Pöördsõnastik a b c d e f g h i j k l m n o p q r s š z ž t u v w õ ä ö ü x y z
Sisesta sõna lõpp:
Silbi tabel Silbid
Pöördsõnastik Tähestikuline Sagedus Lemma Vormid
l 639 l l (639) l-s (1) l- (1) l-e (4)
l 6
2010-l 1 2010 2010-l (1) 2010 (301)
kü1l 1 kü1l kü1l (1)
mu1l 1 mu1l mu1l (1)
2l 1 2 2 (4702) 2st (4) 2l (1) 2s (2) 2- (2) 2-le (1) 2-st (2)
2002l 1 2002 2002 (743) 2002l (1)
estlink-2l 1
33l 2 33 33l (2) 33 (939)
4l 1 4 4l (1) 4 (2084)
2004-l 1 2004 2004-st (1) 2004-l (1) 2004 (164)
5l 1 5 5- (4) 5-st (169) 5ni (1) 5l (1) 5-ni (6) 5 (1917)
2006-l 1 2006 2006-l (1) 2006 (206)
7-l 2 7 7 (1458) 7-ni (1) 7- (2) 7-l (2) 7st (1)
2009-l 1 2009 2009 (375) 2009-ni (2) 2009-l (1)
1869-l 1 1869-l 1869-l (1)
al 53 al al (53)
al 2
a-l 2 a a (2069) a-ks (2) a-ga (3) a-d (2) a-l (2) a- (3) a-i (1) a-te (14) a-st (4)
äl 1 äl äl (1)
2004al 1 2004al 2004al (1)
2004a-l 1 2004a 2004a-l (1) 2004a (13)
2006al 1 2006al 2006al (1)
2006a-l 1 2006a 2006a (15) 2006a-l (1)
2009al 3 2009al 2009al (3)
2009a-l 1 2009a 2009a (16) 2009a-l (1) 2009a- (1)
aal 2 aal aal (2) aali (1)
valgevenemaaal 1 valge_vene_maa valgevenemaal (2) valgevenemaaal (1) valgevenemaalt (1) valgevenemaale (8)
skandaal 5 skandaal skandaali (4) skandaaliga (1) skandaal (5) skandaaliks (1) skandaalid (2)
skandaal 4
ideaal 1 ideaal ideaalid (4) ideaaliks (3) ideaalis (2) ideaal (1) ideaalidele (2)
reaal 3 reaal reaal (3) reaali (1) reaal- (2)
seaal 1 seaa seaal (1)
haal 2 haa haaga (1) haa (4) haad (2) haal (2)
hääl 31 hääl häält (12) häältest (1) hääl (31) hääle (15) häälele (1) hääled (18) häälest (1) häälesse (1) häälidest (1) häälte (5)
hääl 6
sisehääl 2 sise_hääl sisehääl (2)
riigiringhääl 1 riigi_ring_hääl riigiringhääl (1)
suurhaal 1 suurhaa suurhaal (1)
lauluhääl 1 laulu_hääl lauluhääl (1)
filiaal 5 filiaal filiaalis (3) filiaalid (74) filiaal (5) filiaali (7) filiaalidest (1)
seriaal 1
seriaal 4 seriaal seriaal (4) seriaalid (12) seriaali (4) seriaalis (4)
materiaal 4 materiaa materiaal (4)
memoriaal 1 memoriaal memoriaal (1) memoriaale (1) memoriaaliga (5)
potentsiaal 2
sotsiaal 32 sotsiaal sotsiaal (32) sotsiaal- (9)
jääl 2 jää jääta (16) jääksid (1) jääbki (7) jääs (4) jäämaks (1) jääl (2) jäädes (4) jääb (537) jäägu (1) jäid (66) jäi (478) jäigi (8) jääga (2) jääte (2) jäin (68) jääst (2) jäängi (1) jääd (53) jääme (21) jäägi (1) jäime (4) jäädi (3) jään (855) jää (62) jäägem (3) jäämas (1) jäädakse (2) jääle (3)
jääl 1
materjaal 1 materjaa materjaal (1) materjaale (1)
kaal 9 kaal kaalu (4) kaalusid (1) kaal (9) kaaliga (1) kaalisid (1) kaalus (3) kaalis (5) kaalud (2) kaaluga (1) kaali (2) kaaludes (1)
kaal 3
tasakaal 4 tasa_kaal tasakaalust (1) tasakaalud (1) tasakaalule (61) tasakaalu (10) tasakaal (4) tasakaalus (2)
tasakaal 4
osakaal 38 osa_kaal osakaal (38) osakaaluga (1) osakaalust (1) osakaalu (4)
osakaal 4
ülekaal 1 üle_kaal ülekaalu (3) ülekaalus (2) ülekaal (1) ülekaaluga (1)
radikaal 1 radikaal radikaal (1)
musikaal 1 musi_kaal musikaal (1)
võimuvertikaal 3 võimu_vertikaal võimuvertikaali (1) võimuvertikaal (3)
hyvinkääl 1 hyvinkää hyvinkääl (1)
viinabokaal 1 viinabo_kaal viinabokaal (1)
vokaal 1 vokaal vokaalid (1) vokaale (6) vokaal (1) vokaalile (1) vokaali (3) vokaaliga (2)
tagavokaal 5 taga_vokaal tagavokaal (5) tagavokaalide (2)
eesvokaal 1 ees_vokaal eesvokaaliks (3) eesvokaal (1)
teadmisteskaal 3 teadmistes_kaal teadmisteskaal (3)
maal 342 maal maalid (8) maal (342) maalis (3) maalil (2) maalide (2)
maal 10
idamaal 1 ida_maa idamaal (1) idamaades (1) idamaadest (1) idamaa (1) idamaade (3) idamaad (1)
aiamaal 6 aia_maa aiamaale (1) aiamaal (6) aiamaa (1)
õueaiamaal 1 õue_aia_maa õueaiamaal (1)
ajamaal 5 aja_maa ajamaal (5) ajamaad (1)
põhjamaal 2 põhja_maa põhjamaal (2) põhjamaades (4) põhjamaadest (2) põhjamaa (1) põhjamaade (9)
maarjamaal 1
karjamaal 2 karja_maa karjamaa (26) karjamaal (2) karjamaale (4)
ellamaal 1 ella_maal ellamaal (1) ellamaale (1)
poolamaal 1 poola_maal poolamaal (1)
raplamaal 2 rapla_maal raplamaal (2) raplamaale (1)
japaanamaal 1 japaana_maal japaanamaal (1)
venamaal 1 vena_maal venamaal (1)
ahvenamaal 2 ahvena_maa ahvenamaa (2) ahvenamaal (2) ahvenamaale (1)
ukrainamaal 1 ukraina_maal ukrainamaal (1)
heinamaal 2 heina_maa heinamaad (1) heinamaal (2) heinamaa (1)
eramaal 2 era_maa eramaal (2)
eramaal 1
isamaal 2 isa_maa isamaast (3) isamaale (5) isamaasse (1) isamaa (78) isamaad (1) isamaaga (4) isamaal (2) isamaata (2)
saksamaal 137 saksamaal saksamaal (137)
saksamaal 11
ida-saksamaal 3 ida-saksa_maa ida-saksamaal (3) ida-saksamaaga (4)
põhja-saksamaal 2 põhja-saksa_maa põhja-saksamaalt (2) põhja-saksamaal (2)
põhisaksamaal 1 põhi_saksa_maa põhisaksamaal (1)
poltsamaal 1 poltsa_maal poltsamaal (1)
põltsamaal 2 põltsa_maal põltsamaal (2)
tõstamaal 1 tõsta_maal tõstamaal (1)
mordvamaal 2 mordva_maal mordvamaal (2)
rahvamaal 1 rahva_maa rahvamaal (1)
järvamaal 1 järva_maal järvamaal (1)
pähklemääl 2 pähklemääl pähklemääl (2)
läänemaal 2 lääne_maa läänemaades (1) läänemaal (2) läänemaa (2)
vanemaal 1 vane_maal vanemaal (1)
veenemaal 1 veene_maal veenemaal (1)
valgeveenemaal 1 valge_veene_maa valgeveenemaal (1)
venemaal 317 vene_maa venemaasse (1) venemaast (16) venemaas (3) venemaal (317) venemaaga (50) venemaad (25) venemaale (366) venemaalt (55) venemaa (407)
loode-venemaal 10 loode-vene_maa loode-venemaal (10) loode-venemaa (1) loode-venemaast (1)
valgevenemaal 2 valge_vene_maa valgevenemaal (2) valgevenemaaal (1) valgevenemaalt (1) valgevenemaale (8)
tsaari-venemaal 1 tsaari-vene_maa tsaari-venemaal (1) tsaari-venemaa (1)
saaaremaal 1 saare_maa saaremaale (13) saaremaalt (11) saaremaad (1) saaremaast (1) saaremaal (53) saaremaa (17) saaremaas (4) saaaremaal (1)
saaremaal 53 saare_maa saaremaale (13) saaremaalt (11) saaremaad (1) saaremaast (1) saaremaal (53) saaremaa (17) saaremaas (4) saaaremaal (1)
saaremaal 1
iiremaal 1 iire_maal iiremaal (1) iiremaale (1)
englisemaal 1 englise_maal englisemaal (1)
inglisemaal 1 inglise_maal inglisemaal (1) inglisemaalis (1)
jnglisemaal 1 jnglise_maal jnglisemaal (1)
sisemaal 5 sise_maa sisemaal (5)
prantsusemaal 2 prantsuse_maal prantsusemaale (1) prantsusemaal (2)
viljandimaal 1 viljandi_maal viljandimaal (1)
põhja-viljandimaal 1 põhja-viljandi_maal põhja-viljandimaal (1)
tšehhimaal 1
inglimaal 1 ingli_maa inglimaal (1)
minimaal 1 mini_maa minimaal (1)
lapimaal 4 lapi_maa lapimaal (4) lapimaale (10) lapimaa (17) lapimaalt (2)
lappimaal 1 lappi_maal lappimaal (1)
altarimaal 1
irimaal 3 iri_maal irimaale (1) irimaal (3)
iirimaal 2 iiri_maal iirimaal (2) iirimaale (4)
preisimaal 3 preisi_maal preisimaal (3)
peipsimaal 14 peipsi_maal peipsimaal (14) peipsimaale (2)
rootsimaal 1 rootsi_maal rootsimaal (1)
šotimaal 75 šoti_maal šotimaal (75) šotimaale (2)
ida-šotimaal 1 ida-šoti_maal ida-šotimaal (1)
keske-šotimaal 1 keske-šoti_maal keske-šotimaal (1)
udmurtimaal 1 udmurti_maal udmurtimaal (1)
eestimaal 103 eesti_maal eestimaale (28) eestimaal (103)
liivimaal 1
liivimaal 28 liivi_maal liivimaale (4) liivimaal (28)
madalmaal 1 madal_maa madalmaal (1) madalmaale (1) madalmaad (2) madalmaaa (2)
pohjanmaal 1 pohjanmaal pohjanmaal (1)
ahvenanmaal 1 ahvenan_maal ahvenanmaal (1)
siinmaal 1 siin_maal siinmaal (1)
väljasmaal 1 väljas_maal väljasmaale (1) väljasmaal (1) väljasmaalil (1)
maismaal 1
väälismaal 5 väälis_maal väälismaale (6) väälismaal (5)
valismaal 3 valis_maal valismaale (12) valismaal (3)
välismaal 377 välis_maa välismaaga (4) välismaalt (64) välismaaalt (1) välismaad (2) välismaaltki (1) välismaal (377) välismaas (1) välismaadest (1) välismaades (2) välismaa (75) välismaade (1) välismaile (1) välismaale (1453) välismaadega (3) välismaid (1)
vćlismaal 1 vćlis_maal vćlismaal (1)
velismaal 1 velis_maal velismaal (1)
iglismaal 1 iglis_maal iglismaal (1)
englismaal 2 englis_maal englismaal (2)
inglismaal 1
inglismaal 144 inglismaal inglismaal (144)
väilsmaal 1 väils_maal väilsmaal (1)
valjusmaal 1 valjus_maa valjusmaal (1)
fransusmaal 1 fransus_maal fransusmaal (1)
prantsusmaal 5
prantsusmaal 27 prantsus_maal prantsusmaale (30) prantsusmaal (27)
kodumaal 22 kodu_maa kodumaist (3) kodumaad (11) kodumaaks (4) kodumaast (2) kodumaal (22) kodumaaga (3) kodumaale (19) kodumaas (4) kodumaalt (8) kodumaa (56)
kodumaal 4
seaduseidinimesikodumaal 1 seaduseidinimesikodu_maal seaduseidinimesikodumaal (1)
hiiumaal 6 hiiu_maa hiiumaal (6) hiiumaas (2) hiiumaade (1) hiiumaale (1) hiiumaa (8) hiiumaalt (1)
harjumaal 4 harju_maal harjumaale (5) harjumaal (4)
mõisanikumaal 2 mõisaniku_maal mõisanikumaal (2)
maastikumaal 2 maastiku_maa maastikumaal (2)
pärnumaal 1 pärnu_maal pärnumaal (1)
pärnumaal 1
ida-viirumaal 1 ida-viiru_maa ida-viirumaa (1) ida-viirumaal (1)
lääne-viirumaal 3 lääne-viiru_maa lääne-viirumaal (3)
virumaal 12 viru_maa virumaal (12) virumaalt (1)
ida-virumaal 2
ida-virumaal 90 ida-virumaal ida-virumaal (90)
lääne-virumaal 35 lääne-viru_maa lääne-virumaa (94) lääne-virumaale (4) lääne-virumaast (1) lääne-virumaas (6) lääne-virumaal (35)
i-virumaal 1 i-viru_maa i-virumaal (1)
võrumaal 3 võru_maa võrumaa (1) võrumaal (3)
setumaal 16 setu_maa setumaal (16) setumaa (5) setumaalt (1)
tartumaal 4 tartu_maal tartumaal (4)
settumaal 2 settu_maal settumaal (2)
kanaal 2 kanaa kanaal (2) kanaale (2)
signaal 1
signaal 1 signaal signaal (1) signaale (1)
telefonisignaal 1 telefoni_signaal telefonisignaal (1)
hoiatussignaal 1
originaal 5 originaal originaalile (2) originaali (4) originaal (5) originaalis (3) originaalid (2) originaaliks (1)
kriminaal 7 kriminaal kriminaal (7) kriminaaliga (2)
nominaal 1 nominaal nominaal (1)
terminaal 1 terminaal terminaaliga (1) terminaal (1)
professionaal 4 professionaal professionaalide (3) professionaali (1) professionaaliks (2) professionaalid (2) professionaal (4)
natsionaal 2 natsionaa natsionaal (2)
konditsionaal 1 konditsionaal konditsionaal (1)
personaal 9 personaal personaalist (1) personaalidest (1) personaali (7) personaaliga (2) personaal (9)
kommunaal 1 kommunaa kommunaal (1)
komunaal 2 komunaa komunaal (2)
otepääl 2 otepää otepääl (2) otepääle (2) otepää (4)
katedraal 5 katedraal katedraalis (2) katedraali (3) katedraalisse (1) katedraal (5)
liberaal 4 liberaal liberaal (4)
mineraal 2 mineraal mineraalides (1) mineraal (2) mineraalid (1) mineraale (1)
moraal 7 moraal moraaliga (1) moraal (7) moraali (2)
moraal 3
amoraal 1
kirjandusraal 1 kirjandus_raa kirjandusraal (1)
kirjandusraal 1
tsentraal 5 tsentraal tsentraal- (8) tsentraal (5)
naturaal 1 naturaa naturaal (1)
saal 61 saal saal (61) saalidele (1) saalides (1) saalid (8) saalide (1) saalis (47) saali (143) saalist (1)
sääl 4 sää sääl (4) sää (3)
piljardisaal 1 piljardi_saal piljardisaali (2) piljardisaalis (1) piljardisaal (1)
kontserdisaal 3 kontserdi_saal kontserdisaal (3) kontserdisaalile (2) kontserdisaalis (4) kontserdisaali (1)
spordisaal 6 spordi_saal spordisaalis (14) spordisaal (6) spordisaalide (1) spordisaali (6) spordisaalid (1) spordisaalile (1)
sport-lisaal 1 sport-lisaa sport-lisaal (1)
banketisaal 1 banketi_saal banketisaalis (1) banketisaal (1)
kontaktisaal 1 kontakti_saal kontaktisaal (1)
kuppelsaal 1 kuppel_saal kuppelsaal (1)
peosaal 2 peo_saal peosaal (2)
kinosaal 1 kino_saal kinosaalist (1) kinosaal (1) kinosaalis (1)
lugemissaal 1 lugemis_saal lugemissaali (1) lugemissaal (1) lugemissaalis (2)
konferentssaal 1 konferents_saal konferentssaal (1)
konverentssaal 1 konverents_saal konverentssaal (1) konverentssaali (1) konverentssaalis (1)
koosolekusaal 17 koos_oleku_saal koosolekusaalis (6) koosolekusaal (17)
taal 1
taal 1 taa taa (4) taal (1)
tääl 2 tää tääl (2)
stardikapitaal 1 stardikapitaa stardikapitaal (1)
vantaal 1 vantaa vantaal (1) vantaale (1)
dokumentaal 2 dokumentaa dokumentaal (2)
portaal 1 portaal portaalidest (2) portaal (1) portaalis (1)
aastaal 2 aastaa aastaa (2) aastaas (1) aastaal (2)
rituaal 5 rituaal rituaalidele (1) rituaalides (3) rituaal (5) rituaalid (5) rituaalidest (1) rituaalide (2) rituaale (2) rituaaliga (1)
paaritumisrituaal 1
festivaal 2 festi_vaal festivaalidel (1) festivaalis (3) festivaalid (5) festivaal (2) festivaale (5) festivaalist (1) festivaali (4)
muusikafestivaal 1 muusikafesti_vaal muusikafestivaale (1) muusikafestivaal (1) muusikafestivaalid (1)
vabal 5
vabal 86 vaba vabu (11) vabale (5) vabade (1) vabast (2) vabasse (1) vaba (1145) vabaks (45) vabat (3) vabana (3) vabad (53) vabadest (1) vabas (883) vabal (86) vabadena (2)
vaibal 1 vaip vaibast (6) vaipade (14) vaipi (1) vaipadega (2) vaipu (9) vaipasid (1) vaipa (10) vaip (89) vaibal (1) vaiba (18) vaipis (1) vaibad (30)
ribal 10 riba ribal (10) ribaks (1) ribas (1) ribad (2)
global 2 globa global (2)
jubal 1 juba juba (4080) jubal (1)
tubal 1 tubal tubal (1)
kuubal 3
roccal 2 rocca rocca (4) roccal (2)
methodological 1 methodologica methodological (1)
psychological 1 psychologica psychological (1)
historical 1 historical historical (1)
political 4 politica political (4)
ethnopolitical 1 ethnopolitica ethnopolitical (1)
dal 1 dal dali (3) dal (1)
laadal 3 laat laata (1) laadal (3) laat (2)
jôululaadal 1 jôululaada jôululaadal (1)
kättesaadal 1 kättesaada kättesaada (7) kättesaadal (1)
lähadal 1 lähada lähadal (1)
tähendusjadal 1 tähendus_jada tähendusjadal (1)
madal 58 madal madalale (1) madala (22) madal (58) madalas (1) madalaid (1) madalaga (3) madalat (4) madalast (1) madalate (1) madalaks (6) madalad (26)
madal 9
nadal 18 nadal nadal (18) nadalil (1)
nädal 290 nädal nädalast (22) nädalas (246) nädalani (1) nädalale (1) nädalaga (3) nädal (290) nädalaks (23) nädalalt (2) nädalaid (5) nädalatest (1) nädalat (181) nädalasse (1) nädalid (1)
nädal 7
1987-nadal 1 1987-nada 1987-nadal (1)
iganädal 2 iganädal iganädal (2)
ülikoolinädal 1 üli_kooli_nädal ülikoolinädal (1)
töönädal 3 töö_nädal töönädal (3)
jõulunädal 1 jõulu_nädal jõulunädal (1) jõulunädalas (1)
ülekäiguradal 1 ülekäigurada ülekäiguradal (1)
kevadal 1 kevada kevadal (1)
libedal 2 libe libedal (2) libedad (3) libe (66)
reedal 8 reeda reedale (2) reedaga (1) reedal (8)
hedal 1
jähedal 1 jäheda jähedal (1)
lahedal 7 lahe lahedal (7) lahedast (1) laheda (1) lahe (18) lahedata (1)
lähedal 14
lähedal 263 lähedal lähedal (263)
heledal 2 hele heleda (1) heledaid (1) heledate (6) heledat (6) heledad (18) helega (1) heledale (1) hele (38) heledates (4) heledal (2) heled (2)
medal 3
medal 11 medal medalid (2) medalitel (2) medaliga (2) medalit (3) medalil (3) medal (11) medali (7) medaleid (1)
olümpiamedal 1 olümpia_medal olümpiamedal (1) olümpiamedaleid (1)
kuldmedal 3 kuldmedal kuldmedal (3)
pimedal 8 pime pimedal (8) pimedas (6) pimedates (1) pimedaks (3) pimedale (1) pimeda (1) pimedad (2) pime (35)
toredal 1 tore toredast (2) toredat (15) toredaid (8) toredalt (6) toreda (8) torele (1) toredaks (4) tore (1547) tores (3) toredate (2) toredal (1) toredas (1) tored (4) toret (1) toredad (34)
rasedal 1 rase rase (5) rasedana (2) rasedal (1) rasedat (1)
liigidal 1 liig_ida liigidal (1)
ligidal 9 ligidal ligidal (9)
lihidal 1 lihida lihidal (1)
kaldal 23 kallas kallaste (11) kallastelt (1) kallastel (3) kalda (5) kaldale (2) kallastesse (1) kaldas (1) kaldal (23) kallastes (6)
põhjakaldal 1
lõunakaldal 1
kirdekaldal 1 kirde_kallas kirdekaldal (1)
merekaldal 2 mere_kallas merekaldal (2)
vastaskaldal 1 vastas_kallas vastaskaldal (1)
ndal 1 nda ndal (1) nda (6) ndad (2)
2010-ndal 4 2010-ndal 2010-ndal (4)
20ndal 6 20=s 20ndatel (1) 20-ndal (1) 20ndal (6) 20nda (2)
20-ndal 1 20=s 20ndatel (1) 20-ndal (1) 20ndal (6) 20nda (2)
50-ndal 1 50-ndal 50-ndal (1)
1960-ndal 1 1960=s 1960ndates (4) 1960-ndatel (1) 1960-ndate (1) 1960-ndal (1)
1970ndal 2 1970=s 1970-ndatel (4) 1970ndate (34) 1970-ndal (1) 1970ndatel (27) 1970ndal (2) 1970ndad (2)
1970-ndal 1 1970=s 1970-ndatel (4) 1970ndate (34) 1970-ndal (1) 1970ndatel (27) 1970ndal (2) 1970ndad (2)
23-ndal 1 23=s 23-ndal (1)
25-ndal 1 25=s 25-ndal (1)
2006-ndal 1 2006=s 2006-ndal (1)
16-ndal 2 16=s 16-ndal (2)
26-ndal 1 26=s 26-ndal (1)
18-ndal 1 18=s 18-ndal (1)
78ndal 1 78ndal 78ndal (1)
19ndal 1 19=s 19ndal (1) 19nda (1) 19ndast (1)
telepropagandal 1 tele_propaganda telepropagandal (1)
jandal 1 janda jandal (1)
neljandal 61 neljas neljandalt (1) neljandast (4) neljanda (8) neljandas (14) neljandale (2) neljandal (61)
neljandal 1
kolmandal 133 kolmas kolmandani (9) kolmasel (1) kolmandad (2) kolmandas (34) kolmandal (133) kolmandat (6) kolmandale (6) kolmas (192) kolmanda (37) kolmandasse (2) kolmandast (4) kolmat (2) kolmandaks (51)
kolmandal 2
kahekümnekolmandal 1 kahekümnekolmanda kahekümnekolmanda (1) kahekümnekolmandal (1)
kulmandal 1 kulmanda kulmandal (1)
komandal 1 komanda komandal (1)
põpandal 1 põpanda põpandal (1)
randal 4 randal randal (4)
liivarandal 1 liivarandal liivarandal (1)
porandal 1 poranda porandal (1)
põrandal 113 põrand põrandaid (2) põrandale (7) põrandad (7) põranda (20) põrandat (5) põrandi (1) põrandas (4) põrandal (113) põrand (40)
pỡrandal 1 pỡranda pỡrandal (1)
esikupõrandal 1 esiku_põrand esikupõrandal (1) esikupõrand (2)
kaheksandal 32 kaheksas kaheksandani (4) kaheksandast (2) kaheksas (6) kaheksanda (5) kaheksandal (32) kaheksandas (4)
kahekümnekaheksandal 1 kahekümnekaheksanda kahekümnekaheksandal (1)
üheksandal 27 üheksas üheksandani (5) üheksandast (5) üheksandagi (1) üheksas (3) üheksandal (27) üheksanda (7) üheksandas (8)
endal 7
endal 24 ise endile (3) endas (18) endal (24) endil (2) eneselt (1) enesel (3) endid (3) enesesse (1) endale (755) isega (6) ennast (670) endast (122) enesele (2) enesega (2) endasse (10) isel (1) enda (506) ise (1875) endaks (3) endis (1) isele (1) end (1522) enesest (7) endalt (4) endaga (42) endi (9) enese (40)
tuhandendal 1 tuhandes tuhandes (5) tuhandendal (1)
kahetuhandendal 1 kahetuhandenda kahetuhandendal (1)
iseendal 3 ise_enese iseendaks (4) iseenesest (36) iseendi (1) iseendaga (3) iseenese (2) iseendal (3) iseend (2) iseennast (24) iseendas (4) iseendale (21) iseendast (12) iseenda (46) iseendasse (4) iseendalt (1)
kahendal 5 kahenda kahendal (5)
lähendal 1 lähenda lähendada (5) lähendab (1) lähendal (1) lähendama (2) lähendasime (1) lähendas (1)
kahetuhendal 1 kahetuhenda kahetuhendal (1)
viiendal 63 viies viiendale (1) viiendal (63) viiendat (4) viies (19) viiendas (24) viienda (6) viiendast (3)
kahekümneviiendal 1 kahekümneviienda kahekümneviiendal (1)
viendal 3 vienda viendal (3) viendas (1) viendast (1)
esimendal 1 esimenda esimendal (1)
kolmendal 5 kolmendal kolmendal (5)
kümmendal 1 kümmenda kümmendal (1)
kahekümmendal 1 kahekümmenda kahekümmendal (1)
kaheteistkümmendal 1 kaheteistkümmenda kaheteistkümmendal (1)
seitsmendal 34 seitsmes seitsmendani (1) seitsmendal (34) seitsmendalt (2) seitsmes (11) seitsmenda (1) seitsmendast (10) seitsmendat (1) seitsmendas (8)
seitmendal 1 seitmenda seitmendal (1)
mitmendal 4 mitmes mitmendates (1) mitmes (44) mitmenda (1) mitmendal (4) mitmendat (9) mitmendaks (2) mitmendast (1)
kaheksakümmnendal 1 kaheksakümmnenda kaheksakümmnendal (1)
teistkümmnendal 1 teistkümmnenda teistkümmnendal (1)
kaheteistkümmnendal 1 kaheteistkümmnenda kaheteistkümmnendal (1)
kumnendal 3 kumnenda kumnendal (3)
kümnendal 16 kümnendal kümnendal (16)
neljakümnendal 1 nelja_kümnes neljakümnendal (1)
kaheksakümnendal 1 kaheksa_kümnes kaheksakümnendal (1)
üheksakümnendal 2 üheksa_kümnes üheksakümnendal (2) üheksakümnenda (3) üheksakümnendatel (2)
kahekümnendal 5 kahe_kümnes kahekümnes (1) kahekümnenda (1) kahekümnendate (2) kahekümnendal (5)
ühekümnendal 1 ühekümnenda ühekümnendal (1)
viiekümnendal 1 viie_kümnes viiekümnendatel (2) viiekümnendal (1) viiekümnendas (1) viiekümnes (1) viiekümnendalt (2)
kolmekümnendal 8 kolme_kümnes kolmekümnendalt (1) kolmekümnendates (2) kolmekümnendad (1) kolmekümnendal (8) kolmekümnendat (1)
kaheteinekümnendal 1 kaheteinekümnenda kaheteinekümnendal (1)
kaheteisekümnendal 1 kaheteisekümnenda kaheteisekümnendal (1)
kuuekümnendal 1 kuue_kümnes kuuekümnendad (1) kuuekümnendal (1) kuuekümnendate (1) kuuekümnendatel (3)
eelmiselkümnendal 1 eelmiselkümnenda eelmiselkümnendal (1)
kakskumnendal 1 kakskumnenda kakskumnendal (1)
kakskümnendal 1 kakskümnenda kakskümnendal (1) kakskümnenda (1)
viietestkümnendal 1 viietestkümnenda viietestkümnendal (1)
neljateistkümnendal 3 nelja_teist_kümnes neljateistkümnendal (3) neljateistkümnes (2) neljateistkümnendas (1)
kaheksateistkümnendal 3 kaheksa_teist_kümnes kaheksateistkümnendal (3) kaheksateistkümnenda (1)
üheksateistkümnendal 3 üheksa_teist_kümnes üheksateistkümnenda (5) üheksateistkümnendast (1) üheksateistkümnendal (3)
kaheteistkümnendal 1
kaheteistkümnendal 5 kahe_teist_kümnes kaheteistkümnendal (5) kaheteistkümnendas (3) kaheteistkümnendast (2) kaheteistkümnenda (6) kaheteistkümnendate (1)
üheteistkümnendal 2 ühe_teist_kümnes üheteistkümnendas (4) üheteistkümnendal (2) üheteistkümnes (1)
viieteistkumnendal 2 viieteistkumnenda viieteistkumnendal (2)
viieteistkümnendal 7 viie_teist_kümnes viieteistkümnendast (1) viieteistkümnendal (7) viieteistkümnendani (2) viieteistkümnenda (1)
kadripäevviieteistkümnendal 3 kadripäevviieteistkümnenda kadripäevviieteistkümnendal (3)
kolmeteistkumnendal 2 kolmeteistkumnenda kolmeteistkumnendal (2)
kolmeteistkümnendal 1 kolme_teist_kümnes kolmeteistkümnendani (1) kolmeteistkümnendal (1)
seitsmeteistkümnendal 1 seitsme_teist_kümnes seitsmeteistkümnendal (1)
seitseteistkümnendal 1 seitseteistkümnenda seitseteistkümnendal (1)
kuueteistkümnendal 4 kuue_teist_kümnes kuueteistkümnendani (1) kuueteistkümnendal (4) kuueteistkümnes (1)
neliteistkümnendal 1 neliteistkümnenda neliteistkümnendal (1)
neliteistkünendal 2 neliteistkünendal neliteistkünendal (2)
põrendal 2 põrenda põrendal (2)
teisendal 2 teisenda teisenda (2) teisendal (2)
üksendal 3 üksenda üksendal (3) üksendast (2) üksenda (1)
seitsendal 1 seitsenda seitsendal (1) seitsenda (1)
kuendal 2 kuenda kuendal (2)
kuuendal 37 kuuendal kuuendal (37)
teindal 1 teindal teindal (1)
kindal 1 kinnas kindad (25) kinda (2) kindal (1) kindaid (1) kinnas (2)
lindal 1 linda lindaga (1) linda (35) lindale (1) lindades (3) lindal (1) lindad (1)
üksindal 1 üksinda üksindal (1) üksinda (118) üksindana (1) üksindad (1)
üheksateistkümmndal 1 üheksateistkümmnda üheksateistkümmndal (1)
mitmndal 1 mitmnda mitmndal (1)
kondal 1 kondal kondal (1)
pardal 2 parras pardal (2)
kordal 1 korda kordab (13) kordamast (1) korda (645) kordal (1) korratakse (4)
hurdal 2 hurt hurti (2) hurt (113) hurdale (5) hurda (22) hurdast (1) hurdaga (2) hurdal (2)
laudal 4 laut laudast (1) laut (2) laudas (2) laudad (3) lauta (17) laudal (4) lautadest (1)
kodudal 1 kodudal kodudal (1)
eal 1 eal eal (1)
heal 76 heal heal (76)
heal 12
peal 341 peal peal (341)
peal 18
maapeal 2 maa_pea maapeal (2)
kohapeal 5
kohapeal 22 koha_peal kohapeal (22)
õlapeal 1 õlapeal õlapeal (1)
seepeal 1
teepeal 1 tee_pea teepeal (1)
kõnniteepeal 1 kõnni_tee_pea kõnniteepeal (1)
kõigepeal 1
kõigepeal 2 kõige_pea kõigepeaks (1) kõigepeal (2) kõigepeale (1)
vahepeal 24 vahe_peal vahepeal (24)
vahepeal 11
pildipeal 1 pildi_pea pildipeal (1)
tihtipeal 1 tihtipea tihtipeal (1)
toompeal 6
toompeal 4 toom_pea toompea (9) toompeale (2) toompeal (4) toompealt (7)
pärispeal 1 päris_pea pärispeal (1)
real 11 rida ridades (1) real (11) ritta (2) reasse (1) reale (3) reast (2) read (5) ridu (1) rida (40) rea (8) ridadesse (1) ridade (4) ridadega (2) ridagi (1) reas (13)
real 2
notareal 1 notar_iga notareal (1)
matereal 1 mate_rida matereal (1)
loreal 1 lorea loreal (1)
seal 3893 seal sealgi (2) seal (3893)
seal 121
ollaseal 1 ollasea ollaseal (1)
vastuseidseal 3 vastuseidsea vastuseidseal (3)
täiseal 1 täis_iga täiseal (1)
vartsusiseal 3 vartsusisea vartsusiseal (3)
kultuurseal 1 kultuur_siga kultuurseal (1)
muusikasseal 2 muusikassea muusikasseal (2)
olemasseal 1 olemassea olemasseal (1)
täisseal 1 täis_siga täisseal (1)
teal 6 tea teal (6) teas (8) teadeta (1) tea (1209)
veal 2 viga vigadel (3) vigade (134) vea (75) vigasid (5) vigadest (24) veaga (7) veas (2) vigadele (4) viga (427) vigaga (1) veata (2) veast (2) vigades (1) veaks (9) vigad (1) vigadeta (8) veal (2) vead (367) vigu (219) vigadega (5)
nägal 3 näga nägal (3) näga (1)
tagal 3 taga tagasid (2) tagada (69) tagab (15) tagasin (5) tagal (3) tagaksid (1) tagan (3) tagama (35) taga (318) tagasime (1) tagavad (75) tagas (5) tagaga (1) taga- (2) tagaks (1)
vabaaegal 1 vabaaegal vabaaegal (1)
vaheaegal 1 vaheaegal vaheaegal (1)
lasteaegal 1 lasteaegal lasteaegal (1)
igal 66
igal 860 igal igal (860)
töötamaigal 1 töötamaigal töötamaigal (1)
paigal 7 paigal paigal (7)
paigal 4
kõigal 1 kõiga kõigal (1)
algal 1 alga algan (8) alates (789) algal (1) algasin (10) algaski (2) algaks (2) algamas (4) algasime (2) algama (62) algab (504) algabki (3) algasid (33) algame (4) alga (3) algas (210)
hulgal 6 hulk hulk (128) hulgaga (1) hulgast (49) hulgal (6) hulgale (1) hulgad (1) hulgas (233)
hulgal 2
külgal 1 külga külga (2) külgal (1)
pangal 1 pank pankides (1) pankidega (1) pankadele (1) pangad (20) pangas (40) pangasse (7) pankades (2) pank (47) pankade (6) panki (2) panga (26) pankid (1) pangal (1) pankis (4) pangale (15) pangast (59) pankadest (1)
toidupangal 1
mõningal 2 mõningas mõningatel (1) mõningaid (16) mõningate (2) mõningates (4) mõningad (11) mõningatele (3) mõningal (2) mõningast (1)
tungal 2 tungal tungal (2)
laadogal 2 laad_oga laadogal (2) laadogalt (2)
nõrgal 3 nõrk nõrka (2) nõrgad (28) nõrga (21) nõrgas (1) nõrgal (3) nõrgale (1) nõrgaks (2) nõrgaga (1) nõrk (59)
nurgal 2 nurk nurgast (1) nurga (9) nurka (2) nurkades (1) nurk (1) nurkadest (2) nurgas (73) nurgad (2) nurkade (1) nurgal (2)
portugal 2 portugal portugal (2) portugalis (7)
nahal 4 nahk nahkade (3) nahale (1) nahast (24) nahku (4) naha (14) nahaga (3) nahk (21) nahas (1) nahal (4)
nahal 1
pahal 1 paha pahades (1) pahat (1) paha (184) pahad (26) pahasid (1) pahu (1) pahaks (7) pahal (1) pahas (2)
rahal 1 raha rahasid (7) rahal (1) rahast (46) rahata (48) rahades (2) rahas (7) rahad (58) rahaga (55) rahade (1) rahadest (3) rahat (24) raha- (1) rahadega (4) raha (2280) rahale (4)
idarahal 1
naisterahal 1 nais+te_raha naisterahal (1)
tahal 1 taha tahasid (1) tahas (5) tahal (1) taha (521) taha- (1) tahagi (4)
omavahal 1 oma_vaha omavahal (1)
kehal 3 keha kehasse (1) kehast (2) kehaga (8) kehad (1) keha (49) kehi (1) kehale (9) kehal (3) kehas (7)
kohal 29
kohal 548 kohal kohaliks (2) kohal (548)
põhikohal 1 põhi_koht põhikohana (1) põhikohal (1) põhikohaga (4)
esikohal 2
esikohal 10 esi_koht esikohal (10) esikohta (1) esikohale (5)
ametikohal 20 ameti_koht ametikohale (392) ametikohal (20) ametikohaga (3) ametikohtade (22) ametikoha (267) ametikohta (8) ametikohas (2) ametikohad (4) ametikohalt (3) ametikohtadel (3) ametikohtadele (1) ametikoht (194) ametikohaks (1) ametikohana (1) ametikohti (3)
juhtimisametikohal 1 juhtimis_ameti_koht juhtimisametikohal (1)
amitikohal 1 amiti_koha amitikohal (1)
siinkohal 13 siin_kohal siinkohal (13)
siinkohal 17
tookohal 2 too_koha tookohal (2)
töökohal 91 töö_koht töökohtasid (3) töökohtadest (4) töökohtadele (1) töökohtade (14) töökohast (187) töökohalt (147) töökohad (71) töökohasse (1) töökoha (585) töökohal (91) töökohata (7) töökohale (199) töökohtadega (4) töökohtadeta (2) töökohti (290) töökohta (226) töökohani (1) töökohas (47) töökohaga (11) töökohtades (5) töökohtadelt (2) töökohtadel (6) töökoht (724)
ltöököhal 1 ltöö_köha ltöököhal (1)
parkmiskohal 1 parkmis_koha parkmiskohal (1)
aukohal 1 au_koht aukohal (1)
pidukohal 1 pidu_koht pidukohal (1)
elukohal 2 elu_koht elukoht (63) elukohad (1) elukohta (100) elukohast (4) elukohaks (3) elukohaga (2) elukoha (15) elukohal (2) elukohti (2) elukohas (7)
asukohal 1 asu_koht asukohtades (1) asukohale (1) asukohaga (4) asukohal (1) asukohas (1) asukoht (21) asukohta (6) asukoha (17) asukohast (17)
seisukohal 3
seisukohal 12 seisu_koht seisukohale (3) seisukohaga (4) seisukohal (12) seisukoha (4) seisukohta (52) seisukohad (6) seisukohti (26) seisukohas (1) seisukoht (32) seisukohtade (2) seisukohast (78)
sashal 1
seilenthal 1 seilentha seilenthal (1)
villenthal 6 villentha villenthal (6)
reinthal 1 reintha reinthal (1)
fgrünthal 1 fgrüntha fgrünthal (1)
lipsthal 2 lipstha lipsthal (2)
uhal 1
juhal 1 juha juhas (1) juhal (1) juhata (4) juhani (4)
pühal 1
rahvapühal 1 rahva_püha rahvapühal (1) rahvapüha (1)
palmipuudepühal 1 palmi_puude_püha palmipuudepüha (1) palmipuudepühal (1)
peetripühal 2 peetri_püha peetripühal (2)
ülestõusmispühal 1 üles_tõusmis_püha ülestõusmispühal (1) ülestõusmispüha (6)
jõulupühal 5 jõulupühal jõulupühal (5)
aial 2 aed aedis (1) aeda (9) aiaga (1) aia (394) aiad (2) aiasse (2) aedu (1) aias (57) aiast (6) aedades (2) aed (818) aiaks (1) aial (2)
äial 1 äi äial (1) äia (3) äi (2)
vabaaial 1 vaba_aed vabaaial (1)
eriaial 1 eri_aed eriaial (1)
laial 2
tarbial 1 tarbia tarbial (1) tarbiad (1)
special 1 specia special (1)
financial 1 financia financial (1)
financial 2
meedial 4 meedia meediate (1) meediaga (1) meediasse (1) meediatega (1) meedial (4) meedia (67) meediatest (1) meediast (95) meediat (6) meediale (1) meedias (20) meediad (1)
seial 1 seia seial (1)
ideoloogial 1 ideoloogia ideoloogia (7) ideoloogiat (3) ideoloogiale (1) ideoloogias (1) ideoloogiast (1) ideoloogial (1)
psühholoogial 1 psühholoogia psühholoogias (2) psühholoogia (43) psühholoogiana (1) psühholoogiat (7) psühholoogial (1) psühholoogiast (2) psühholoogiale (2)
infotehnoloogial 1
energial 1
iial 7 iial iial (7)
iial 4
austraalial 1
vitalial 1 vitalia vitalial (1)
filial 1 filia filial (1)
mial 1 mia mia (3) mial (1)
kodukeemial 1 kodu_keemia kodukeemial (1) kodukeemiat (1)
preemial 1
mälestustseremoonial 1
nõial 2 nõid nõid (1) nõia (2) nõial (2) nõiaks (1)
arial 8 aria arial (8)
managerial 1
serial 1 seria serial (1)
material 3 materia material (3)
kattematerial 1 kattemateria kattematerial (1)
laulumaterial 1 laulumateria laulumaterial (1)
sial 1 sia sial (1)
fantaasial 1
faantasial 1 faantasia faantasial (1)
täiskvalifikatsial 1 täiskvalifikatsia täiskvalifikatsial (1)
spetsial 1 spetsia spetsial (1)
sotsial 2 sotsia sotsia (2) sotsial (2)
osalusdemokraatial 1
jal 3 jal jal (3)
ajal 173
ajal 2452 aeg ajasse (2) aeg (1366) ajal (2452) aja (557) aegadele (3) aegadest (14) ajaga (48) ajast (138) ajad (39) aegade (35) aega (2216) ajale (20) aegadel (12) aegadeks (1) aegadesse (1) ajaks (188) aegadega (1) aegades (3) ajas (111) ajani (9) ajata (1)
vabaajal 4 vaba_aeg vabaaega (25) vabaaeg (11) vabaajal (4) vabaaja (13)
vaba-ajal 2 vaba-aeg vaba-ajal (2)
nõugaajal 2 nõugaa=ja nõugaajal (2)
sulaajal 2 sula_aeg sulaaeg (1) sulaaja (1) sulaajal (2)
vanaajal 5 vana_aeg vanaajas (1) vanaajast (1) vanaaja (3) vanaajal (5)
heinaajal 1 heina_aeg heinaaega (1) heinaajal (1) heinaaeg (2)
lôunaajal 1 lôunaa=ja lôunaajal (1)
lõunaajal 2 lõuna_aeg lõunaaeg (5) lõunaajal (2)
asemellõunaajal 1 asemellõunaa=ja asemellõunaajal (1)
saajal 2
aastaajal 2 aasta_aeg aastaajast (4) aastaaega (1) aastaajad (8) aastaaeg (17) aastaajas (1) aastaaegadest (1) aastaajal (2)
rauaajal 35 raua_aeg rauaajaga (2) rauaaeg (24) rauaajast (2) rauaajale (2) rauaaja (6) rauaajal (35) rauaaega (11) rauaajaks (2) rauaajas (1)
tänapäevaajal 1 täna_päeva_aeg tänapäevaajal (1)
käesolevaajal 1 käes_oleva_aeg käesolevaajal (1)
pedajal 1 pedajas pedaja (1) pedajal (1)
raamatupidajal 3 raamatu_pidaja raamatupidajaid (2) raamatupidajat (3) raamatupidajal (3) raamatupidajad (1) raamatupidajateks (1) raamatupidajana (38) raamatupidajatega (1) raamatupidajalt (2) raamatupidajale (2) raamatupidajaks (1)
esindajal 1 esindaja esindajat (4) esindajaks (3) esindajate (3) esindajal (1) esindajalt (1) esindajad (172) esindajaga (2) esindajaid (11) esindajatena (2) esindajana (2) esindajale (139) esindajatest (1) esindaja (68)
esindajal 1
müügiesindajal 1 müügi_esindaja müügiesindajate (3) müügiesindajaks (1) müügiesindajal (1) müügiesindajale (1) müügiesindajat (42) müügiesindajad (5) müügiesindaja (14) müügiesindajana (11)
nõukogudeajal 4 nõu_kogu+de_aeg nõukogudeajal (4) nõukogudeaja (1) nõukogudeajast (1)
õigeajal 1 õigeajal õigeajal (1)
vaheajal 15 vahe_aeg vaheaeg (14) vaheaja (3) vaheajata (3) vaheajal (15) vaheaegadel (1) vaheajad (3) vaheaega (8)
vaheajal 1
suvevaheajal 3 suve_vahe_aeg suvevaheaeg (3) suvevaheajast (1) suvevaheajal (3)
kolivaheajal 1 koli_vahe_aeg kolivaheajal (1)
koolivaheajal 1
koolivaheajal 9 kooli_vahe_aeg koolivaheajad (1) koolivaheaeg (3) koolivaheajal (9) koolivaheaega (2)
sõidukeajal 1 sõidukea=ja sõidukeajal (1)
seeneajal 1
õppeajal 1 õppe_aeg õppeajal (1) õppeaeg (3) õppeajas (1)
puhukseajal 1 puhuksea=ja puhukseajal (1)
õitseajal 1 õitseajal õitseajal (1)
kütteajal 1 kütte_aeg kütteajal (1)
talveajal 1 talve_aeg talveajal (1) talveaeg (1)
suveajal 5 suve_aeg suveajal (5) suveajaks (1)
müügijuhajal 1 müügijuha=ja müügijuhajal (1) müügijuhajat (1)
stardiajal 1 stardi_aeg stardiajal (1)
viikingiajal 2 viikingi_aeg viikingiaja (2) viikingiajast (2) viikingiajal (2) viikingiaeg (24)
söögiajal 1 söögi_aeg söögiajal (1)
lähiajal 6 lähi_aeg lähiaja (60) lähiajal (6)
lähiajal 5
metalliajal 7 metalli_aeg metalliajale (3) metalliaeg (19) metalliajal (7) metalliaja (3)
kooliajal 10 kooliajal kooliajal (10)
kooliajal 1
ülikooliajal 1 üli_kooli_aeg ülikooliajal (1)
eksamiajal 1 eksami_aeg eksamiajal (1)
tunniajal 1 tunni_aeg tunniajal (1)
tipptunniajal 1 tipp_tunni_aeg tipptunniajal (1)
tsaariajal 4 tsaari_aeg tsaariajal (4)
reisiajal 2 reisi_aeg reisiaeg (4) reisiajal (2)
pronksiajal 2 pronksi_aeg pronksiaeg (19) pronksiajast (2) pronksiajal (2) pronksiaja (6) pronksiaega (1)
rootsiajal 5 rootsia=ja rootsiaja (2) rootsiajaks (1) rootsiajal (5)
kiviajal 28 kivi_aeg kiviajas (4) kiviajale (4) kiviaeg (64) kiviajast (10) kiviajal (28) kiviaja (6) kiviaega (6)
asjaajajal 1 asja_ajaja asjaajajal (1) asjaajaja (1)
antiikajal 1 antiik_aeg antiikajal (1) antiikaja (3)
kõikajal 2 kõik_aeg kõikajal (2)
keskajal 1
keskajal 19 kesk_aeg keskaega (2) keskaja (8) keskajas (1) keskajast (15) keskaeg (9) keskajal (19)
hiliskeskajal 1 hilis_kesk_aeg hiliskeskajal (1)
vabalajal 1 vabala=ja vabalajal (1)
igalajal 1 igala=ja igalajal (1)
samalajal 3 samala=ja samalajal (3)
vanalajal 3 vanala=ja vanalajal (3)
viimaselajal 1 viimasela=ja viimaselajal (1)
tollajal 3 toll_aeg tollajal (3)
toolajal 2 tool_aeg toolajal (2)
tolajal 1 tola=ja tolajal (1)
majal 14 maja majades (23) majata (1) majadega (4) majat (3) majal (14) majaks (1) majast (41) majalt (1) majade (14) majad (77) majaid (1) maja- (1) majadel (3) majale (6) maju (25) majadest (2) majani (3) maja (977) majadesse (1)
seenemajal 1 seene_maja seenemajale (1) seenemajal (1) seenemaja (1)
suvemajal 1 suve_maja suvemaja (2) suvemajas (2) suvemajja (2) suvemajal (1)
moöblimajal 1 moöb_limajas moöblimajal (1)
mööblimajal 2 mööbli_maja mööblimajas (9) mööblimajast (4) mööblimajal (2) mööblimaja (9)
öömajal 1 öö_maja öömajas (2) öömajal (1) öömaja (1)
najal 2
najal 1 najal najal (1)
hooajal 5 hoo_aeg hooaeg (1) hooaja (6) hooajast (2) hooajal (5) hooajad (1)
talvehooajal 2 talve_hoo_aeg talvehooajal (2)
tööajal 8 töö_aeg tööajast (65) tööajas (2) tööaega (14) tööaja (4) tööaegadest (1) tööajal (8) tööajaga (237) tööaeg (75)
põllutööajal 1 põllu_töö_aeg põllutööajal (1)
tippajal 303 tippa=ja tippajaga (1) tippaja (1) tippajal (303)
rajal 3 rada radadega (1) radasid (1) rajas (9) radade (2) rajal (3) radu (3) raja (1) rada (12) rajad (2)
parajal 1 paras parajal (1) parajat (1) paras (90) parajas (2) paraja (1) parast (60)
sõidurajal 1 sõidu_rada sõidurajal (1)
ülekäigurajal 1 üle_käigu_rada ülekäigurajal (1)
uisurajal 1 uisu_rada uisurajal (1)
sajal 1
sajal 1 sada sajast (1) sadada (3) sajad (9) sajal (1) sadata (1) sajavad (1) sadaks (1) sajan (1) sajabki (1) sajaga (1) sadamast (3) sadanud (8) sada (204) sadamas (23) sadu (4) sadat (1) sadade (1) sadas (6)
kaasajal 4 kaas_aeg kaasaja (3) kaasajal (4)
aastasajal 1 aasta_sada aastasajaks (2) aastasaja (1) aastasajal (1) aastasadade (2) aastasada (2)
nüüdisajal 11 nüüdis_aeg nüüdisaeg (2) nüüdisajal (11) nüüdisaja (4)
ärkamisajal 1
ärkamisajal 8 ärkamis_aeg ärkamisajas (4) ärkamisaega (6) ärkamisajal (8) ärkamisajaks (1) ärkamisaeg (26) ärkamisajaga (3) ärkamisaja (41)
rahvusärkamisajal 1 rahvus_ärkamis_aeg rahvusärkamisaega (3) rahvusärkamisaeg (1) rahvusärkamisajal (1)
valitsemisajal 1 valitsemis_aeg valitsemisajal (1) valitsemisaeg (2) valitsemisaega (3)
iseseisvumisajal 2 ise_seisvumis_aeg iseseisvumisajal (2)
taasiseseisvumisajal 1 taas_ise_seisvumis_aeg taasiseseisvumisaja (1) taasiseseisvumisajal (1)
soodusajal 301 soodus_aeg soodusajal (301) soodusaega (1) soodusaeg (18) soodusaja (3)
sodusajal 1 sodusa=ja sodusajal (1)
valitsusajal 3 valitsus_aeg valitsusajal (3) valitsusajale (1)
valgustusajal 1 valgustus_aeg valgustusajal (1) valgustusaeg (2) valgustusaja (2)
vaatajal 3 vaataja vaatajas (1) vaatajale (8) vaatajani (2) vaataja (7) vaatajad (6) vaatajate (1) vaatajatele (1) vaatajaile (1) vaatajateni (3) vaatajat (8) vaatajal (3)
televaatajal 1 tele_vaataja televaatajat (1) televaatajal (1)
juhatajal 1 juhataja juhatajaks (6) juhatajale (98) juhatajad (10) juhatajana (171) juhatajal (1) juhatajaga (6) juhatajaid (1) juhataja (439) juhatajat (2) juhatajadeks (1) juhatajas (3) juhatajani (2)
klassijuhatajal 1 klassi_juhataja klassijuhatajad (1) klassijuhatajaks (1) klassijuhatajat (9) klassijuhatajale (1) klassijuhataja (18) klassijuhatajal (1) klassijuhatajaid (1)
kasvatajal 1 kasvataja kasvatajad (9) kasvatajaks (2) kasvatajatel (1) kasvatajaid (1) kasvatajal (1) kasvatajana (29) kasvatajaga (1) kasvataja (13)
luuletajal 1 luuletaja luuletajaga (2) luuletaja (15) luuletajana (1) luuletajatest (1) luuletajale (1) luuletajat (1) luuletajaid (1) luuletajatele (2) luuletajad (15) luuletajaks (2) luuletajast (3) luuletajal (1)
toetajal 1 toetaja toetajal (1) toetaja (4) toetajad (1)
õpetajal 42 õpetaja õpetajaks (43) õpetajad (318) õpetajatesse (1) õpetajateks (4) õpetajani (2) õpetajale (917) õpetajadel (1) õpetaja- (2) õpetaja (2705) õpetajatega (17) õpetajaga (34) õpetajana (200) õpetajat (74) õpetajast (4) õpetajadega (1) õpetajatena (1) õpetajal (42) õpetajalt (6) õpetajatest (9) õpetajatele (32) õpetajata (2) õpetajaid (34) õpetajatel (19) õpetajate (103) õpetajadest (2)
õpetajal 1
ehitajal 1 ehitaja ehitaja (19) ehitajal (1) ehitajad (10) ehitajaks (6) ehitajatel (3) ehitajaid (5) ehitajana (12) ehitajate (7)
õpitajal 1 õpita=ja õpitajad (4) õpitajatega (2) õpitajatele (1) õpitajal (1) õpitaja (22) õpitajana (3) õpitajale (1)
keeletarvitajal 2 keele_tarvitaja keeletarvitajal (2)
ootajal 1 ootaja ootajal (1)
töötajal 1
töötajal 10 töötaja töötajast (7) töötajale (17) töötajat (19) töötajasse (1) töötajas (1) töötajana (6) töötajate (254) töötajatel (15) töötajaga (2) töötajatelt (1) töötajatest (19) töötajal (10) töötaja (158) töötajais (1) töötajalt (2) töötajaid (90) töötajatega (5) töötajad (177) töötajatele (22) töötajaks (6)
lastekaitsetöötajal 1
abitöötajal 1
tagastajal 1 tagasta=ja tagastajal (1)
vastajal 1 vastaja vastajaga (1) vastajatel (2) vastajadest (1) vastajatest (32) vastajadega (1) vastajal (1) vastajate (15) vastajad (19) vastajates (1) vastaja (3) vastajaid (37) vastajat (2) vastajatele (2)
soodustajal 1 soodusta=ja soodustajal (1)
kirjutajal 1 kirjutaja kirjutajal (1) kirjutajat (4) kirjutaja (12) kirjutajaks (1)
kasutajal 1 kasutaja kasutajana (1) kasutajatel (1) kasutajal (1) kasutaja (8) kasutajatele (3) kasutajaks (1) kasutajad (4) kasutajaid (3) kasutajate (1)
sõiduajal 2 sõidu_aeg sõiduajal (2)
sooduajal 1 soodua=ja sooduajal (1)
soduajal 1 sodua=ja soduajal (1)
nõukoguajal 2 nõu_kogu_aeg nõukoguajal (2)
nõukõguajal 1 nõukõgua=ja nõukõguajal (1)
rahuajal 1
üleminekuajal 1 üle_mineku_aeg üleminekuaja (1) üleminekuajaga (1) üleminekuajal (1)
eluajal 3 elu_aeg eluaja (2) eluajal (3) eluaeg (2) eluajaks (2)
koorilauluajal 1 koori_laulu_aeg koorilauluajal (1)
jouluajal 1 joulua=ja jouluajal (1)
jőuluajal 2 jőulua=ja jőuluajal (2)
jõuluajal 2
jõuluajal 21 jõulu_aeg jõuluajal (21) jõuluaja (1) jõuluaeg (5)
lõuluajal 1 lõulua=ja lõuluajal (1)
vastuvõtuajal 1 vastu_võtu_aeg vastuvõtuajal (1)
jõulukuuajal 1 jõulu_kuu_aeg jõulukuuajal (1)
padjal 1 padi padjal (1) padit (1) padi (8) padja (3) patja (2) padjad (2)
tööandjal 2 töö_andja tööandjatel (3) tööandjate (13) tööandjatest (3) tööandja (110) tööandjaks (1) tööandjal (2) tööandjaga (1) tööandjad (34) tööandjatega (2) tööandjale (43) tööandjatele (1) tööandjaid (7) tööandjat (3) tööandjana (1)
vabaaejal 1 vabaae=ja vabaaejal (1)
lugejal 6 lugeja lugejat (13) lugejates (1) lugejaga (1) lugejate (8) lugejatele (7) lugejaile (1) lugejaid (5) lugejaks (1) lugejad (325) lugejani (4) lugejatel (1) lugejal (6) lugejatest (3) lugeja (87) lugejaidki (1) lugejale (69)
lugejal 1
osalejal 1
osalejal 2 osaleja osalejaid (23) osalejal (2) osalejale (1) osalejat (11) osalejate (359) osaleja (8) osalejatele (4) osalejaks (2) osalejateni (1) osalejaist (1) osalejatel (3) osalejatega (2) osalejad (119) osalejade (3) osalejana (1) osalejatest (18) osalejani (1)
õmblejal 1 õmblejal õmblejal (1)
konelejal 1 konele=ja konelejal (1) konelejad (2)
kõnelejal 1 kõneleja kõnelejast (2) kõnelejatelt (1) kõnelejate (4) kõnelejal (1) kõnelejale (1) kõneleja (26) kõnelejad (3) kõnelejat (1) kõnelejatele (1)
näitlejal 2 näitleja näitlejate (6) näitlejatest (1) näitlejaks (9) näitleja (16) näitlejad (39) näitlejaid (12) näitlejal (2) näitlejatel (2) näitlejatele (1)
taotlejal 1 taotleja taotlejal (1) taotleja (1)
esinejal 1 esinejal esinejal (1)
sejal 1 seja sejal (1)
hjal 1 hja hjas (2) hjal (1)
hjäl 1 hjä hjäl (1)
põhjal 975 põhi põhjad (2) põhjal (975) põhju (1) põhjaks (1) põhjas (7) põhjale (3) põhja (84) põhjani (2) põhjaga (3) põhi (30) põhjast (5) põhjalt (1) põhi- (5)
põhjal 16
tagapõhjal 1 taga_põhi tagapõhjaga (1) tagapõhjal (1)
tühjal 1 tühi tühjadele (1) tühjade (1) tühi (35) tühjal (1) tühja (18) tühjaks (10) tühjadest (1) tühjad (19) tühje (3) tühjades (1)
jalakäijal 1
tarbijal 1 tarbija tarbijat (1) tarbijatest (1) tarbijatele (1) tarbijate (9) tarbijatel (1) tarbijale (2) tarbijad (6) tarbija (33) tarbijaid (6) tarbijal (1)
treijal 1 trei=ja treijal (1)
kuritegijal 1 kuri_tegija kuritegijal (1) kuritegijaks (4) kuritegijate (3) kuritegijaid (2) kuritegijana (2) kuritegija (6) kuritegijat (3) kuritegijatel (1) kuritegijaga (1) kuritegijad (12) kuritegijatest (1)
mängijal 1 mängija mängija (10) mängijaga (12) mängijal (1) mängijad (2) mängijana (1) mängijast (2)
mängijal 1
elektronergijal 1 elektronergi=ja elektronergijal (1)
tõlkijal 3 tõlkija tõlkijana (2) tõlkijale (1) tõlkija (61) tõlkijal (3) tõlkijad (3) tõlkijaga (1) tõlkijat (1) tõlkijaks (3) tõlkijast (3)
valijal 3 valija valijaga (1) valijate (12) valijal (3) valijaid (2) valijad (5) valijatele (2) valijale (1) valija (17) valijatega (1) valijalt (1) valijaist (1)
tellijal 1 tellija tellijate (1) tellijal (1) tellijatest (2) tellijad (4) tellija (4) tellijatelt (1) tellijatega (5) tellijale (3) tellijaid (3)
oppijal 4 oppi=ja oppija (9) oppijal (4) oppijatel (1) oppijate (1) oppijale (1) oppijad (2)
õppijal 7 õppijal õppijal (7)
keeleõppijal 1 keele_õppija keeleõppija (3) keeleõppijate (3) keeleõppijat (1) keeleõppijal (1) keeleõppijatele (1)
iseõppijal 1 ise_õppija iseõppijal (1) iseõppija (1)
kandideerijal 1 kandideerija kandideerijast (1) kandideerijatel (1) kandideerijatele (1) kandideerijal (1)
asstorijal 1 asstori=ja asstorijal (1) asstorija (2)
tööotsijal 2 töö_otsija tööotsijale (1) tööotsijal (2) tööotsijat (17) tööotsijatele (110) tööotsija (17) tööotsijad (15) tööotsijaid (2) tööotsijate (2)
soovijal 3 soovija soovija (6) soovijad (11) soovijatele (1) soovijal (3) soovijatel (1) soovijaid (10) soovijate (3) soovijatelt (1)
kõikjal 8
kõikjal 206 kõikjal kõikjal (206)
jnekõikjal 1 jnekõikja jnekõikjal (1)
kõkjal 1 kõkja kõkjal (1)
aljal 1 alja aljas (1) aljal (1)
meriväljal 1 meri_väli meriväljal (1)
lahinguväljal 1 lahingu_väli lahinguväljal (1) lahinguväljalt (1)
liuväljal 1 liu_väli liuväljale (1) liuväljal (1) liuväli (2)
lauluväljal 1 laulu_väli lauluväljal (1)
lennuväljal 1 lennu_väli lennuväli (1) lennuväljal (1)
lennuväljal 2
neljal 1 neli neljale (2) nelja (169) neljal (1) neljani (22) neljasse (2) neljaga (1) neljad (2) neljaks (19) neli (322) neljast (15) neljadele (2) neljas (67)
kamariljal 1
koduleheküljal 1 kodulehekülja koduleheküljal (1)
tanjal 1 tanja tanjal (1) tanja (12)
trepikojal 1 trepi_koda trepikojal (1) trepikoja (3) trepikojas (6) trepikoda (19)
eeskojal 1 eeskojal eeskojal (1)
soojal 1 soe soojas (10) soojadele (1) soe- (1) soe (449) soojaks (10) soojad (70) sooja (79) soojal (1) soojalt (7) sooje (122)
pojal 9 poeg pojast (4) poegadele (1) pojana (3) pojaga (25) pojas (1) poja (37) pojal (9) pojale (29) poegade (1) poega (54) pojalt (1) poeg (397) poegasid (1) poegadest (1) pojad (15) pojata (1)
pojal 1
talupojal 8 talu_poeg talupoegadest (6) talupoegadele (28) talupoja (13) talupoeg (67) talupoegadesse (1) talupojal (8) talupojadki (2) talupoegadel (12) talupojad (117) talupojale (2) talupoega (2) talupoegi (20) talupoegadelt (9) talupoegadeks (3) talupoegade (72) talupoegadega (3) talupojast (2)
sõjal 3 sõda sõjas (13) sõda (120) sõjal (3) sõjast (12) sõjalt (1) sõdadega (1) sõdade (6) sõtta (16) sõja (102) sõjani (2) sõjaks (4) sõjad (14) sõjaga (4) sõdadel (1) sõdu (7) sõjale (1)
maailmasõjal 3 maa_ilma_sõda maailmasõja (37) maailmasõda (42) maailmasõjas (4) maailmasõjal (3)
laineharjal 1
materjal 1
materjal 30 materjal materjal (30) materjalideks (1) materjalina (1) materjalidest (9) materjalid (21) materjalidega (3) materjaliga (2) materjalist (5) materjalit (1) materjalis (1) materjalide (7) materjale (12) materjali (46) materjalides (3)
keelematerjal 1 keele_materjal keelematerjali (2) keelematerjal (1)
abimaterjal 2 abi_materjal abimaterjal (2) abimaterjalidena (1)
tunnimaterjal 1 tunni_materjal tunnimaterjal (1)
allikmaterjal 1 allik_materjal allikmaterjali (1) allikmaterjal (1)
ehitusmaterjal 1 ehitus_materjal ehitusmaterjal (1) ehitusmaterjaliks (4) ehitusmaterjalid (11) ehitusmaterjalide (4) ehitusmaterjalides (2)
tõestusmaterjal 2 tõestus_materjal tõestusmaterjal (2)
leiumaterjal 2 leiu_materjal leiumaterjal (2)
kirjal 5 kiri kirjasid (1) kirjade (13) kirjana (2) kiri (1944) kirjale (5) kirjaga (16) kirjaks (2) kirjades (12) kirjadest (13) kirjal (5) kirjast (3) kirjad (39)
ajakirjal 1 aja_kiri ajakirjadega (1) ajakirjas (12) ajakirju (40) ajakirjade (700) ajakirjaga (1) ajakirjad (44) ajakirjades (9) ajakirja (165) ajakirjadest (98) ajakirjal (1) ajakirjadesse (1) ajakiri (17) ajakirjast (9) ajakirjadele (1)
mirjal 2
asjal 2
asjal 15 asi asjale (3) asisid (1) asjast (12) asjust (2) asjadele (18) asjadeta (4) asjasse (2) asjas (12) asjades (9) asjuks (1) asin (1) asjad (473) asjadel (9) asjaks (6) asjata (5) asjal (15) asjadest (58) asju (375) asjade (147) asi (721) asjaga (18) asjadega (29) asid (1) asja (125)
kõrvalseisjal 1
vastuseisjal 1 vastu_seisja vastuseisjatelt (1) vastuseisjal (1)
petjal 1 pet=ja petjal (1) petja (1)
altjal 9 altja altja (113) altjal (9) altjas (30)
piimatootjal 1
ettevõtjal 1 ette_võtja ettevõtjatele (1) ettevõtjaid (3) ettevõtjatelt (1) ettevõtjate (5) ettevõtjale (2) ettevõtjal (1) ettevõtjad (11) ettevõtjana (3)
ostjal 3 ostja ostjast (1) ostjatele (2) ostja (47) ostjate (2) ostjal (3) ostjadega (2) ostjaks (1) ostjaga (3) ostjale (11) ostjatega (2) ostjaid (9) ostjad (2) ostjat (1) ostjadele (1)
pakkujal 1
luukujal 1 luu_kuja luukujal (1)
mujal 51 mujal mujal (51) mujalgi (2)
mujal 14
sisseastujal 1
muujal 1 muu=ja muujat (1) muujaga (1) muujale (1) muujalt (1) muujal (1)
müüjal 11 müüja müüjaks (4) müüjadel (1) müüjate (3) müüjaga (3) müüjal (11) müüjalt (1) müüjat (36) müüjad (21) müüjade (3) müüjale (8) müüjatel (3) müüjana (151) müüja (142) müüjaid (3) müüjani (1)
turudemüüjal 1 turude_müüja turudemüüjal (1)
telefonimüüjal 2 telefoni_müüja telefonimüüjana (48) telefonimüüjaks (7) telefonimüüjat (3) telefonimüüjal (2) telefonimüüja (468)
kal 2 kal kalis (38) kalid (2) kaliks (1) kal (2)
tubakal 3 tubakas tubakaga (3) tubakat (9) tubakal (3) tubakata (3) tubaka (159) tubakad (1) tubakas (153) tubakalt (1) tubakale (7) tubakast (4) tubakatel (1)
prussakal 2 prussakas prussakas (1) prussakad (1) prussakal (2)
paikal 1 paikal paikal (1)
kodupaikal 1 kodupaika kodupaikas (1) kodupaikal (1)
õppetamismetoodikal 1 õppetamis_metoodika õppetamismetoodikal (1)
liblikal 2 liblikas liblikas (11) liblikal (2) liblikaid (2) liblika (3) liblikad (2)
allikal 3 allikas allikad (42) allika (7) allikatel (2) allikais (1) allikas (255) allikat (13) allikale (1) allikatesse (1) allikatele (3) allikate (6) allikateks (1) allikal (3) allikatest (4) allikaks (1) allikaid (7)
hoolikal 1
dünaamikal 1 dünaamika dünaamikad (1) dünaamikal (1) dünaamika (4) dünaamikas (1)
tehnikal 2 tehnikal tehnikal (2)
pikal 2
pikal 1 pikk pikkasid (1) pikaks (148) pikk (160) pikkadega (1) pikkidel (1) pikas (3) pikkadel (6) pikale (5) pikana (1) pikal (1) pikkade (7) pikka (60) pika (31) pikad (54) pikki (85) pikast (1)
erikal 26 erikal erikal (26)
lõuna-aafrikal 3 lõuna-aafrika lõuna-aafrikal (3) lõuna-aafrika (60)
vastutusrikal 1 vastutusrika vastutusrikal (1)
pressikal 1
muusikal 4 muusika muusikaks (2) muusikast (18) muusikas (25) muusika (488) muusikate (1) muusika- (9) muusikad (15) muusikaga (44) muusikale (8) muusikatega (1) muusikata (11) muusikasse (3) muusikal (4)
rahvamuusikal 1 rahva_muusika rahvamuusikas (2) rahvamuusikale (1) rahvamuusikast (2) rahvamuusika (41) rahvamuusikaga (7) rahvamuusikal (1) rahvamuusikat (20)
gramaatikal 1 gramaa_tikk gramaatikaga (2) gramaatikas (1) gramaatikad (1) gramaatikal (1)
foneetikal 1 foneetika foneetikal (1) foneetikas (1) foneetika (5)
erakonnapoliitikal 1
kriitikal 1
praktikal 56 praktika praktikal (56) praktikas (21) praktikale (135) praktikad (2) praktikat (29) praktika (89) praktikaga (1) praktikast (25) praktikasse (6)
koolipraktikal 1 kooli_praktika koolipraktikal (1) koolipraktikast (1)
mustikal 3 mustikas mustikat (2) mustikas (1) mustikad (4) mustikaid (2) mustikal (3)
nutikal 1
henriikkal 1 henriikka henriikkal (1)
pikkal 3 pikka pikkal (3) pikkab (1) pikkas (1)
rikkal 2 rikas rikkal (2) rikkaid (7) rikkaks (25) rikka (9) rikaste (4) rikkast (1) rikast (6) rikastes (2) rikased (1) rikkad (91) rikas (38)
belkal 1 belka belka (2) belkal (1)
šhapanjabokal 1 šhapanjabokal šhapanjabokal (1)
töökal 1 töökas töökaid (3) töökale (1) töökal (1) töökatena (1) töökat (2) töökateks (1) töökad (8) töökas (64)
nõrkal 1 nõrkal nõrkal (1)
skal 1 ska skal (1)
poskal 1 poska poskal (1) poska (3)
matkal 1
matkal 22 matk matkast (1) matkadesse (1) matkas (6) matkal (22) matkasse (1) matkad (1) matkades (1) matk (11)
edukal 2 edukas edukate (4) edukana (1) edukat (14) eduka (9) edukasse (1) edukast (5) edukas (835) edukale (2) edukatel (1) edukad (30) edukaks (101) edukal (2) edukaid (3) edukaski (1)
hannukal 1
jõukal 1 jõukas jõukad (7) jõukal (1) jõukate (3) jõukaks (1) jõukas (5)
alal 4
alal 55 alal alalgi (1) alal (55)
maa-alal 1
skaalal 3 skaala skaalat (1) skaala (6) skaalal (3) skaalad (1)
skaalal 3
hinnaskaalal 1
väärtusskaalal 1
madalal 12 madalal madalal (12)
madalal 2
nadalal 9 nadala nadalast (1) nadalal (9) nadalad (5) nadalat (8) nadalas (20) nadala (20)
nädalal 12
nädalal 597 nädalal nädalal (597)
nädälal 1 nädäla nädälal (1)
eelnädalal 1 eel_nädal eelnädalal (1)
nedalal 1 nedala nedalat (2) nedalal (1)
raudteealal 1 raud_tee_ala raudteealal (1)
lähenemisealal 1 lähenemise_ala lähenemisealal (1)
haridusealal 1 hariduse_ala haridusealal (1)
majandusealal 1 majanduse_ala majandusealal (1)
teenindusealal 1 teeninduse_ala teenindusealal (1)
nägalal 1 nägala nägalas (1) nägala (2) nägalal (1)
reklaamialal 1 reklaami_ala reklaamialal (1)
erialal 4
erialal 128 eri_ala erialadeks (1) erialaks (5) erialadest (1) erialade (5) erialalt (7) erialad (29) erialast (38) erialal (128) erialades (1) eriala (454) erialaga (16) erialasse (1) erialale (37) erialadele (1) erialadel (6) erialas (21) erialasid (6)
juhtimiseerialal 1 juhtimise_eri_ala juhtimiseerialal (1)
kaubanduserialal 1 kaubandus_eri_ala kaubanduserialal (1)
majanduserialal 1 majandus_eri_ala majanduserialal (1)
turistialal 1 turisti_ala turistialal (1)
jalal 1 jalg jalale (1) jalga (39) jalgade (1) jalgadel (1) jalad (26) jalgadega (5) jalgi (2) jalgadele (2) jalg (2) jalgades (1) jalge (5) jalal (1) jalaga (7)
rahujalal 1 rahujalal rahujalal (1)
kalal 1
kalal 8 kala kala- (2) kalas (1) kalade (3) kalale (13) kalal (8) kala (117) kalad (10) kalasid (1) kalaga (5) kaladele (1) kaladesse (1)
rumalal 1 rumal rumalaid (4) rumala (6) rumalal (1) rumalaks (3) rumalad (7) rumal (23) rumalate (2) rumalat (1)
laupälal 1 laupäla laupälal (1)
kangasalal 1 kangas_ala kangasalal (1)
jhtimisalal 1 jhtimi_sala jhtimisalal (1)
finantsalal 1 finants_ala finantsalal (1)
teadusalal 1 teadus_ala teadusalal (1)
kaubandusalal 1 kaubandus_ala kaubandusalal (1) kaubandusalast (1)
majandusalal 3 majandus_ala majandusalal (3)
nätalal 1 nätala nätalal (1) nätala (1)
piirkondlikualal 1 piirkondlikuala piirkondlikualal (1)
gaasihoidlal 1
kindlal 4 kindel kindlaid (3) kindlatele (1) kindlaks (30) kindla (33) kindlaga (1) kindlat (48) kindlale (13) kindlad (20) kindlatest (1) kindlas (4) kindlal (4) kindel (981) kindlate (5) kindlana (1) kindlast (4)
jaglal 1 jagla jaglal (1)
haiglal 1
milal 4 mila milal (4) mila (1)
suvilal 4 suvila suvilast (3) suvilat (1) suvilad (2) suvilate (4) suvilates (2) suvila (111) suvilasse (873) suvilal (4) suvilas (137) suvilades (1) suvilale (1)
allal 1 alla allal (1) allaga (1) alla (356)
eriallal 3 erialla erialla (3) eriallal (3)
kallal 6
kallal 9 kallal kallal (9)
mallal 1 malla mallal (1)
sellal 1
sellal 10 sellal sellal (10)
millal 5392 millal milllal (1) millal (5392)
millal 26
sillal 2 sild sillale (1) sild (6) silla (22) sildu (1) sillad (2) silda (2) sillast (1) sildidega (1) sillal (2)
milllal 1 millal milllal (1) millal (5392)
tollal 6
tollal 22 tollal tollal (22)
mullal 1 muld mulla (15) mulda (5) mullasse (1) mullal (1) muld (2)
ülal 4
ülal 6 ülal ülal (6)
laulal 1 laula laulades (6) lauladel (1) lauladele (1) laulal (1) lauladeta (1) laulas (19) laulale (1)
mal 2 mal mal (2)
jaamal 2 jaam jaama (12) jaamale (1) jaamast (1) jaamani (1) jaam (6) jaamal (2) jaami (1) jaamas (5) jaamasse (1)
meteorologiajaamal 1 meteorologia_jaam meteorologiajaamal (1)
raudteejaamal 1 raud_tee_jaam raudteejaamade (1) raudteejaamast (2) raudteejaamas (2) raudteejaama (10) raudteejaam (3) raudteejaamalt (1) raudteejaamal (1) raudteejaamad (2)
bussijaamal 1 bussi_jaam bussijaam (263) bussijaamal (1) bussijaamad (1) bussijaamast (8) bussijaamadest (1) bussijaamale (2) bussijaamasse (2) bussijaama (8) bussijaamas (107)
lennujaamal 1 lennu_jaam lennujaamades (1) lennujaamal (1) lennujaama (13) lennujaamast (2) lennujaamasse (3) lennujaamale (1) lennujaam (3)
saamal 3 saamal saamal (3)
arusaamal 3 aru_saam arusaamade (2) arusaamile (2) arusaamu (1) arusaami (1) arusaamad (8) arusaama (11) arusaamadega (3) arusaamal (3) arusaame (1) arusaam (15)
lähedamal 1 läheda=m lähedamaks (2) lähedamal (1) lähedamad (3) lähedamat (1) lähedam (5) lähedamatest (1)
aiamal 1 aia=m aiamal (1)
lamal 1 lama lamas (8) lamasin (5) lamada (6) lamate (2) lamama (24) laman (3) lamab (10) lamasid (1) lamal (1) lamad (1)
madalamal 7 madalamal madalamal (7)
enamal 1 enam enama (1) enamgi (6) enamalt (1) enamale (78) enamal (1) enam (572) enamat (4)
samal 304 sama samal (304) samadele (1) samadeks (2) samasse (5) samadega (1) samadest (1) sama (444) samad (55) samasid (2) samaks (23) samast (12) samadel (1) samat (6) samama (1) samade (5) samale (7) samu (16)
samal 56
seesamal 2 seesa=m seesamaks (1) seesamas (1) seesamal (2) seesamast (1)
niisamal 1 niisa=m niisamas (2) niisamad (1) niisamal (1)
saksamal 3 saksa=m saksamal (3) saksamas (1)
selsamal 2
selsamal 1 see_sama sellesama (2) needsamad (2) sedasama (4) selsamal (1)
tähtsamal 1 tähtsam tähtsamaid (29) tähtsamatel (1) tähtsamad (75) tähtsamatest (13) tähtsamate (8) tähtsamat (9) tähtsamaks (138) tähtsamates (1) tähtsamateks (6) tähtsama (6) tähtsamatele (1) tähtsam (404) tähtsamas (4) tähtsamal (1)
lihtsamal 1 lihtsam lihtsamad (4) lihtsama (2) lihtsamates (1) lihtsamal (1) lihtsamalt (3) lihtsamatest (1) lihtsam (108) lihtsamaid (5)
tulusamal 1
mustamäl 1 mustamä mustamäl (1)
kaugelolevamal 1 kaugel_ole=vam kaugelolevamal (1)
emal 8
emal 51 ema emana (3) emaga (113) emata (1) emale (64) ema (1510) emat (4) emade (7) emasid (1) emaks (2) emad (51) emati (1) emalt (7) emab (1) ema- (2) emal (51) emadele (7)
e-mal 1 e-mal e-mal (1)
vanaemal 47 vana_ema vanaemadega (3) vanaemade (2) vanaemal (47) vanaemadel (1) vanaemaga (32) vanaemaks (2) vanaemas (1) vanaemalt (3) vanaema (631) vanaemale (87) vanaemast (2) vanaemad (26)
tööpaemal 1 tööpae=m tööpaemal (1)
eemal 77 eemal eemal (77)
eemal 3
teemal 14
teemal 858 teema teemadena (2) teemast (35) teemadelt (2) teemasid (38) teemaks (62) teemade (12) teema (652) teemades (1) teemadel (12) teemad (336) teemalt (4) teemadele (9) teemasse (2) teemadega (4) teemat (62) teemana (3) teemaga (21) teemas (7) teemadest (60) teemadeks (5) teemale (23) teemal (858)
kriminaalteemal 1 kriminaal_teema kriminaalteemal (1)
ligemal 1 ligemal ligemal (1)
körgemal 1 körge=m körgemal (1)
kõrgemal 3
kõrgemal 25 kõrgemal kõrgemal (25)
kaugemal 4
kaugemal 11 kaugemal kaugemal (11)
lähemal 2
lähemal 10 lähemal lähemal (10)
vahemal 1 vahe=m vahemal (1)
vähemal 7 vähem vähemaks (11) vähematki (1) vähema (5) vähem (731) vähemal (7) vähemata (1) vähemad (2)
vähemal 1
laiemal 1
hiljemal 5 hilje=m hiljemat (1) hiljemal (5)
soojemal 1 soojem soojemalt (3) soojemaks (5) soojem (18) soojemal (1) soojemad (2)
rohkemal 4 rohke=m rohkemaks (1) rohkema (1) rohkemas (1) rohkemal (4) rohkemat (4)
pikemal 2 pikem pikemal (2) pikemaks (58) pikema (9) pikemana (1) pikematele (1) pikemate (1) pikemat (9) pikemaid (4) pikem (121) pikemad (9) pikemalt (16)
raskemal 2 raskem raskemad (7) raskemate (1) raskemaid (10) raskemaks (14) raskemal (2) raskematele (2) raskemalt (2) raskematest (3) raskem (143) raskemas (1) raskemateks (2)
raskemal 1
olemal 1 ole=m olemal (1) olemad (1)
molemal 1 mole=m molemad (7) molemat (3) molemal (1)
mõlemal 74 mõlema mõlemat (33) mõlemale (6) mõlemaid (11) mõlema (18) mõlemate (5) mõlemaga (25) mõlematel (5) mõlemas (11) mõlemates (25) mõlemast (4) mõlematesse (1) mõlemades (1) mõlemal (74) mõlematega (2) mõlemalt (1) mõlematele (1) mõlemadel (3) mõlematest (3)
mõlemal 7
ülemal 2 ülem ülemat (1) ülemas (1) ülema (2) ülemaga (1) ülem (7) ülemana (1) ülemal (2) ülemaks (1) ülemale (2)
nemal 1 nema nemal (1) nema (1) nemade (2) nemab (1) nemadel (5) nemadega (1) nemadele (1)
vanemal 14 vanem vanematelt (8) vanemal (14) vanemi (1) vanemasse (1) vanemateks (5) vanemast (6) vanemaga (12) vanemata (4) vanemateta (2) vanemaks (9) vanematest (81) vanematel (69) vanemale (12) vanematega (107) vanemas (4) vanemate (190) vanemaid (74) vanemat (43) vanemad (2094) vanemil (1) vanematele (78) vanema (68) vanemates (9) vanem (231)
lapsevanemal 2
üksikvanemal 1
venemal 4 vene=m venemal (4) venemad (3) venemalt (1)
paaremal 1 paar_ema paaremal (1)
saaremal 5 saar_ema saaremal (5) saarema (1)
paremal 114 paremal paremal (114)
paremal 4
nooremal 4 noorem noorematel (2) nooremates (1) nooremaid (3) nooremaks (1) nooremat (1) nooremate (6) nooremal (4) noorem (107) nooremale (2) noorematele (2)
suuremal 2
suuremal 11 suurem suuremast (3) suuremad (180) suuremaks (39) suuurem (1) suurem (624) suuremal (11) suuremate (8) suuremale (1) suurematesse (10) suurematel (2) suuremas (22) suuremateks (1) suurema (111) suuremat (25) suurematest (69) suuremates (319) suurematele (1) suuremaid (15)
asemal 2 ase=m asemal (2)
tasemal 1 tasem tasemal (1)
vasemal 1 vasem vasemal (1)
hilisemal 2 hilisem hilisemal (2) hilisemas (2) hilisem (2) hilisemad (2) hilisemaid (2) hilisema (1) hilisemast (2) hilisemate (3)
olulisemal 1
väiksemal 5 väiksem väiksematele (3) väiksemal (5) väiksemad (19) väiksemast (1) väiksem (132) väiksemates (3) väiksemas (1) väiksema (13) väiksemaidki (1) väiksemat (5) väiksemagi (2) väiksemaid (7) väiksemateks (2) väiksemate (3) väiksemaks (6)
temal 11
temal 347 tema tast (4) temadest (1) tal (976) nadki (1) temat (3) temasse (5) temas (14) talle (2516) temani (2) tagi (1) tema- (1) temale (232) temalt (21) temana (1) temagi (1) temata (1) tasse (1) talt (1) temad (16) tema (3086) tas (1) temast (107) ta (14058) temaks (4) temasid (1) temadel (1) teda (2303) temal (347) nemadki (3) temaga (1377)
olulistemal 1 oluliste=m olulistemal (1)
kehvemal 1
halvemal 2
vihmal 1 vihm vihma (96) vihmad (3) vihmal (1) vihm (35) vihmale (2) vihmaga (2)
rühmal 3 rühm rühmasse (2) rühmaks (10) rühm (53) rühmaga (4) rühmades (7) rühmadega (1) rühmi (4) rühmadeks (4) rühmas (32) rühmade (5) rühmale (12) rühmad (14) rühma (42) rühmana (1) rühmadele (1) rühmadesse (3) rühmast (8) rühmal (3)
pimedaimal 1
dimal 4
dimal 3 dima dima (37) dimat (2) dimale (3) dimal (3)
lähimal 1
kliimal 1 kliima kliimaga (7) kliimat (2) kliima (45) kliimas (1) kliimast (2) kliimal (1)
sisekliimal 1 sise_kliima sisekliima (80) sisekliimal (1) sisekliimaga (1) sisekliimat (1) sisekliimast (2)
viimal 1 vii=m viimani (2) viimal (1)
võimal 1 või=m võimal (1)
õppimal 1 õppimal õppimal (1)
parimal 1
parimal 2 parim parima (40) parimateks (3) parimatele (4) parimate (46) parim (153) parimasse (1) parimaks (9) parimatest (4) parimal (2) parimatesse (1) parimat (11) parimas (3) parimast (1) parimatega (1) parimaid (19) parimates (1) parimad (84)
suurimal 1 suurim suurimas (4) suurimate (1) suurim (71) suurima (11) suurimaga (1) suurimad (6) suurimaid (2) suurimat (10) suurimatest (1) suurimal (1) suurimaks (31)
estimal 1 est=im estima (1) estimal (1)
eestimal 3 eest=im eestimale (1) eestimal (3)
halvimal 2
halvimal 1 halvim halvimal (1) halvim (3)
maailmal 2
maailmal 9 maa_ilm maailmasse (3) maailmaga (11) maailmal (9) maailmad (3) maailmale (24) maailmades (2)
silmal 1 silm silmadest (2) silmaga (7) silmad (107) silmast (2) silmade (25) silmadeni (1) silme (10) silm (9) silmides (2) silmas (37) silmadele (7) silmide (1) silmadega (22) silmis (10) silmal (1) silmades (6) silmi (20) silma (96)
kolmal 5 kolma kolmale (2) kolmal (5) kolmani (14) kolma (17) kolmadega (1)
külmal 51 külm külmis (1) külm (225) külmi (103) külmas (7) külme (3) külmal (51) külmadeks (3) külmaks (15) külmadel (1)
külmal 2
pulmal 1 pulm pulmades (15) pulma (14) pulmadest (5) pulmale (4) pulmad (22) pulmadel (10) pulm (11) pulmas (10) pulmadeks (2) pulmade (8) pulmast (4) pulmi (10) pulmadele (2) pulmasse (1) pulmal (1)
ämmal 1 ämm ämmale (1) ämm (5) ämma (7) ämmal (1)
sammal 1 sammal sammal (1) samblast (3) sammaldega (1) sambla (1)
omal 166 omal omal (166)
omal 18
rautejomal 1 rautejoma rautejomal (1)
toomal 1 tooma toomal (1) toomale (13)
romal 2 roma roma (3) romal (2)
irmal 1 irma irma (11) irmal (1)
firmal 38 firma firmalt (10) firmas (563) firmadele (70) firmadelt (1) firmasid (11) firmale (39) firma- (1) firmades (34) firmast (37) firmasse (141) firmaga (49) firmadesse (1) firmade (34) firmat (79) firmadest (6) firmadega (12) firmad (105) firma (1923) firmadel (11) firmal (38)
muusikafirmal 1 muusika_firma muusikafirmal (1)
asutuselfirmal 6 asutusel_firma asutuselfirmal (6)
autofirmal 1 auto_firma autofirmal (1)
formal 1 forma formal (1) format (1)
normal 41 norma norma (4) normat (1) normal (41)
limsonormal 45 limsonorma limsonormal (45)
pmsonormal 45 pmsonorma pmsonormal (45)
classmsonormal 1 classmsonorma classmsonormal (1)
divmsonormal 45 divmsonorma divmsonormal (45)
välismal 2 välisma välismal (2)
inglismal 1 inglisma inglismale (1) inglismal (1)
hiiumal 4 hiiu=m hiiumal (4)
jumal 19 jumal jumala (43) jumalatesse (2) jumalani (1) jumalale (4) jumalasse (4) jumalaks (4) jumalast (8) jumalaga (3) jumalaid (5) jumal (19) jumalad (7) jumalate (7) jumalat (17)
jumal 9
vihmajumal 1 vihma_jumal vihmajumal (1)
päikejumal 1 päike_jumal päikejumal (1)
äikesejumal 1 äikese_jumal äikesejumal (1)
sõdujumal 1 sõduju=m sõdujumal (1)
laulujumal 1 laulu_jumal laulujumal (1)
rikkumal 1 rikku=m rikkumal (1)
kodutanumal 1
rumal 23 rumal rumalaid (4) rumala (6) rumalal (1) rumalaks (3) rumalad (7) rumal (23) rumalate (2) rumalat (1)
rumal 12
lääne-viirumal 1 lääne-viiru=m lääne-viirumal (1) lääne-viirumas (1)
шальнойrumal 1 шальнойru=m шальнойrumal (1)
varjatumal 1 varja=tum varjatumal (1)
uskumatumal 1 usku=matum uskumatumal (1)
kuumal 1 kuumal kuumal (1)
ruumal 1 ruu=m ruumal (1)
ida-viruumal 1 ida-viruu=m ida-viruumal (1)
nal 1 nal nalid (1) nal (1)
anal 6 ana ana (1) anad (1) anal (6)
veaanal 2 veaana veaanal (2)
janal 1 jana jana (18) janal (1)
kanal 32 kana kanasid (1) kanana (1) kanade (1) kana (33) kanad (5) kanast (1) kanas (1) kanal (32) kanu (1) kanadele (1)
kanal 4
põrnakanal 1 põrna_kana põrnakanal (1)
maksakanal 1 maksa_kana maksakanal (1)
sidekanal 1
põiekanal 1 põie_kana põiekanal (1)
sapipõiekanal 1 sapi_põie_kana sapipõiekanal (1)
telekanal 1
jämesoolekanal 1 jäme_soole_kana jämesoolekanal (1)
peensoolekanal 1 peen_soole_kana peensoolekanal (1)
südamekanal 1 südame_kana südamekanal (1)
maokanal 1 mao_kana maokanal (1)
raadiokanal 1 raadio_kana raadiokanal (1)
neerukanal 1 neeru_kana neerukanal (1)
kopsukanal 1 kopsu_kana kopsukanal (1)
oksanal 1 oksana oksanal (1)
tänal 1 täna tänama (1) tänada (20) tänasin (3) tänal (1) tänas (3) tänab (3) täna (1547) täname (41) tänades (29) tänasime (1) tänasid (2) tänata (2) tänaks (1) tänad (1)
vanal 106 vana vana (1651) vanadelt (1) vanu (83) vanale (6) vanani (1) vanadel (16) vanat (2) vanaga (2) vanadega (1) vanust (4) vanasse (1) vanast (53) vanade (36) vanadele (6) vanalt (4) vanal (106) vana- (4) vanadest (17) vanades (14) vanadena (1) vanad (253) vanasid (4) vanas (43) vanaks (15)
pangalaenal 1 pangalaena pangalaenal (1)
leenal 1 leena leenale (2) leenal (1)
kenal 1 kena kenad (10) kena (74) kenaks (1) kenal (1)
üheteistkümnenal 1 üheteistkümnena üheteistkümnenal (1)
venal 1 vena venal (1) venale (1)
ukrainal 1
tainal 1 tainas tainas (4) taina (4) tainal (1)
kardinal 1
seinal 1
seinal 112 sein seinadel (1) seinades (1) seinast (4) seintes (1) seinasse (2) seinal (112) seinu (7) seintel (3) seinadega (1) seinas (16) seinalt (2) sein (37) seintele (2) seinadelt (1) seini (1) seinte (2) seinid (2) seinale (6)
külgseinal 1
teinal 1 teinal teinal (1)
laginal 1
raginal 1
õhinal 1
kohinal 1 kohinal kohinal (1)
mühinal 1 mühin mühinaga (1) mühinal (1)
vuhinal 1 vuhinal vuhinal (1)
tiinal 1 tiina tiina (190) tiinale (2) tiinal (1)
linal 1 lina lina (52) linal (1) linad (2) linasse (1) linade (4) linu (3) linat (2)
filmilinal 4 filmi_lina filmilinal (4)
allinal 1 allina allinal (1)
kolinal 1
kinolinal 3 kino_lina kinolinal (3)
minal 1 mina minulgi (1) minus (15) mulgi (2) mult (3) meieta (1) minule (270) minasid (1) meist (67) mullegi (1) meis (7) muga (1) meieni (6) meilt (31) meilgi (1) mus (6) minulegi (1) minal (1) minuks (3) mina (4782) minagi (2) minad (2) minult (23) meiega (137)
kriminal 1 kri_mina kriminal (1)
terminal 5
peaterminal 1
pakterminal 1 pak_terminal pakterminal (1)
ujuvterminal 1
pinal 5 pinal pinal (5)
marinal 1 marin marin (1) marinale (5) marinal (1)
irinal 2 irin irina (92) irinal (2) irinaga (1) irinale (2)
sosinal 1
poolsosinal 1
martinal 1 mar_tina martinal (1)
aknal 8 aken akende (1) aknale (5) akent (6) aknaga (2) aknad (41) aken (45) akendega (1) aknasse (2) aknas (6) akna (142) aknast (20) akendele (1) akendest (1) aknal (8) aknalt (1) aknaid (16)
eesaknal 1 ees_aken eesaknal (1)
annal 1 anna annale (5) annad (9) annas (6) annaks (21) annat (1) anna (407) annal (1) annaga (1)
pannal 1 pannal pannal (1)
rannal 21 rand rannal (21) rannalt (1) rannast (14) ranna (22) rannale (8) rannasse (2) randa (17) randu (1) rannas (43) rannad (7) rand (17)
liivarannal 3 liiva_rand liivarandadel (1) liivarand (5) liivaranda (3) liivarannal (3)
sõbrannal 10 sõbranna sõbrannal (10) sõbrannat (7) sõbrannasid (1) sõbrannaks (1) sõbrannaga (39) sõbrannad (20) sõbrannadega (6) sõbranna (434) sõbrannalt (3) sõbrannast (2) sõbrannale (13)
mererannal 5 mere_rand mererand (2) mereranda (4) mereranna (3) mererannale (1) mererannad (2) mererannal (5) mererannas (9)
sennal 1 senna senna (2) sennal (1)
vennal 14 vend vendadega (3) vennana (1) vennast (5) vennaga (21) vennad (26) vennalt (2) venda (40) vennale (12) vendi (10) vend (199) vendade (7) vennal (14) vendadele (1) vendasid (2) venna (48)
hinnal 2 hind hinda (37) hind (1141) hinnaga (38) hindadest (2) hinnal (2) hindadega (4) hinnas (6) hinnaks (1) hindadele (2) hinnale (3) hinna (138) hinnast (16) hindasid (16) hinnasse (1) hindade (71) hindades (3) hinnad (384)
linnal 12 linn linnadest (12) linnast (46) linnaga (19) linnani (3) linnad (97) linnadel (1) linnadele (2) linnal (12) linnasse (12) linnadega (5) linn (349) linnade (18) linnana (1) linnadeks (4) linnale (12) linnasid (1) linnadesse (15)
kesklinnal 1 kesk_linn kesklinnasse (9) kesklinnale (1) kesklinna (40) kesklinn (10) kesklinnaga (20) kesklinnas (188) kesklinnani (1) kesklinnal (1) kesklinnast (7)
tallinnal 1
tallinnal 3 tal_linn tallinnani (3) tallinnale (17) tallinnast (213) tallinnal (3) tallinnas (899) tallinn (1320) tallinnasse (263)
pinnal 6
pinnal 11 pind pindade (1) pinde (2) pinnad (1) pinna (4) pinnaga (1) pinnas (1) pinnast (3) pinnale (1) pindu (1) pinnal (11) pind (10) pinda (2)
rendipinnal 1
äripinnal 8 äri_pind äripind (97) äripinda (1) äripinnal (8) äripindu (2) äripindadele (1) äripinna (5) äripinnad (2) äripindadel (1)
rinnal 3
rinnal 1 rind rinnal (1) rinnale (2) rinnas (1) rinda (1) rinnaga (3)
maakonnal 1 maakond maakonnas (31) maakond (12) maakondadeks (1) maakonnana (1) maakondade (3) maakonnad (7) maakonnast (1) maakondi (2) maakondades (4) maakonda (2) maakonna (5) maakondadega (2) maakondadena (2) maakonnal (1)
erakonnal 2
rahvaerakonnal 1
reformierakonnal 1
keskerakonnal 1 kesk_erakond keskerakonna (5) keskerakonnal (1) keskerakond (13) keskerakonnaga (4) keskerakonda (7)
võimuerakonnal 1 võimu_erakond võimuerakonnal (1) võimuerakond (1) võimuerakonda (1)
osakonnal 7 osakond osakondi (4) osakondades (4) osakonda (16) osakondade (10) osakonnale (3) osakonnad (21) osakond (73) osakondadest (2) osakonnasse (1) osakonnal (7) osakonnas (82) osakonnaga (1) osakonna (81) osakonnast (6) osakondadeks (1)
politseiosakonnal 1 politsei_osakond politseiosakond (3) politseiosakonnale (1) politseiosakonnad (2) politseiosakonnal (1) politseiosakonna (1) politseiosakonnas (1)
valdkonnal 1 valdkond valdkonda (26) valdkonnast (10) valdkondadele (3) valdkonnad (8) valdkond (64) valdkonnana (1) valdkonnaks (1) valdkondi (12) valdkondadest (10) valdkonnale (18) valdkondades (22) valdkonnal (1) valdkonnaga (1) valdkonna (13) valdkonnas (97)
teekonnal 1
perekonnal 16 perekond perekondades (10) perekonnana (1) perekondadest (8) perekonnast (23) perekonna (259) perekonnas (112) perekonnata (3) perekondi (5) perekonnale (24) perekond (457) perekondade (2) perekondadele (3) perekondadega (1) perekonnal (16) perekondadel (5) perekonnad (43) perekonnalt (2) perekonnaga (54)
ühikonnal 1 ühikonnal ühikonnal (1)
elukeskkonnal 1
kihelkonnal 3 kihelkond kihelkonnal (3) kihelkonnas (8) kihelkondadesse (1) kihelkonda (5) kihelkondadele (1) kihelkonnast (1) kihelkonna (13) kihelkonnad (1) kihelkondadest (2) kihelkond (2)
ühiskonnal 4 ühiskond ühiskonnal (4) ühiskonnaga (8) ühiskonnale (31) ühiskond (108) ühiskonnast (24) ühiskonnad (2) ühiskonnaks (1) ühiskonnas (499) ühiskonna (139) ühiskonda (31)
ühiskonnal 1
kogukonnal 1
põlvkonnal 2 põlvkond põlvkonnad (3) põlvkondi (1) põlvkondadel (1) põlvkonnas (2) põlvkonnale (4) põlvkondadest (3) põlvkonnast (9) põlvkonda (7) põlvkonna (21) põlvkond (89) põlvkondade (6) põlvkonnal (2)
põlvkonnal 1
pärastlõunnal 1 pärastlõunna pärastlõunnal (1)
professional 2 professiona professional (2)
educational 3 educationa educational (3)
national 1
international 8 international international (8)
international 2
instructional 1 instructiona instructional (1)
additional 1 additiona additional (1)
conventional 2 conventiona conventional (2)
commertional 2 commertiona commertional (2)
teaduskonal 1 teaduskona teaduskonal (1)
emotsioonal 2 emotsioona emotsioonal (2)
sõnal 1
sõnal 22 sõna sõna- (2) sõnadena (1) sõnagi (1) sõnadeta (3) sõnaks (1) sõnat (2) sõnal (22) sõnadega (122) sõnu (8200) sõna (7524) sõnad (461) sõnast (25) sõnade (106) sõnas (9) sõnadele (5) sõnul (95) sõnades (12) sõnale (18) sõnadest (62) sõnadel (12) sõnalt (1) sõnadeks (3) sõnaga (4919)
personal 22 personal personali (109) personalist (1) personalil (1) personalile (1) personaliga (1) personal (22) personalid (1)
pärnal 1
maternal 4 materna maternal (4)
journal 2 journa journal (2)
saunal 3 saun saunast (1) saunas (41) saunale (1) saunades (1) saunal (3) saun (33) saunaga (2) sauna (36) saunasse (11) saunad (4)
lõunal 12 lõuna lõunale (2) lõunata (3) lõuna- (4) lõunas (8) lõunasse (3) lõunad (1) lõunaks (5) lõunal (12) lõunani (1) lõuna (183)
pealelõunal 1 peale_lõuna pealelõunal (1)
pärastlõunal 21 pärast_lõuna pärastlõunani (1) pärastlõuna (3) pärastlõunal (21)
pärastlõunal 1
küünal 4 küünal küünla (3) küünlad (5) küünalt (5) küünalde (1) küünal (4)
suunal 1
suunal 2 suund suuna (14) suundi (2) suunast (3) suunda (17) suunale (2) suunad (27) suundade (2) suunaks (1) suunal (2) suunasse (1) suund (24) suundadele (2) suunaga (4)
moesuunal 1 moe_suund moesuunal (1)
joal 1 juga joal (1) joale (2) juga (2) joana (1) joa (1)
loal 1
loal 2 luba luban (11) lubade (2) lubage (35) loaga (2) lube (4) lubasime (1) lubaks (2) lubas (35) lubama (16) lubaski (1) lubate (9) load (3) lubati (35) lubata (13) lubame (1) luba (71) lubatakse (4) loal (2) lubasid (15) lubab (54) loa (14)
hulgiloal 2 hulgiloa hulgiloal (2)
roal 4 roal roal (4)
toal 6 tuba tubas (11) tubad (7) tubaks (2) toas (152) tubades (2) tuppa (43) tubasid (1) tubaga (1) toasse (8) toale (1) tubade (5) toa (53) tuba (243) toad (41) toal (6) toast (8) toaga (1) toaks (1) tube (3) tubat (1)
vannitoal 1 vanni_tuba vannitoaga (3) vannitoas (56) vannituba (111) vannitoal (1) vannituppa (12) vannitoa (20)
napal 1 napp napiks (1) napal (1)
tapal 3 tapp tappidega (2) tapis (1) tapasse (1) tapal (3) tapa (7) tapas (5) tappide (1) tapid (2) tappid (2)
puusepal 2
euroopal 1
euroopal 1 euroopa euroopat (3) euroopaga (83) euroopa (407) euroopal (1) euroopad (1) euroopast (22) euroopas (119)
europal 1 europa europaga (2) europas (19) europa (13) europal (1)
maaral 2 maara maaral (2)
määral 64 määr määras (8) määral (64) määrasid (4) määri (2) määrad (1) määra (1) määril (1) määr (11)
määral 15
seejäral 4 seejära seejäral (4)
märal 1 mära märata (2) märal (1)
päral 3 päral päral (3)
varal 5 vara varas (5) varaks (1) varadel (1) varaga (5) varasid (3) varat (4) varad (4) varal (5) varade (5) varast (3) vara (248)
sõnavaral 1 sõna_vara sõnavaral (1) sõnavaraga (2) sõnavara (101) sõnavarasse (1) sõnavarana (1) sõnavarast (5) sõnavaras (1) sõnavarale (1)
riigivaral 1
sõbral 13 sõber sõbra (541) sõbralt (11) sõber (1611) sõpradega (242) sõbrata (5) sõbrani (1) sõpradeks (7) sõpra (650) sõpradeta (3) sõbraga (155) sõpradele (30) sõprades (1) sõbrast (3) sõbras (1) sõbrasse (1) sõberist (1) sõbrale (446) sõberi (1) sõpradest (11) sõpradelt (2) sõbral (13) sõpru (239) sõbrana (68) sõbragi (1) sõprasid (1) sõbraks (10) sõpradel (5) sõbrad (742) sõprade (44)
sõbral 1
tüdruksõbral 1 tüdruk_sõber tüdruksõbraga (2) tüdruksõbral (1) tüdruksõber (2)
veidral 1 veider veidraid (1) veider (7) veidrast (1) veidrad (2) veidrat (1) veidral (1) veidraks (1)
kindral 4
kindral 3 kinner kindral (3)
maakeral 4 maa_kera maakeraga (1) maakera (2) maakeral (4)
mineral 1 mineral mineral (1)
koeral 1 koer koerade (1) koeri (2) koerasid (4) koera (97) koerad (22) koer (153) koeraga (48) koeradega (1) koerast (10) koeral (1) koertega (1) koerale (7)
teral 5 tera teral (5) teri (4) teras (2) teraga (3) teradega (2) tera (1)
miral 1
peenral 1 peenar peenra (1) peenraid (4) peenral (1)
oral 2 ora oral (2) oras (6)
moral 2 mora moral (2)
võõral 3 võõras võõraste (12) võõral (3) võõraid (13) võõras (70) võõraks (4) võõrastes (1) võõrana (3) võõraga (1) võõraist (1) võõra (14) võõrastega (2) võõrale (4) võõrasse (4) võõrad (19) võõrast (22)
kapral 1 kapral kapral (1)
korral 29
korral 354 korral korral (354)
päevakorral 1
kusimustekorral 1 kusimuste_kord kusimustekorral (1)
valitsemiskorral 2 valitsemis_kord valitsemiskorral (2)
olukorral 2
olukorral 3 olu_kord olukorral (3) olukordadest (3) olukorraks (1) olukorrasse (1) olukorrast (23) olukordade (3) olukorda (233) olukord (374) olukorras (106) olukorra (54) olukordi (22) olukordades (19) olukordadesse (4) olukorrad (14) olukorraga (22) olukorrale (3)
lõpukorral 1
imatral 1 imatral imatral (1)
central 1
tsentral 1 tsentra tsentral (1)
tütral 1 tütra tütraga (4) tütrad (1) tütra (4) tütrale (4) tütral (1)
zaural 1 zaura zaural (1) zaura (7)
plural 2 plural plural (2)
cultural 1 cultura cultural (1)
multicultural 1 multicultura multicultural (1)
sal 2 sal sal-st (2) sal (2) sali (1)
aasal 1 aas aasal (1) aas (2)
abikaasal 5 abi_kaasa abikaasaga (109) abikaasast (2) abikaasalt (3) abikaasal (5) abikaasat (20) abikaasasse (1) abikaasa (279) abikaasad (11) abikaasade (1) abikaasadest (1) abikaasana (6) abikaasas (1) abikaasata (1) abikaasale (14)
aabikaasal 2 aabi_kaasa aabikaasal (2) aabikaasa (2)
abukaasal 1 abu_kaasa abukaasal (1)
üheksasal 1 üheksasa üheksasal (1)
moodsal 1 moodne moodsateks (1) moodsed (1) moodsad (7) moodse (2) moodsasse (1) moodsal (1) moodsest (1) moodsate (1) moodsas (2) moodne (58) moodsat (4) moodsa (2) moodsaid (3)
soodsal 1
kesal 1 kesa kesal (1)
kahekümnesal 2 kahekümnesa kahekümnesal (2)
üheteistkümnesal 1 üheteistkümnesa üheteistkümnesal (1)
viisteistkümnesal 2 viisteistkümnesa viisteistkümnesal (2)
isal 32 isa isagi (2) isana (4) isata (2) isat (2) isadest (1) isasid (1) isaks (5) isal (32) isad (19) isa- (1) isade (2) isa (821)
isal 11
vanaisal 10 vana_isa vanaisaks (1) vanaisal (10) vanaisas (1) vanaisa (132) vanaisade (1) vanaisana (1) vanaisale (7) vanaisaga (19) vanaisad (10) vanaisadega (1) vanaisast (1)
vanaemalvanaisal 1 vanaemal_vana_isa vanaemalvanaisal (1)
teisal 1 teisal teisal (1)
liisal 3 liisa liisa (28) liisal (3) liisad (3)
lisal 1 lisa lisatakse (12) lisana (1) lisab (4) lisast (2) lisata (5) lisage (216) lisades (4) lisan (11) lisaksin (2) lisamaks (1) lisad (13) lisat (3) lisal (1) lisas (11) lisasin (4) lisade (1) lisasid (1) lisama (11) lisame (6) lisale (4) lisasse (2) lisati (14) lisadest (1) lisa (127)
emalisal 1 ema_lisa emalisal (1)
juhtimisal 1 juhtimisa juhtimisal (1)
üheksal 3 üheksa üheksa (182) üheksal (3) üheksat (2) üheksatest (2) üheksaks (2) üheksani (6)
loksal 1 loksa loksal (1) loksas (1) loksa (7)
rõõmsal 2 rõõmus rõõmsa (3) rõõmsat (3) rõõmsaid (15) rõõmsad (43) rõõmsana (1) rõõmsate (5) rõõmsaga (1) rõõmsal (2) rõõmus (208) rõõmsaks (8) rõõmsast (2)
ainsal 1
osal 13 osa osana (15) osadel (1) osast (38) osi (4) osale (10) osade (7) osadena (1) osaga (3) osadega (2) osaks (35) osad (45) osadest (11) osa (9413) osadele (1) osal (13) osasid (5) osat (7) ossa (3) osades (5) osadeks (4) osas (137)
osal 2
külaosal 1 külaosal külaosal (1)
roosal 1 roosa roosa (11) roosal (1) roosasid (1) roosad (7) roosaks (1)
heleroosal 1 hele_roosa heleroosadeks (1) heleroosal (1) heleroosa (1)
viprosal 2 viprosa viprosal (2)
universal 1 universa universal (1)
kassal 1 kassa kassas (9) kassasse (2) kassal (1) kassad (1) kassa (38) kassaga (1) kassale (1)
haigekassal 1 haige_kassa haigekassas (3) haigekassad (1) haigekassat (1) haigekassasse (9) haigekassale (2) haigekassa (242) haigekassal (1) haigekassast (8) haigekassaga (1)
lacatonvassal 1
miissal 3 miissa miissal (3) miissa (9)
mõssal 4
russal 1 russa russal (1)
metsal 3 mets metsadega (1) metsas (225) metsal (3) metsale (4) metsaga (3) metsad (20) mets (105) metsadesse (2) metsades (7) metsi (6) metsa (130) metsade (5) metsasse (9)
tahtsal 1 tahtsa tahtsal (1) tahtsad (1)
tähtsal 1
tähtsal 23 tähtis tähtsaid (7) tähtsatest (2) tähtsate (4) tähtis (1060) tähtsal (23) tähtsat (28) tähtsa (14) tähtise (1) tähtsast (5) tähtsaks (41) tähtsana (1) tähtsatel (1) tähtsateks (3) tähtsad (107)
esmatähtsal 1 esma_tähtis esmatähtsal (1) esmatähtis (4)
lihtsal 7 lihtne lihtsal (7) lihtned (1) lihtsaks (4) lihtsat (4) lihtsate (4) lihtsed (1) lihtne (284) lihtsaid (10) lihtsast (2) lihtsale (1) lihtse (3) lihtsad (28) lihtsa (7)
lihtsal 1
otsal 1 ots otsale (2) otsa (319) otsal (1) otsast (10) otsad (5) otsaga (5) otsas (45) ots (24) otstega (1) otsi (24)
usa-l 2
ausal 1 aus ausa (2) ausaks (5) ausas (1) aus (147) ausana (1) ausad (18) ausaid (2) ausal (1)
ausal 1
ilusal 4 ilus ilusast (6) ilusaks (10) ilusatest (6) ilusas (38) ilusale (3) ilus (1604) iluseid (2) ilusates (1) ilusate (20) ilusatele (4) ilusat (61) ilusana (1) ilusalt (13) ilusa (61) ilusal (4)
ilusal 1
mõnusal 1 mõnus mõnusat (2) mõnusas (1) mõnusad (6) mõnusa (2) mõnusal (1) mõnusaid (1) mõnus (101) mõnusaks (2)
nädalavahetusal 1 nädala_vahe_tusk nädalavahetusal (1)
tal 114
tal 976 tema tast (4) temadest (1) tal (976) nadki (1) temat (3) temasse (5) temas (14) talle (2516) temani (2) tagi (1) tema- (1) temale (232) temalt (21) temana (1) temagi (1) temata (1) tasse (1) talt (1) temad (16) tema (3086) tas (1) temast (107) ta (14058) temaks (4) temasid (1) temadel (1) teda (2303) temal (347) nemadki (3) temaga (1377)
kaatal 1 kaata kaatal (1) kaata (9)
kirjeldadatal 1
aasatal 2 aasata aasatal (2)
kasvatal 1 kasvata kasvatas (9) kasvatama (44) kasvatab (22) kasvatad (2) kasvata (13) kasvatada (76) kasvataks (2) kasvatades (4) kasvatasid (34) kasvatame (5) kasvatasin (3) kasvatal (1) kasvatatakse (13) kasvatasime (1) kasvatan (14) kasvatage (1) kasvatati (39)
reetal 1 reetal reetal (1)
lähetal 3 läheta lähetal (3) lähetada (3)
eesmärgiletal 1 eesmärgileta eesmärgiletal (1)
folk-pagan-metal 1 folk-pagan-meta folk-pagan-metal (1)
kohtal 2 kohta kohta (2346) kohtale (1) kohtab (52) kohtata (1) kohtas (8) kohtad (16) kohtal (2) kohtama (2)
puhtal 2 puhas puhtas (2) puhast (18) puhtaks (40) puhtana (4) puhtast (1) puhtaid (2) puhta (12) puhtal (2) puhas (96) puhtad (17)
eesmäärgital 1 eesmäärgita eesmäärgital (1)
kapital 3 kapital kapitalist (1) kapitali (3) kapital (3) kapitalid (1)
kapital 4
rahakapital 1 raha_kapital rahakapital (1)
algkapital 6 alg_kapital algkapital (6) algkapitalist (1)
põhikapital 1 põhi_kapital põhikapital (1)
kultuurikapital 3 kultuuri_kapital kultuurikapital (3)
inimkapital 5 inim_kapital inimkapital (5)
kultuurkapital 2 kultuur_kapital kultuurkapital (2) kultuurkapitali (2)
väliskapital 2 välis_kapital väliskapital (2)
hospital 2 hospita hospital (2)
pirital 7 pirita pirital (7) pirita (44) piritale (10) piritas (7)
tervital 1 tervita tervitama (4) tervitan (6) tervitab (9) tervita (70) tervitame (1) tervitage (2) tervitade (1) tervitada (5) tervitadest (4) tervital (1) tervitades (601) tervitasin (1) tervitadeks (6) tervitati (2)
maltal 1 malta maltas (4) malta (23) maltal (1)
chantal 1
töötal 3 tööta töötati (5) töötaski (1) töötas (171) töötatakse (1) töötasid (146) töötamata (4) töötamast (2) töötaksin (3) töötada (1492) töötaga (5) töötat (1) töötad (588) töötasin (385) töötata (4) töötan (1485) töötama (545) töötaks (9) töötasime (12) töötale (2) töötate (519) töötame (119) töötal (3) töötaksid (3) töötamas (3) töötamaks (2) töötades (84) töötab (4615) töötasite (23) töötage (5) töötabki (1)
võtal 1 võta võtas (6) võtat (1) võtasid (2) võtal (1)
elamukvartal 1
astal 9 asta asta (11) astal (9) astad (6) astat (14)
aastal 2486 aasta aastasse (6) aaasta (1) aaastal (1) aastatega (30) aastana (3) aastaga (208) aastatesse (2) aastale (18) aastate (268) aastaid (74) aastadest (1) aastad (138) aastadel (11) aasta (2685) aastatest (6) aastadega (1) aastat (2498) aastailt (1) aastail (10) aastades (3) aastadeks (1) aastates (7) aastateni (2) aastaks (116) aastalt (43) aastas (215) aastani (133) aastatel (256) aastateks (4) aastal (2486)
aastal 189
2000aastal 2 2000_aasta 2000aastal (2)
1940aastal 1 1940_aasta 1940aastal (1)
1940aastal 1
2012aastal 1
2003aastal 2 2003_aasta 2003aastal (2)
1993aastal 4 1993_aasta 1993aastal (4)
1875aastal 1 1875aastal 1875aastal (1)
1975aastal 1
1585aastal 1 1585aastal 1585aastal (1)
2006aastal 1 2006_aasta 2006aastal (1)
1936aastal 1 1936aastal 1936aastal (1)
1907aastal 1 1907aastal 1907aastal (1)
1937aastal 1 1937aastal 1937aastal (1)
1997aastal 1 1997aastal 1997aastal (1)
1998aastal 2 1998aastal 1998aastal (2)
2009aastal 1 2009_aasta 2009aastad (1) 2009aastal (1)
20042009aastal 1 20042009aastal 20042009aastal (1)
1999aastal 1 1999_aasta 1999aastal (1)
aaastal 1 aasta aastasse (6) aaasta (1) aaastal (1) aastatega (30) aastana (3) aastaga (208) aastatesse (2) aastale (18) aastate (268) aastaid (74) aastadest (1) aastad (138) aastadel (11) aasta (2685) aastatest (6) aastadega (1) aastat (2498) aastailt (1) aastail (10) aastades (3) aastadeks (1) aastates (7) aastateni (2) aastaks (116) aastalt (43) aastas (215) aastani (133) aastatel (256) aastateks (4) aastal (2486)
lisapäevaaastal 1 lisa_päeva_aasta lisapäevaaastal (1)
oppeaastal 2 oppe_aasta oppeaastal (2)
öppeaastal 1 öppe_aasta öppeaastal (1)
õppeaastal 9 õppe_aasta õppeaastal (9) õppeaastaid (1) õppeaastat (3) õppeaasta (63) õppeaastast (1)
19311932õppeaastal 1 19311932õpp