennujaamale (1) lennujaam (3)
reklaam 96 reklaam reklaam (96) reklaamist (18) reklaamiks (1) reklaame (27) reklaamil (4) reklaamita (1) reklaamide (11) reklaamidest (2) reklaamiga (2) reklaamile (2) reklaamideta (2) reklaamid (27) reklaamis (24)
reklaam 6
viinareklaam 1 viina_reklaam viinareklaam (1)
alkoholireklaam 1
tulireklaam 1
internetireklaam 1 interneti_reklaam internetireklaam (1)
toidureklaam 1 toidu_reklaam toidureklaam (1)
raam 2 raam raamides (5) raame (3) raamis (3) raamid (3) raamidega (1) raamide (1) raam (2) raames (27) raamidesse (2) raami (3)
draam 1 draam draami (1) draam (1)
diagraam 6 diag_raam diagraamidega (1) diagraamis (1) diagraami (1) diagraamil (1) diagraam (6)
ümargunediagraam 1 ümargunediag_raam ümargunediagraam (1)
prograam 8 prog_raam prograami (1) prograamis (1) prograam (8)
pakiraam 1 paki_raam pakiraam (1)
praam 1 praam praami (2) praamis (1) praamiga (5) praam (1)
eksaam 4 eks_aam eksaamid (7) eksaamist (1) eksaam (4) eksaami (1) eksaamile (1)
arusaam 15 aru_saam arusaamade (2) arusaamile (2) arusaamu (1) arusaami (1) arusaamad (8) arusaama (11) arusaamadega (3) arusaamal (3) arusaame (1) arusaam (15)
arusaam 9
levimalevitaam 1 levimalevitaam levimalevitaam (1)
vabam 9 vabam vabamaks (4) vabam (9)
adam 21 adam adam (21) adami (2)
adam 1
aadam 1 aadam aadam (1)
madam 1 madam madam (1)
sadam 5 sadam sadamates (1) sadamaga (1) sadamani (1) sadama (26) sadamasse (9) sadamad (2) sadam (5) sadamaid (2)
sadam 4
purjetamisadam 1 purjetami_sadam purjetamisadam (1)
transiitsadam 2 transiit_sadam transiitsadam (2)
sagedam 1 sagedam sagedam (1)
lähedam 5 läheda=m lähedamaks (2) lähedamal (1) lähedamad (3) lähedamat (1) lähedam (5) lähedamatest (1)
ehedam 1
tihedam 8 tihedam tihedam (8) tihedamaks (1)
heledam 1 heledam heledam (1)
tumedam 1 tumedam tumedam (1) tumedama (3)
tumedam 1
eredam 5 eredam eredam (5)
toredam 2
toredam 6 toredam toredamad (2) toredam (6) toredamaks (2)
ülalkirjeldam 1 ülalkirjeldam ülalkirjeldam (1)
odam 1 odam odam (1)
soodam 1 soodam soodam (1)
aardam 1 aardam aardam (1)
amsterdam 1 amsterdam amsterdamis (1) amsterdam (1)
udam 1
lugupudam 1 lugupudam lugupudam (1)
uudam 6
tugevdam 3 tugevdam tugevdam (3)
heam 2 heam heam (2)
jeam 1 jeam jeam (1)
dream 3 dream dream (3)
team 1 team team (1)
team 1
k-ütljalgrattagam 1 k-ütljalgrattagam k-ütljalgrattagam (1)
gibson-graham 1
marieham 1 marieham marieham (1)
birmingham 1 birmingham birmingham (1)
püham 1
william 3 william william (3)
jam 1 jam jam (1)
bussijam 2 bussijam bussijamis (1) bussijam (2)
ljam 1 ljam ljam (1)
hiljam 4 hiljam hiljam (4)
soojam 2 soojam soojam (2)
pöjam 1 pöjam pöjam (1)
mirjam 11
kurjam 3 kurjam kurjam (3)
lohakam 2 lohaka=m lohakam (2) lohakamad (1)
naljakam 2 naljaka=m naljakam (2)
viljakam 1 viljaka=m viljakamaid (1) viljakam (1)
mahlakam 2 mahlaka=m mahlakam (2)
lärmakam 1 lärmaka=m lärmakam (1)
viisakam 3 viisakam viisakam (3) viisakamad (2)
otstarbekam 5 ots_tarbekam otstarbekam (5)
mainekam 1 maineka=m mainekam (1)
mõtekam 1 mõtekam mõtekam (1)
mõttekam 3 mõtteka=m mõttekam (3)
lühikam 1 lühikam lühikam (1)
pidulikam 2 pidulikam pidulikam (2)
kasulikam 1 kasulikam kasulikam (1)
pikam 3 pikam pikam (3)
rikam 1 rikam rikam (1)
väärikam 1 väärikam väärikam (1)
hakkam 2 hakkam hakkam (2)
rikkam 11 rikkam rikkamad (14) rikkamaks (8) rikkamaid (4) rikkamatele (1) rikkam (11)
inimeserikkam 1 inimese_rikka=m inimeserikkam (1)
vastutusrikkam 1 vastutus_rikka=m vastutusrikkam (1)
töökam 1 tööka=m töökamad (1) töökam (1)
laiskam 1 laiskam laiskam (1)
edukam 34 edukam edukam (34) edukamaks (4) edukamateks (1) edukamas (1) edukamaid (1) edukamad (7) edukamat (1)
mahukam 2
mõjukam 6 mõjuka=m mõjukam (6)
tasakaalukam 2 tasa_kaaluka=m tasakaalukamaks (1) tasakaalukam (2)
kulukam 1 kuluka=m kulukam (1)
võimukam 1 võimuka=m võimukam (1)
meenukam 1 meenukam meenukam (1)
jõukam 1
jõukam 2 jõukam jõukamaid (3) jõukam (2) jõukamaks (3) jõukamate (2) jõukamas (45) jõukamad (10)
keerukam 3
sisukam 1 sisuka=m sisukam (1) sisukama (1)
madalam 38 madalam madalamaid (1) madalamalt (1) madalam (38) madalamad (4) madalama (14) madalamat (2) madalamaks (6) madalamaga (1)
madalam 2
rumalam 1 rumalam rumalam (1)
kavalam 1 kavalam kavalam (1)
kindlam 2 kindlam kindlamaid (1) kindlam (2)
kindlam 1
ebakindlam 1
enesekindlam 2 enese_kindla=m enesekindlamana (1) enesekindlam (2) enesekindlamaks (4)
elam 1 elam elamis (3) elam (1)
kelam 1
kelam 2 kelam kelam (2)
kellam 2 kellam kellam (2)
yeslam 1 yeslam yeslam (1)
sulam 1 sulam sulamit (1) sulamiks (1) sulam (1) sulamid (2)
tähelepanuväärsemam 1 tähelepanuväärsemam tähelepanuväärsemam (1)
nam 1 nam nam (1)
änam 2 änam änam (2)
vanam 1 vanam vanam (1)
enam 572 enam enama (1) enamgi (6) enamalt (1) enamale (78) enamal (1) enam (572) enamat (4)
enam 196
sedaenam 1 sedaenam sedaenam (1)
kenam 1
kenam 2 kena=m kenam (2)
ennam 1 ennam ennam (1)
lasnam 1 lasnam lasnam (1)
oam 1 oam oam (1)
npam 1 npam npam (1)
aram 1 aram aram (1)
avaram 1 avaram avaram (1) avaramale (1) avaramad (2)
gobram 1 gobram gobram (1)
diagram 1 diagram diagram (1)
milgram 3 milgram milgrami (2) milgram (3)
välisproogram 1 välisproogram välisproogram (1)
program 1 program program (1) programi (1) programid (2)
panoram 1 panoram panoram (1)
šantoram 1 šantoram šantoram (1)
sam 2 sam sam (2) sami (7)
modsam 1 modsam modsam (1)
moodsam 1 moodsam moodsamaid (1) moodsama (1) moodsam (1)
soodsam 1
soodsam 385 soodsam soodsamaid (1) soodsamast (1) soodsam (385) soodsamalt (3) soodsamaks (3) soodsamad (5) soodsama (2) soodsamatel (1)
ebasoodsam 2 eba_soodsa=m ebasoodsam (2)
õudsam 1 õudsam õudsam (1)
jõudsam 1 jõudsa=m jõudsam (1)
seesam 1 seesam seesam (1)
tahsam 1 tahsam tahsam (1)
lihsam 3 lihsam lihsam (3)
kallisam 1 kallisam kallisam (1)
kaunisam 2 kaunisam kaunisam (2)
kauunisam 1 kauunisam kauunisam (1)
tähtisam 5 tähtisam tähtisam (5)
eksam 1
eksam 55 eksam eksamitega (1) eksameid (27) eksamitesse (1) eksamile (6) eksamitel (1) eksamite (14) eksamitele (1) eksamid (65) eksami (62) eksamites (2) eksamis (3) eksamil (9) eksam (55) eksamit (36) eksamiteks (1) eksamiks (9) eksamitest (4)
eeksam 1 eeksam eeksamid (3) eeksam (1)
keeleeksam 1 keele_eksam keeleeksam (1)
riigieksam 2 riigi_eksam riigieksam (2) riigieksameid (1) riigieksamid (5) riigieksamite (16) riigieksamist (1) riigieksamile (8) riigieksamitega (5) riigieksamil (1) riigieksami (4)
põhikoolieksam 3 põhi_kooli_eksam põhikoolieksam (3)
järeleksam 1
sõidueksam 1 sõidu_eksam sõidueksam (1)
rksam 1 rksam rksam (1)
erksam 3 erksam erksam (3)
kodakonasussksam 1 kodakonasussksam kodakonasussksam (1)
balsam 4 balsam balsam (4) balsamid (1)
kuulsam 6 kuulsam kuulsamaks (1) kuulsamad (7) kuulsamaid (5) kuulsama (2) kuulsam (6)
kuulsam 1
võimsam 8 võimsam võimsam (8) võimsamaks (3) võimsamad (2)
mõjuvõimsam 4 mõju_võimsam mõjuvõimsam (4)
rõõmsam 5 rõõmsam rõõmsamaks (1) rõõmsamad (1) rõõmsam (5)
elurõõmsam 1
rõmsam 1 rõmsam rõmsam (1)
armsam 11 armsam armsam (11) armsama (1)
hirmsam 6 hirmsam hirmsam (6) hirmsamat (10)
hirmsam 2
zogopsam 1 zogopsam zogopsam (1)
tätsam 1 tätsam tätsam (1)
tahtsam 7 tahtsam tahtsam (7)
tähtsam 404 tähtsam tähtsamaid (29) tähtsamatel (1) tähtsamad (75) tähtsamatest (13) tähtsamate (8) tähtsamat (9) tähtsamaks (138) tähtsamates (1) tähtsamateks (6) tähtsama (6) tähtsamatele (1) tähtsam (404) tähtsamas (4) tähtsamal (1)
tähtsam 8
ebatähtsam 1 eba_tähtsam ebatähtsam (1)
ehtsam 1 ehtsa=m ehtsam (1)
lihtsam 108 lihtsam lihtsamad (4) lihtsama (2) lihtsamates (1) lihtsamal (1) lihtsamalt (3) lihtsamatest (1) lihtsam (108) lihtsamaid (5)
lihtsam 24
kitsam 2 kitsam kitsam (2) kitsamas (1) kitsamate (2) kitsamale (1)
sootsam 1 sootsam sootsam (1)
ausam 1
ausam 2 ausam ausamateks (1) ausam (2) ausamad (1)
lõbusam 22 lõbusam lõbusam (22) lõbusamad (1) lõbusamaks (2)
lõõbusam 1 lõõbusam lõõbusam (1)
magusam 2 magusam magusam (2)
nõrgusam 1 nõrgusam nõrgusam (1)
tõhusam 4 tõhusam tõhusamat (1) tõhusamateks (1) tõhusamad (1) tõhusam (4) tõhusamaks (3)
valusam 2 valusam valusamaid (1) valusam (2)
ilusam 4
ilusam 68 ilusam ilusam (68) ilusamalt (3) ilusamat (1) ilusamaks (10) ilusamad (7) ilusamaid (2)
tulusam 1 tulusam tulusam (1)
kuulusam 2 kuulusam kuulusam (2)
mõnusam 1
mõnusam 12 mõnusam mõnusam (12)
tam 1 tam tam (1)
vaatam 1 vaatam vaatamis (3) vaatam (1)
kuivatam 1 kuivatam kuivatam (1)
puhtam 1
puhtam 13 puhtam puhtam (13) puhtama (5)
ebapuhtam 1 eba_puhta=m ebapuhtam (1)
iritam 1 iritam iritam (1)
huvitam 4 huvitam huvitam (4)
armastam 1 armastam armastam (1)
mustam 2 mustam mustam (2)
kauam 1 kauam kauam (1)
kättesaadavam 2 kätte_saadava=m kättesaadavam (2)
kättesaadavam 1
arusaadavam 2 aru_saadavam arusaadavamaks (1) arusaadavam (2)
vettpidavam 1 vett_pidava=m vettpidavam (1)
lugupidavam 1
alandavam 1 alanda=vam alandavam (1)
odavam 6
odavam 332 odavam odavamaks (9) odavamad (20) odavamalt (7) odavamate (2) odavamat (3) odavam (332) odavamasse (1) odavama (2) odavamaid (7) odavamale (1) odavamateks (1)
oodavam 9 ooda=vam oodavam (9)
igavam 2 igavam igavamad (1) igavam (2)
ogavam 1 oga=vam ogavam (1)
mugavam 2
mugavam 419 mugavam mugavamad (3) mugavamalt (5) mugavam (419) mugavamaks (13)
ebamugavam 1
ebamugavam 1 eba_mugavam ebamugavam (1)
sügavam 3
sügavam 2 sügavam sügavamaks (1) sügavam (2) sügavamale (1) sügavamalt (6) sügavamaid (2) sügavama (1)
priiskavam 1
elavam 1 elavam elavam (1)
säravam 1
teravam 1
teravam 2 teravam teravam (2) teravamateks (1) teravamaks (1)
osavam 1 osavam osavamaks (4) osavam (1)
maitsavam 2 maitsa=vam maitsavam (2)
üllatavam 1 üllata=vam üllatavam (1)
mõjutatavam 1
juhitavam 1 juhi=tavam juhitavam (1)
uvitavam 1 uvi=tavam uvitavam (1)
huvitavam 99 huvitavam huvitavamatelt (2) huvitavamat (1) huvitavama (1) huvitavamaid (5) huvitavam (99) huvitavamalt (1) huvitavamast (1) huvitavamateks (1) huvitavamad (6) huvitavamaks (17)
huvitavam 2
ahastavam 1 ahasta=vam ahastavam (1)
rikastavam 1 rikasta=vam rikastavam (1)
otsustavam 2 otsusta=vam otsustavam (2)
tuttavam 3 tuttava=m tuttavam (3) tuttavamaid (1) tuttavama (1)
usutavam 1
kandvam 1
tugevam 36 tugevam tugevamaks (33) tugevam (36) tugevamad (12) tugevama (1) tugevamate (2)
tugevam 6
ahvatlevam 1 ahvatle=vam ahvatlevam (1)
mõtlevam 1 mõtle=vam mõtlevam (1)
põnevam 5 põnevam põnevam (5) põnevamad (2) põnevamaks (1)
põnevam 1
kirevam 1 kire=vam kirevam (1)
maitsevam 1 maitse=vam maitsevam (1)
soobivam 1 soobi=vam soobivam (1) soobivama (2)
sobivam 1
sobivam 9 sobivam sobivamaid (1) sobivamat (1) sobivam (9) sobivamad (1)
meeldivam 8 meeldivam meeldivamat (2) meeldivam (8) meeldivamaks (3)
meeldivam 1
ebameeldivam 1
hoolivam 1
prevaleerivam 1
halvam 2 halvam halvam (2)
veenvam 2 veenva=m veenvam (2)
arvam 2 arvam arvamis (1) arvam (2)
harvam 2 harvam harvam (2)
iseseisvam 3 ise_seisva=m iseseisvamaks (1) iseseisvam (3)
maitsvam 5 maitsvam maitsvam (5)
maitsvam 2
katvam 1
köitvam 2 köitvam köitvam (2)
toitvam 1 toitva=m toitvam (1)
kestvam 1
silmapaistvam 3 silma_paistvam silmapaistvamalt (1) silmapaistvam (3)
sujuvam 4 suju=vam sujuvam (4)
kaasakiskuvam 1 kaasa_kiskuva=m kaasakiskuvam (1)
tutuvam 1 tutu=vam tutuvam (1)
wam 1 wam wam (1)
xam 2 xam xam (2)
exam 1 exam exam (1)
cm 10 cm cm (10)
0cm 2 0cm 0cm (2)
15-20cm 1 15-20cm 15-20cm (1)
margin-top0cm 45 margin-top0cm margin-top0cm (45)
margin-left0cm 45 margin-left0cm margin-left0cm (45)
margin-right0cm 45 margin-right0cm margin-right0cm (45)
ucm 1 ucm ucm (1)
em 5 em em (5)
nowoeaem 1 nowoeaem nowoeaem (1)
näem 1 näem näem (1)
paem 1 paem paem (1)
vaem 1 vaem vaem (1)
vabem 1 vabem vabem (1)
halbem 2 halbem halbem (2)
npuxecem 1 npuxecem npuxecem (1)
kadem 1 kadem kadem (1)
radikaal-dem 1 radikaal-dem radikaal-dem (1)
juurdem 1 juurdem juurdem (1)
deem 2 deem deem (2)
rohkeem 1 roh_keem rohkeem (1)
skeem 2
skeem 1 skeem skeemide (2) skeemi (12) skeemile (1) skeemiga (1) skeemidest (1) skeemid (4) skeemil (2) skeeme (6) skeemilt (1) skeem (1)
pribleem 1 prib_leem pribleem (1)
proobleem 3 proob_leem proobleem (3)
brobleem 2 brob_leem brobleem (2)
porobleem 1 porob_leem porobleem (1)
probleem 45
probleem 616 probleem probleemi (251) probleem (616) probleemita (10) probleemiks (48) probleemil (3) probleemisid (1) probleemiga (37) probleemigi (1) probleemidesse (7) probleemel (1) probleemides (5) probleeme (385) probleemideta (8) probleemis (11) probleemisse (2) probleemid (613) probleemidena (1) probleemidele (13) probleemist (28) probleemidel (1)
peaprobleem 1
energiaprobleem 2 energia_probleem energiaprobleemid (7) energiaprobleemide (1) energiaprobleem (2)
keskkonnaprobleem 1 keskkonna_probleem keskkonnaprobleemidega (1) keskkonnaprobleemidest (1) keskkonnaprobleemid (10) keskkonnaprobleemideks (1) keskkonnaprobleem (1)
eluasemeprobleem 1 elu_aseme_probleem eluasemeprobleem (1)
korteriprobleem 1 korteri_probleem korteriprobleem (1)
piiriprobleem 1 piiri_probleem piiriprobleemi (2) piiriprobleem (1)
töoprobleem 1 töo_probleem töoprobleem (1)
tööprobleem 2 töö_probleem tööprobleemidest (1) tööprobleeme (1) tööprobleem (2)
eluprobleem 1 elu_probleem eluprobleemid (4) eluprobleem (1)
turuprobleem 1 turu_probleem turuprobleem (1)
umeem 1 umeem umeem (1)
neem 4 neem neemeni (1) neeme (3) neem (4)
eneem 1 eneem eneem (1)
poeem 7 poeem poeeme (2) poeem (7) poeemide (2)
kreem 10 kreem kreemid (6) kreemide (1) kreem (10) kreemi (7) kreemiga (23) kreeme (15) kreemile (1) kreemidele (26)
jalakreem 2 jala_kreem jalakreem (2)
näokreem 9 näo_kreem näokreem (9)
seem 1 seem seem (1)
teem 6 teem teem (6)
esteem 2 esteem esteem (2)
sisteem 1 sisteem sisteemid (1) sisteem (1)
süsteem 101 süsteem süsteemile (13) süsteemides (1) süsteemis (13) süsteemiks (3) süsteemist (13) süsteemi (48) süsteemiga (14) süsteemid (12) süsteem (101) süsteemide (4)
süsteem 13
palgasüsteem 1 palga_süsteem palgasüsteem (1)
üheväljasüsteem 1 ühe_välja_süsteem üheväljasüsteem (1)
kolmeväljasüsteem 3 kolme_välja_süsteem kolmeväljasüsteem (3)
kolmeviljasüsteem 1 kolme_vilja_süsteem kolmeviljasüsteem (1)
palkasüsteem 2 palka_süsteem palkasüsteem (2)
turvasüsteem 1 turva_süsteem turvasüsteemid (118) turvasüsteemide (3) turvasüsteem (1) turvasüsteemi (3) turvasüsteeme (2)
üldsüsteem 1 üld_süsteem üldsüsteem (1)
soojesüsteem 1 sooje_süsteem soojesüsteem (1)
õppesüsteem 1 õppe_süsteem õppesüsteem (1) õppesüsteemiga (1)
koduõppesüsteem 60 kodu_õppe_süsteem koduõppesüsteem (60)
veresüsteem 1 vere_süsteem veresüsteem (1)
kasvatamisesüsteem 1 kasvatamise_süsteem kasvatamisesüsteem (1)
õpetamisesüsteem 2 õpetamise_süsteem õpetamisesüsteem (2)
seadustesüsteem 1 seadus+te_süsteem seadustesüsteem (1)
küttesüsteem 1 kütte_süsteem küttesüsteeme (1) küttesüsteem (1) küttesüsteemi (1)
gaasiküttesüsteem 1 gaasi_kütte_süsteem gaasiküttesüsteem (1) gaasiküttesüsteemi (1) gaasiküttesüsteemid (1)
kütesüsteem 1 küte_süsteem kütesüsteemi (1) kütesüsteem (1)
krediidisüsteem 1 krediidi_süsteem krediidisüsteem (1)
riigisüsteem 3 riigi_süsteem riigisüsteemi (2) riigisüsteem (3)
pakisüsteem 1 paki_süsteem pakisüsteem (1)
koolisüsteem 10 kooli_süsteem koolisüsteeme (1) koolisüsteemis (1) koolisüsteem (10) koolisüsteemi (3)
koolisüsteem 1
eksamisüsteem 3
meditsiinisüsteem 1
meditsiinisüsteem 2 meditsiini_süsteem meditsiinisüsteemiga (2) meditsiinisüsteemi (4) meditsiinisüsteem (2)
pensionisüsteem 3 pensioni_süsteem pensionisüsteemi (1) pensionisüsteem (3)
operatsioonisüsteem 1 operatsiooni_süsteem operatsioonisüsteem (1)
elektrisüsteem 1 elektri_süsteem elektrisüsteem (1) elektrisüsteemid (1)
värsisüsteem 2 värsi_süsteem värsisüsteem (2)
stereosüsteem 1 stereo_süsteem stereosüsteem (1)
infosüsteem 24 info_süsteem infosüsteem (24) infosüsteemi (4) infosüsteemid (1)
märgendamissüsteem 1 märgenda=mis_süsteem märgendamissüsteem (1)
rahastamissüsteem 2
valitsemissüsteem 1 valitsemis_süsteem valitsemissüsteem (1)
sotssüsteem 1 sots_süsteem sotssüsteem (1)
haridussüsteem 1
haridussüsteem 3 haridus_süsteem haridussüsteemi (12) haridussüsteem (3) haridussüsteemis (4) haridussüsteeme (1) haridussüsteemil (1) haridussüsteemide (1) haridussüsteemist (1)
kõrgharidussüsteem 2 kõrg_haridus_süsteem kõrgharidussüsteem (2)
failihaldussüsteem 1 fail_ihaldus_süsteem failihaldussüsteem (1)
pangandussüsteem 1 pangandus_süsteem pangandussüsteem (1) pangandussüsteemid (1)
majandussüsteem 1 majandus_süsteem majandussüsteemilt (1) majandussüsteemile (1) majandussüsteemi (3) majandussüsteem (1)
märgendussüsteem 1 märgendus_süsteem märgendussüsteem (1)
õigussüsteem 2 õigussüsteem õigussüsteem (2)
soojussüsteem 1 soojus_süsteem soojussüsteem (1)
omavalitsussüsteem 2 oma_valitsus_süsteem omavalitsussüsteem (2)
toetussüsteem 1 toetus_süsteem toetussüsteem (1)
jaotussüsteem 1 jaotus_süsteem jaotussüsteem (1)
veatuvastussüsteem 1 vea_tuvastus_süsteem veatuvastussüsteem (1)
kindlustussüsteem 1 kindlustus_süsteem kindlustussüsteemi (1) kindlustussüsteem (1)
veevarustussüsteem 1 vee_varustus_süsteem veevarustussüsteem (1)
taaskasutussüsteem 2 taas_kasutus_süsteem taaskasutussüsteem (2)
tulekustutussüsteem 1 tule_kustutus_süsteem tulekustutussüsteemide (1) tulekustutussüsteem (1)
mõõdusüsteem 1 mõõdu_süsteem mõõdusüsteem (1)
tervishoiusüsteem 1 tervis_hoiu_süsteem tervishoiusüsteem (1)
uskusüsteem 1 usku_süsteem uskusüsteem (1)
kaalusüsteem 3 kaalu_süsteem kaalusüsteem (3)
maksusüsteem 45 maksu_süsteem maksusüsteem (45) maksusüsteeme (1) maksusüsteemist (22) maksusüsteemis (7) maksusüsteemidega (1) maksusüsteemi (149) maksusüsteemiga (4)
maksusüsteem 3
jäägem 5
jäägem 3 jää jääta (16) jääksid (1) jääbki (7) jääs (4) jäämaks (1) jääl (2) jäädes (4) jääb (537) jäägu (1) jäid (66) jäi (478) jäigi (8) jääga (2) jääte (2) jäin (68) jääst (2) jäängi (1) jääd (53) jääme (21) jäägi (1) jäime (4) jäädi (3) jään (855) jää (62) jäägem (3) jäämas (1) jäädakse (2) jääle (3)
saagem 1
saagem 9 saa said (365) saadest (1) saanudki (2) saa (5180) saingi (3) saamata (3) saaksite (19) saaksid (97) saadud (52) saagu (3) saadaks (1) saagem (9) saadama (4) saades (23) saabki (1) saadakse (14) saadi (32) saamas (6)
pidagem 1
eemaldagem 1
võrraldagem 1 võrraldagem võrraldagem (1)
vaatagem 1 vaatagem vaatagem (1)
tuletagem 1
nimetagem 1
süüdistagem 1 süüdista süüdistagem (1) süüdistas (14) süüdistati (1) süüdistab (1) süüdistama (3) süüdistatakse (4) süüdistada (5) süüdistasid (1)
tunnistagem 1
unustagem 1
meenutagem 1 meenuta meenutan (16) meenutasid (7) meenutab (10) meenutasime (4) meenutame (5) meenuta (5) meenutad (2) meenutas (3) meenutasin (4) meenutati (2) meenutagem (1)
meenutagem 4
julgegem 1
oigem 3 oigem oigem (3)
õigem 3
õigem 13 õigem õigem (13)
kõigem 9 kõigem kõigem (9)
pigem 66
pigem 164 pigem pigem (164)
otsigem 1
küsigem 2
nentigem 1
üigem 1 üigem üigem (1)
hõbevalgem 2 hõbe_valgem hõbevalgem (2)
helgem 1
mõelgem 1
võrrelgem 1 võrdle võrrelgem (1) võrdlemas (2) võrreldi (2) võrdleme (16) võrdlema (9) võrdlen (10) võrdlemaks (1) võrreldakse (8) võrreldes (353) võrreldama (1) võrdle (11) võrdlete (13) võrrelge (37) võrdlesid (3) võrdlesin (3) võrdleb (3) võrdles (5) võrreldagi (2) võrrelda (161) võrdleksin (1)
selgem 2
selgem 1 selgem selgemad (1) selgem (1) selgemaks (3) selgema (1)
mõtelgem 1
olgem 7 ole ole (5392) olgem (7) olemaks (2) oligi (38) olime (253) olingi (4) olles (148) polekski (1) oledes (1) olnuvat (1) olidki (3) olevat (132) olete (1752) olekski (2) olge (94) oletegi (1) ollakse (12) on (76536) polegi (100) oleksime (10) polnudki (8) olda (6) olite (213) olgu (36) ongi (236) olet (2) olemegi (2) oldi (10) ollagi (1) olegi (20) olengi (6) olemast (1) oleksite (3)
olgem 9
julgem 1
julgem 3 julgem julgemad (5) julgema (2) julgem (3) julgemateks (1) julgemat (2)
kangem 1
kangem 1 kangem kangem (1)
pangem 1
rangem 6 rangem rangemaks (4) rangema (2) rangemad (5) rangem (6)
mingem 1
mööngem 1
targem 21 targem targemad (5) targemat (1) targemaks (108) targemaiks (1) targemateks (3) targem (21)
targem 4
kergem 176 kergem kergem (176) kergemad (1) kergemat (1) kergemaks (22) kergematest (1) kergema (3)
kergem 12
korgem 2 korgem korgem (2)
kõrgem 305 kõrgem kõrgematele (2) kõrgematesse (2) kõrgemale (12) kõrgemaile (1) kõrgematel (1) kõrgemaks (6) kõrgem (305) kõrgemad (14) kõrgemas (1) kõrgemasse (2) kõrgemaid (1) kõrgemat (11) kõrgemaiks (1) kõrgemate (3) kõrgemast (1)
kõrgem 12
nõrgem 2
nõrgem 4 nõrgem nõrgem (4) nõrgemaid (2) nõrgemaks (6) nõrgemad (2)
kaugem 1 kaugem kaugem (1) kaugema (2) kaugemale (12) kaugemasse (1) kaugemad (3) kaugemaid (2)
taugem 1 taugem taugem (1)
piirdugem 1 piirdu piirdugem (1) piirdusime (46) piirdubki (2) piirdus (1) piirdub (2) piirduma (3) piirduda (8)
rõhugem 1
kohtugem 2 kohtu kohtu (23) kohtudes (1) kohtugem (2) kohtudele (1) kohtuge (4) kohtusid (12) kohtu- (1)
nõustugem 1
väähem 1 väähem väähem (1)
ljahem 1 ljahem ljahem (1)
lahem 1 lahem lahem (1)
lähem 4 lähem lähemad (2) lähemaid (3) lähem (4) lähema (8) lähemat (2) lähemalt (294) lähemas (1) lähemates (1) lähematel (1) lähemast (1) lähemaks (2) lähemasse (1)
vahem 21 vahem vahem (21)
vähem 731 vähem vähemaks (11) vähematki (1) vähema (5) vähem (731) vähemal (7) vähemata (1) vähemad (2)
vähem 67
enam-vahem 1 enam-vahem enam-vahem (1)
enamvähem 3 enam_vähem enamvähem (3)
enamvähem 1
enam-vähem 8
enam-vähem 46 enam-vähem enam-vähem (46)
ennem-vähem 1 ennem-vähem ennem-vähem (1)
väihem 1 väihem väihem (1)
tihem 1 tihem tihem (1)
arnhem 1 arnhem arnhem (1)
rohem 2
rohem 1 rohem rohem (1)
lühem 2
lühem 14 lühem lühema (2) lühemad (3) lühemaks (4) lühem (14)
laiem 12 laiem laiemast (1) laiemat (1) laiematki (2) laiemad (3) laiemaid (1) laiema (4) laiemaks (2) laiem (12) laiemas (5) laiemale (5)
laiem 1
reekviem 1 reekviem reekviem (1)
lahjem 1
paljem 3 paljem paljem (3)
valjem 1 valjem valjem (1)
heljem 1 heljem heljem (1)
hiljem 481 hiljem hiljemgi (1) hiljem (481)
hiljem 77
hiiljem 1 hiiljem hiiljem (1)
küljem 1 küljem küljem (1)
soojem 18 soojem soojemalt (3) soojemaks (5) soojem (18) soojemal (1) soojemad (2)
sojem 4 sojem sojem (4)
kurjem 3 kurjem kurjem (3) kurjemateks (1)
vaadakem 1 vaata vaadakem (1) vaataksime (1) vaatad (12) vaataksin (1) vaata (103) vaadates (74) vaatasid (28) vaatasin (151) vaatas (52) vaatan (180) vaadatakse (7) vaaatasin (1) vaadata (498) vaadake (121) vaatame (202) vaatate (5) vaataks (6) vaatasime (121) vaatamas (31) vaatama (212) vaatab (134) vaatades (6) vaadati (8)
märgakem 1
rakem 1 rakem rakem (1)
püüdkem 1
rahkem 1 rahke=m rahkem (1)
tehkem 2 tehkem tehkem (2)
tehkem 1
eohkem 1 eohkem eohkem (1)
kohkem 1 kohkem kohkem (1)
roohkem 1 roohkem roohkem (1)
rohkem 223
rohkem 4008 rohkem rohkem (4008) rohkemgi (4)
metsarohkem 1
kõigerohkem 1 kõige_rohke=m kõigerohkem (1)
trohkem 1 trohkem trohkem (1)
rphkem 1 rphkem rphkem (1)
uhkem 3 uhkem uhkemad (1) uhkemaid (2) uhkem (3)
puhkem 1 puhkem puhkem (1)
väikem 3 väikem väikem (3)
lühikem 2 lühike=m lühikem (2)
keskkonnasõbralikem 1
korralikem 3 korra=likem korralikem (3)
rahulikem 1 rahu=likem rahulikem (1)
kasulikem 1 kasu=likem kasulikem (1)
pikem 3
pikem 121 pikem pikemal (2) pikemaks (58) pikema (9) pikemana (1) pikematele (1) pikemate (1) pikemat (9) pikemaid (4) pikem (121) pikemad (9) pikemalt (16)
pikkem 6 pikkem pikkem (6)
rikkem 1 rikkem rikkem (1)
ukkem 1 ukkem ukkem (1)
arkem 1 arkem arkem (1)
tarkem 6 tarkem tarkem (6)
nõrkem 1 nõrkem nõrkem (1)
laskem 1
raskem 14
raskem 143 raskem raskemad (7) raskemate (1) raskemaid (10) raskemaks (14) raskemal (2) raskematele (2) raskemalt (2) raskematest (3) raskem (143) raskemas (1) raskemateks (2)
räskem 1 räskem räskem (1)
värskem 8 värskem värskemaid (1) värskemas (1) värskem (8)
võtkem 4 võt võtaksite (4) võtta (1783) võtsingi (1) võt (3) võttagi (1) võtsid (100) võtsime (34) võtavad (147) võta (254) võtis (20) võtaksid (6) võtad (17) võttes (32) võtaks (20) võtsin (118) võetama (1) võtabki (1) võetigi (1) võtsidki (1) võtate (160) võtangi (1) võtma (212) võtab (1406) võtsite (20) võtame (234) võtmas (5) võtid (2) võtan (148) võtmast (1) võtaksin (3) võttis (213) võtke (155) võtkem (4)
lem 3 lem lem (3)
valem 8 valem valemit (4) valemite (2) valem (8)
kavalem 1 kavalem kavalem (1)
ainuvalem 1
prooblem 9 prooblem prooblemiks (1) prooblemid (11) prooblemi (4) prooblem (9)
problem 36 problem problemid (25) problem (36) problemiga (2) problemeid (3) problemit (1) problemi (7)
energiaproblem 1 energiaproblem energiaproblem (1)
pereproblem 1 pereproblem pereproblem (1)
tööproblem 3 tööproblem tööproblemid (1) tööproblemidest (1) tööproblem (3)
tublem 1 tublem tublem (1)
täpselem 1 täpselem täpselem (1)
rohlem 1 rohlem rohlem (1)
kallem 1 kallem kallem (1)
villem 1 villem villem (1)
üllem 1 üllem üllem (1)
hullem 14 hullem hullemasse (1) hullem (14) hullema (1) hullemat (2) hullemas (2) hullemaks (6)
hullem 9
olem 7 olem olem (7)
mõtlem 1 mõtlem mõtlem (1)
ütlem 1 ütlem ütlem (1)
ülem 1
ülem 7 ülem ülemat (1) ülemas (1) ülema (2) ülemaga (1) ülem (7) ülemana (1) ülemal (2) ülemaks (1) ülemale (2)
tulem 1
tulem 1 tulem tulemist (4) tulem (1)
pehmem 1
pehmem 5 pehmem pehmem (5)
külmem 2 külmem külmem (2)
kuumem 1 kuumem kuumem (1)
vihanem 1 vihanem vihanem (1)
vanem 231 vanem vanematelt (8) vanemal (14) vanemi (1) vanemasse (1) vanemateks (5) vanemast (6) vanemaga (12) vanemata (4) vanemateta (2) vanemaks (9) vanematest (81) vanematel (69) vanemale (12) vanematega (107) vanemas (4) vanemate (190) vanemaid (74) vanemat (43) vanemad (2094) vanemil (1) vanematele (78) vanema (68) vanemates (9) vanem (231)
linnaosavanem 1 linna_osa_vanem linnaosavanem (1)
lapsevanem 15 lapse_vanem lapsevanematele (1) lapsevanemaid (1) lapsevanemate (2) lapsevanem (15) lapsevanematega (3) lapsevanematel (2) lapsevanemad (35)
lapsevanem 8
lplapsevanem 1 lplapse_vanem lplapsevanem (1)
riigivanem 5 riigi_vanem riigivanem (5) riigivanemad (1) riigivanema (7)
koolivanem 1 kooli_vanem koolivanem (1)
regioonivanem 1
gruppivanem 2 gruppivanem gruppivanem (2)
grupivanem 2 grupivanem grupivanem (2)
esivanem 1
üksivanem 1 üksi_vanem üksivanem (1)
enem 2 enem enem (2)
arenem 1 arenem arenem (1)
ahnem 1
hilinem 2 hilinem hilinem (2)
minem 3 minem minem (3)
ennem 2
ennem 46 ennem ennemgi (1) ennem (46)
maennem 1 maennem maennem (1)
hinnem 2 hinnem hinnem (2)
sooem 2 sooem sooem (2)
soem 3 soem soem (3)
rem 1
paarem 1 paarem paarem (1)
parem 1550 parem paremaid (24) paremas (13) paremast (8) paremaks (330) parem (1550) parematest (2) paremate (11) parematesse (1) paremat (82) paremani (1) paremana (1) paremad (70) paremasse (6) parematega (1) parematele (4) parem- (1) parema (69) paremateks (1) paremi (1)
parem 60
rahaparem 1 raha_parem rahaparem (1)
varem 713 varem varema (2) varemis (1) varemad (2) varemgi (6) varem (713)
värem 1 värem värem (1)
perem 2 perem perem (2)
unserem 1
terem 1 terem terem (1)
kiirem 38 kiirem kiiremas (2) kiiremad (1) kiiremaks (9) kiiremale (2) kiirema (1) kiirem (38)
eestirem 1 eestirem eestirem (1)
norem 4 norem norem (4)
koorem 2 koorem koorem (2)
koorem 2
töökoorem 1
vastutuskoorem 1 vastutus_koorem vastutuskoorem (1)
noorem 107 noorem noorematel (2) nooremates (1) nooremaid (3) nooremaks (1) nooremat (1) nooremate (6) nooremal (4) noorem (107) nooremale (2) noorematele (2)
noorem 4
torem 3 torem torem (3)
aprem 1 aprem aprem (1)
surem 10 surem surem (10)
suurem 34
suurem 624 suurem suuremast (3) suuremad (180) suuremaks (39) suuurem (1) suurem (624) suuremal (11) suuremate (8) suuremale (1) suurematesse (10) suurematel (2) suuremas (22) suuremateks (1) suurema (111) suuremat (25) suurematest (69) suuremates (319) suurematele (1) suuremaid (15)
suuurem 1 suurem suuremast (3) suuremad (180) suuremaks (39) suuurem (1) suurem (624) suuremal (11) suuremate (8) suuremale (1) suurematesse (10) suurematel (2) suuremas (22) suuremateks (1) suurema (111) suuremat (25) suurematest (69) suuremates (319) suurematele (1) suuremaid (15)
sagedasem 6 sagedasem sagedasemate (4) sagedasemat (2) sagedasemaid (4) sagedasem (6) sagedasemad (3)
lähedasem 2 lähedasem lähedasem (2) lähedasemad (1) lähedasemaks (2)
lähedasem 2
südamelähedasem 1 südame_lähedase=m südamelähedasem (1)
kohasem 1
varajasem 1 varajase=m varajasem (1)
mahlakasem 4 mahlakasem mahlakasem (4)
aeglasem 3 aeglasem aeglasem (3) aeglasemat (1) aeglasemad (2) aeglasemaks (1)
õiglasem 2 õiglasem õiglasem (2)
ebaõiglasem 1
fantaasiaküllasem 1 fantaasia_küllase=m fantaasiaküllasem (1)
valgusküllasem 1 valgus_küllase=m valgusküllasem (1)
ühtlasem 1
sarnasem 2
omapärasem 1 omapärasem omapärasem (1)
rahvapärasem 1 rahva_pärase=m rahvapärasem (1)
käepärasem 1
harjumuspärasem 1
algupärasem 1 algu_pärasem algupärasem (1)
varasem 7 varasem varasemat (2) varasema (4) varasematel (2) varasematele (1) varasematest (1) varasemate (1) varasem (7) varasemaid (4) varasematelgi (1) varasemaks (2) varasemaga (2) varasemast (3) varasemad (102)
elutasem 1 elu_tasem elutasem (1)
moodsem 1 moodsem moodsem (1)
võrdsem 2 võrdsem võrdsem (2) võrdsema (1) võrdsemate (1)
õudsem 1 õudse=m õudsem (1)
vaesem 3 vaesem vaesemad (13) vaesem (3) vaesematele (1) vaesemate (2) vaesema (1) vaesemaks (1) vaesematest (3)
vaesem 1
metsavaesem 1
värvivaesem 1 värvi_vaese=m värvivaesem (1)
väikesem 1 väikese=m väikesem (1)
kaasaegsem 3 kaas_aegse=m kaasaegsem (3) kaasaegsemat (1)
kaasaegsem 1
nüüdisaegsem 1 nüüdis_aegse=m nüüdisaegsem (1)
üldisem 3 üldisem üldisemas (5) üldisem (3) üldisema (2) üldisemat (1) üldisemad (1) üldisemaid (1)
tühisem 1
kummalisem 1 kummalisem kummalisem (1)
hinnalisem 1 hinna=lisem hinnalisemad (1) hinnalisem (1)
tavalisem 4 tavalisem tavalisem (4)
ebatavalisem 1 ebatavalisem ebatavalisem (1)
turvalisem 12 turvalisem turvalisemasse (1) turvalisemale (3) turvalisema (1) turvalisem (12) turvalisemaks (124)
turvalisem 2
taktitundelisem 1 takti_tunde=lisem taktitundelisem (1)
pingelisem 2 pingelisem pingelisem (2)
imelisem 1 ime=lisem imelisem (1)
konkurentsivõimelisem 1
vanamoelisem 1 vana_moelise=m vanamoelisem (1)
põhimõttelisem 1
loogilisem 2 loogilisem loogilisem (2)
loogilisem 1
hilisem 2 hilisem hilisemal (2) hilisemas (2) hilisem (2) hilisemad (2) hilisemaid (2) hilisema (1) hilisemast (2) hilisemate (3)
tehnilisem 1 tehnilisem tehnilisem (1)
küünilisem 1
tuupilisem 1 tuupi=lisem tuupilisem (1)
tüüpilisem 3 tüüpilise=m tüüpilisem (3)
erilisem 1
massilisem 26 massi=lisem massilisemad (1) massilisem (26)
staatilisem 2 staatilise=m staatilisem (2)
grammatilisem 1 grammatilisem grammatilisem (1)
kriitilisem 1 kriitilisem kriitilisem (1)
romaantilisem 1 romaanti=lisem romaantilisem (1)
romantilisem 1 romantilise=m romantilisem (1)
drastilisem 1 drastilisem drastilisem (1)
närvilisem 2 närvilisem närvilisem (2)
värvilisem 1 värvi=lisem värvilisem (1)
tõenäolisem 1 tõe_näolisem tõenäolisem (1) tõenäolisema (1)
mitmetahulisem 1 mitme_tahulise=m mitmetahulisem (1)
õhulisem 1 õhu=lisem õhulisemad (1) õhulisem (1)
olulisem 89 olulisem olulisemad (34) olulisema (2) olulisemate (2) olulisemast (1) olulisematele (1) olulisematest (6) olulisem (89) olulisemat (5) olulisemaist (1) olulisemaks (19) olulisemaid (23)
olulisem 10
mitteolulisem 1 mitte_olulise=m mitteolulisemaks (2) mitteolulisemad (2) mitteolulisem (1)
vähemolulisem 1 vähem_olu=lisem vähemolulisem (1)
elujõulisem 1 elu_jõulisem elujõulisem (1)
keerulisem 13 keerulisem keerulisemat (1) keerulisema (1) keerulisemaks (3) keerulisemad (2) keerulisemaid (1) keerulisem (13)
keerulisem 8
nägemisem 1 nägemisem nägemisem (1)
kinnisem 1 kinnise=m kinnisem (1)
mitmekesisem 1
mitmekesisem 5 mitme_kesisem mitmekesisemad (3) mitmekesisem (5) mitmekesisemaks (1)
tõsisem 8 tõsisem tõsisemaks (3) tõsisem (8) tõsisemate (2) tõsisemaid (1) tõsisema (1) tõsisemad (4)
tõsisem 3
tähtisem 2 tähtisem tähtisem (2)
etemaksem 1 etemaksem etemaksem (1)
paksem 8 paksem paksema (2) paksemas (8) paksemad (1) paksem (8)
raksem 1 rakse=m raksem (1)
vaiksem 5 vaiksem vaiksem (5) vaiksemat (1) vaiksematest (2) vaiksemas (1) vaiksemalt (1)
väiksem 132 väiksem väiksematele (3) väiksemal (5) väiksemad (19) väiksemast (1) väiksem (132) väiksemates (3) väiksemas (1) väiksema (13) väiksemaidki (1) väiksemat (5) väiksemagi (2) väiksemaid (7) väiksemateks (2) väiksemate (3) väiksemaks (6)
väiksem 10
globaalsem 1 globaalse=m globaalsem (1)
reaalsem 2 reaalse=m reaalsem (2) reaalsema (1)
optimaalsem 2 optimaalse=m optimaalsem (2)
formaalsem 1 formaalse=m formaalsema (2) formaalsem (1)
normaalsem 4 normaalsem normaalsem (4) normaalsemat (1)
professionaalsem 2 professionaalse=m professionaalsemaks (2) professionaalsem (2)
ratsionaalsem 2 ratsionaalse=m ratsionaalsem (2)
liberaalsem 2
individuaalsem 1 individuaalse=m individuaalsem (1)
aktuaalsem 6 aktuaalse=m aktuaalsemaid (1) aktuaalsem (6)
halsem 1 halsem halsem (1)
radikalsem 1 radikalsem radikalsem (1)
ratsenalsem 1 ratsenalsem ratsenalsem (1)
teravamakeelsem 1
vabameelsem 3 vaba_meelsem vabameelsem (3)
vanemmeelsem 1 vanem_meelse=m vanemmeelsem (1)
detailsem 1 detailse=m detailsem (1)
detailsem 1
stabiilsem 1
stabiilsem 3 stabiilsem stabiilsem (3) stabiilsemaks (1) stabiilsemad (1)
stiilsem 1 stiilse=m stiilsem (1)
lõunapoolsem 2 lõuna_poolse=m lõunapoolsem (2)
läänepoolsem 1 lääne_poolsem läänepoolsem (1) läänepoolsemat (1)
probleemsem 1 probleemse=m probleemsemaks (1) probleemsem (1)
ökonoomsem 1 ökonoomsem ökonoomsem (1)
gumannsem 2 gumannsem gumannsem (2)
täpsem 3
täpsem 98 täpsem täpsemaid (1) täpsem (98) täpsemaks (1) täpsema (4) täpsemat (6)
prototüüpsem 1 prototüüpsem prototüüpsem (1)
populaarsem 45 populaarsem populaarsem (45) populaarsematest (1) populaarsemad (14) populaarsemaks (13)
populäärsem 1 populäärsem populäärsem (1)
ebapopulaarsem 1 eba_populaarse=m ebapopulaarsem (1)
ebapopuläärsem 2 ebapopuläärsem ebapopuläärsem (2)
enampopulaarsem 1 enam_populaarse=m enampopulaarsem (1)
usaldusväärsem 3 usaldus_väärsem usaldusväärsemad (2) usaldusväärsem (3)
kahetsusväärsem 1
tähelepanuväärsem 30 tähele_panu_väärsem tähelepanuväärsemaks (1) tähelepanuväärsemad (1) tähelepanuväärsem (30)
popularsem 2 popularsem popularsem (2)
populaatsem 2 populaatsem populaatsem (2)
adekvaatsem 1 adekvaatse=m adekvaatsem (1)
konkreetsem 2 konkreetsem konkreetsemalt (2) konkreetsemad (1) konkreetsem (2) konkreetsemast (1)
kvaliteetsem 9 kvaliteetsem kvaliteetsemad (4) kvaliteetsem (9) kvaliteetsematele (1)
prioriteetsem 1 prioriteetse=m prioriteetsem (1)
prioriteetsem 1
konkretsem 2 konkretsem konkretsem (2)
kvalitetsem 2 kvalitetsem kvalitetsem (2)
tahtsem 1 tahtsem tahtsem (1)
tähtsem 13 tähtsem tähtsem (13)
lihtsem 7 lihtsem lihtsem (7)
ühtsem 1
tingitsem 1 tingitsem tingitsem (1)
tülitsem 1 tülitsem tülitsem (1)
abstraktsem 1 abstraktse=m abstraktsem (1) abstraktsemate (1)
korrektsem 1 korrektse=m korrektsem (1)
korrektsem 1
tolerantsem 1
tolerantsem 1 tolerantse=m tolerantsemad (2) tolerantsem (1)
intelligentsem 1
frekventsem 1 frekventse=m frekventsem (1)
tähelepanuväärtsem 1 tähelepanuväärtsem tähelepanuväärtsem (1)
hõlbusem 1 hõlbusem hõlbusem (1)
kodusem 1 koduse=m kodusem (1)
magusem 1 magusem magusem (1)
suursugusem 1 suur_suguse=m suursugusem (1)
ilusem 2 ilusem ilusem (2)
intensiivsem 2 intensiivse=m intensiivsemad (2) intensiivsem (2)
passiivsem 1
negatiivsem 1 negatiivse=m negatiivsem (1) negatiivsemaks (1)
spekulatiivsem 1
positiivsem 9 positiivsem positiivsem (9) positiivsemaks (3) positiivsemad (2)
aktiivsem 5 aktiivsem aktiivsemad (5) aktiivsem (5) aktiivsemateks (1) aktiivsema (1) aktiivsemaid (1) aktiivsemaks (4)
aktiivsem 2
ebaaktiivsem 1 ebaaktiivsem ebaaktiivsem (1)
ebbaktiivsem 1 ebbaktiivsem ebbaktiivsem (1)
atraktiivsem 1
atraktiivsem 1 atraktiivsem atraktiivsem (1)
efektiivsem 3
efektiivsem 4 efektiivsem efektiivsem (4) efektiivsemad (3) efektiivsemaid (2) efektiivsema (1)
effektiivsem 2 effektiivsem effektiivsem (2)
selektiivsem 1 selektiivse=m selektiivsem (1)
perspektiivsem 2 perspektiivse=m perspektiivsem (2)
produktiivsem 3 produktiivse=m produktiivsemalt (2) produktiivsem (3) produktiivsemaks (1) produktiivsemaid (1)
aktivsem 2 aktivsem aktivsem (2)
efektivsem 1 efektivsem efektivsem (1)
effektivsem 1 effektivsem effektivsem (1)
informattivsem 1 informattivsem informattivsem (1)
prestiižsem 2 prestiižse=m prestiižsem (2)
etem 3
krüüsantem 1 krüüsantem krüüsantem (1)
suurtem 3 suurtem suurtem (3)
säästem 1 säästem säästem (1)
mustem 1 mustem mustemad (1) mustem (1)
närvisüstem 1 närvisüstem närvisüstem (1)
stereosüstem 1 stereosüstem stereosüstem (1)
järelekasutamissüstem 1 järelekasutamissüstem järelekasutamissüstem (1)
haridussüstem 1 haridussüstem haridussüstem (1)
maksusüstem 1 maksusüstem maksusüstem (1)
süüstem 3 süüstem süüstem (3)
navigatsioonsüüstem 1 navigatsioonsüüstem navigatsioonsüüstem (1)
system 1 system system (1)
ruttem 3 ruttem ruttem (3)
rutem 3 rutem rutem (3)
kauem 3
kauem 113 kauem kauema (1) kauem (113) kauemaks (4) kauemat (1)
requem 1 requem requem (1)
uuem 20 uuem uuem (20) uuemateks (2) uuemat (9) uuemas (2) uuemast (1) uuemad (7) uuema (4) uuemaid (2)
odavem 6 odavem odavemi (1) odavem (6)
vahvem 1 vahvem vahvem (1)
kehvem 1
kehvem 1 kehvem kehvemas (1) kehvemaks (4) kehvema (4) kehvem (1)
kuivem 6 kuivem kuivemaks (1) kuivem (6)
halvem 3
halvem 232 halvem halvem (232) halvemaid (2) halvemad (3) halvema (5) halvemas (1) halvemat (5)
kõvem 1
kõvem 3 kõvem kõvemaks (2) kõvem (3)
harvem 1
harvem 7 harvem harvem (7)
tervem 4 tervem tervemaks (2) tervemad (1) tervem (4)
kurvem 4 kurvem kurvem (4)
kurvem 2
xem 1 xem xem (1)
deyem 2 deyem deyem (2) deyemi (2)
progm 1 progm progm (1)
hm 1
hm 2 hm hm (2)
lehm 10 lehm lehmaga (1) lehm (10) lehmad (4) lehmi (4) lehma (5)
vihm 35 vihm vihma (96) vihmad (3) vihmal (1) vihm (35) vihmale (2) vihmaga (2)
sügisepäevvihm 1 sügise_päev_vihm sügisepäevvihm (1)
puhm 2 puhm puhm (2)
ruhm 12 ruhm ruhmidest (2) ruhm (12)
rühm 1
rühm 53 rühm rühmasse (2) rühmaks (10) rühm (53) rühmaga (4) rühmades (7) rühmadega (1) rühmi (4) rühmadeks (4) rühmas (32) rühmade (5) rühmale (12) rühmad (14) rühma (42) rühmana (1) rühmadele (1) rühmadesse (3) rühmast (8) rühmal (3)
ndrühm 1 ndrühm ndrühm (1)
bakterirühm 1
tantsirühm 1 tantsi_rühm tantsirühm (1)
töörühm 3
vestlusrühm 1 vestlus_rühm vestlusrühm (1)
sihtrühm 3 siht_rühm sihtrühmaks (1) sihtrühma (1) sihtrühm (3) sihtrühmadest (2) sihtrühmi (1) sihtrühmasid (1) sihtrühmade (7)
sihtrühm 2
tantsurühm 2
rÿhm 1 rÿhm rÿhm (1)
im 1
im 6 im im (6) im- (1)
ehedaim 1
prestižikaim 1 prestiži_kaim prestižikaim (1)
edukaim 1 edukaim edukaim (1)
mõjukaim 1 mõjuka=im mõjukaim (1)
keerukaim 1 keeruka=im keerukaim (1)
madalaim 3 madalaim madalaima (1) madalaim (3)
räim 2 räim räim (2)
moodsaim 1 moodsaim moodsaim (1)
soodsaim 1 soodsaim soodsaim (1)
kulsaim 1 kulsaim kulsaim (1)
kuulsaim 3 kuulsaim kuulsaim (3) kuulsaimatest (1)
võimsaim 2 võimsaim võimsaimaid (1) võimsaim (2) võimsaimast (1)
mõjuvõimsaim 1 mõju_võimsa=im mõjuvõimsaim (1)
rõõmsaim 1 rõõmsa=im rõõmsaim (1)
armsaim 1 armsa=im armsaim (1)
tähtsaim 1
tähtsaim 43 tähtsaim tähtsaima (2) tähtsaimaks (4) tähtsaim (43) tähtsaimad (1)
lihtsaim 2
lõbusaim 1 lõbusa=im lõbusaim (1) lõbusaima (1)
tõhusaim 2 tõhusa=im tõhusaim (2)
valusaim 2 valusa=im valusaim (2)
ilusaim 3 ilusaim ilusaim (3)
taim 13 taim taimede (7) taimedest (2) taimid (2) taimed (6) taimi (23) taime (8) taimedele (1) taim (13) taimel (5)
toataim 1 toa_taim toataim (1)
puhtaim 1 puhta=im puhtaim (1)
õlitaim 3 õlitaim õlitaim (3)
vaim 33 vaim vaimult (8) vaimudest (5) vaimuga (4) vaimu (26) vaimusid (1) vaimud (4) vaime (7) vaimudele (1) vaim (33) vaimude (3) vaimust (5) vaimule (2) vaimus (8)
vaim 4
meeldejäävaim 1
odavaim 3 odavaim odavaim (3)
oodavaim 1 ooda=vaim oodavaim (1)
paigavaim 1
mugavaim 2 mugava=im mugavaim (2)
majavaim 2 maja_vaim majavaim (2)
huvitavaim 3 huvitavaim huvitavaim (3) huvitavaimaks (1)
tuttavaim 1 tuttava=im tuttavaim (1)
tugevaim 2 tugevaim tugevaim (2) tugevaimaks (25)
põnevaim 1 põneva=im põnevaim (1)
vetevaim 2 ve+te_vaim vetevaim (2) vetevaimuga (2) vetevaimust (4)
sobivaim 1 sobi=vaim sobivaim (1)
meeldivaim 1 meeldivaim meeldivaim (1)
kultuurivaim 1 kultuuri_vaim kultuurivaim (1)
sovetivaim 1
protestivaim 1 protestivaim protestivaim (1)
võitlusvaim 1 võitlus_vaim võitlusvaim (1)
sobim 2 sob=im sobim (2)
vadim 40 vad=im vadim (40)
kõrgeim 16 kõrgeim kõrgeim (16)
kõrgeim 4
thalheim 1 thalheim thalheimi (1) thalheim (1)
rohkeim 1 rohke=im rohkeim (1)
kalleim 1
kalleim 3 kalleim kalleim (3)
neim 1 neim neim (1)
vaneim 3 vaneim vaneim (3)
nukreim 1 nukreim nukreim (1)
suureim 3 suureim suureim (3)
seim 1
omapäraseim 1 oma_pärase=im omapäraseim (1)
pööraseim 25 pöörase=im pööraseim (25)
kriitiliseim 1
tõenäoliseim 1
oluliseim 2 oluliseim oluliseim (2)
väikseim 1 väikseim väikseim (1)
radikaalseim 2 radikaalse=im radikaalseim (2)
laanepoolseim 1 laane_poolse=im laanepoolseim (1)
populaarseim 2 populaarseim populaarseim (2)
populaarseim 1
tähtseim 1 täht_seim tähtseim (1)
produktiivseim 1 produktiivse=im produktiivseim (1)
saagim 1
norgim 1 norg=im norgim (1)
nõrgim 1 nõrgim nõrgim (1)
him 4 him him (4)
lähim 1
lähim 5 lähim lähimasse (1) lähimad (2) lähima (1) lähimalt (3) lähimatele (3) lähimatel (1) lähimat (1) lähim (5) lähimast (60)
pahim 1 pahim pahim (1)
vähim 3 vähim vähimatki (1) vähim (3)
joachim 1 joach=im joachim (1)
lühim 1 lühim lühima (1) lühim (1)
rezhiim 1 rezhiim rezhiim (1) rezhiimi (2)
kalliim 6 kal_liim kalliim (6)
piim 26 piim piim (26)
piim 2
linnapiim 1 linna_piim linnapiim (1)
toorpiim 1
kodupiim 1
kohupiim 1 kohu_piim kohupiim (1) kohupiima (2) kohupiimaga (2)
talupiim 1 talu_piim talupiim (1)
riim 2 riim riimi (4) riimis (1) riimid (1) riim (2) riimiga (1)
pariim 1 pariim pariim (1)
algriim 1 alg_riim algriim (1)
lõppriim 2 lõpp_riim lõppriim (2)
lõpuriim 1 lõpu_riim lõpuriim (1)
siim 7
siim 6 siim siim (6)
maksiim 1
tiim 1
viim 4 viim viim (4)
reziim 6 reziim reziim (6) reziimi (2)
režiim 2 režiim režiim (2) režiimi (11) režiimist (2) režiimil (1) režiimide (1) režiimile (1) režiimis (2)
režiim 2
töörežiim 1 töö_režiim töörežiim (1)
kim 1 kim kim (1)
kim 5
rohkim 1 rohk=im rohkim (1)
raskim 1 rask=im raskim (1)
kalim 2 kal=im kalim (2) kalimad (1)
valim 5 valim valimist (2) valimis (2) valimisse (3) valim (5) valimi (4)
tublim 2 tublim tublim (2) tublimatel (2)
hallim 1 halli=m hallim (1)
kallim 11
kallim 77 kallim kallimad (24) kallimateks (1) kallim (77) kallima (2) kallimaid (1) kallimast (1) kallimat (1) kallimas (2) kallimatest (3) kallimaks (46)
riplim 1 ripl=im riplim (1)
ülim 1
külim 1 kül=im külim (1)
kulmim 1 kulm=im kulmim (1)
külmim 3 külmim külmim (3)
karmim 1 karmim karmimaid (1) karmim (1) karmimaks (2) karmimad (1)
nim 6 nim nimid (3) nimiga (1) nim (6)
vanim 13 vanim vanimatest (1) vanimatel (1) vanimad (7) vanim (13) vanimaks (1)
enim 2
enim 4 enim enim (4)
inim 2 inim inim (2) inimisid (2)
keeleinim 1 keelein=im keeleinim (1)
mnim 4 mnim mnim (4)
hapnim 2 hapn=im hapnim (2)
eesnim 1 eesn=im eesnim (1)
kaunim 72 kaunim kaunima (1) kaunimaid (2) kaunimaks (20) kaunim (72) kaunimatest (1) kaunimad (1)
õim 4 õim õim (4)
loim 2 loim loim (2)
roim 2 roim roim (2)
sõim 1
toim 1
toim 3 toim toime (240) toimel (1) toimi (2) toimile (1) toimeta (1) toimega (2) toimedesse (3) toim (3)
voim 1 voim voim (1)
võim 77 võim võimuks (4) võimus (3) võimust (4) võimule (52) võimudele (2) võimudega (2) võimuga (4) võimud (10) võimu (180) võimude (5) võim (77) võimul (27)
riigivõim 2 riigi_võim riigivõim (2) riigivõimu (3)
keskvõim 1
keskvõim 2 kesk_võim keskvõimu (1) keskvõim (2) keskvõimud (1)
mõjuvõim 1 mõju_võim mõjuvõim (1) mõjuvõimu (9)
võluvõim 1 võlu_võim võluvõim (1)
parim 34
parim 153 parim parima (40) parimateks (3) parimatele (4) parimate (46) parim (153) parimasse (1) parimaks (9) parimatest (4) parimal (2) parimatesse (1) parimat (11) parimas (3) parimast (1) parimatega (1) parimaid (19) parimates (1) parimad (84)
noorim 2 noorim noorim (2) noorimas (2)
purim 8 pur=im purim (8) purima (2)
uurim 1 uur=im uurim (1)
suurim 20
suurim 71 suurim suurimas (4) suurimate (1) suurim (71) suurima (11) suurimaga (1) suurimad (6) suurimaid (2) suurimat (10) suurimatest (1) suurimal (1) suurimaks (31)
8suurim 2 8_suurim 8suurim (2)
sim 1
salajasim 1 salajas=im salajasim (1)
eragünasim 1 eragünas=im eragünasim (1)
esim 2 esim esim (2)
käisim 1 käis=im käisim (1)
olulisim 2
olulisim 3 olulisim olulisimaks (1) olulisim (3)
läksim 1 läks=im läksim (1) läksima (1)
maksim 3 maks=im maksim (3)
jooksim 1 jooks=im jooksim (1) jooksima (1)
tähtsim 1 tähts=im tähtsim (1)
rottim 1 rott=im rottim (1)
kuim 1 kuim kuim (1)
mehelikuim 1 mehelikuim mehelikuim (1)
õnnelikuim 2 õnnelikuim õnnelikuim (2)
naiselikuim 1 naiselikuim naiselikuim (1)
lemmikuim 1 lemmik_uim lemmikuim (1)
lõimunuim 1
truim 3 truim truim (3)
vaadatuim 1 vaada=tuim vaadatuim (1)
hinnatuim 1
reostatuim 1 reosta=tuim reostatuim (1)
tuntuim 9 tuntuim tuntuimaid (2) tuntuimad (4) tuntuim (9)
truuim 6 truuim truuim (6)
ravim 1 ravim ravimitest (1) ravimeid (21) ravimitel (1) ravimist (2) ravimite (22) ravim (1) ravimit (3) ravimis (1) ravimid (12) ravimi (6)
ravim 1
halvim 3 halvim halvimal (1) halvim (3)
soovim 1 soov=im soovim (1)
huvim 4 huvim huvim (4)
wim 1 wim wim (1)
jm 4
jm 52 jm jm (52)
km 23 km km (23)
km 2
rohekm 1 rohekm rohekm (1)
gkm 1 gkm gkm (1)
rkm 83 rkm rkm (83)
lm 5 lm lm (5)
maalm 1 maalm maalm (1)
palm 3 palm palm (3)
eelm 6 eelm eelmi (1) eelmis (3) eelm (6)
helm 1 helm helmi (1) helm (1)
vilhelm 4 vilhelm vilhelm (4)
wilhelm 4 wilhelm wilhelm (4)
unelm 1
unelm 2 unelm unelmate (1) unelm (2)
jõukuseunelm 1
ilm 1
ilm 513 ilm ilmadel (1) ilmad (343) ilmale (2) ilm (513) ilmaga (12) ilmu (3)
maailm 44
maailm 88 maailm maailm (88)
tehnoloogiamaailm 1 tehnoloogiamaailm tehnoloogiamaailm (1)
tänapäevamaailm 1 täna_päeva_maa_ilm tänapäevamaailm (1)
läänemaailm 1
sisemaailm 1 sise_maa_ilm sisemaailm (1) sisemaailma (2)
mõttemaailm 1 mõtte_maa_ilm mõttemaailma (1) mõttemaailmast (1) mõttemaailm (1)
toolimaailm 86 tooli_maa_ilm toolimaailmu (1) toolimaailma (3) toolimaailm (86)
filmimaailm 1 filmi_maa_ilm filmimaailmas (1) filmimaailm (1)
turismimaailm 1 turismi_maa_ilm turismimaailm (1)
teatrimaailm 1 teatri_maa_ilm teatrimaailm (1)
arvutimaailm 2 arvuti_maa_ilm arvutimaailm (2)
globaalmaailm 1 globaal_maa_ilm globaalmaailma (1) globaalmaailm (1)
mikromaailm 2 mikro_maa_ilm mikromaailma (1) mikromaailm (2)
ümbermaailm 1 ümber_maa_ilm ümbermaailma (1) ümbermaailm (1)
välismaailm 1 välis_maa_ilm välismaailmale (2) välismaailmast (1) välismaailm (1) välismaailmaga (2)
mailm 7 mailm mailm (7)
toolimailm 9 toolimailm toolimailmi (1) toolimailm (9)
rannailm 1 ranna_ilm rannailm (1)
kavadilm 1 kavadilm kavadilm (1)
kevadilm 437 kevad_ilm kevadilm (437)
suveilm 1 suve_ilm suveilm (1)
film 330 film filmides (19) film (330) filmidega (5) filmidele (5) filmide (15) filmiga (8) filmile (5) filmidel (2) filmiski (1) filmist (30) filmidest (11) filme (81) filmisse (1) filmid (68) filmis (176) filmil (4) filmidki (1) filmi (345)
film 6
kodumaafilm 1 kodu_maa_film kodumaafilme (1) kodumaafilmides (2) kodumaafilmid (3) kodumaafilm (1)
sõjafilm 1 sõja_film sõjafilmi (1) sõjafilm (1)
perefilm 2 pere_film perefilm (2)
huumorifilm 2 huumori_film huumorifilm (2)
multifilm 1 multi_film multifilmid (2) multifilmi (2) multifilm (1)
värvifilm 3 värvi_film värvifilm (3)
lemmikfilm 1
lemmikfilm 2 lemmik_film lemmikfilm (2)
dokumentaalfilm 2 dokumentaal_film dokumentaalfilme (1) dokumentaalfilmiga (1) dokumentaalfilm (2) dokumentaalfilmidest (1)
raklaamfilm 2 raklaam_film raklaamfilm (2)
reklaamfilm 3 reklaam_film reklaamfilm (3)
tallinnfilm 1 tallinn_film tallinnfilmis (2) tallinnfilm (1)
koostööfilm 1
seiklusfilm 2 seiklus_film seiklusfilm (2) seiklusfilmi (2)
armastusfilm 3 armastus_film armastusfilmid (1) armastusfilm (3) armastusfilmis (1) armastusfilmide (2)
mängufilm 22 mängu_film mängufilmide (1) mängufilme (2) mängufilmi (2) mängufilm (22)
mängufilm 1
nukufilm 1 nuku_film nukufilmid (1) nukufilm (1)
silm 3
silm 9 silm silmadest (2) silmaga (7) silmad (107) silmast (2) silmade (25) silmadeni (1) silme (10) silm (9) silmides (2) silmas (37) silmadele (7) silmide (1) silmadega (22) silmis (10) silmal (1) silmades (6) silmi (20) silma (96)
välisilm 1 välis_ilm välisilm (1)
kriimsilm 4 kriim_silm kriimsilm (4)
vaimuilm 2 vaimu_ilm vaimuilm (2)
stockholm 5 stockholm stockholm (5) stockholmis (5) stockholmi (3) stockholmist (1)
stokholm 2 stokholm stokholm (2) stokholmi (3) stokholmis (10)
kreenholm 7 kreenholm kreenholmi (14) kreenholmis (3) kreenholm (7)
krenholm 1 krenholm krenholm (1) krenholmi (3)
kolm 32
kolm 935 kolm kolmest (24) kolm- (2) kolme (180) kolmesid (1) kolm (935) kolmes (10) kolmeni (37) kolmelt (2) kolmed (4) kolmel (10) kolmeks (37)
kölm 1 kölm kölm (1)
kakskümmendkolm 1 kakskümmendkolm kakskümmendkolm (1)
paar-kolm 8 paar-kolm paar-kolm (8)
kaks-kolm 1
kaks-kolm 14 kaks-kolm kaks-kolm (14)
paar-lolm 1 paar-lolm paar-lolm (1)
sõlm 2 sõlm sõlmile (1) sõlm (2) sõlmedesse (1)
transpordisõlm 1 transpordi_sõlm transpordisõlm (1)
liiklussõlm 1 liiklus_sõlm liiklussõlm (1)
tolm 5 tolm tolmu (7) tolm (5)
julm 7 julm julmad (3) julmaks (3) julm (7)
julm 8
kulm 4 kulm kulmu (1) kulmud (2) kulm (4)
külm 4
külm 225 külm külmis (1) külm (225) külmi (103) külmas (7) külme (3) külmal (51) külmadeks (3) külmaks (15) külmadel (1)
öökülm 6 öö_külm öökülm (6)
pulm 11 pulm pulmades (15) pulma (14) pulmadest (5) pulmale (4) pulmad (22) pulmadel (10) pulm (11) pulmas (10) pulmadeks (2) pulmade (8) pulmast (4) pulmi (10) pulmadele (2) pulmasse (1) pulmal (1)
mm 2 mm mm (2)
ämm 5 ämm ämmale (1) ämm (5) ämma (7) ämmal (1)
kamm 5 kamm kammiga (1) kammi (8) kamm (5)
framm 1 framm framm (1)
diagramm 13 dia_gramm diagrammidest (4) diagramme (3) diagrammist (16) diagrammidele (2) diagrammid (36) diagrammide (6) diagrammi (23) diagramm (13) diagrammilt (1) diagrammis (8) diagrammides (2) diagrammidel (35) diagrammile (4) diagrammil (11)
ringdiagramm 4 ring_dia_gramm ringdiagramm (4) ringdiagrammil (1)
tulpdiagramm 102 tulp_dia_gramm tulpdiagramm (102)
tulpdiagramm 1
telegramm 1 tele_gramm telegrammi (4) telegramm (1)
arveporogramm 1 arve_poro_gramm arveporogramm (1)
programm 58 programm programmidega (6) programmide (8) programm (58) programmit (3) programmid (49) programmi (63) programme (22) programmist (3) programmides (6) programmiga (6) programmis (15) programmitega (1)
programm 3
word-programm 1 word-programm word-programm (1)
õppeprogramm 5 õppe_programm õppeprogrammi (2) õppeprogrammis (3) õppeprogrammid (1) õppeprogramm (5)
hariduseprogramm 2 hariduse_programm hariduseprogramm (2)
lasteprogramm 1 laste_programm lasteprogramm (1)
pildiprogramm 1
müügiprogramm 1 müügi_programm müügiprogramm (1)
põhiprogramm 1 põhi_programm põhiprogramm (1) põhiprogrammi (1)
kooliprogramm 2 kooli_programm kooliprogrammi (6) kooliprogramm (2) kooliprogrammis (5)
ekskursiooniprogramm 1 ekskursiooni_programm ekskursiooniprogramm (1)
arvutiprogramm 2 arvuti_programm arvutiprogramme (1) arvutiprogrammi (1) arvutiprogrammis (2) arvutiprogrammide (2) arvutiprogrammidest (1) arvutiprogramm (2) arvutiprogrammid (3) arvutiprogrammiga (2)
raamatupidamisprogramm 2 raamatu_pidamis_programm raamatupidamisprogrammi (2) raamatupidamisprogramm (2)
lugemisprogramm 3 lugemis_programm lugemisprogramm (3) lugemisprogrammi (2)
haridusprogramm 2 haridus_programm haridusprogramm (2) haridusprogrammid (1)
partnerlusprogramm 1 partnerlus_programm partnerlusprogramm (1)
piduprogramm 1 pidu_programm piduprogramm (1)
õpinguprogramm 1 õpingu_programm õpinguprogramm (1)
tramm 2 tramm trammil (1) trammi (15) trammiga (19) trammid (6) tramme (1) trammideta (1) trammide (1) trammis (6) tramm (2)
samm 19
samm 35 samm sammudest (2) sammult (1) sammud (16) sammudega (1) sammul (5) sammusid (2) sammuks (1) samme (2) samm (35)
edusamm 3 edu_samm edusammud (1) edusamm (3) edusamme (25) edusammude (2) edusammuks (1) edusammu (1)
tamm 81 tamm tamme (25) tammid (1) tammelt (5) tammesid (2) tamm (81) tammest (1) tammed (9) tammil (2) tammedest (4) tammi (2)
laitamm 1 lai_tamm laitamm (1)
tiritamm 2 tiri_tamm tiritamm (2)
uritamm 1 uri_tamm uritamm (1)
jtamm 2 jtamm jtamm (2)
karotamm 2 karo_tamm karotamm (2)
emm 1 emm emmel (1) emmi (3) emm (1) emme (6)
lemm 2 lemm lemm (2)
problemm 3 prob_lemm problemmi (2) problemm (3)
memm 1
lumememm 1 lume_memm lumememm (1) lumememmena (2) lumememme (6)
lumememm 1
hmm 1
pimm 1 pimm pimm (1)
grimm 1 grimm grimm (1)
krimm 12
simm 2
mmmm 1 mmmm mmmm (1)
komm 1
komm 2 komm komme (35) kommid (35) kommiga (2) kommi (12) kommide (1) komm (2) kommidest (2) kommita (1)
mõmm 1
karumõmm 1
nõmm 2 nõmm nõmmel (1) nõmme (8) nõmmele (1) nõmmeni (1) nõmmes (2) nõmm (2)
pomm 1 pomm pomm (1) pommid (1)
põmm 1
rõmm 3 rõmm rõmmi (1) rõmm (3)
hümm 1 hümm hümm (1)
kumm 2 kumm kummid (2) kumm (2) kummil (1) kummi (2)
rattakumm 1 ratta_kumm rattakumm (1)
lemmikjuuksekumm 1 lemmik_juukse_kumm lemmikjuuksekumm (1)
närimiskumm 46 närimis_kumm närimiskumm (46)
rumm 1
rumm 2 rumm rumm (2) rummi (2) rummu (2) rummus (1)
trumm 1 trumm trummid (1) trumm (1)
tumm 1 tumm tumm (1)
arvanm 1 arvanm arvanm (1)
kahtlenm 1 kahtlenm kahtlenm (1)
noctponnm 1 noctponnm noctponnm (1)
om 26 om om (26)
õm 1 õm õm (1)
facebookcom 1 facebookcom facebookcom (1)
douvessgmailcom 1 douvessgmailcom douvessgmailcom (1)
marimetsgmailcom 1
hotmailcom 1 hotmailcom hotmailcom (1)
dom 1 dom dom (1)
kingdom 1 kingdom kingdom (1)
artjom 1 artjom artjom (1)
kom 1 kom kom (1)
hankom 1 hankom hankom (1)
dimlom 2 dimlom dimlom (2)
diplom 22 diplom diplom (22) diplomi (379) diplomite (3) diplomiga (5) diplomit (4) diplomid (3)
kardemom 1 kardemom kardemomi (1) kardemom (1)
gnom 1 gnom gnom (1)
mikrobioom 1
loom 17 loom loom (17) loomidest (1) loomast (2) loomadega (8) loomis (1) loomade (28) loomadest (13) loomust (4) loomasse (1) loomus (1) loomu (6) loomad (61) loomuga (2) loomadele (2) loomi (57) loomadel (1) loomadeks (1) loomaga (2)
loom 1
karjaloom 1
bloom 1 bloom bloomi (1) bloom (1)
iseloom 115 ise_loom iseloomade (2) iseloome (3) iseloomudest (1) iseloom (115) iseloomuga (14) iseloomu (23) iseloomad (2) iseloomule (6) iseloomud (2) iseloomude (1) iseloomust (16) iselooma (2) iseloomult (24) iseloomus (3)
iseloom 4
tööiseloom 1 töö_ise_loom tööiseloom (1)
lemmikloom 15 lemmikloom lemmikloom (15)
lemmikloom 1
diploom 11 dip_loom diploomi (10) diploom (11)
metsloom 1 mets_loom metslooma (5) metsloomi (2) metsloom (1) metsloomade (3) metsloomad (2)
koduloom 2 kodu_loom koduloom (2) koduloomadest (2) koduloomade (11) koduloomad (12) koduloomi (19) koduloomadega (1)
agronoom 1 agronoom agronoom (1)
astronoom 3 astronoom astronoomid (2) astronoom (3)
room 5 room roomasse (4) roomani (2) roomast (2) roomas (9) room (5) roomis (1)
rööm 2 rööm rööm (2)
rõõm 6
rõõm 72 rõõm rõõmudest (1) rõõmud (7) rõõmuks (2) rõõmudega (1) rõõm- (1) rõõm (72) rõõmust (5) rõõmul (1)
cd-room 1 cd-room cd-room (1)
sündroom 2 sündroom sündroomi (1) sündroom (2)
ärategemisrõõm 1
newsroom 1
kahjurõõm 1
elurõõm 4 elu_rõõm elurõõmu (3) elurõõm (4)
jõulurõõm 1 jõulu_rõõm jõulurõõm (1)
y-kromosoom 2 y-kromosoom y-kromosoom (2)
toom 1
toom 411 toom toomile (12) toomiga (1) toomega (1) toom (411) toomis (1) toomi (2)
ooperifantoom 1
rlapom 1 rlapom rlapom (1)
rõm 2 rõm rõm (2)
maarom 1 maarom maarom (1)
from 7 from from (7)
golfstrom 1 golfstrom golfstrom (1)
vagiström 1 vagiström vagiström (1)
nyström 8 nyström nyström (8)
sodsom 1 sodsom sodsom (1)
tom 21 tom tom (21) tomile (1)
alstom 1 alstom alstom (1)
importantpadding-bottom 8 importantpadding-bottom importantpadding-bottom (8)
margin-bottom 8 margin-bottom margin-bottom (8)
importantborder-bottom 8 importantborder-bottom importantborder-bottom (8)
importantbottom 8 importantbottom importantbottom (8)
autom 1 autom autom (1)
suom 2 suom suomi (1) suom (2) suomis (3)
vom 1 vom vom (1)
3ctoxcxom 1 3ctoxcxom 3ctoxcxom (1)
pm 3 pm pm (3)
pm 8
jpm 3 jpm jpm (3)
mpaxcnopm 1 mpaxcnopm mpaxcnopm (1)
arm 41 arm arm (41) armu (4) armus (4) armusid (1) armuga (1)
arm 1
keelehärm 3 keele_härm keelehärm (3)
karm 3
karm 9 karm karmi (3) karmid (62) karmis (1) karmist (1) karm (9)
lärm 6 lärm lärm (6) lärmiga (3) lärmi (1) lärmist (1)
marm 1 marm marm (1)
pärm 4 pärm pärm (4) pärmi (1)
kuivpärm 1 kuiv_pärm kuivpärm (1)
sarm 1
erm 1 erm ermi (2) erm (1)
iskander-m 1
term 1 term termid (1) terme (1) term (1)
firm 6 firm firmi (7) firm (6) firmis (4)
mööblifirm 1 mööblifirm mööblifirm (1)
ehitusfirm 1 ehitusfirm ehitusfirm (1)
hirm 43 hirm hirmust (4) hirmus (69) hirm (43) hirmu (36) hirmuga (9) hirmudest (2) hirme (4) hirmud (3)
hirm 8
sõjahirm 1
surmahirm 3 surma_hirm surmahirm (3)
põhihirm 1 põhi_hirm põhihirm (1)
form 3 form formis (2) formidest (1) form (3)
reform 10 reform reform (10) reformiga (1) reformid (7) reformidega (3) reformi (8) reformidest (1) reforme (9) reformide (2) reformidele (2)
reform 1
maareform 6 maa_reform maareformi (4) maareform (6)
rahareform 6 raha_reform rahareformi (2) rahareform (6)
rahareform 1
keelereform 2 keele_reform keelereform (2)
töövõimereform 2
omandireform 2 omandi_reform omandireform (2)
riigireform 3
koolireform 2 kooli_reform koolireform (2)
gümnaasiumireform 1
pensionireform 1 pensioni_reform pensionireform (1) pensionireformi (1)
haridusreform 4 haridus_reform haridusreform (4)
haldusreform 4 haldus_reform haldusreform (4)
haldusreform 2
majandusreform 2 majandus_reform majandusreform (2) majandusreforme (3) majandusreformid (1)
omavalitsusreform 1
tervishoiureform 1
maksureform 1
maksureform 1 maksu_reform maksureform (1)
uniform 1 uniform uniform (1)
importanttext-transform 8 importanttext-transform importanttext-transform (8)
norm 1
norm 7 norm normis (3) normid (6) normiks (2) norme (6) normi (4) normidest (2) normist (9) normide (7) normidele (6) normideks (1) norm (7) normile (1)
tööpäevanorm 1 töö_päeva_norm tööpäevanorm (1)
põrm 1
sõrm 1 sõrm sõrm (1) sõrme (3) sõrmede (2) sõrmed (2)
torm 7 torm tormid (2) tormis (8) torm (7) tormi (4)
pahameeletorm 1
lumetorm 1 lume_torm lumetorm (1)
brainstorm 1 brains_torm brainstorm (1) brainstormi (1)
vorm 89 vorm vormist (7) vormidest (3) vormid (47) vormis (1018) vormidesse (29) vormidega (4) vorme (28) vormiga (11) vormide (10) vormile (2) vormi (265) vorm (89) vormina (1)
da-vorm 1 da-vorm da-vorm (1)
ajavorm 3 aja_vorm ajavorm (3) ajavormi (1) ajavorme (1)
ma-vorm 1 ma-vorm ma-vorm (1)
sõnavorm 2 sõna_vorm sõnavormid (3) sõnavorm (2) sõnavormil (1) sõnavormis (1) sõnavorme (2) sõnavormi (6)
kapsavorm 1 kapsa_vorm kapsavorm (1)
mata-vorm 2 mata-vorm mata-vorm (2)
riidevorm 1 riide_vorm riidevorm (1)
kaandevorm 1 kaande_vorm kaandevormi (1) kaandevorm (1)
käändevorm 3 käände_vorm käändevormist (3) käändevormidega (1) käändevorme (2) käändevormidel (1) käändevormi (10) käändevormide (6) käändevormile (1) käändevormid (4) käändevorm (3) käändevormiga (3)
keelevorm 1 keele_vorm keelevormidega (1) keelevorm (1) keelevorme (2)
õppevorm 1 õppevorm õppevorm (1)
verbivorm 6 verbi_vorm verbivorm (6) verbivormist (3) verbivorme (1) verbivormi (8) verbivormidele (1) verbivormide (41)
spordivorm 1 spordi_vorm spordivorm (1)
lühivorm 1 lühi_vorm lühivorm (1)
koolivorm 57 kooli_vorm koolivorme (2) koolivormis (2) koolivorm (57) koolivormiga (2) koolivormilt (1) koolivormi (10)
univorm 1 univorm univorm (1)
infinitiivivorm 3 infinitiivi_vorm infinitiivivormi (4) infinitiivivorm (3)
töövorm 1 töö_vorm töövorm (1) töövormi (1)
mas-vorm 2 mas-vorm mas-vorm (2)
des-vorm 7 des-vorm des-vormi (13) des-vorm (7)
kohanemisvorm 1 kohanemis_vorm kohanemisvorm (1) kohanemisvormide (2) kohanemisvorme (1)
maks-vorm 1 maks-vorm maks-vorm (1)
väljendusvorm 1 väljendus_vorm väljendusvorm (1) väljendusvormiga (1)
mast-vorm 2 mast-vorm mast-vorm (2) mast-vormiga (1)
eluvorm 2 elu_vorm eluvorme (2) eluvormid (1) eluvorm (2)
lepnurm 2 lep_nurm lepnurm (2)
surm 31 surm surmast (5) surmaks (2) surma (72) surmade (1) surm (31) surmani (16) surmaga (5)
surm 15
näljasurm 1
ebolasurm 1
sturm 1 sturm sturm (1)
sm 10 sm sm (10)
enthusiasm 2 enthusiasm enthusiasm (2)
entusiasm 2 entusiasm entusiasm (2) entusiasmi (4)
sarkasm 1
eesm 1 eesm eesm (1)
eesm 1
väikesm 1 väikesm väikesm (1)
gsm 8 gsm gsm (8)
raadioliinjagsm 1 raadioliinjagsm raadioliinjagsm (1)
qgsm 3 qgsm qgsm (3)
avangardism 2 avangardism avangardism (2)
ateism 4 ateism ateismi (2) ateism (4)
fraseologism 1 fraseologism fraseologisme (1) fraseologismidest (2) fraseologismidena (1) fraseologism (1) fraseologismid (2) fraseologismide (1)
vandalism 2 vandalism vandalism (2) vandalismist (1)
realism 57 realism realism (57) realismi (31)
realism 1
sürrealism 1 sürrealism sürrealism (1) sürrealismis (1)
sotsrealism 4 sots_realism sotsrealismi (2) sotsrealism (4)
imperialism 1 imperialism imperialismiga (4) imperialism (1)
materialism 1 materialism materialism (1)
sotsialism 9 sotsialism sotsialism (9) sotsialismi (15) sotsialismist (2)
sotsialism 1
natsionaalsotsialism 1 natsionaal_sotsialism natsionaalsotsialism (1)
rahvussotsialism 1 rahvus_sotsialism rahvussotsialism (1)
maksimalism 2 maksimalism maksimalism (2)
maksimalism 1
natsionalism 2 natsionalism natsionalism (2) natsionalismiga (5) natsionalismile (2)
ratsionalism 4 ratsionalism ratsionalism (4) ratsionalismi (4)
uustraditsionalism 1
nationalism 3 nationalism nationalism (3)
liberalism 1
sotsiaalliberalism 2
neoliberalism 3
kapitalism 7 kapitalism kapitalism (7) kapitalismi (10)
fundamentalism 1
inkrementalism 1
bilingualism 2 bilingualism bilingualism (2)
alkhoholism 1 alkhoholism alkhoholism (1)
alkoholism 3
alkoholism 2 alkoholism alkoholism (2) alkoholismi (1)
sotsiolism 3 sotsiolism sotsiolism (3) sotsiolismi (4)
alkogoolism 1 alkogoolism alkogoolism (1)
eufemism 1
animism 27 animism animism (27)
pessimism 1 pessimism pessimism (1) pessimismi (1)
optimism 4 optimism optimismi (1) optimism (4)
postmodermism 1 postmodermism postmodermism (1)
organism 1
organism 7 organism organismiga (1) organismi (12) organismile (5) organism (7) organismide (1)
mehhanism 3
peamehhanism 1 pea_mehhanism peamehhanism (1)
täitemehhanism 1
sõnakordusmehhanism 1 sõna_kordus_mehhanism sõnakordusmehhanism (1)
messianism 1
obstraktsianism 2 obstraktsianism obstraktsianism (2)
humanism 3 humanism humanism (3)
ekspressionism 2 eks_pressionism ekspressionism (2) ekspressionismi (1)
anakronism 2 anakronism anakronisme (2) anakronismi (1) anakronism (2)
kommunism 1
kommunism 9 kommunism kommunism (9) kommunismi (14) kommunismiga (1)
egoism 1
islamiterrorism 2
turism 20 turism turismiga (3) turisme (1) turismi (16) turism (20)
siseturism 2 sise_turism siseturismis (1) siseturismi (2) siseturism (2)
välisturism 1 välis_turism välisturismi (1) välisturism (1)
taluturism 1 talu_turism taluturism (1)
fašism 1 fašism fašism (1)
rassism 3 rassism rassismist (1) rassismit (1) rassism (3)
natsism 1 natsism natsism (1)
euroskeptitsism 1
mistitsism 1 mistitsism mistitsism (1)
müstitsism 1 müstitsism müstitsism (1)
pragmatism 1
separatism 1 separatism separatism (1)
konservatism 1
uuskonservatism 1
babtism 1 babtism babtism (1)
konkretism 1 konkretism konkretism (1)
romantism 2 romantism romantismi (2) romantism (2)
patriotism 6 patriotism patriotism (6) patriotismi (4) patriotismile (1)
patrotism 1 patrotism patrotism (1)
autism 1 autism autism (1)
bilingvism 1 bi_lingvism bilingvism (1) bilingvismi (1)
monolingvism 1 monolingvism monolingvism (1)
koodivahetusm 1 koodivahetusm koodivahetusm (1)
da-tegevusm 1 da-tegevusm da-tegevusm (1)
htm 1 htm htm-i (1) htm (1)
httpcsnetruconf2006ruslangmaintrendarharovahtm 1 httpcsnetruconf2006ruslangmaintrendarharovahtm httpcsnetruconf2006ruslangmaintrendarharovahtm (1)
httpwwwestonicaorgestpopupraudnaksidhtm 1 httpwwwestonicaorgestpopupraudnaksidhtm httpwwwestonicaorgestpopupraudnaksidhtm (1)
juustm 1 juustm juustm (1)
rütm 4 rütm rütmide (1) rütmiga (1) rütmid (1) rütmi (19) rütm (4) rütme (1)
töörütm 1 töö_rütm töörütmi (2) töörütm (1)
elurütm 2 elu_rütm elurütmiga (1) elurütm (2) elurütmis (1)
um 1 um um (1)
lindebaum 1 lindebaum lindebaum (1) lindebaumid (1) lindebaumil (1)
applebaum 1
lebensraum 1
album 3 album albumeid (1) albumilt (1) albumile (2) albumit (3) albumid (4) album (3)
album 1
sibericum 1
memorandum 1
referendum 10 referendum referendumi (1) referendum (10) referendumile (1)
referendum 1
liitumisreferendum 5 liitumis_referendum liitumisreferendumil (4) liitumisreferendum (5) liitumisreferendumi (2)
xodum 1 xodum xodum (1)
kudum 1 kudum kudum (1) kudumist (1)
puudum 1 puudum puudum (1) puudumis (2)
lenoleum 1 lenoleum lenoleum (1)
linoleum 2 linoleum linoleumiga (13) linoleum (2)
kabel-mausoleum 2 kabel-mausoleum kabel-mausoleum (2)
colosseum 1 colosseum colosseum (1) colosseumis (1)
lütseum 4 lütseum lütseumi (10) lütseum (4) lütseumis (12)
museum 1
museum 4 museum museumi (5) museumit (1) museum (4) museumid (2) museumides (1) museumis (9)
kunstimuseum 1 kunstimuseum kunstimuseum (1)
ajaloomuseum 1 ajaloomuseum ajaloomuseum (1)
rijksmuseum 1
muuseum 28 muuseum muuseumid (21) muuseumina (1) muuseumeid (1) muuseumiga (5) muuseumides (9) muuseume (13) muuseumidest (4) muuseumist (1) muuseum (28) muuseumis (59) muuseumisse (7) muuseumite (1) muuseumites (2) muuseumi (231) muuseumide (6) muuseumit (3) muuseumiks (1)
muuseum 1
majamuuseum 2 maja_muuseum majamuuseumid (1) majamuuseum (2)
sõjamuuseum 2
linnamuuseum 32 linna_muuseum linnamuuseumi (7) linnamuuseum (32)
rahvamuuseum 1 rahva_muuseum rahvamuuseumis (1) rahvamuuseum (1)
meremuuseum 1
lastemuuseum 2 laste_muuseum lastemuuseum (2)
arhitektuurimuuseum 1
kunstimuuseum 5 kunstimuuseum kunstimuuseum (5)
põlevkivimuuseum 2 põlev_kivi_muuseum põlevkivimuuseumi (1) põlevkivimuuseum (2)
laulupeomuuseum 1 laulu_peo_muuseum laulupeomuuseum (1)
ajaloomuuseum 9 aja_loo_muuseum ajaloomuuseumi (3) ajaloomuuseum (9)
ajaloomuuseum 1
vabaõhkumuuseum 1 vabaõhku_muuseum vabaõhkumuuseum (1)
harumuuseum 1 haru_muuseum harumuuseum (1) harumuuseumi (1)
parfüm 1 parfüm parfüm (1)
kogum 2 kogum kogumiks (2) kogumist (2) kogumit (2) kogum (2) kogumisse (2)
üldkogum 2 üld_kogum üldkogum (2) üldkogumi (2)
rahum 1 rahum rahum (1)
staadium 1 staadium staadiumis (1) staadium (1) staadiumil (1) staadiumi (1)
meedium 1
meedium 2 meedium meedium (2)
presiidium 1
hauptstudium 1 hauptstudium hauptstudium (1)
kolleegium 4 kolleegium kolleegiumi (1) kolleegium (4) kolleegiumis (1)
pististikolleegium 2 pististi_kolleegium pististikolleegium (2)
kriminaalkolleegium 1
praemium 1
oopium 2 oopium oopium (2)
solaarium 3 solaarium solaariumis (4) solaariumi (1) solaarium (3)
stsenaarium 3
tulevikustsenaarium 1 tuleviku_stsenaarium tulevikustsenaarium (1)
kommentaarium 1
akvaarium 4 akvaarium akvaarium (2) akvaariumis (1)
solarium 1 solarium solarium (1)
impeerium 1
impeerium 3 impeerium impeeriumit (1) impeerium (3) impeeriumid (1) impeeriumi (18)
kulukriteerium 1
ministeerium 1 ministeerium ministeeriumite (2) ministeeriumis (2) ministeeriumit (1) ministeeriumist (1) ministeerium (1) ministeeriumiga (1) ministeeriumi (5) ministeeriumisse (1) ministeeriumid (1)
ministeerium 2
keskkonnaministeerium 4 keskkonna_ministeerium keskkonnaministeeriumite (1) keskkonnaministeerium (4) keskkonnaministeeriumi (1)
siseministeerium 1 sise_ministeerium siseministeerium (1)
siseministeerium 2
kaitseministeerium 1
kommunikatsiooniministeerium 1
kommunikatsiooniministeerium 1 kommunikatsiooni_ministeerium kommunikatsiooniministeerium (1)
kultuuriministeerium 1
sotsiaalministeerium 22 sotsiaal_ministeerium sotsiaalministeeriumi (253) sotsiaalministeerium (22) sotsiaalministeeriumite (1) sotsiaalministeeriume (1) sotsiaalministeeriumil (1)
sotsiaalministeerium 4
sotsialministeerium 1 sotsial_ministeerium sotsialministeeriumi (2) sotsialministeerium (1)
välisministeerium 6 välis_ministeerium välisministeeriumi (1) välisministeerium (6) välisministeeriumisse (1) välisministeeriumis (1)
justiitsministeerium 1
teadusministeerium 1
teadusministeerium 1 teadus_ministeerium teadusministeerium (1) teadusministeeriumi (2)
haridusministeerium 5 haridus_ministeerium haridusministeeriumite (1) haridusministeeriumi (4) haridusministeeriumilt (3) haridusministeerium (5) haridusministeeriumile (3)
rahandusministeerium 3
majandusministeerium 1
põllumajandusministeerium 1 põllu_majandus_ministeerium põllumajandusministeerium (1)
põllumajandusministeerium 1
saanatoorium 1 saana_toorium saanatoorium (1)
sanatoorium 1 sanatoorium sanatooriumi (3) sanatooriumit (1) sanatooriumisse (5) sanatoorium (1) sanatooriumis (4)
konservatoorium 3 konservatoorium konservatooriumi (4) konservatoorium (3)
auditoorium 11 auditoorium auditooriumides (1) auditooriumid (8) auditooriumites (1) auditoorium (11) auditooriumiga (1) auditooriumist (1) auditooriumi (4) auditooriumis (5) auditooriumile (143)
auditoorium 1
territoorium 1
territoorium 25 territoorium territooriumile (27) territooriumil (83) territooriumitest (3) territooriumit (2) territooriumid (2) territoorium (25) territooriumisse (1) territooriumist (2) territooriumi (18)
kultuuriterritoorium 2 kultuuri_territoorium kultuuriterritoorium (2) kultuuriterritooriumi (1)
laborotoorium 1 laboro_toorium laborotoorium (1)
audittoorium 1 audit_toorium audittoorium (1)
saanatorium 1 saanatorium saanatorium (1)
konservatorium 1 konservatorium konservatorium (1)
teretorium 1 teretorium teretorium (1)
territorium 4 territorium territoriumi (1) territorium (4) territoriumil (2) territoriumid (1)
kultuuriterritorium 1 kultuuriterritorium kultuuriterritorium (1)
autorium 1 autorium autorium (1)
aatrium 2 aatrium aatrium (2)
gümnaasium 52 gümnaasium gümnaasium (52)
gümnaasium 2
reaalgümnaasium 1 reaal_gümnaasium reaalgümnaasiumi (3) reaalgümnaasium (1)
progümnaasium 2 pro_gümnaasium progümnaasium (2) progümnaasiumis (2)
ühisgümnaasium 1
ühisgümnaasium 1 ühis_gümnaasium ühisgümnaasium (1) ühisgümnaasiumis (1)
humanitaasium 1 humanitaasium humanitaasium (1)
gimnasium 1 gimnasium gimnasium (1)
gümnasium 3 gümnasium gümnasium (3)
venegümnasium 1 venegümnasium venegümnasium (1)
sootsium 1 sootsium sootsium (1)
sotsium 1 sotsium sotsium (1)
muusium 2 muusium muusiumi (1) muusiumid (2) muusiumis (4) muusium (2) muusiumites (1)
pentium 5 pentium pentium (5)
gimnažium 1 gimnažium gimnažium (1)
kahjum 2 kahjum kahjum (2)
kahjum 1
paljum 2 paljum paljum (2)
hiljum 1 hiljum hiljum (1)
kostjum 1 kostjum kostjum (1)
kum 1 kum kum (1)
kakum 7 kakum kakumi (2) kakum (7)
avvakum 1 avvakum avvakum (1) avvakumi (1)
likum 1 likum likum (1) likumis (1)
pealikum 1 pea=likum pealikum (1)
vajalikum 4 vajaliku=m vajalikum (4)
põhjalikum 3 põhjalikum põhjalikum (3)
põhjalikum 1
asjalikum 2 asja=likum asjalikumaks (1) asjalikum (2)
rikkalikum 2 rikkaliku=m rikkalikum (2)
sõbralikum 5 sõbralikum sõbralikumad (1) sõbralikum (5) sõbralikumaks (3)
keskkonnasõbralikum 1 keskkonna_sõbra=likum keskkonnasõbralikumaks (3) keskkonnasõbralikum (1)
koralikum 1 kora=likum koralikum (1)
korralikum 4 korralikum korralikum (4)
avalikum 1 ava=likum avalikum (1)
turvalikum 1 turva=likum turvalikum (1)
teadlikum 2
tagasihoidlikum 6 tagasi_hoidlikum tagasihoidlikum (6) tagasihoidlikumaks (1) tagasihoidlikumaid (1) tagasihoidlikumatele (1) tagasihoidlikumad (1)
tagasihoidlikum 1
paindlikum 1
vastutustundlikum 1 vastutus_tundlikum vastutustundlikumaks (1) vastutustundlikum (1)
mehelikum 67 mehe=likum mehelikumad (2) mehelikumaks (14) mehelikumateks (2) mehelikum (67)
täielikum 3 täielikum täielikum (3)
imelikum 1 imelikum imelikum (1)
tähelepanelikum 2
tähelepanelikum 3 tähele_panelikum tähelepanelikumad (8) tähelepanelikum (3)
õnnelikum 12 õnnelikum õnnelikumad (4) õnnelikum (12) õnnelikumatest (1) õnnelikumaks (2)
õnnelikum 1
ollaõnnelikum 1 ollaõnne=likum ollaõnnelikum (1)
murelikum 1 mure=likum murelikum (1)
naiselikum 67 naiselikum naiselikumateks (2) naiselikum (67) naiselikumaks (18) naiselikumad (2)
harilikum 1 harilikum harilikum (1)
kasilikum 1 kasi=likum kasilikum (1)
tervilikum 1 tervi=likum tervilikum (1)
inimlikum 2 inimliku=m inimlikum (2)
piinlikum 1
leplikum 2 lep=likum leplikum (2)
tervislikum 1
tervislikum 5 tervislikum tervislikum (5)
täiuslikum 1 täiuslikum täiuslikum (1) täiuslikuma (1)
tulemuslikum 1
väärtuslikum 7 väärtuslikum väärtuslikuma (1) väärtuslikumana (1) väärtuslikumad (1) väärtuslikum (7)
ettevaatlikum 2 ette_vaatlikum ettevaatlikum (2) ettevaatlikumaks (1)
õpetlikum 1 õpetliku=m õpetlikum (1)
ebatahtlikum 1 eba_taht=likum ebatahtlikum (1)
ohtlikum 6 ohtlikum ohtlikum (6) ohtlikumaks (3)
ohtlikum 4
näitlikum 1 näit=likum näitlikum (1)
osavõtlikum 1
ettevõtlikum 1 ette_võtlikum ettevõtlikumaid (1) ettevõtlikum (1)
vastuvõtlikum 1 vastu_võt=likum vastuvõtlikum (1) vastuvõtlikumad (1)
sportlikum 1 sport=likum sportlikum (1)
kestlikum 1
pessimistlikum 1 pessim=istlikum pessimistlikumad (1) pessimistlikum (1)
optimistlikum 1 optim=istlikum optimistlikum (1) optimistlikumad (1)
mõistlikum 9
mõistlikum 4 mõistlikum mõistlikumalt (2) mõistlikumateks (1) mõistlikum (4)
rahulikum 20 rahulikum rahulikumaks (1) rahulikumad (3) rahulikum (20)
kahjulikum 1
loomulikum 1 loomulikum loomulikum (1)
iseloomulikum 2 ise_loomu=likum iseloomulikum (2)
kasulikum 3
kasulikum 27 kasulikum kasulikum (27) kasulikumaist (1) kasulikumaid (1) kasulikumad (2)
lemmikum 3 lemmikum lemmikum (3)
tehnikum 2 tehnikum tehnikum (2)
kaubatehnikum 1 kauba_tehnikum kaubatehnikum (1)
ehitustehnikum 1 ehitus_tehnikum ehitustehnikum (1)
polütehnikum 3 polü_tehnikum polütehnikumisse (1) polütehnikumi (1) polütehnikum (3) polütehnikumist (1) polütehnikumis (6)
polütehniküm 1 polütehniküm polütehniküm (1)
kliinikum 90 kliinikum kliinikumi (132) kliinikumis (11) kliinikum (90)
erakliinikum 108 era_kliinikum erakliinikum (108) erakliinikumile (1) erakliinikumil (1) erakliinikume (1) erakliinikumi (10) erakliinikumis (3)
polikliinikum 1 poli_kliinikum polikliinikumi (1) polikliinikum (1) polikliinikumis (1)
eraklinikum 1 eraklinikum eraklinikum (1) eraklinikumi (1)
paleoliitikum 9 paleoliitikum paleoliitikumist (1) paleoliitikumiks (3) paleoliitikum (9) paleoliitikumi (4) paleoliitikumis (1)
neoliitikum 18 neoliitikum neoliitikumis (13) neoliitikumi (25) neoliitikumiks (3) neoliitikumist (1) neoliitikum (18)
hilisneoliitikum 3 hilis_neoliitikum hilisneoliitikum (3)
mesoliitikum 6 mesoliitikum mesoliitikumi (9) mesoliitikumit (3) mesoliitikumis (9) mesoliitikumist (7) mesoliitikum (6) mesoliitikumiks (3)
presoliitikum 2 presoliitikum presoliitikum (2)
praktikum 3 praktikum praktikumid (2) praktikumi (4) praktikum (3) praktikume (1)
baltikum 1 baltikum baltikumis (12) baltikum (1)
antibiootikum 2 anti_biootikum antibiootikum (2) antibiootikumid (2)
narkootikum 1
tagasihoidlikkum 1 tagasihoidlikkum tagasihoidlikkum (1)
kasulikkum 1 kasulikkum kasulikkum (1)
põllum 3 põllum põllum (3)
curriculum 2 curriculum curriculum (2)
miinimum 15 miinimum miinimum (15) miinimumini (1) miinimumi (4)
miinimum 1
minimum 4 minimum minimum (4)
maksimum 5 maksimum maksimum (5) maksimumini (1) maksimumi (1)
maximum 1 maximum maximum (1)
külmum 1 külmum külmum (1)
num 1 num num (1)
mahajäänum 1 maha_jäänu=m mahajäänum (1)
romanum 2 roma=num romanum (2)
pleenum 7 pleenum pleenum (7)
elukogenum 1
arenenum 1 arenenum arenenum (1)
levinum 8 levinum levinumad (4) levinum (8) levinumaid (2)
õnum 1
sõnum 6
sõnum 13 sõnum sõnumi (5) sõnumit (12) sõnumina (1) sõnumitega (1) sõnumitest (1) sõnumeid (3) sõnumite (2) sõnum (13) sõnumiga (1) sõnumid (9)
lühisõnum 3 lühi_sõnum lühisõnumid (2) lühisõnum (3)
tekstisõnum 1 teksti_sõnum tekstisõnumid (1) tekstisõnumi (1) tekstisõnum (1)
mms-sõnum 1 mms-sõnum mms-sõnum (1)
sms-sõnum 1 sms-sõnum sms-sõnumeid (1) sms-sõnumi (1) sms-sõnum (1)
globaliseerunum 1
fotoalboum 1 fotoalboum fotoalboum (1)
hapum 1 hapu=m hapum (1)
lippum 1 lippum lippum (1)
drum 1 drum drum (1)
dorum 1 dorum dorum (1)
forum 1 forum forum (1) forumi (1) forumis (1)
foorum 8 foorum foorumid (7) foorumis (14) foorumile (2) foorumiga (1) foorumi (16) foorumites (1) foorumist (64) foorumil (22) foorumeid (1) foorum (8)
majandusfoorum 2 majandus_foorum majandusfoorumis (5) majandusfoorumist (2) majandusfoorumi (60) majandusfoorum (2) majandusfoorumil (9) majandusfoorumit (1)
töörum 1 töörum töörumid (1) töörum (1)
theatrum 1
centrum 1 centrum centrum (1)
kasum 7 kasum kasum (7) kasumit (12) kasumist (2) kasumita (1) kasumi (3)
ärikasum 1 äri_kasum ärikasum (1)
puhaskasum 1 puhas_kasum puhaskasum (1)
glaesum 1 glaesum glaesum (1)
paksum 3 paksum paksum (3)
konsum 1 konsum konsumi (1) konsum (1)
kurioosum 1
prosum 1 prosum prosum (1)
legatum 2
vallatum 1 valla=tum vallatuma (1) vallatum (1)
arusaamatum 1 aru_saamatu=m arusaamatum (1)
taipamatum 1
uskmatum 1
sõltumatum 1 sõltu=matum sõltumatum (1)
hinnatum 1
eelistatum 1 eelista=tum eelistatum (1)
avatum 3
tarbetum 1
muretum 1 muretu=m muretum (1)
muretum 1
juhtum 23 juhtum juhtumite (4) juhtumist (3) juhtumi (3) juhtumit (3) juhtumiga (1) juhtumid (8) juhtumeid (12) juhtumitel (1) juhtumiteta (1) juhtumitele (1) juhtum (23)
juhtum 9
kiusamisjuhtum 2 kiusamis_juhtum kiusamisjuhtum (2)
haritum 4 haritum haritum (4) haritumad (1)
integreeritum 1
tsiviliseeritum 1 tsiviliseeri=tum tsiviliseeritum (1)
automatiseeritum 1
soovitum 1 soovi=tum soovitum (1)
tuntum 1
tuntum 10 tuntum tuntumatest (1) tuntumaks (3) tuntuma (1) tuntumaid (18) tuntumad (12) tuntum (10)
näotum 1
spoordikostüm 1 spoordikostüm spoordikostüm (1)
ohutum 8 ohutum ohutumad (2) ohutumaks (2) ohutum (8)
elutum 1 elutu=m elutum (1)
tüütum 1
buum 4 buum buum (4)
tarbimisbuum 1 tarbimis_buum tarbimisbuum (1)
parfüüm 4 parfüüm parfüüm (4) parfüüme (1) parfüümi (3)
stipendiuum 1 stipendiuum stipendiuum (1)
jubeliuum 1 jubeliuum jubeliuum (1)
gümnaasiuum 1 gümnaasiuum gümnaasiuum (1)
kuum 2
kuum 30 kuum kuum (30) kuumi (1) kuumade (1) kuumaks (322) kuum- (2)
pseudoetnonuum 1 pseudo_etno_nuum pseudoetnonuum (1)
sünonüüm 6 sünonüüm sünonüümi (1) sünonüümidena (1) sünonüüme (4) sünonüümid (37) sünonüüm (6)
osasünonüüm 1 osa_sünonüüm osasünonüüm (1)
stiilisünonüüm 1 stiili_sünonüüm stiilisünonüüm (1)
täissünonüüm 1 täis_sünonüüm täissünonüüm (1)
akronüüm 1
antonüüm 4 antonüüm antonüümide (1) antonüüme (2) antonüüm (4) antonüümid (12)
ruum 30 ruum ruumide (6) ruumid (28) ruumi (89) ruumidega (1) ruumile (1) ruumides (8) ruumidest (1) ruum (30) ruumist (2) ruumis (41) ruumiga (1) ruume (75)
ruum 1
magaruum 1 maga_ruum magaruum (1)
sööklaruum 1 söökla_ruum sööklaruum (1)
saunaruum 1 sauna_ruum saunaruum (1)
bedruum 1 bed_ruum bedruum (1)
puhkeruum 2 puhke_ruum puhkeruumi (2) puhkeruum (2)
sisseruum 1 sisse_ruum sisseruum (1)
näituseruum 1
lasteruum 1 laste_ruum lasteruum (1)
keeldriruum 2 keeldri_ruum keeldriruum (2)
kultuuriruum 3 kultuuri_ruum kultuuriruumi (5) kultuuriruumile (1) kultuuriruumiga (2) kultuuriruumil (1) kultuuriruum (3) kultuuriruumis (2)
klassiruum 65 klassi_ruum klassiruum (65) klassiruumidega (1) klassiruumides (1) klassiruumis (1) klassiruumid (2) klassiruumi (1)
dussiruum 1 dussi_ruum dussiruum (1)
duširuum 2 duši_ruum duširuumiga (1) duširuumi (4) duširuum (2)
tualetiruum 1 tualeti_ruum tualetiruum (1)
tualettiruum 1 tualetti_ruum tualettiruum (1)
globaalruum 1 globaal_ruum globaalruumiga (1) globaalruumi (1) globaalruum (1)
tööruum 1 töö_ruum tööruumi (2) tööruumid (1) tööruum (1)
soolamisruum 1 soola=mis_ruum soolamisruum (1)
pesemisruum 2 pesemis_ruum pesemisruumi (1) pesemisruum (2)
pesumisruum 1 pesumis_ruum pesumisruum (1) pesumisruumis (2)