Pöördsõnastik a b c d e f g h i j k l m n o p q r s š z ž t u v w õ ä ö ü x y z
Sisesta sõna lõpp:
Silbi tabel Silbid
Pöördsõnastik Tähestikuline Sagedus Lemma Vormid
k 721 k k-ni (2) k-ga (1) k-lt (1) k-le (1) k (721) k-i (1)
k 13
161k 1 161k 161k (1)
12k 1 12k 12k (1)
y2k 2 y2k y2k (2)
ak 5 ak ak (5)
jaak 2
jaak 4 jaak jaagu (3) jaaki (1) jaak (4)
jääk 1 jääk jääk (1) jäägid (1) jääkide (1)
kassajääk 1 kassa_jääk kassajääk (1)
suur-jaak 1 suur-jaak suur-jaak (1)
puudujääk 1
puudujääk 2 puudu_jääk puudujäägiga (1) puudujäägid (1) puudujääki (3) puudujääk (2)
praak 1
saak 12 saak saagina (1) saaki (18) saagile (14) saagist (4) saak (12) saagiga (2) saagid (3) saake (1)
saak 2
kalasaak 2 kala_saak kalasaak (2)
jahisaak 1 jahi_saak jahisaak (1)
nbxvdzaak 1 nbxvdzaak nbxvdzaak (1)
tabak 2 tabak tabak (2)
tubak 7 tubak tubak (7)
vaadak 1 vaadak vaadak (1)
peak 6 peak peak (6)
seak 1 seak seak (1)
weak 2 weak weak (2)
igak 1 igak igak (1)
hak 2 hak hak (2)
tahak 3 tahak tahak (3)
kohak 1 kohak kohak (1)
marshak 1 marshak marshak (1)
hoiak 2 hoiak hoiakutest (1) hoiakute (3) hoiakutes (2) hoiakud (7) hoiakuid (9) hoiakut (1) hoiak (2) hoiakuga (4)
hoiak 1
eluhoiak 5 elu_hoiak eluhoiaku (2) eluhoiakuga (5) eluhoiakute (1) eluhoiakult (2) eluhoiakust (1) eluhoiak (5) eluhoiakutega (2) eluhoiakut (192)
jak 3 jak jak (3)
ajak 1 ajak ajak (1)
pajak 1 pajak pajak (1)
välijak 1 välijak välijak (1)
tagasihoidlijak 1 tagasihoidlijak tagasihoidlijak (1)
valjak 2 valjak valjak (2) valjakul (1)
väljak 169 väljak väljaku (5) väljakult (1) väljakute (1) väljakusse (1) väljakule (1) väljak (169) väljakut (1) väljakus (1) väljakul (14)
laulavaljak 1 laulavaljak laulavaljak (1)
lasteväljak 1 laste_väljak lasteväljak (1) lasteväljakud (1)
spordiväljak 1 spordi_väljak spordiväljak (1)
golfiväljak 4 golfi_väljak golfiväljakud (1) golfiväljak (4)
jalgpalliväljak 1 jalg_palli_väljak jalgpalliväljak (1)
võistlusväljak 1 võistlus_väljak võistlusväljak (1)
manguvaljak 1 manguvaljak manguvaljak (1)
mänguväljak 13 mängu_väljak mänguväljakule (1) mänguväljak (13) mänguväljakut (1) mänguväljakul (4)
lastemänguväljak 2 laste_mängu_väljak lastemänguväljakute (1) lastemänguväljak (2)
lauluväljak 7 laulu_väljak lauluväljak (7) lauluväljakutel (1) lauluväljakud (4) lauluväljakule (23) lauluväljakus (1) lauluväljakul (62) lauluväljaku (4) lauluväljakuni (1)
seljak 1 seljak seljak (1)
hiljak 1 hiljak hiljak (1)
konjak 5 konjak konjaki (2) konjak (5)
kirjak 1 kirjak kirjak (1)
kak 5 kak kak (5)
elak 1 elak elak (1)
pihlak 1
pihlak 6 pihlak pihlak (6)
pollak 2 pollak pollak (2)
huvitavamak 1 huvitavamak huvitavamak (1)
paremak 2 paremak paremak (2)
priimak 1 priimak priimak (1)
enmak 2
viidiomak 1 viidiomak viidiomak (1)
osavõtumak 1 osavõtumak osavõtumak (1)
väljarännak 1 välja_rännak väljarännak (1)
sisserännak 1 sisse_rännak sisserännak (1) sisserännakuga (1)
linnak 1 linnak linnak (1) linnakus (1)
rünnak 5 rünnak rünnak (5) rünnaku (1) rünnakute (2) rünnakuid (2)
rünnak 2
ajurünnak 1 aju_rünnak ajurünnak (1)
pasternak 2 pasternak pasternak (2)
pak 1 pak pak (1) pak-is (1)
špak 1 špak špak (1)
siirak 3 siirak siirak (3)
krak 1 krak krak (1)
arrak 3 arrak arrak (3)
arrak 1
varrak 4 varrak varrak (4)
durak 2 durak durak (2)
juurak 1
sak 1 sak sak (1)
vasak 4 vasak vasaku (12) vasak (4) vasak- (1) vasakus (3)
meesak 1
seisak 2
tööseisak 1 töö_seisak tööseisak (1)
osak 3 osak osakuid (1) osak (3)
maršak 2 maršak maršak (2)
korsak 1 korsak korsak (1)
pintsak 6 pintsak pintsaku (23) pintsak (6) pintsakuid (1) pintsakud (2)
tak 1 tak tak (1) tak-i (1)
näitak 1 näitak näitak (1)
sõitak 1 sõitak sõitak (1)
kontak 1 kontak kontakil (1) kontak (1) kontaki (1)
sootak 1 sootak sootak (1)
spartak 2 spartak spartak (2)
aastak 1 aastak aastak (1)
tuttavak 1 tuttavak tuttavak (1)
nõudvak 1 nõudvak nõudvak (1)
päevak 3 päevak päevak (3)
iseseisvak 1 iseseisvak iseseisvak (1)
litvak 1 litvak litvak (1)
bk 2 bk bk (2)
pbk 2 pbk pbk (2)
sbk 1 sbk sbk (1)
comeback 1
black 1 black black (1)
barack 5
barack 1 barack barack (1)
lübeck 2 lübeck lübeckis (4) lübecki (11) lübeck (2)
check 1
kick 1 kick kick (1)
nick 2 nick nick (2)
patrick 1
patrick 1 patrick patrick (1)
urick 1 urick urick (1)
brunwick 2 brunwick brunwick (2)
brunswick 4 brunswick brunswick (4)
falck 2 falck falck (2)
pulck 2 pulck pulck (2)
maeterlinck 1 maeterlinck maeterlinck (1)
bock 1 bock bock (1)
hancock 1 hancock hancock (1)
block 1 block block (1)
rock 29 rock rocki (1) rock- (2) rock (29)
rock 1
stock 1 stock stock (1)
huck 6 huck huck (6)
vndk 5 vndk vndk (5)
ek 7 ek ek (7)
ek 1
e-k 38 e-k e-k (38)
dinibek 1 dinibek dinibek (1)
nurmbek 4 nurmbek nurmbek (4)
soobek 1 soobek soobek (1)
agdek 1 agdek agdek (1)
optimistidek 1 optimistidek optimistidek (1)
öeldek 1 öeldek öeldek (1)
andek 1 andek andek (1)
eek 184 eek eek (184) eekile (2) eek-i (1)
1000000eek 1 1000000eek 1000000eek (1)
500eek 1 500eek 500eek (1)
leek 2 leek leegid (1) leek (2)
hüpoteek 1 hüpoteek hüpoteek (1) hüpoteeke (1)
kartoteek 1 kartoteek kartoteek (1)
apteek 11 apteek apteekist (4) apteekid (1) apteekides (1) apteek (11) apteekki (1) apteekis (2) apteegis (2)
koduapteek 1 kodu_apteek koduapteek (1)
week 2 week week (2)
fek 1 fek fek (1)
lähek 1 lähek lähek (1)
viiek 1 viiek viiek (1)
djek 2 djek djek (2)
disainprojek 1 disainprojek disainprojek (1)
kek 1 kek kek (1)
kooselek 1 kooselek kooselek (1)
kokkutelek 1 kokkutelek kokkutelek (1)
sellek 2 sellek sellek (2)
olek 5
olek 15 olek olekut (1) oleku (3) olekute (1) olek (15) olekust (1) olekuga (2) olekus (1)
äraolek 1 ära_olek äraolek (1)
julgeolek 7
julgeolek 1 julge_olek julgeoleku (5) julgeolek (1)
energiajulgeolek 1
süüdiolek 1 süüdi_olek süüdiolek (1) süüdiolekuga (1) süüdiolekust (3) süüdioleku (2) süüdiolekut (2)
juuresolek 1 juures_olek juuresolek (1)
juuresolek 1
valmisolek 6 valmis_olek valmisolekut (3) valmisolek (6)
pärisolek 1 päris_olek pärisolek (1)
kosolek 1 kos_olek kosolek (1)
koosolek 18 koos_olek koosolekuks (13) koosolek (18) koosoleku (11) koosolekuid (2) koosolekud (9) koosolekus (2) koosolekust (1)
üldkoosolek 1 üld_koos_olek üldkoosolek (1) üldkoosoleku (6)
ärikossolek 1 äri_koss_olek ärikossolek (1)
nõusolek 1 nõus_olek nõusolekuta (2) nõusoleku (3) nõusolekuna (1) nõusolekul (18) nõusolekut (1) nõusolek (1) nõusolekute (1)
nõusolek 1
tulek 2
tulek 23 tulek tulekust (4) tuleku (2) tulek (23) tulekut (3) tulekuga (6) tulekus (1) tulekul (4)
kohatulek 1 koha_tulek kohatulek (1)
kaasatulek 3 kaasa_tulek kaasatulek (3)
toimetulek 7 toime_tulek toimetulekuks (1) toimetulekut (2) toimetulek (7) toimetuleku (1)
sisetulek 3 sise_tulek sisetulek (3) sisetuleku (2) sisetulekuga (2) sisetulekud (1) sisetulekute (1)
sissetulek 445 sisse_tulek sissetulekus (1) sissetulekust (24) sissetulekuid (7) sissetulekut (10) sissetulekutega (1) sissetulekutelt (2) sissetuleku (17) sissetulekuga (210) sissetulek (445) sissetulekutest (1) sissetulekud (15) sissetulekule (1) sissetulekute (5)
sissetulek 4
peresissetulek 2 pere_sisse_tulek peresissetulek (2)
kuusissetulek 5 kuu_sisse_tulek kuusissetulek (5)
talvetulek 1 talve_tulek talvetulek (1)
kojutulek 1 koju_tulek kojutulekut (11) kojutulek (1) kojutuleku (1)
kokkutulek 9 kokku_tulek kokkutulek (9) kokkutulekutel (1) kokkutulekute (1) kokkutulekud (4)
toimutulek 1 toimu_tulek toimutulek (1)
pekemek 1 pekemek pekemek (1)
nek 1 nek nek (1)
jaanek 1 jaanek jaanek (1)
janek 1
väljapanek 1 välja_panek väljapanekuid (3) väljapanek (1) väljapanekuga (2)
kirjapanek 2 kirja_panek kirjapanekuid (5) kirjapanek (2) kirjapanekutes (4) kirjapaneku (1) kirjapanekud (2) kirjapanekute (1)
tähelepanek 5 tähele_panek tähelepanekult (1) tähelepanekutest (46) tähelepanekuks (1) tähelepanek (5) tähelepanekud (2) tähelepanekuid (1) tähelepaneku (1)
tähelepanek 1
proovilepanek 1
etepanek 2 ete_panek etepanekud (1) etepanekuid (1) etepanek (2)
attepanek 1 atte_panek attepanek (1)
ettepanek 3
ettepanek 165 ettepanek ettepanek (165)
parandusettepanek 1
minek 13 minek minek (13) mineku (1) minekust (3) minekut (7) minekuni (1) minekusse (1)
minek 2
väljaminek 2 välja_minek väljaminek (2) väljaminekut (3) väljaminekute (2) väljaminekud (1) väljaminekuga (1)
rahaväljaminek 1 raha_välja_minek rahaväljaminek (1)
äraminek 2
äraminek 1 ära_minek äraminekuga (6) äraminek (1)
taevaminek 2 taeva_minek taevaminek (2)
üleminek 1
üleminek 23 üle_minek ülemineku (24) üleminekut (3) üleminekud (1) üleminekust (2) üleminekul (8) üleminekuga (3) üleminekusse (1) üleminek (23)
edasiminek 1
edasiminek 2 edasiminek edasiminek (2)
lahkuminek 2 lahku_minek lahkuminek (2)
lahkuminek 3
minnek 1 minnek minnek (1)
õnnek 1 õnnek õnnek (1)
stipek 1 stipek stipek (1)
maarek 1 maarek maarek (1)
jarek 1
marek 9 marek marek (9)
marek 1
andrek 1 andrek andrek (1)
indrek 6
indrek 9 indrek indrek (9)
sirek 1 sirek sirek (1)
tänasek 1 tänasek tänasek (1)
olulisek 1 olulisek olulisek (1)
elamisek 1 elamisek elamisek (1)
meelelahutamisek 1 meelelahutamisek meelelahutamisek (1)
liikumisek 1 liikumisek liikumisek (1)
seitsek 2 seitsek seitsek (2)
ostutšek 1 ostutšek ostutšek (1)
praegusek 1 praegusek praegusek (1)
põhjusek 1 põhjusek põhjusek (1)
kingitusek 1 kingitusek kingitusek (1)
tek 2 tek tek (2) tekisid (4) tekides (1)
atek 3 atek atek (3)
1930-ndatek 1 1930-ndatek 1930-ndatek (1)
näitek 11 näitek näitek (11)
jordanitek 2 jordanitek jordanitek (2)
esitek 1 esitek esitek (1)
aptek 1 aptek aptekist (2) aptekis (2) aptek (1)
krtek 3 krtek krtek (3)
kokkuvõttek 1 kokkuvõttek kokkuvõttek (1)
džek 1 džek džek (1)
jfk 1
post-jfk 1
egk 2
6klalgk 1 6klalgk 6klalgk (1)
hk 1 hk hk (1)
r5hk 1 r5hk r5hk (1)
nahk 21 nahk nahkade (3) nahale (1) nahast (24) nahku (4) naha (14) nahaga (3) nahk (21) nahas (1) nahal (4)
nähk 2 nähk nähk (2)
oliivnahk 1 oliiv_nahk oliivnahk (1)
kivirähk 2
kivirähk 11 kivi_rähk kivirähk (11) kivirähki (3)
tahk 1
vähk 1
vähk 6 vähk vähk (6) vähi (1)
ajuvähk 1 aju_vähk ajuvähk (1) ajuvähki (3)
ehk 321 ehk ehk (321)
ehk 188
kuid-ehk 2 kuid-ehk kuid-ehk (2)
lehk 1 lehk lehk (1)
kihk 2 kihk kihk (2)
vihk 2 vihk vihk (2) vihku (2)
khk 72 khk khk (72)
lhk 1 lhk lhk (1)
ohk 1 ohk ohk (1)
õhk 108 õhk õhuga (3) õhuta (3) õhule (1) õhu (57) õhusse (1) õhku (74) õhus (15) õhul (5) õhud (1) õhk (108)
õhk 1
maaõhk 1
soeõhk 1 soe_õhk soeõhk (1)
jaasiõhk 1 jaasiõhk jaasiõhk (1)
rohk 2 rohk rohk (2)
rõhk 22 rõhk rõhk (22) rõhuga (4) rõhke (1) rõhku (12) rõhu (2) rõhus (1)
pearohk 1 pearohk pearohk (1)
pearõhk 1 pea_rõhk pearõhk (1)
sonarohk 1 sonarohk sonarohk (1)
sõnarõhk 1 sõna_rõhk sõnarõhk (1)
veererõhk 1 veere_rõhk veererõhk (1)
vererõhk 12 vere_rõhk vererõhu (1) vererõhku (7) vererõhk (12)
põhirõhk 2 põhi_rõhk põhirõhk (2)
uhk 1 uhk uhk (1)
puhk 1 puhk puhu (3) puhkudel (6) puhke (7) puhk (1) puhus (8) puhuks (1) puhuta (1)
tuhk 6 tuhk tuha (4) tuhk (6) tuhad (49) tuhani (2) tuhka (3)
ik 1
ik 7 ik ik (7)
jaik 1 jaik jaik (1)
jäik 1
käik 7 käik käigul (9) käigu (2) käigust (2) käigus (132) käik (7) käikudest (1) käigusse (1) käigud (2) käiku (12)
käik 1
kãµik 8 kãµik kãµik (8)
allakäik 4 alla_käik allakäik (4)
ülekäik 1 üle_käik ülekäiku (1) ülekäik (1) ülekäigus (1)
mõttekäik 1
ringkäik 1
ringkäik 3 ring_käik ringkäigust (1) ringkäigul (1) ringkäiku (1) ringkäigule (2) ringkäik (3)
rongkäik 1 rong_käik rongkäiguga (1) rongkäik (1) rongkäigu (1)
töökäik 2 töö_käik töökäigus (1) töökäik (2)
külaskäik 2 külaskäik külaskäik (2)
moskvas-käik 1
hariduskäik 1 haridus_käik hariduskäik (1)
hariduskäik 1
külastuskäik 1 külastus_käik külastuskäik (1)
teenistuskäik 1 teenistus_käik teenistuskäik (1) teenistuskäigu (1)
jalutuskäik 5 jalutus_käik jalutuskäigust (1) jalutuskäigul (1) jalutuskäigu (1) jalutuskäiguga (1) jalutuskäiku (2) jalutuskäik (5)
jälutuskäik 1 jälutus_käik jälutuskäik (1)
topeltkäik 1
võidukäik 3 võidu_käik võidukäik (3)
elukäik 1 elu_käik elukäiku (1) elukäik (1)
võimlaik 1 võim_laik võimlaik (1)
maik 1 maik maik (1) maikugi (1) maigu (1)
muusikamaik 1 muusika_maik muusikamaik (1)
võimaik 1 või_maik võimaik (1)
nutumaik 1 nutu_maik nutumaik (1)
paik 10 paik paikadesse (1) paikul (1) paikadega (1) paigaga (1) paikus (1) paik (10) paikades (1) paigas (8) paigani (1) paigus (114) paikadest (2) paigad (8) paika (17) paigaks (1)
pühapaik 1
silmapaik 1 silma_paik silmapaik (1)
puhkepaik 2 puhke_paik puhkepaik (2) puhkepaiga (2) puhkepaika (2)
meelispuhkepaik 1 meelis_puhke_paik meelispuhkepaik (1)
panipaik 1 pani_paik panipaik (1) panipaiku (1)
õppipaik 1 õppipaik õppipaik (1)
lemmikpaik 1 lemmik_paik lemmikpaik (1)
keskpaik 6 kesk_paik keskpaik (6) keskpaigast (3) keskpaigas (3)
ööbimispaik 1 ööbimis_paik ööbimispaikades (1) ööbimispaik (1) ööbimispaika (1) ööbimispaigad (1)
matmispaik 4 matmis_paik matmispaikadega (1) matmispaigas (2) matmispaikadelt (3) matmispaiga (2) matmispaigad (1) matmispaik (4)
kohtumispaik 1 kohtumispaik kohtumispaik (1)
kohtumispaik 1
peidupaik 4 peidu_paik peidupaigast (1) peidupaik (4)
asendaminepeidupaik 1 asendamine_peidu_paik asendaminepeidupaik (1)
kodupaik 1 kodu_paik kodupaik (1) kodupaiga (1) kodupaigas (1) kodupaigast (2)
varupaik 1 varu_paik varupaik (1)
asupaik 5 asu_paik asupaik (5)
asu-paik 1 asu-paik asu-paik (1)
raik 1
merevaik 6 mere_vaik merevaiku (7) merevaik (6) merevaigul (3) merevaigu (5)
kćµik 1 kćµik kćµik (1)
dik 1 dik dik (1)
saadik 31 saadik saadik (31) saadikut (1) saadiku (1) saadikute (3) saadikuid (1) saadikud (1)
saadik 5
rahvasaadik 1 rahva_saadik rahvasaadik (1)
suursaadik 2
sestsaadik 1 sest_saadik sestsaadik (1)
segadik 3 segadik segadik (3)
edik 3 edik edik (3)
heidik 1
ühiskonnaheidik 1 ühiskonna_heidik ühiskonnaheidik (1)
koidik 1
meeldik 1 meeldik meeldik (1)
peldik 1
voldik 6 voldik voldik (6)
neljandik 6 neljandik neljandik (6) neljandikul (1)
kolmandik 1
kolmandik 36 kolmandik kolmandikku (2) kolmandikus (1) kolmandik (36) kolmandikke (1) kolmandiku (16)
lagendik 1 lagendik lagendik (1) lagendiku (2) lagendikud (1) lagendikule (1)
viiendik 11 viiendik viiendikule (1) viiendik (11)
eluolendik 1 eluolendik eluolendik (1)
kümnendik 4 kümnendik kümnendik (4)
sundik 2 sundik sundik (2)
joodik 1
joodik 9 joodik joodiku (4) joodikuna (3) joodikuteks (1) joodikuks (1) joodikud (12) joodik (9) joodikutest (2)
salajoodik 1
miljardik 3 miljardik miljardik (3)
poolemiljardik 3 poole_miljardik poolemiljardik (3)
pärdik 1 pärdik pärdikud (1) pärdik (1)
nordik 1 nordik nordik (1)
rüüdik 1 rüüdik rüüdik (1)
meik 1
meik 1 meik meigi (1) meik (1)
uueneik 1 uueneik uueneik (1)
streik 13 streik streigist (1) streigi (4) streikisid (1) streigid (3) streikidega (1) streike (3) streik (13) streigis (2)
üldstreik 1 üld_streik üldstreigid (2) üldstreik (1)
seik 1
seik 1 seik seika (1) seigad (1) seik (1)
graafik 2
graafik 257 graafik graafikutest (8) graafikutes (160) graafikute (11) graafikus (21) graafikule (2) graafiku (28) graafik (257) graafikuid (109) graafikutel (1) graafikut (82) graafikuga (2) graafikud (19) graafikult (1) graafikul (7) graafikust (24)
töögraafik 44 töö_graafik töögraafikus (1) töögraafikut (25) töögraafiku (1) töögraafik (44) töögraafikuga (1)
grafik 5 grafik grafik (5) grafikud (1) grafiku (2)
töögrafik 6 töögrafik töögrafik (6) töögrafikud (2) töögrafikule (1)
töötugrafik 1 töötugrafik töötugrafik (1)
peefik 1 peefik peefik (1)
graffik 1 graffik graffik (1) graffikud (1)
verschik 3 verschik verschik (3)
ustavschik 1 ustavschik ustavschik (1)
vihik 17 vihik vihik (17) vihikuid (3) vihikud (16) vihikut (8) vihikusse (2)
ülesandevihik 1 üles_ande_vihik ülesandevihik (1)
töövihik 1 töö_vihik töövihikud (1) töövihikuid (2) töövihik (1)
nohik 1
nohik 1 nohik nohik (1)
rahaühik 2 raha_ühik rahaühik (2)
õpiühik 1 õpi_ühik õpiühik (1)
lühik 3 lühik lühik (3)
mõõtühik 1
kovhik 1 kovhik kovhik (1)
eiik 1 eiik eiik (1)
kiik 5 kiik kiikedel (1) kiiki (1) kiik (5) kiikil (1) kiigel (1) kiige (3)
liik 1
liik 13 liik liiguks (1) liigi (10) liiki (154) liikusid (4) liikide (2) liigiga (1) liiguta (2) liigist (2) liigus (1) liik (13) liigid (3) liigiks (1) liikidest (1) liikud (1) liike (6) liigisse (1) liigu (6) liiku (1)
vealiik 1 vea_liik vealiigi (1) vealiikide (1) vealiigid (2) vealiik (1)
alaliik 1 ala_liik alaliik (1)
perekonnaliik 1 perekonna_liik perekonnaliik (1)
sõnaliik 1 sõna_liik sõnaliik (1) sõnaliigi (1) sõnaliigil (3) sõnaliikide (1)
tekstiliik 1 teksti_liik tekstiliik (1)
kunstiliik 1
piik 2 piik piik (2)
riik 863 riik riigiks (16) riikist (1) riikidel (3) riigisse (5) riikidega (23) riigile (74) riikil (1) riikis (7) riigina (2) riikidesse (9) riigiga (6) riike (14) riiku (1) riigid (64) riikid (2) riigist (44) riikide (51) riigilt (7) riikidele (11) riik (863)
riik 117
vabariik 34 vaba_riik vabariikidel (1) vabariigis (74) vabariik (34) vabariigiga (2) vabariigiks (11) vabariigi (139) vabariigist (4) vabariiki (3) vabariigile (4) vabariigid (3)
vabariik 7
liiduvabariik 1
wabariik 3 waba_riik wabariigi (2) wabariigis (8) wabariik (3)
elukohariik 3 elu_koha_riik elukohariik (3)
rubriik 5 rubriik rubriikidesse (1) rubriigis (1) rubriigi (3) rubriigiga (2) rubriik (5) rubriigid (8)
rinderiik 1
väikeriik 2
väikeriik 2 väike_riik väikeriigi (1) väikeriik (2)
spordifriik 1
kuningriik 7 kuningriik kuningriik (7)
islamiriik 2
piiririik 8 piiri_riik piiririigis (1) piiririik (8)
diktatuuririik 1
agraarriik 2 agraar_riik agraarriik (2)
argraarriik 1 argraar_riik argraarriik (1)
liikmesriik 1 liikmesriik liikmesriik (1)
arenemisriik 1 arenemis_riik arenemisriik (1)
õigusriik 4
ehitusriik 1 ehitus_riik ehitusriik (1)
rahvusriik 2 rahvus_riik rahvusriike (1) rahvusriiki (4) rahvusriigi (2) rahvusriikides (2) rahvusriik (2)
triik 2 triik triik (2)
elektriik 1 elekt_riik elektriik (1)
lauluriik 5 laulu_riik lauluriik (5)
tiik 449 tiik tiik (449) tiiki (1) tiigis (1) tiigiks (2) tiigi (7) tiikule (5) tiikil (2) tiike (1)
kritiik 1 kri_tiik kritiik (1)
antiik 1 antiik antiiku (1) antiigi (1) antiik (1)
romantiik 9 rom_antiik romantiik (9)
linaleotiik 1
viik 3 viik viik (3)
lik 13 lik likul (1) lik (13) lik- (1)
haalik 1 haa=lik haalikud (3) haalik (1)
häälik 1 häälik häälikuid (1) häälikut (1) häälik (1) häälikuga (1) häälikud (5) hääliku (2) häälikute (5)
lõputäishäälik 1 lõpu_täis_häälik lõputäishäälik (1)
maalik 1 maalik maalik (1)
vaalik 1 vaa=lik vaalik (1)
pealik 6 pealik pealik (6) pealikuks (3) pealikult (1)
väepealik 1 väe_pealik väepealik (1)
kohalik 8
kohalik 17 kohalik kohalikele (3) kohalikul (2) kohalikud (40) kohalikelt (3) kohalikust (10) kohalikku (17) kohalik (17) kohalikus (14) kohalikest (2) kohalikel (1) kohalike (32) kohalikes (6) kohalikule (3) kohaliku (112) kohalikke (7)
pühalik 2 pühalik pühalik (2)
ajalik 1
vajalik 34
vajalik 348 vajalik vajalikust (1) vajalikku (37) vajalikele (1) vajalikuks (13) vajalikuga (1) vajaliku (18) vajalike (174) vajalikul (3) vajalikuna (4) vajalikule (1) vajalik (348) vajalikus (8) vajalikud (93) vajalikke (30)
ebavajalik 2 eba_vajalik ebavajalik (2) ebavajalikuks (1) ebavajalikud (2)
hädavajalik 25 häda_vajalik hädavajaliku (1) hädavajalikest (1) hädavajalikud (4) hädavajalikke (1) hädavajalikul (1) hädavajalik (25)
hädavajalik 3
mittevajalik 1 mitte_vajalik mittevajalikke (1) mittevajalikud (1) mittevajalik (1)
põhjalik 2
põhjalik 29 põhjalik põhjaliku (3) põhjalik (29) põhjalikul (1) põhjalikke (3) põhjalikku (4) põhjalikuks (1) põhjalikud (3)
kirjalik 289 kirjalik kirjalik- (1) kirjalikest (11) kirjalikul (23) kirjalikeks (1) kirjalik (289) kirjalikku (6) kirjalikus (2) kirjaliku (11) kirjalikes (5) kirjalikke (9) kirjalike (5)
silmakirjalik 1
asjalik 58 asjalik asjalikud (4) asjalik (58)
kasjalik 1 kasja=lik kasjalik (1)
üksikasjalik 1 üksik_asjalik üksikasjalik (1)
avjalik 1 avja=lik avjalik (1)
rikkalik 13 rikkalik rikkalikud (1) rikkalik (13) rikkaliku (2)
salalik 1 salalik salalik (1)
imalik 1
imalik 1 ima=lik imalik (1)
vaimalik 3 vaima=lik vaimalik (3)
voimalik 17 voima=lik voimalik (17) voimalikust (2) voimalikud (5) voimalikku (1) voimaliku (1)
vöimalik 1 vöima=lik vöimalik (1)
võimalik 1259 võimalik võimalikule (31) võimalikuks (43) võimalikkudest (2) võimalikuga (1) võimalikesse (1) võimaliku (21) võimalikke (8) võimalike (7) võimalikust (4) võimalikele (2) võimalikud (89) võimalikest (54) võimalik (1259) võimalikusse (2) võimalikul (2) võimalikku (13) võimalikes (1) võimalikeks (1) võimalikus (1)
ebavõimalik 4 eba_võimalik ebavõimalik (4)
konkurentsivõimalik 1 konkurentsi_võimalik konkurentsivõimalik (1)
ainuvõimalik 1 ainu_võimalik ainuvõimalik (1)
võjmalik 1 võjma=lik võjmalik (1)
võlmalik 1 võlma=lik võlmalik (1)
võmalik 3 võma=lik võmalik (3)
jumalik 2 jumalik jumalik (2)
jumalik 2
urooninalik 1 uroonina=lik urooninalik (1)
jääkuningannalik 1
euroopalik 3
iseäralik 2 ise_äralik iseäralik (2) iseäralikku (4) iseäralikud (1) iseäralikul (1)
iseäralik 1
haralik 1 hara=lik haralik (1)
sobralik 2 sobra=lik sobralik (2)
sõbralik 9
sõbralik 208 sõbralik sõbralikku (5) sõbralikud (84) sõbralikule (1) sõbralikuna (3) sõbralikke (1) sõbralikus (3) sõbralikuks (5) sõbralik (208) sõbraliku (5)
ebasõbralik 3 eba_sõbralik ebasõbralik (3) ebasõbralikke (1) ebasõbraliku (1) ebasõbralikud (1)
heasõbralik 1 hea_sõbralik heasõbralik (1)
keskkonnasöbralik 1 keskkonnasöbra=lik keskkonnasöbralik (1)
keskkonnasõbralik 2 keskkonna_sõbralik keskkonnasõbralik (2) keskkonnasõbralikke (1)
peresõbralik 1
inimsõbralik 2 inim_sõbralik inimsõbralik (2)
koralik 2 kora=lik koralik (2)
sõpralik 2 sõpra=lik sõpralikud (1) sõpralik (2)
korralik 7
korralik 126 korralik korralikuga (2) korralikus (1) korralikust (1) korralikuks (1) korralikud (12) korralik (126) korralikku (9) korralikuna (1)
ebakorralik 1
tasalik 1 tasa=lik tasalik (1)
ersalik 1 ersa=lik ersalik (1)
valik 409 valik valikutest (1) valikutes (2) valiku (93) valikust (12) valikuid (14) valikul (23) valikut (95) valikud (16) valikutega (1) valikusse (1) valikute (4) valikuga (15) valikutel (1) valikuks (3) valikule (1) valikus (90) valik (409)
välik 2 välik välik (2)
avalik 11
avalik 10 avalik avalikke (1) avaliku (7) avalikku (7) avalik (10) avalikust (1) avalikud (11) avalikuks (3) avalikus (4)
kaubavalik 3 kauba_valik kaubavalik (3)
sonavalik 2 sonava=lik sonavalik (2) sonavaliku (1)
sõnavalik 2 sõna_valik sõnavalikuga (1) sõnavalik (2) sõnavaliku (2)
sõnavalik 1
kaandevalik 1 kaandeva=lik kaandevalik (1) kaandevalikuga (2)
käändevalik 10 käände_valik käändevaliku (1) käändevalikuga (2) käändevalik (10)
elukutsevalik 1 elu_kutse_valik elukutsevalik (1)
rahvalik 13 rahvalik rahvalik- (1) rahvalike (1) rahvaliku (4) rahvalikke (1) rahvalikeks (2) rahvalik (13)
koolivalik 1
kaadrivalik 6 kaadri_valik kaadrivalikust (1) kaadrivalik (6)
tekstivalik 2 tekst_iva=lik tekstivalik (2) tekstivaliku (1)
olulisemvalik 1
töövalik 1 töö_valik töövalik (1)
eluvalik 1 elu_valik eluvalik (1)
menüüvalik 1
kõlblik 1 kõlblik kõlblik (1) kõlblikuks (1)
laulmiskõlblik 1
paranduskõlblik 1 parandus_kõlblik paranduskõlblik (1)
ämblik 2 ämblik ämblik (2) ämblikke (1)
bublik 1 bub=lik bublik (1)
publik 2 publik publik (2) publikul (1) publikus (1) publiku (1) publikust (1) publikule (8)
publik 2
eadlik 1 ead=lik eadlik (1)
teadlik 3
teadlik 19 teadlik teadlikku (1) teadlikust (1) teadlikud (6) teadliku (1) teadlik (19)
alateadlik 1 ala_teadlik alateadlikult (1) alateadlik (1) alateadlikku (1)
ihiteadlik 1 ihitead=lik ihiteadlik (1)
sihiteadlik 2 sihi_teadlik sihiteadlikud (1) sihiteadlik (2)
leidlik 1 leidlik leidlik (1) leidlikust (2)
rahaoidlik 1 raha_oid=lik rahaoidlik (1)
hoidlik 1 hoidlik hoidlik (1)
tagasihoidlik 93 tagasi_hoidlik tagasihoidlikust (1) tagasihoidlikus (6) tagasihoidlik (93) tagasihoidlikuna (1) tagasihoidlikuks (3) tagasihoidlikku (4) tagasihoidlikul (3) tagasihoidliku (9) tagasihoidlikuga (1) tagasihoidlikud (11)
tagasihoidlik 2
kokkuhoidlik 2 kokku_hoidlik kokkuhoidlik (2) kokkuhoidliku (2)
andlik 1 and=lik andlik (1)
alandlik 1 alandlik alandlik (1)
erandlik 2
seadusandlik 1
paindlik 5 paindlik paindlikke (1) paindlikud (1) paindlik (5)
eesrindlik 1
perekondlik 1
perekondlik 2 perekondlik perekondlik (2) perekondlikud (1) perekondlikel (2) perekondlike (1) perekondlikeks (2)
paikkondlik 3 paikkondlik paikkondlik (3)
meeskondlik 1 meeskondlik meeskondlik (1)
ühiskondlik 23 ühiskondlik ühiskondlikes (1) ühiskondlikust (4) ühiskondlikus (8) ühiskondliku (20) ühiskondlikest (1) ühiskondlikke (1) ühiskondlik (23) ühiskondlikku (6) ühiskondlike (2) ühiskondlikud (3) ühiskondlikult (2)
ühiskondlik 4
seltskondlik 3 seltskondlik seltskondlikuks (1) seltskondlik (3) seltskondlikud (1)
seltskondlik 1
ametkondlik 1
kogukondlik 1
kujundlik 1 kujundlik kujundlik (1)
tundlik 8 tundlik tundlikud (2) tundlik (8)
tundlik 1
asjatundlik 12 asja_tundlik asjatundlik (12) asjatundlikud (3) asjatundlikul (2)
kaasatundlik 1 kaasa_tundlik kaasatundlikud (1) kaasatundlik (1)
kohusetundlik 51 kohuse_tundlik kohusetundlikud (1) kohusetundlikku (4) kohusetundlik (51) kohusetundlikust (2)
kohusetundlik 2
kohusetetundlik 1 kohusetetund=lik kohusetetundlik (1)
kaastundlik 2 kaas_tundlik kaastundlik (2)
vastustundlik 1 vastus_tundlik vastustundlik (1)
vastustustundlik 5 vastustustund=lik vastustustundlik (5)
vastutustundlik 12 vastutus_tundlik vastutustundlikust (1) vastutustundlik (12)
kardlik 1 kard=lik kardlik (1)
pidudlik 1 pidud=lik pidudlik (1)
nõudlik 10 nõudlik nõudlikud (1) nõudlikuks (1) nõudlik (10)
nõudlik 2
vähenõudlik 11 vähe_nõudlik vähenõudlik (11) vähenõudlike (23) vähenõudlikest (1)
püdlik 1 püd=lik püdlik (1)
püüdlik 2
püüdlik 5 püüdlik püüdlikust (1) püüdlikus (5) püüdlik (5) püüdliku (1)
elik 1
häbelik 1 häbelik häbelik (1) häbelikud (2)
vedelik 1 vedelik vedelik (1) vedeliku (1)
enesekindelik 1 enesekinde=lik enesekindelik (1)
nõukogudelik 1 nõukogude=lik nõukogudelik (1)
seelik 8 seelik seelikud (3) seelik (8) seelikuid (3) seeliku (5)
klišeelik 1
kaugelenägelik 1
lühinägelik 2
tegelik 5
tegelik 9 tegelik tegeliku (9) tegelikul (1) tegelikest (1) tegelike (3) tegelikud (2) tegelikku (2) tegelik (9) tegelikust (1) tegelikus (4) tegelikke (2)
pingelik 1 pinge=lik pingelik (1)
tähelik 1 tähe=lik tähelik (1)
panetähelik 1 panetähe=lik panetähelik (1)
taielik 1 taie=lik taielik (1)
täielik 13 täielik täieliku (9) täielikku (3) täielikuks (3) täielik (13)
täielik 5
vastutulelik 1 vastu_tulelik vastutulelikud (1) vastutulelik (1)
sõnakuulelik 2 sõna_kuulelik sõnakuulelik (2)
imelik 10
imelik 57 imelik imeliku (6) imelikud (6) imelikki (1) imelik (57) imelikuks (1) imelikust (2) imelikku (7) imelikus (1)
nelik 2 nelik nelik (2)
läänelik 4 läänelik läänelik (4) lääneliku (3) läänelike (2) läänelikke (1) läänelikku (5)
läänelik 2
tahelepanelik 3 tahe_lepa_nelik tahelepanelikud (1) tahelepanelik (3) tahelepanelikult (1)
tähelepanelik 69 tähele_panelik tähelepanelikud (14) tähelepaneliku (4) tähelepanelikust (3) tähelepanelikuna (1) tähelepanelik (69) tähelepanelikuks (4) tähelepanelikult (23)
tähelepanelik 1
ebatahelepanelik 1 ebatahelepa_nelik ebatahelepanelik (1)
venelik 2 venelik venelik (2)
vene-lik 2 vene-lik vene-lik (2)
nnelik 1 nnelik nnelik (1)
ennelik 1 ennelik ennelik (1)
onnelik 2 onnelik onnelik (2)
õnnelik 45
õnnelik 213 õnnelik õnnelikust (4) õnnelikuna (4) õnnelikena (2) õnnelikud (59) õnnelikuks (27) õnnelikus (1) õnneliku (91) õnnelikkudeks (1) õnnelikku (5) õnnelik (213)
ebaõnnelik 1 eba_õnne=lik ebaõnnelik (1) ebaõnneliku (2) ebaõnnelike (1)
üleõnnelik 1 üle_õnnelik üleõnnelik (1)
üliõnnelik 3 üli_õnnelik üliõnnelik (3)
vastustunnelik 1 vastustun_nelik vastustunnelik (1)
vastustustunnelik 1 vastustustun_nelik vastustustunnelik (1)
õnelik 5 õnelik õnelik (5) õnelikud (1)
mõnelik 1 mõnelik mõnelik (1)
tammsaarelik 1
korrelik 2 korrelik korrelik (2)
murelik 5 murelik murelikult (1) murelikke (1) murelikuks (5) murelik (5)
selik 3 selik seliku (1) selik (3)
lapselik 1
mõttelik 1 mõtte=lik mõttelik (1)
velik 1 velik velik (1) veliki (4)
suvelik 3 suve=lik suvelik (3)
tagasihoiglik 2 tagasihoig=lik tagasihoiglik (2)
kuninglik 3 kuninglik kuninglikud (1) kuningliku (3) kuninglik (3)
tinglik 3 tinglik tinglik (3)
arglik 1
kirglik 1
kirglik 3 kirglik kirgliku (1) kirglikud (1) kirglik (3)
näilik 1 näilik näilik (1)
häbilik 1 häbi=lik häbilik (1)
soobilik 1 soobi=lik soobilikud (1) soobilik (1)
sobilik 3
sobilik 7 sobilik sobilikku (2) sobilik (7)
kantseleilik 1 kantseleilik kantseleilik (1)
sihilik 1
harilik 1
harilik 7 harilik harilik (7) harilikud (1) harilikus (1) hariliku (1)
ebaharilik 4 ebaharilik ebaharilik (4)
ebaharilik 1
pärilik 2
britilik 1
närvilik 1 närvi=lik närvilikusse (1) närvilik (1)
tarvilik 3 tarvilik tarvilikil (1) tarvilik (3)
tarvilik 1
inimeklik 1 inimek=lik inimeklik (1)
eseklik 1 esek=lik eseklik (1)
iklik 1 iklik iklik (1) ikliki (1)
katoliiklik 2 katoliiklik katoliiklikust (1) katoliiklik (2) katoliiklikud (3) katoliiklikke (1) katoliikliku (3)
riiklik 16
riiklik 60 riiklik riiklik (30) riiklikud (5) riiklikes (1) riikliku (82) riiklikku (29) riiklikul (4) riiklikule (25) riiklikke (1) riiklike (2) riiklikus (3)
vabariiklik 1
triiklik 1 triik=lik triiklik (1)
katoliklik 2 katolik=lik katoliklik (2)
piklik 1 piklik piklik (1)
isiklik 170 isiklik isiklikke (5) isikliku (52) isiklikud (15) isiklikust (5) isiklikuga (1) isiklik (170) isiklikel (1) isiklikule (14) isiklikuks (2) isiklikku (14) isiklikkudest (1) isiklikuna (2) isiklikus (9) isiklike (3) isiklikul (2)
isiklik 4
terviklik 11 terviklik terviklikke (1) terviklikuks (4) tervikliku (87) terviklikku (6) terviklike (2) terviklik (11)
lünklik 1 lünklik lünklik (1) lünklikult (1)
usklik 2 usklik usklikuna (1) usklikel (1) usklik (2) usklikke (2) uskliku (1) usklikud (2)
ebausklik 2 eba_usklik ebausklik (2)
umbusklik 26 umb_usklik umbusklik (26)
õigeusklik 1
õigeusklik 1 õigeusklik õigeusklik (1)
kergeusklik 1
paganusuklik 1 paganusuk=lik paganusuklik (1)
llik 1 llik llik (1)
allik 4 allik allik (4)
allik 1
metallik 2 metallik metallik (2)
piibellik 2 piibel=lik piibellik (2)
mellik 2
rõõvellik 1 rõõvel=lik rõõvellik (1)
südamlik 12 südamlik südamlik (12) südamlikust (2) südamliku (3) südamlike (5) südamlikud (5) südamlikuks (1)
südamlik 1
ebasüdamlik 1 eba_südamlik ebasüdamlik (1)
heasüdamlik 14 hea_südamlik heasüdamlikus (1) heasüdamlik (14)
võiamlik 1 võiam=lik võiamlik (1)
inimlik 1
inimlik 12 inimlik inimlik (12) inimlike (1) inimliku (3) inimlikke (1) inimlikult (2) inimlikud (2) inimlikust (4)
ebainimlik 1 eba_inimlik ebainimlik (1)
mitteinimlik 1 mitte_inimlik mitteinimlik (1)
kasumlik 1 kasum=lik kasumlik (1)
konfutsiaanlik 4 konfutsiaan=lik konfutsiaanlik (4)
väikekodanlik 2 väike_kodanlik väikekodanlik (2)
paganlik 5 paganlik paganlikega (2) paganlikud (2) paganlike (2) paganlikke (1) paganlikkudest (1) paganliku (1) paganlik (5)
sireenlik 1
džentelmenlik 1 džentelmenlik džentelmenlik (1)
piinlik 2
piinlik 61 piinlik piinlikust (1) piinlikus (1) piinlik (61) piinliku (1)
stalinlik 2 stalinlik stalinlik (2) stalinliku (1)
pinlik 1 pin=lik pinlik (1)
masinlik 1
olik 1 olik olik (1)
alkoholik 1 alkoho=lik alkoholik (1)
lölik 2 lölik lölik (2)
alkohoolik 1
mittealkohoolik 1
tööalkohoolik 1 töö_alkohoolik tööalkohoolik (1)
ülikoolik 1 üli_koo=lik ülikoolik (1)
töölik 1 töö=lik töölik (1)
katolik 6 kato=lik katolikul (1) katolikud (2) katolik (6)
kreeka-katolik 2 kreeka-kato=lik kreeka-katolik (2)
leplik 1
lõplik 3 lõplik lõplike (1) lõplikku (1) lõpliku (4) lõplikust (1) lõplik (3) lõplikud (2)
lõplik 1
rlik 1 rlik rlik (1)
roimarlik 1 roimar=lik roimarlik (1)
mõrvarlik 1 mõrvar=lik mõrvarlik (1)
sõberlik 1 sõber=lik sõberlik (1)
lutherlik 4 luther=lik lutherlikus (1) lutherlik (4)
keiserlik 1 keiserlik keiserlik (1)
meisterlik 3 meisterlik meisterlik (3)
meisterlik 1
luterlik 4
luterlik 2 luterlik luterlik (2) luterliku (2) luterlikud (1) luterlikku (2) luterlikul (1) luterlikule (3)
luuterlik 2 luuter=lik luuterlik (2)
reformaatorlik 1 reformaator=lik reformaatorlik (1)
reeturlik 3 reeturlik reeturlik (3) reeturlikult (1)
kangelaslik 1 kangelaslik kangelasliku (1) kangelaslik (1)
hiiglaslik 1
hiiglaslik 4 hiiglaslik hiiglaslikku (1) hiiglaslik (4) hiiglasliku (1) hiiglaslikule (6)
terveslik 7 terves=lik terveslik (7)
ebaterveslik 1 ebaterves=lik ebaterveslik (1)
täislik 2 täis=lik täislik (2)
tehislik 1
optimislik 1 optimis=lik optimislikku (1) optimislik (1) optimislikule (1)
tervislik 50 tervislik tervislikku (12) tervislikust (2) tervislikuks (2) tervislikule (1) tervislike (3) tervisliku (14) tervislikud (1) tervislik (50) tervislikus (1) tervislikke (3)
tervislik 1
ebatervislik 1
ebatervislik 5 eba_tervislik ebatervislikku (2) ebatervislikud (2) ebatervislik (5) ebatervisliku (2) ebatervislikuks (2)
ekslik 3 ekslik ekslik (3) ekslikust (2) ekslikke (2)
paradokslik 1
religiooslik 1 religioos=lik religiooslik (1)
bütsantslik 1
trotslik 1 trotslik trotslik (1)
auslik 1 aus=lik auslik (1)
seaduslik 1
ebaseaduslik 1
ebaseaduslik 1 eba_seaduslik ebaseaduslike (1) ebaseaduslik (1)
põhiseaduslik 1
teaduslik 1
teaduslik 8 teaduslik teaduslike (1) teaduslikud (2) teaduslikkudesse (1) teaduslikule (1) teaduslik (8) teadusliku (1) teaduslikust (1) teaduslikke (1) teaduslikku (6)
ebateaduslik 1 eba_teaduslik ebateaduslik (1)
saladuslik 1
saladuslik 4 saladuslik saladuslik (4)
hariduslik 2
hariduslik 4 hariduslik hariduslik (4) hariduslike (3) hariduslikke (1)
usalduslik 1
usalduslik 1 usalduslik usalduslikke (2) usalduslik (1) usalduslikud (1) usalduslikku (1)
astmevahelduslik 3 astme_vaheldus=lik astmevahelduslike (2) astmevahelduslik (3)
kaubanduslik 8 kaubanduslik kaubanduslik (8)
rahanduslik 2 rahanduslik rahanduslik (2)
majanduslik 65 majanduslik majanduslikkude (1) majanduslikult (19) majanduslikku (23) majanduslikke (10) majanduslikust (4) majanduslike (4) majanduslikul (1) majanduslikule (2) majanduslikud (32) majandusliku (144) majanduslikest (1) majanduslik (65) majanduslikus (3)
majanduslik 8
sotsiaalmajanduslik 3
sotsiaal-majanduslik 1 sotsiaal-majanduslik sotsiaal-majanduslik (1) sotsiaal-majandusliku (2)
põllumajanduslik 4 põllu_majanduslik põllumajanduslikel (2) põllumajandusliku (2) põllumajanduslik (4)
kirjanduslik 8 kirjanduslik kirjanduslikul (1) kirjanduslik (8) kirjanduslikke (3) kirjandusliku (1)
ilukirjanduslik 1
varanduslik 2 varanduslik varanduslik (2)
tahenduslik 1 tahendus=lik tahenduslik (1)
tähenduslik 1 tähenduslik tähenduslikult (1) tähenduslikke (1) tähendusliku (1) tähenduslik (1)
ühetähenduslik 1 ühe_tähenduslik ühetähenduslik (1)
ühetähenduslik 1
mitmetähenduslik 5 mitme_tähenduslik mitmetähenduslik (5) mitmetähenduslikud (1) mitmetähenduslike (1)
esinduslik 2 esinduslik esinduslik (2) esindusliku (2) esinduslikud (1)
tulunduslik 2
looduslik 3
looduslik 8 looduslik looduslikus (2) looduslike (2) loodusliku (2) looduslikke (2) looduslikust (1) looduslikku (2) looduslikud (3) looduslik (8) looduslikest (2)
jõulusooduslik 1 jõulusoodus=lik jõulusooduslik (1)
õiguslik 1
võrdõiguslik 3 võrd_õiguslik võrdõiguslikke (1) võrdõiguslik (3) võrdõiguslikku (1) võrdõiguslikust (1) võrdõiguslikkude (1)
avalik-õiguslik 1
juhuslik 12 juhuslik juhusliku (2) juhuslik (12) juhuslikud (4) juhuslikke (2) juhuslikku (5)
juhuslik 5
täiuslik 1 täiuslik täiusliku (1) täiuslik (1) täiuslikud (1) täiuslikku (1)
teoorjuslik 1 teo_orjuslik teoorjuslik (1)
pärisorjuslik 2 päris_orjus=lik pärisorjuslik (2)
oskuslik 1 oskuslik oskuslikult (9) oskuslik (1) oskusliku (1)
valuslik 1 valus=lik valuslik (1)
nägemuslik 1
keelekogemuslik 1 keele_kogemuslik keelekogemuslikul (1) keelekogemuslik (1)
olemuslik 1 olemus=lik olemuslik (1) olemuslikku (1)
kodu-uurimuslik 1 kodu-uurimus=lik kodu-uurimuslik (1)
rõmmuslik 1 rõmmus=lik rõmmuslik (1)
äärmuslik 4 äärmuslik äärmuslike (1) äärmuslikke (2) äärmuslik (4)
äärmuslik 2
hirmuslik 1 hirmus=lik hirmuslik (1)
kiiruslik 1 kiirus=lik kiiruslik (1)
nooruslik 4 nooruslik nooruslik (4)
nooruslik 1
seisuslik 1 seisus=lik seisusliku (2) seisuslik (1)
luksuslik 1
tõenäosuslik 1 tõe_näosus=lik tõenäosuslik (1)
saatuslik 1 saatuslik saatusliku (1) saatuslik (1) saatuslikud (2)
üllatuslik 4 üllatuslik üllatuslikku (1) üllatuslik (4) üllatuslikud (1)
ulatuslik 6 ulatuslik ulatuslik (6) ulatuslikku (1) ulatuslikud (1)
ulatuslik 1
kasvatuslik 1 kasvatuslik kasvatuslik (1) kasvatuslikud (1)
tunnetuslik 3 tunnetuslik tunnetuslikud (2) tunnetuslik (3)
voogesituslik 1 voog_esitus=lik voogesituslik (1)
soovituslik 1 soovi=tuslik soovituslik (1)
soovituslik 1
väärtuslik 4
väärtuslik 15 väärtuslik väärtuslikuks (6) väärtuslikke (4) väärtuslike (1) väärtuslikust (1) väärtuslikud (3) väärtusliku (2) väärtuslik (15)
täisväärtuslik 2 täis_väärtuslik täisväärtuslikus (1) täisväärtusliku (2) täisväärtuslikena (1) täisväärtuslik (2) täisväärtuslikuks (2)
täisväärtuslik 1
värtuslik 1 värtus=lik värtuslik (1)
arvestuslik 1 arves=tuslik arvestuslik (1)
jumalateenistuslik 1 jumala_teenistus=lik jumalateenistuslik (1)
tööstuslik 3 tööstuslik tööstuslik (3)
tööstuslik 1
lausemoodustuslik 1 lause_moodustus=lik lausemoodustuslik (1)
rahvavalgustuslik 3 rahva_valgustuslik rahvavalgustuslik (3)
kohustuslik 49 kohustuslik kohustusliku (5) kohustuslikuna (1) kohustuslikud (6) kohustuslikku (2) kohustuslikuks (4) kohustuslikus (1) kohustuslik (49)
kohustuslik 13
meelelahutuslik 1 meele_lahutuslik meelelahutuslik (1) meelelahutuslikud (2) meelelahutuslikke (1)
mitte-muinasjutuslik 2 mitte-muinasju=tuslik mitte-muinasjutuslik (2)
kasutuslik 1 kasu=tuslik kasutuslik (1)
vastutuslik 2 vastu=tuslik vastutuslikud (1) vastutuslik (2)
rahvuslik 11
rahvuslik 65 rahvuslik rahvuslikul (1) rahvuslikud (15) rahvuslikust (3) rahvuslikus (5) rahvuslikeks (22) rahvuslikule (8) rahvuslike (2) rahvuslikult (2) rahvusliku (111) rahvuslikuks (2) rahvuslik (65) rahvuslikke (10) rahvuslikku (12)
eestirahvuslik 1 eesti_rahvus=lik eestirahvuslik (1)
kogurahvuslik 1 kogu_rahvuslik kogurahvuslik (1)
tervuslik 1
büroklaatlik 2 büroklaat=lik büroklaatlik (2)
demokraatlik 11 demo_kraatlik demokraatlikuks (2) demokraatlik (11) demokraatlikke (1) demokraatlikud (5) demokraatlikus (1) demokraatlikul (2) demokraatliku (8) demokraatlikele (2)
demokraatlik 6
sotsiaaldemokraatlik 1
tehnokraatlik 1
bürokraatlik 1 büro_kraatlik bürokraatlik (1)
ülevaatlik 2 üle_vaatlik ülevaatlikud (1) ülevaatlik (2)
ettevaatlik 19 ette_vaatlik ettevaatlikud (15) ettevaatliku (1) ettevaatlik (19) ettevaatlikuks (2)
ettevaatlik 2
üliettevaatlik 1
kannatlik 19 kannatlik kannatlikud (4) kannatlikus (1) kannatlik (19) kannatlikust (6)
kannatlik 2
ennatlik 1 ennatlik ennatlik (1)
demokratlik 1 demo_krat=lik demokratlikke (1) demokratlik (1)
kuratlik 1
vatlik 1 vat=lik vatlik (1)
ettevatlik 3 ette_vat=lik ettevatlikud (2) ettevatlik (3) ettevatlikult (5) ettevatlikuna (1)
reetlik 2 reetlik reetlikuks (2) reetlik (2)
ametlik 7
ametlik 83 ametlik ametlike (1) ametlik (83) ametlikud (3) ametliku (8) ametlikku (1) ametlikest (1) ametlikuks (8) ametlikus (1) ametlikeks (3)
mitteametlik 4 mitte_ametlik mitteametlik (4) mitteametlike (4) mitteametliku (3) mitteametlikuks (1)
arnetlik 1 arnet=lik arnetlik (1)
petlik 2 petlik petlik (2)
õpetlik 4 õpetlik õpetlik (4) õpetliku (5) õpetlike (2) õpetlikud (1)
õpetlik 5
tahtlik 1 tahtlik tahtlik (1)
tähtlik 2 täht=lik tähtlik (2)
vabatahtlik 128 vaba_tahtlik vabatahtlikust (1) vabatahtlike (5) vabatahtlikuna (2) vabatahtlikul (1) vabatahtlikke (2) vabatahtlik (128) vabatahtlikena (1) vabatahtlikud (7) vabatahtlikule (3) vabatahtliku (82) vabatahtlikku (5)
heatahtlik 16 hea_tahtlik heatahtlikuks (1) heatahtlikud (6) heatahtlik (16)
heatahtlik 1
ohtlik 5
ohtlik 138 ohtlik ohtlikud (26) ohtlikus (1) ohtlikuks (10) ohtlik (138) ohtlike (2) ohtlikele (2) ohtlikku (1) ohtlikeks (2) ohtliku (2) ohtlikest (1) ohtlikke (4)
õhtlik 1 õht=lik õhtlik (1)
hädaohtlik 2 häda_ohtlik hädaohtlik (2)
sisenege-ohtlik 2 sisene+ge-ohtlik sisenege-ohtlik (2)
tuleohtlik 4 tule_ohtlik tuleohtlik (4) tuleohtlikud (1)
tuuleohtlik 1 tuule_ohtlik tuuleohtlik (1)
tuliohtlik 1 tuli_oht=lik tuliohtlik (1)
elektriohtlik 1 elektri_ohtlik elektriohtlik (1)
plahvatusohtlik 1 plahvatus_ohtlik plahvatusohtlik (1)
eluohtlik 5 elu_ohtlik eluohtlikke (2) eluohtlik (5)
näitlik 2 näitlik näitlik (2)
heitlik 1
heitlik 2 heitlik heitlik (2) heitlikule (1)
allaheitlik 1
meeleheitlik 1
dissidentlik 1 dissident=lik dissidentlik (1)
parlamentlik 1
robotlik 1
mõtlik 4 mõtlik mõtlikuks (1) mõtlik (4)
patriootlik 2
mittetootlik 2 mitte_tootlik mittetootlik (2) mittetootlikud (1)
mittetootlik 1
pooltootlik 2 pool_tootlik pooltootlik (2)
osavõtlik 1 osa_võtlik osavõtlik (1) osavõtlikud (1)
ettevõtlik 2
ettevõtlik 56 ette_võtlik ettevõtlike (3) ettevõtlikud (100) ettevõtlik (56) ettevõtlikke (88) ettevõtlikku (2) ettevõtlikust (1) ettevõtlikule (2) ettevõtlikuks (1) ettevõtliku (1)
kokkuvõtlik 1 kokku_võtlik kokkuvõtliku (1) kokkuvõtlik (1)
vastuvõtlik 2 vastu_võtlik vastuvõtlikud (2) vastuvõtlik (2) vastuvõtlikuks (1)
kartlik 2 kartlik kartlikud (2) kartlikult (2) kartlik (2)
sportlik 1
sportlik 9 sportlik sportlikku (2) sportlikke (2) sportlik (9) sportliku (1) sportlikud (5)
säästlik 1
säästlik 1 säästlik säästlik (1)
entusiastlik 1
entusiastlik 1 entusiastlik entusiastlik (1)
sõnastlik 1 sõnast=lik sõnastlik (1)
kestlik 1
õnnestlik 2 õnnest=lik õnnestlik (2)
naistlik 1 naist=lik naistlik (1)
propagandistlik 1
panteistlik 1 pante=istlik panteistlik (1) panteistlikke (1) panteistliku (1)
sadomasohhistlik 1
monarhistlik 1 monarh=istlik monarhistlik (1)
realistlik 1
realistlik 5 realistlik realistlik (5) realistlikke (2) realistlikud (6) realistlikuks (1)
sürrealistlik 2 sürreal=istlik sürrealistlik (2)
sotsrealistlik 1
primordialistlik 1 primordial=istlik primordialistlik (1) primordialistlikus (1)
eksistentsialistlik 2 eksistentsial=istlik eksistentsialistlikku (2) eksistentsialistlik (2) eksistentsialistlikust (1) eksistentsialistlikule (3)
sotsialistlik 1
sotsialistlik 68 sotsialistlik sotsialistlikku (10) sotsialistlikus (6) sotsialistlik (68) sotsialistlikule (2) sotsialistliku (32)
2sotsialistlik 1 2_sotsialistlik 2sotsialistlik (1)
votsialistlik 2 votsial=istlik votsialistlik (2)
animalistlik 2 animal=istlik animalistlik (2)
natsionalistlik 1 natsional=istlik natsionalistlik (1)
ratsionalistlik 2 ratsional=istlik ratsionalistlik (2) ratsionalistlike (1)
kapitalistlik 1
kapitalistlik 6 kapitalistlik kapitalistlikel (3) kapitalistlikus (1) kapitalistlikust (1) kapitalistlikud (2) kapitalistlike (2) kapitalistlik (6)
totemistlik 2 totem=istlik totemistlik (2)
animistlik 5 anim=istlik animistlike (3) animistlik (5)
pessimistlik 5 pessimistlik pessimistlikud (1) pessimistlikult (2) pessimistlik (5) pessimistlikke (1)
pessimistlik 1
optimistlik 56 optimistlik optimistlikud (13) optimistlike (1) optimistlikku (202) optimistlik (56) optimistlikuks (3) optimistliku (5) optimistlikuna (1)
humanistlik 1 humanistlik humanistliku (1) humanistlik (1)
feministlik 2 feministlik feministlik (2)
marksistlik-leninistlik 1
interaktsionistlik 1 inter_akt_sion=istlik interaktsionistlik (1)
modernistlik 1 modern=istlik modernistlik (1) modernistliku (1)
postmodernistlik 1 post_modern=istlik postmodernistliku (1) postmodernistlik (1)
kommunistlik 19 kommunistlik kommunistlikku (4) kommunistlik (19) kommunistliku (10) kommunistlikusse (4) kommunistlikuks (1) kommunistlikud (1)
kommunistlik 3
postkommunistlik 1
egoistlik 3 egoistlik egoistlikud (1) egoistlik (3)
mõistlik 15
mõistlik 251 mõistlik mõistlik (251) mõistlikul (2) mõistlikust (1) mõistliku (1) mõistlikku (2)
utilitaristlik 1
kristlik 1 kristlik kristlikest (2) kristlikule (2) kristlik (1) kristlikke (5) kristlikud (7) kristlikust (5)
humoristlik 2 humoristlik humoristliku (4) humoristlik (2) humoristlikusse (1) humoristlikke (2)
paremtsentristlik 2 parem_tsentr=istlik paremtsentristlik (2)
avantüristlik 1 avantüristlik avantüristlik (1)
optisistlik 1 optis=istlik optisistlik (1)
seksistlik 1 seks=istlik seksistlik (1)
klassitsistlik 1 klassits=istlik klassitsistlik (1) klassitsistlikud (1)
neoklassitsistlik 2 neo_klassits=istlik neoklassitsistlik (2)
kristlik-pietistlik 1 kristlik-pietistlik kristlik-pietistlik (1)
panslavistlik 1
konstruktivistlik 1 konstruktiv=istlik konstruktivistlik (1) konstruktivistlikele (1)
kunstlik 2 kunstlik kunstlikud (2) kunstlik (2) kunstlikest (2) kunstlike (1)
sotsialostlik 2 sotsialost=lik sotsialostlik (2)
ohustlik 1 ohust=lik ohustlik (1)
kohustlik 1 kohust=lik kohustlik (1) kohustlikud (1) kohustlikuks (1)
lustlik 1 lustlik lustlik (1)
ohutlik 1 ohut=lik ohutlik (1)
muutlik 3 muutlik muutlik (3)
jätkusuutlik 1 jätku_suutlik jätkusuutlik (1)
jätkusuutlik 1
laulik 3 laulik laulikutes (1) laulikud (1) lauliku (1) laulik (3) laulikuid (6)
pidulik 133 pidulik pidulikuga (1) pidulikust (1) pidulikule (3) piduliku (128) pidulikud (3) pidulikku (4) pidulik (133) pidulikul (2) pidulikel (2)
majandulik 1 majandu=lik majandulik (1)
puudulik 3 puudulik puudulikuks (1) puudulik (3) puudulikus (1) puuduliku (1)
puudulik 3
pingulik 1 pingu=lik pingulik (1)
kahulik 1 kahu=lik kahulik (1)
pahulik 1 pahu=lik pahulik (1)
rahulik 4
rahulik 175 rahulik rahuliku (5) rahulikust (2) rahulikuks (4) rahulik (175) rahulike (1) rahulikuna (1) rahulikke (2) rahulikud (26) rahulikku (10)
ebarahulik 1 eba_rahulik ebarahulik (1)
rahhulik 1 rahhu=lik rahhulik (1)
ohulik 1 ohu=lik ohulik (1)
kahjulik 14 kahjulik kahjulik (14) kahjulikke (1) kahjulikud (8) kahjulike (1) kahjulikuks (1) kahjulikest (2) kahjulikku (1) kahjuliku (7)
kahjulik 2
eeskujulik 2 ees_kujulik eeskujulik (2)
kulik 1 kulik kulik (1)
valulik 6 valulik valulik (6)
vaimulik 15 vaimulik vaimulike (33) vaimulikud (34) vaimuliku (8) vaimulikke (17) vaimulik (15)
uudishimulik 12 uudis_himulik uudishimuliku (1) uudishimulik (12)
uudishimulik 3
uudishiimulik 1 uudishiimu=lik uudishiimulik (1)
uudisimulik 1 uudisimu=lik uudisimulik (1)
loomulik 14
loomulik 56 loomulik loomulik (56) loomulikus (8) loomulikke (1) loomulikku (2) loomulikuks (1) loomulikust (1) loomulikud (7) loomulikule (1) loomuliku (8) loomulikul (6)
ebaloomulik 2 eba_loomulik ebaloomulik (2) ebaloomulike (3)
üleloomulik 1 üle_loomulik üleloomulikest (1) üleloomulikud (5) üleloomulikku (2) üleloomulik (1)
iseloomulik 59 ise_loomulik iseloomulike (2) iseloomuliku (3) iseloomulikul (1) iseloomulikud (10) iseloomulikuks (7) iseloomulikke (5) iseloomulikust (1) iseloomulikku (2) iseloomulik (59)
hirmulik 1 hirmu=lik hirmulik (1)
tähelepanulik 2 tähele_panu=lik tähelepanulikult (1) tähelepanulik (2)
tänulik 7
tänulik 22 tänulik tänulikus (1) tänulikud (3) tänulik (22)
asulik 1 asu=lik asulik (1)
kasulik 13
kasulik 316 kasulik kasulikku (17) kasulik (316) kasulikuks (7) kasuliku (13) kasulikud (50) kasulikuga (1) kasulikus (2) kasulike (2) kasulikul (1) kasulikke (6) kasulikuna (2)
ebakasulik 1 eba_kasulik ebakasulik (1) ebakasulikud (1)
sisulik 1 sisu=lik sisulik (1)
usulik 2 usu=lik usulik (2)
ausulik 1 ausu=lik ausulik (1)
kusulik 1 kusu=lik kusulik (1)
toimetulik 1 toimetu=lik toimetulik (1)
sissetulik 2 sissetu=lik sissetulik (2)
meelelahutulik 1 meelelahutu=lik meelelahutulik (1)
küülik 1 küülik küülik (1) küülikud (1) küülikuid (1)
tuulik 7 tuulik tuulik (7)
tuulik 4
kardabtuulik 1 kardabtuu=lik kardabtuulik (1)
soovlik 1 soov=lik soovlik (1)
heasoovlik 3 hea_soovlik heasoovliku (1) heasoovlik (3)
nsv-lik 1 nsv-lik nsv-lik (1)
südamik 1 südamik südamik (1)
enamik 30
enamik 125 enamik enamikul (5) enamikus (4) enamiku (12) enamikud (1) enamikule (3) enamik (125)
ennamik 1 ennamik ennamik (1)
teadmik 1 teadmik teadmik (1)
akadeemik 1
keemik 2 keemik keemikuna (1) keemikute (1) keemik (2) keemikud (1) keemiku (2)
alkeemik 3 alkeemik alkeemik (3)
lugemik 1 lugemik lugemik (1) lugemikule (1)
ajavahemik 5 aja_vahemik ajavahemikust (3) ajavahemik (5) ajavahemikku (1) ajavahemikus (6) ajavahemikul (47) ajavahemiku (2)
ajavahemik 1
lemik 5 lemik lemikud (3) lemik (5)
enemik 1 enemik enemik (1)
imik 2 imik imiku (1) imik (2) imikut (2) imikutele (1)
maimik 2
muistendivalimik 1 muistendi_valimik muistendivalimik (1)
märkmik 1 märkmik märkmik (1) märkmiku (1) märkmikku (1) märkmikud (1)
salmik 1 salmik salmikud (2) salmik (1) salmikutesse (1) salmikuid (7)
esikolmik 1
kulmik 1 kulmik kulmik (1)
külmik 8 külmik külmikuta (1) külmikus (1) külmiku (4) külmik (8) külmikuid (1)
sügavkülmik 2 sügav_külmik sügavkülmikus (1) sügavkülmik (2) sügavkülmiku (1)
küülmik 1 küülmik küülmik (1)
tammik 2 tammik tammik (2) tammikus (1) tammiku (4)
lemmik 179 lemmik lemmikud (7) lemmikutest (1) lemmikuks (4) lemmikus (3) lemmik (179) lemmikusse (1) lemmiku (13) lemmikuteks (3)
naistelemmik 1 nais+te_lemmik naistelemmik (1)
limmik 1 limmik limmik (1)
hommik 20 hommik hommikult (1) hommikuni (23) hommik (20) hommikus (4) hommikut (2) hommikutel (1) hommiku (17) hommikud (1) hommikuks (1)
hommik 1
varahommik 46 vara_hommik varahommikust (2) varahommikul (25) varahommikult (1) varahommik (46) varahommiku (19)
pühapäevahommik 1
mõmmik 1
nõmmik 2 nõmmik nõmmik (2)
autoummik 1 auto_ummik autoummik (1)
koomik 2 koomik koomik (2)
raiesmik 1
päismik 2 päismik päismiku (1) päismik (2)
osmik 2 osmik osmik (2)
kogumik 5 kogumik kogumikku (1) kogumiku (4) kogumikes (1) kogumikus (4) kogumikud (3) kogumik (5)
tuumik 2 tuumik tuumikuks (2) tuumik (2)
nik 9 nik nik (9) nikita (8)
mehaanik 1 mehaanik mehaanikuna (1) mehaanik (1) mehaaniku (1)
automehaanik 1 auto_mehaanik automehaanik (1)
põhjaraanik 1 põhjaraanik põhjaraanik (1)
präänik 1 präänik präänikutele (2) präänik (1) präänikut (1) präänikute (2)
botaanik 1 botaanik botaanik (1)
kodanik 32 kodanik kodanike (13) kodanikelt (1) kodanik (32) kodanikud (32) kodanikega (2) kodanikele (2) kodanikel (3) kodaniku (16) kodanikuks (7) kodanikest (1) kodanikke (6) kodanikule (2) kodanikul (1)
kodanik 8
maailmakodanik 1 maa_ilma_kodanik maailmakodanike (1) maailmakodanikena (1) maailmakodanikud (2) maailmakodanik (1)
linnakodanik 2 linna_kodanik linnakodanike (4) linnakodanikuks (2) linnakodanikud (2) linnakodanikule (1) linnakodanikele (1) linnakodanikest (4) linnakodanik (2)
tavakodanik 2
südanik 1 südanik südanik (1)
aianik 2 aianik aianik (2)
kirjanik 12
kirjanik 82 kirjanik kirjanik (82) kirjanikele (2) kirjanikke (48) kirjanikule (2) kirjanikuks (7)
ajakirjanik 33 aja_kirjanik ajakirjanikuga (1) ajakirjaniku (18) ajakirjanikega (1) ajakirjanikku (1) ajakirjanikul (2) ajakirjanikkudest (1) ajakirjanikuna (14) ajakirjanikud (17) ajakirjanikule (3) ajakirjanikuks (21) ajakirjanikke (1) ajakirjanike (4) ajakirjanik (33)
ajakirjanik 13
tehnoloogiaajakirjanik 1
kandideerija-ajakirjanik 1
kõmuajakirjanik 1 kõmu_aja_kirjanik kõmuajakirjaniku (1) kõmuajakirjanikul (1) kõmuajakirjanik (1)
kroonikakirjanik 2 kroonika_kirjanik kroonikakirjanik (2)
lastekirjanik 1
lemmikkirjanik 2 lemmik_kirjanik lemmikkirjanik (2)
staar-kirjanik 1
naiskirjanik 3 nais_kirjanik naiskirjanik (3)
teaduskirjanik 1
peamekanik 1 peamekanik peamekanik (1)
teamekanik 1 teamekanik teamekanik (1)
elanik 30 elanik elanikes (2) elaniku (25) elanikule (9) elanikus (1) elanik (30) elanikega (1) elanikkudele (1) elanikku (31) elanikuks (2) elanikel (19) elanikult (1) elanikkude (1) elanikele (22) elanikeks (2) elanikud (304) elanikuga (3) elanikul (8) elanike (596) elanikelt (154) elanikust (5) elanikke (53) elanikest (78)
maaelanik 2 maa_elanik maaelanikule (1) maaelanikele (2) maaelaniku (1) maaelanik (2) maaelanikust (1) maaelanikel (1)
külaelanik 1 küla_elanik külaelanikud (5) külaelanik (1)
linnaelanik 9 linna_elanik linnaelanikelt (1) linnaelanikud (16) linnaelaniku (2) linnaelanik (9) linnaelanike (6) linnaelanikke (6)
marsielanik 2
kaaselanik 1 kaas_elanik kaaselanik (1)
omanik 3
omanik 349 omanik omanikele (4) omanikke (7) omanik (349) omanikena (1) omanikku (1) omanikuna (1) omanikeks (2) omanike (5) omanikult (1) omaniku (18) omanikud (27) omanikule (22) omanikul (13) omanikuks (8) omanikuga (2)
maaomanik 2 maa_omanik maaomanik (2) maaomanikke (1)
firmaomanik 3 firma_omanik firmaomanikest (1) firmaomanik (3) firmaomanikku (1)
eraomanik 4 era_omanik eraomanik (4)
koeraomanik 3 koera_omanik koeraomanik (3) koeraomaniku (1)
mõisaomanik 1 mõisa_omanik mõisaomanik (1) mõisaomanikuks (2)
tehaseomanik 1 tehaseomanik tehaseomanik (1)
korteriomanik 5 korteri_omanik korteriomanikud (2) korteriomanikust (1) korteriomanik (5) korteriomanikult (1) korteriomaniku (1)
autoomanik 1 auto_omanik autoomanikele (1) autoomanikel (1) autoomanike (4) autoomanikega (1) autoomanikud (2) autoomanik (1)
taluomanik 1 talu_omanik taluomanik (1) taluomanikuga (2)
tähelepanik 1 tähelepanik tähelepanik (1)
aednik 8 aednik aednikust (2) aedniku (7) aednikuna (1) aednik (8)
mõisaednik 2 mõis_aednik mõisaednik (2)
voldnik 1 voldnik voldnik (1)
nõudnik 1 nõudnik nõudnik (1)
põgenik 1 põgenik põgenikuna (1) põgenikke (1) põgenikena (2) põgenik (1) põgeniku (2)
tehnik 2 tehnik tehnik (2)
tehnik 1
soojustehnik 3 soojus_tehnik soojustehnik (3)
loomakleinik 1 loomakleinik loomakleinik (1)
politseinik 10 politseinik politseinikke (8) politseiniku (2) politseinikud (21) politseinikusse (1) politseinike (10) politseinikest (1) politseinikule (3) politseinikku (2) politseinikuks (3) politseinikute (3) politseinikuna (4) politseinikut (1) politseinik (10) politseinikuid (4)
politseinik 5
abipolitseinik 1 abi_politseinik abipolitseinike (1) abipolitseinikust (1) abipolitseinik (1)
liikluspolitseinik 1
kuteinik 2 kuteinik kuteinik (2)
kliinik 19 kliinik kliiniku (1) kliinik (19) kliinikus (5) kliinikul (1) kliinikust (1) kliinikusse (3) kliinikuid (1)
hambakliinik 1 hamba_kliinik hambakliinik (1)
lomakliinik 1 loma_kliinik lomakliinik (1)
loomakliinik 189 looma_kliinik loomakliinikus (75) loomakliinik (189) loomakliinikul (6) loomakliiniku (2)
margusloomakliinik 1 margus_looma_kliinik margusloomakliinik (1)
erakliinik 12 era_kliinik erakliiniku (2) erakliinikus (3) erakliinikusse (1) erakliinikust (1) erakliinik (12)
polikliinik 43 poli_kliinik polikliinikutest (1) polikliinikust (1) polikliinikutes (2) polikliinik (43) polikliinikus (36) polikliinikusse (8) polikliiniku (49)
loomaklinik 6 loomak_linik loomaklinikusse (1) loomaklinikus (2) loomaklinik (6)
eraklinik 1 erak_linik eraklinik (1)
kunstlinik 1 kunst_linik kunstlinik (1)
uurinik 1 uurinik uurinik (1)
piknik 12 piknik piknikuid (2) piknikusse (1) piknikut (1) piknikud (1) piknikis (2) piknikule (5) piknik (12) piknikul (2) pikniku (6) piknikus (1)
rannik 4 rannik rannikud (1) rannikute (1) rannikul (6) ranniku (2) rannikus (1) rannik (4) rannikut (1)
põhjarannik 13 põhja_rannik põhjaranniku (12) põhjarannik (13) põhjarannikul (4) põhjarannikuga (2) põhjarannikus (6)
läänerannik 2 lääne_rannik läänerannikule (1) läänerannik (2) lääneranniku (6) läänerannikul (13)
sovremennik 1 sovre_mennik sovremennik (1)
loomakliinnik 1 loomakliinnik loomakliinnik (1)
linnik 2 linnik linnik (2)
sõnnik 3 sõnnik sõnnik (3)
hunnik 4
hunnik 3 hunnik hunniku (3) hunnik (3)
liivahunnik 1
pühkmehunnik 2 pühkme_hunnik pühkmehunnik (2)
kroonik 5 kroonik kroonik (5) kroonikut (2)
mehhatroonik 1 mehhatroonik mehhatroonik (1)
saarnik 1 saarnik saarnik (1)
naparnik 1 naparnik naparnik (1)
värnik 1 värnik värnik (1)
üürnik 2
üürnik 8 üürnik üürnik (8) üürnikud (3) üürnikule (1)
kolesnik 1 kolesnik kolesnik (1)
mõisnik 14 mõisnik mõisnik (14) mõisnikule (13) mõisnikuga (3) mõisnikest (1) mõisnikega (1) mõisnikul (4) mõisnikel (1) mõisnikust (2) mõisnike (22) mõisnikud (15) mõisniku (17) mõisnikele (4) mõisnikke (3)
õigusmõisnik 2 õigusmõisnik õigusmõisnik (2)
kitsnik 1 kitsnik kitsnik (1)
ametnik 15 ametnik ametnikest (1) ametnike (6) ametnikule (1) ametnikul (2) ametnikuga (1) ametnikel (1) ametniku (7) ametnikud (24) ametnik (15) ametnikuna (1) ametnikega (44) ametnikkude (1) ametnikkudel (1) ametnikke (3)
ametnik 6
linnaametnik 1
juhtivkorrakaitseametnik 1
politseiametnik 1 politsei_ametnik politseiametnikule (1) politseiametnikul (2) politseiametnik (1) politseiametnikud (1)
riigiametnik 3 riigi_ametnik riigiametnik (3) riigiametniku (2) riigiametnikud (4)
tolliametnik 1 tolli_ametnik tolliametnikud (1) tolliametnik (1) tolliametnikku (1)
rentnik 1 rentnik rentnik (1)
tootnik 1 tootnik tootnik (1)
sötnik 1 sötnik sötnik (1) sötniku (2)
sõtnik 17 sõtnik sõtniki (2) sõtniku (26) sõtnik (17)
sõtnik 1
mõistnik 1 mõistnik mõistniku (1) mõistnik (1) mõistnikule (2)
kunstnik 5
kunstnik 52 kunstnik kunstnikul (5) kunstnikku (1) kunstnikust (8) kunstnikkude (1) kunstnik (52) kunstnike (15) kunstnikuna (3) kunstnikud (33)
rahvakunstnik 1
maalikunstnik 2 maali_kunstnik maalikunstnik (2)
talunik 3 talunik talunikud (5) talunik (3)
nõunik 3 nõunik nõunikud (1) nõunik (3) nõunikuna (2) nõuniku (2)
nõunik 2
kohtunik 5 kohtunik kohtunikud (1) kohtunik (5) kohtunikule (1) kohtunike (1)
nastavnik 4 nastavnik nastavnik (4)
polkovnik 2 polkovnik polkovnik (2)
bumažnik 1 bumažnik bumažnik (1)
õik 3 õik õik (3)
jõik 1 jõik jõik (1)
koik 70 koik koiki (1) koik (70) koikidele (1)
köik 5 köik köikidele (1) köik (5)
kõik 455
kõik 5523 kõik kõigist (19) kõikides (76) kõikidelt (1) kõikide (159) kõigega (12) kõigisse (3) kõigil (164) kõiguta (1) kõik (5523) kõigilt (4) kõikidest (40) kõikil (4) kõike (663) kõiges (25) kõikidesse (3) kõikist (1) kõikidel (136) kõigiga (2) kõigis (326) kõiki (168) kõikidega (12) kõigile (3432) kõigelt (1) kõikidele (86) kõigeks (1)
veetmisegakõik 1 veetmisega_kõik veetmisegakõik (1)
kõik-kõik 1
üskkõik 2 üsk_kõik üskkõik (2)
ukskoik 2 ukskoik ukskoik (2)
ükskoik 2 ükskoik ükskoik (2)
ükskőik 1 ükskőik ükskőik (1)
ükskõik 28
ükskõik 113 üks_kõik ükskõik (113)
lõik 25 lõik lõigus (2) lõigul (1) lõigud (9) lõikuna (1) lõik (25) lõikusid (1) lõigu (10) lõikudeks (1)
lõik 1
tänavalõik 1
tekstilõik 1 teksti_lõik tekstilõik (1) tekstilõigus (1)
mõik 1 mõik mõik (1) mõigus (1)
põik 1 põik põik (1)
tõik 1
tõik 1 tõik tõik (1)
võik 4 võik võik (4) võike (5)
pik 1 pik pik (1)
lepik 6 lepik lepik (6)
klepik 1 klepik klepik (1)
hinnalipik 1
olimpik 1 olimpik olimpik (1)
õpik 9 õpik õpikuga (1) õpikutest (2) õpikisid (1) õpikus (1) õpikutes (3) õpikud (70) õpikut (4) õpik (9) õpikute (7) õpikuid (13) õpikutesse (2) õpikist (1) õpiku (14)
kooliõpik 1 kooli_õpik kooliõpikuid (1) kooliõpikud (1) kooliõpik (1)
gramaatikõpik 1 gramaatik_õpik gramaatikõpik (1)
lõpik 2 lõpik lõpik (2)
leppik 2
õppik 3 õppik õppik (3)
karpik 1 karpik karpik (1)
tupik 1
paarik 2 paarik paarik (2)
vaarik 2
hämarik 2 hämarik hämarik (2)
ülemerenaabrik 1 ülemerenaabrik ülemerenaabrik (1)
vabrik 5 vabrik vabriku (6) vabrikus (6) vabrik (5) vabrikutes (2) vabrikut (1) vabrikuid (7) vabrikud (16) vabrikute (1) vabrikul (1)
siidikoevabrik 2 siidi_koe_vabrik siidikoevabrik (2)
kommivabrik 1 kommi_vabrik kommivabrik (1)
vagunivabrik 2 vaguni_vabrik vagunivabrik (2)
paberivabrik 2 paberi_vabrik paberivabrik (2)
ümbrik 1 ümbrik ümbrik (1) ümbrikuga (2) ümbrikus (6) ümbrikutes (1) ümbrikule (1) ümbrikud (1) ümbrikusse (2) ümbriku (2) ümbrikuid (1)
ümbrik 1
numbrik 1 numbrik numbrik (1)
fredrik 1 fredrik fredrik (1)
taldrik 7 taldrik taldrikut (3) taldrikule (3) taldrikutega (1) taldrikus (3) taldrikud (22) taldrikul (1) taldrik (7) taldriku (1) taldrikuid (2)
hendrik 4
erik 3 erik eriku (1) erik (3) erikuga (1)
frederik 9 frederik frederik (9)
liiderik 1 liiderik liiderik (1)
eerik 1 eerik eerik (1)
paul-eerik 2 paul-eerik paul-eerik (2)
telerik 1 telerik telerik (1)
võserik 1 võserik võserik (1)
kirik 112 kirik kirikutes (9) kirikuid (12) kirikule (11) kirikute (8) kirik (112) kirikusse (16) kirikutest (1) kirikutega (1) kirikutel (1)
kirik 23
peakirik 6 pea_kirik peakirik (6) peakirikut (2) peakirikust (1)
emakirik 2 ema_kirik emakirik (2)
rahvakirik 1
riigikirik 1
toomikirik 1 toomi_kirik toomikirik (1)
toomkirik 10 toom_kirik toomkirikute (2) toomkirikust (1) toomkirik (10) toomkirikuni (3)
suurkirik 1
puukirik 1 puu_kirik puukirik (1)
henrik 12 henrik henrikut (1) henrikus (1) henrikuks (1) henriku (16) henrik (12)
henrik 1
koorik 2 koorik koorik (2)
organisaatorik 1 organisaa_torik organisaatorik (1)
teatrik 1 teatrik teatrik (1)
elektrik 4 elektrik elektrikuna (4) elektrik (4)
puhkpilliorkestrik 1 puhkpilliorkestrik puhkpilliorkestrik (1)
mark-kurik 1
kaasik 1
kaasik 2 kaasik kaasiku (3) kaasik (2)
klaasik 1 klaasik klaasik (1)
maasik 1 maasik maasik (1) maasikuid (1)
kasik 22 kasik kasik (22)
esik 65 esik esik (65) esikud (1)
eesik 2 eesik eesik (2) eesikus (2)
isik 2
isik 79 isik isikus (8) isikut (19) isikutele (4) isikust (9) isik (79) isikutega (5) isikule (5) isikult (3) isikul (6) isikute (8) isikud (22) isikuna (2) isikutest (3) isikutel (1) isiku (48) isikuid (13) isikuks (3) isikuga (10)
eraisik 19 era_isik eraisikute (5) eraisik (19) eraisikutest (1) eraisikuid (132) eraisikud (6) eraisikut (2) eraisikule (1) eraisiku (7) eraisikult (1) eraisikutel (1)
kõneisik 1
reisik 3 reisik reisik (3)
katseisik 1 katse_isik katseisikut (1) katseisikuid (1) katseisiku (1) katseisikuil (1) katseisikud (5) katseisik (1) katseisikute (1) katseisikuist (1)
teisik 10 teisik teisikuga (3) teisikutest (2) teisikutega (1) teisikuid (5) teisikutele (1) teisik (10) teisikut (3) teisikud (12) teisiku (4) teisikute (5) teisikus (1)
ametiisik 1 ameti_isik ametiisik (1)
üksikisik 1
kontaktisik 2 kontakt_isik kontaktisik (2)
üksik 4
üksik 22 üksik üksikutele (1) üksikutest (1) üksik (22) üksikuks (1) üksikud (15) üksiku (4) üksikuid (5) üksikult (4) üksikute (5) üksikuina (1) üksikuna (3)
töökohustulsik 1 töökohustulsik töökohustulsik (1)
soosik 2 soosik soosik (2)
sipsik 7 sipsik sipsik (7)
virsik 2 virsik virsik (2)
klassik 1
klassik 4 klassik klassikuteks (1) klassikute (1) klassik (4)
metsik 2 metsik metsik (2) metsikuks (1) metsikus (1) metsikust (1)
metsik 1
näitsik 1
akitsik 1 akitsik akitsik (1)
hurtsik 1 hurtsik hurtsik (1)
füüsik 1
kuusik 2 kuusik kuusik (2)
muusik 1
muusik 10 muusik muusikuks (1) muusiku (4) muusikut (1) muusikuid (3) muusikute (3) muusik (10) muusikuga (1) muusikud (6)
elumuusik 1 elu_muusik elumuusik (1)
astmaatik 1 astmaatik astmaatik (1) astmaatikud (1)
räätik 1 räätik räätik (1)
kätteräätik 1 kätteräätik kätteräätik (1)
töögraatik 1 töögraatik töögraatik (1)
demokraatik 1 demokraatik demokraatik (1)
automatik 1 automatik automatik (1)
rätik 7 rätik rätikuta (1) rätik (7) rätikud (2) rätiku (2)
ninarätik 1 nina_rätik ninarätik (1)
käteratik 1 käteratik käteratik (1) käteratikud (4)
käterätik 7 käte_rätik käterätikut (1) käterätik (7) käterätikud (12) käterätiku (1)
kätterätik 2 kätte_rätik kätterätik (2)
energeetik 1 energeetik energeetik (1) energeetikusse (1)
soojusenergeetik 1 soojus_energeetik soojusenergeetik (1)
kosmeetik 8 kosmeetik kosmeetikuna (1) kosmeetik (8) kosmeetikute (1) kosmeetiku (1)
vandenõuteoreetik 1 vande_nõu_teoreetik vandenõuteoreetikust (1) vandenõuteoreetikute (2) vandenõuteoreetikud (1) vandenõuteoreetik (1)
energetik 1 energ_etik energetikud (1) energetikul (1) energetik (1)
elektroenergetik 1 elektroenerg_etik elektroenergetik (1)
põletik 2 põletik põletik (2)
kõrvapõletik 1 kõrva_põletik kõrvapõletik (1)
maopõletik 2 mao_põletik maopõletik (2)
kopsupõletik 4 kopsu_põletik kopsupõletik (4) kopsupõletikku (1)
kosmetik 1 kosm_etik kosmetik (1) kosmetikut (1)
süfiliitik 1 süfiliitik süfiliitik (1)
poliitik 21 poliitik poliitikute (7) poliitikud (32) poliitikus (1) poliitikutel (2) poliitikuna (6) poliitikutest (1) poliitikut (1) poliitikutega (1) poliitiku (3) poliitikuga (3) poliitikuks (1) poliitikuid (4) poliitik (21)
poliitik 18
riigipoliitik 1 riigi_poliitik riigipoliitik (1)
munitsipaalpoliitik 1
noorpoliitik 1
peavoolupoliitik 1
politik 2 politik politikud (1) politik (2)
praaktik 1 praaktik praaktik (1)
praktik 2 praktik praktikus (1) praktiku (1) praktikuta (1) praktik (2)
anorektik 1 anorektik anorektik (1)
baltik 1 baltik baltik (1) baltikus (1)
muultik 1 muultik muultik (1)
antik 4 antik antik (4)
romantik 1
romantik 2 romantik romantik (2)
narkootik 2 narkootik narkootikud (2) narkootik (2)
maastik 14 maastik maastik (14) maastikke (7) maastikud (6) maastikesse (1) maastikul (1) maastikkude (1) maastiku (10) maastikku (4) maastikust (2) maastikus (1)
maastik 3
väärismaastik 1
fantaastik 1 fantaastik fantaastik (1)
plastik 3 plastik plastik (3) plastikule (1) plastikut (1)
ilmastik 6 ilmastik ilmastiku (5) ilmastikku (2) ilmastikust (1) ilmastik (6)
hiietammastik 1 hiietammastik hiietammastik (1)
loomastik 1 loomastik loomastik (1)
sõnastik 1 sõnastik sõnastiku (7) sõnastikuga (3) sõnastikust (2) sõnastikku (3) sõnastikule (1) sõnastikus (1) sõnastikes (1) sõnastikud (6) sõnastik (1) sõnastikuta (1) sõnastikke (1) sõnastikest (2)
post-sõnastik 1
fantastik 1 fantastik fantastiku (1) fantastik (1)
vastik 12 vastik vastiku (1) vastik (12) vastikus (1) vastikut (1) vastikute (1)
laevastik 1 laevastik laevastik (1)
sõjalaevastik 1
rahvastik 2
rahvastik 4 rahvastik rahvastiku (12) rahvastik (4) rahvastikke (1) rahvastikust (3)
karurahvastik 1 karu_rahvastik karurahvastik (1)
estik 1 estik estik (1)
mäestik 1 mäestik mäestik (1) mäestikus (1)
alpenmäestik 1 alpen_mäestik alpenmäestik (1)
kombestik 2 kombestik kombestiku (1) kombestik (2)
tähestik 2 tähestik tähestiku (3) tähestik (2) tähestikus (2)
estraaditähestik 1
ilutulestik 4 ilu_tulestik ilutulestikku (2) ilutulestikuga (1) ilutulestik (4)
taimestik 1 taimestik taimestik (1)
nimestik 3 nimestik nimestikku (1) nimestik (3)
kohanimestik 1 koha_nimestik kohanimestik (1)
hiietammestik 1 hiietammestik hiietammestik (1)
ainestik 2 ainestik ainestiku (4) ainestikuks (1) ainestikus (3) ainestik (2)
saarestik 3 saarestik saarestikul (2) saarestik (3) saarestikule (1) saarestikus (1)
realistik 1 real_istik realistikud (1) realistikuks (1) realistik (1)
reeglistik 1
euroreeglistik 1
probleemistik 1 probleemistik probleemistik (1)
kommunistik 1 kommun_istik kommunistik (1)
pistik 11 pistik pistik (11)
karakteristik 1 karakteristik karakteristik (1)
kuristik 3 kuristik kuristikus (1) kuristik (3) kuristikuga (1) kuristikust (3)
kuristik 1
lipstik 1 lipstik lipstik (1)
kaustik 1 kaustik kaustik (1)
seadustik 1
äriseadustik 1 äri_seadustik äriseadustik (1)
valimisseadustik 1 valimis_seadustik valimisseadustik (1)
võrgustik 1 võrgustik võrgustikud (1) võrgustik (1) võrgustiku (1) võrgustike (1) võrgustikesse (1)
suhetevõrgustik 1 suhe+te_võrgustik suhetevõrgustik (1)
õhustik 1 õhustik õhustik (1)
mikroelustik 1
kõhuelustik 1
soolestikuelustik 1
olustik 3 olustik olustikuga (1) olustik (3) olustiku (2)
sündmustik 2 sündmustik sündmustik (2) sündmustikust (1) sündmustikuga (1) sündmustikus (2) sündmustikuks (1)
küsimustik 2 küsimustik küsimustikku (88) küsimustiku (89) küsimustikke (6) küsimustikus (2) küsimustik (2) küsimustikule (3) küsimustikud (11)
originaalküsimustik 1 originaal_küsimustik originaalküsimustik (1)
sõnustik 1 sõnustik sõnustik (1)
kergejõustik 1 kerge_jõustik kergejõustiku (6) kergejõustik (1) kergejõustikuga (2)
kergejõustik 1
raskejõustik 1 raske_jõustik raskejõustik (1)
torustik 1 torustik torustik (1)
veetorustik 1 vee_torustik veetorustiku (172) veetorustik (1)
gaasitorustik 1 gaasi_torustik gaasitorustik (1)
tegevustik 3 tegevustik tegevustik (3)
rattik 1 rattik rattik (1)
rättik 2 rättik rättik (2)
taskurättik 1 taskurättik taskurättik (1)
butik 1 butik butik (1)
analütik 1 analütik analütik (1)
analüütik 1
arvutik 1 arvutik arvutik (1)
luik 4 luik luikede (70) luik (4) luige (2) luiged (7)
luik 1
härraluik 1 härra_luik härraluik (1)
vluik 3 vluik vluik (3)
aavik 9 aavik aavik (9) aaviku (3)
jaavik 6 jaavik jaavik (6)
sügavik 1
palavik 428 palavik palavik (428) palaviku (24) palavikuga (1) palavikku (37)
lassapalavik 1
kõrgpalavik 3 kõrg_palavik kõrgpalavik (3)
elavik 1 elavik elavik (1)
pallavik 1 pallavik pallavik (1) pallavikku (2)
koksupõlavik 1 koksupõlavik koksupõlavik (1)
nooleteravik 1 noole_teravik nooleteravik (1)
ladvik 2 ladvik ladvik (2) ladviku (2)
lodvik 2 lodvik lodvik (2)
igapääevik 1 igapääevik igapääevik (1)
päevik 46 päevik päeviku (3) päevikuid (3) päevikusse (4) päevikus (2) päevik (46)
päevik 2
luulepäevik 1 luule_päevik luulepäevik (1)
seitsepäevik 1 seitse_päevik seitsepäevik (1)
klassipäevik 2 klassi_päevik klassipäevik (2) klassipäevikusse (1)
tööpäevik 1 töö_päevik tööpäevik (1)
videvik 2 videvik videviku (2) videvik (2)
levik 6 levik levikuga (15) levikust (1) leviku (4) levikule (6) levikut (10) levik (6)
levik 2
alevik 1 alevik aleviku (2) alevikus (1) alevik (1) alevikust (1) alevikud (2) alevikul (1)
palevik 2 palevik palevik (2)
olevik 1
olevik 11 olevik olevikus (11) oleviku (20) olevikule (1) olevik (11) olevikku (2) olevikust (2) olevikusse (1)
infolevik 1 info_levik infolevik (1)
tulevik 255 tulevik tulevikku (44) tulevik (255) tulevikusse (24) tulevikul (10) tulevikuks (3) tulevikuga (2) tulevikud (4) tulevikus (451) tulevikult (1) tuleviku (108) tulevikuta (3) tulevikust (32) tulevikule (16)
tulevik 23
minevik 1
minevik 64 minevik minevikku (32) minevikuta (1) minevikuks (2) minevikuga (9) minevikul (2) minevikust (17) minevikus (32) mineviku (46) minevikule (1) minevikusse (1) minevik (64)
enneminevik 2 enne_minevik enneminevik (2) enneminevikku (3)
lähiminevik 1 lähi_minevik lähiminevikus (2) lähiminevik (1)
täisminevik 2 täis_minevik täismineviku (9) täisminevikus (2) täisminevikku (3) täisminevik (2)
lihtminevik 3 liht_minevik lihtmineviku (2) lihtminevik (3) lihtminevikku (14) lihtminevikus (3)
bolsevik 1 bolsevik bolsevikide (4) bolsevik (1)
bolševik 2 bolševik bolševik (2) bolševikega (1) bolševikud (2) bolševikide (2)
lutevik 1 lutevik lutevik (1)
kohvik 145 kohvik kohvikust (14) kohviku (102) kohvikutes (3) kohvik (145) kohvikute (5) kohvikuga (3)
pargikohvik 2 pargi_kohvik pargikohvik (2)
päivik 1 päivik päiviku (1) päivik (1)
reivik 1 reivik reivik (1)
liivik 2
talvik 4
sarvik 1 sarvik sarvik (1)
vanasarvik 1 vana_sarvik vanasarvik (1)
pervik 1 pervik pervik (1)
apervik 1 apervik apervik (1)
tervik 1
tervik 5 tervik tervikuks (3) terviku (5) tervik (5) tervikuna (18) tervikuid (1) tervikutesse (1) tervikusse (1) tervikut (1) tervikuga (1) tervikud (2)
kasvik 1 kasvik kasvik (1)
brunswik 2 brunswik brunswik (2)
loodžik 1 loodžik loodžik (1)
kk 1
kk 1 kk kk (1)
jakk 2 jakk jaki (1) jakk (2)
jäkk 1 jäkk jäkk (1)
puudujakk 1 puudu_jakk puudujakk (1)
kakk 2 kakk kaku (1) kakk (2) kakule (1) kakku (1)
värbkakk 1 värb_kakk värbkakk (1)
kassikakk 2 kassi_kakk kassikaku (1) kassikakk (2) kassikakul (1)
lakk 1 lakk lakk (1) lakkasid (2) laki (1)
makk 2 makk makk (2) makkid (1) maki (2) makki (2)
videomakk 3 video_makk videomaki (1) videomakk (3)
pakk 3
pakk 19 pakk pakkid (4) pakkides (1) pakk (19) paki (4) pakki (6) pakuks (6) pakku (3) pakud (1) pakid (1) paku (6) pakkudes (1) pakuta (1) pakus (7) pakkusid (34)
teenustepakk 2 teenus+te_pakk teenustepakk (2)
kommipakk 1
elektripakk 1 elektri_pakk elektripakk (1)
kingituspakk 1 kingituspakk kingituspakk (1)
rakk 1 rakk rakk (1)
kivisäkk 1 kivisäkk kivisäkk (1)
ekk 4 ekk ekk-st (2) ekk (4)
ekk 2
hekk 3 hekk hekk (3)
õmblekk 1 õmblekk õmblekk (1)
plekk 1
mekk 1
luppsekk 2 luppsekk luppsekk (2)
tšekk 1
tekk 4 tekk tekita (10) tekiks (2) tekis (22) tekki (10) tekk (4) teki (23) tekkides (2) tekigi (1)
lapitekk 1
vatitekk 2 vati_tekk vatitekk (2)
ikk 2 ikk ikk (2)
sõbralikk 1 sõbralikk sõbralikk (1)
kohusetundlikk 2 kohusetundlikk kohusetundlikk (2)
klikk 1
põllumajanduslikk 2 põllumajanduslikk põllumajanduslikk (2)
kasulikk 1 kasulikk kasulikk (1)
mikk 33
pikk 160 pikk pikkasid (1) pikaks (148) pikk (160) pikkadega (1) pikkidel (1) pikas (3) pikkadel (6) pikale (5) pikana (1) pikal (1) pikkade (7) pikka (60) pika (31) pikad (54) pikki (85) pikast (1)
pikk 7
päkapikk 1 päka_pikk päkapikkudeks (2) päkapikud (4) päkapikk (1) päkapikuna (1) päkapikke (1)
päkkapikk 4 päkka_pikk päkkapikk (4)
mittepikk 1 mitte_pikk mittepikk (1)
ülipikk 2 üli_pikk ülipikk (2)
keskpikk 1 kesk_pikk keskpikka (1) keskpikk (1)
rikk 4 rikk rikkides (1) rikk (4) rikkidest (1)
sikk 3 sikk sikk (3) sikuga (1)
šikk 1
palavikk 6 pala_vikk palavikk (6)
kkkk 1 kkkk kkkk (1)
kokk 15 kokk kokk (15) kokki (5) kokkid (1) kokkade (1) kokkadele (1) kokka (5)
kökk 1 kökk kökk (1)
peakokk 1 pea_kokk peakoka (1) peakokk (1) peakokana (1)
lokk 3 lokk lokkide (1) lokk (3) lokis (1) lokkid (2)
blokk 1 blokk blokk (1) blokki (1)
blokk 1
plokk 5 plokk plokk (5) plokis (1) plokkidest (1) plokkid (1)
šašlõkk 3 šašlõkk šašlõkke (4) šašlõkk (3) šašlõki (5) šašlõkkid (1) šašlõkki (13) šašlõkid (1)
maiasmokk 1 maias_mokk maiasmokk (1)
majasmokk 1 majas_mokk majasmokk (1)
maijusmokk 1 maijus_mokk maijusmokk (1)
nokk 9 nokk nokaga (2) nokk (9) noka (4)
rokk 9 rokk rokk (9) rokk- (1)
barokk 2 barokk barokk (2)
šokk 5 šokk šokki (2) šoki (1) šokk (5) šokkis (1) šokkist (1)
šokk 1
ükk 1 ükk ükk (1)
hukk 1 hukk hukkusid (1) hukk (1)
kukk 1
kukk 9 kukk kuke (3) kukk (9) kukke (2)
lukk 7 lukk lukkude (1) lukus (15) lukkist (1) lukk (7) lukku (3) luku (1)
ukselukk 1 ukse_lukk ukselukk (1)
fonolukk 1 fono_lukk fonolukk (1)
hulgimükk 1 hulgimükk hulgimükk (1)
nukk 1
nukk 8 nukk nuku (3) nukk (8) nukud (4) nukuga (3) nukkidega (1) nukku (3) nukke (3) nukust (1)
pukk 2 pukk pukk (2)
maalimispukk 1 maalimis_pukk maalimispukk (1)
trükk 1 trükk trükkisid (1) trükkid (2) trükis (8) trüki (3) trükk (1) trükki (3)
isetrükk 2 ise_trükk isetrükk (2)
sukk 2 sukk sukk (2) sukad (7)
pikksukk 1 pikk_sukk pikksukk (1)
tükk 3
tükk 11 tükk tükkideks (2) tükke (4) tükid (4) tükkide (2) tüki (9) tükki (14) tükk (11)
maatükk 1 maa_tükk maatüki (1) maatükk (1) maatükilt (1)
eatükk 1 ea_tükk eatükk (1)
peatükk 2
peatükk 24 pea_tükk peatükist (3) peatükis (20) peatüki (4) peatükki (2) peatükkide (1) peatükina (1) peatükkides (3) peatükid (1) peatükk (24)
kirjatükk 2
seebitükk 1 seebi_tükk seebitükk (1)
männitukk 1 männi_tukk männitukk (1)
paberitükk 1
kinotükk 1 kino_tükk kinotükk (1)
metstukk 1 mets_tukk metstukk (1)
evkk 5 evkk evkk (5)
lk 103 lk lk (103)
lk 8
1lk 1 1lk 1lk (1)
madalk 3 madalk madalk (3)
mälk 1 mälk mälk (1)
amälk 2 amälk amälk (2)
palk 11
palk 477 palk palgast (94) palk (477) palkid (1) palga (82) palkade (56) palgana (1) palgani (1) palgist (3) palgale (5) palke (1) palgid (2) palkiks (1) palki (3) palkadena (1) palgi (1) palkadest (1) palgad (60) palku (2) palgaks (2) palka (264) palgas (2) palgaga (32)
rahapalk 1 raha_palk rahapalk (1)
emapalk 2 ema_palk emapalk (2)
metsapalk 1
astmepalk 2 astme_palk astmepalk (2)
põhipalk 2 põhi_palk põhipalk (2) põhipalgast (1) põhipalka (1)
tunnipalk 1
pensioonipalk 1 pensiooni_palk pensioonipalk (1)
ametipalk 2 ameti_palk ametipalk (2)
keskpalk 1 kesk_palk keskpalk (1)
minimaalpalk 2 minimaal_palk minimaalpalku (1) minimaalpalk (2) minimaalpalka (3)
alampalk 3 alam_palk alampalk (3)
alampalk 1
miinimumpalk 1
miinimumpalk 2 miinimum_palk miinimumpalk (2) miinimumpalka (1)
minimumpalk 1 minimum_palk minimumpalk (1)
tööpalk 14 töö_palk tööpalga (2) tööpalka (2) tööpalgast (2) tööpalgad (1) tööpalk (14)
nettopalk 1 netto_palk nettopalk (1)
bruttopalk 1 brutto_palk bruttopalk (1)
brutto-palk 1 brutto-palk brutto-palk (1)
brutopalk 1
kuupalk 20 kuu_palk kuupalga (1) kuupalk (20) kuupalka (1) kuupalgast (6)
kuupalk 2
brutokuupalk 2
poistesalk 2 pois+te_salk poistesalk (2)
karistussalk 2 karistus_salk karistussalk (2)
talk 2 talk talk (2)
valk 6 valk valguta (1) valguga (2) valgu (1) valgud (1) valkudest (1) valgus (81) valk (6)
välk 2 välk välguga (3) välk (2)
elk 1 elk elk (1)
eelk 4
telk 5 telk telkid (3) telgi (2) telki (1) telk (5) telkidega (1) telgid (108) telkides (15) telke (2) telgis (19)
peretelk 1
pilk 10 pilk pilkudelt (2) pilgul (2) pilk (10) pilka (1) pilguga (13) pilgust (5) pilgu (6) pilku (6) pilgule (1) pilga (1)
pilk 7
silmapilk 3
silmapilk 2 silma_pilk silmapilgu (1) silmapilk (2) silmapilguga (1) silmapilgust (1) silmapilgul (1) silmapilguks (1)
kõrvalpilk 1
altkulmupilk 1 alt_kulmu_pilk altkulmupilk (1)
silk 7 silk silk (7)
tilk 2
tilk 3 tilk tilkagi (1) tilgaks (2) tilgad (1) tilka (2) tilk (3) tilga (1)
tõrvatilk 1
eestilk 1 ees_tilk eestilk (1)
folk 5 folk folk (5)
pedafolk 1 peda_folk pedafolk (1)
pop-folk 1 pop-folk pop-folk (1)
kolk 4 kolk kolk (4)
tõlk 1 tõlk tõlkides (5) tõlkidel (1) tõlgina (4) tõlgiks (1) tõlkide (3) tõlgis (10) tõlkita (1) tõlk (1) tõlgi (7) tõlkidena (2)
hulk 128 hulk hulk (128) hulgaga (1) hulgast (49) hulgal (6) hulgale (1) hulgad (1) hulgas (233)
hulk 25
töökohtahulk 1 töökohta_hulk töökohtahulk (1)
bitihulk 1
mulk 5 mulk mulgist (3) mulk (5)
loomulk 3 loo_mulk loomulk (3)
huulepulk 2 huule_pulk huulepulk (2) huulepulga (2)
teatepulk 1
mk 1 mk mk (1)
omk 2 omk omk (2)
rmk 13
nk 2 nk nk (2)
bank 2 bank bankid (2) bank (2)
swedbank 8
thank 2 thank thank (2)
lank 1
blank 1 blank blank (1)
pank 47 pank pankides (1) pankidega (1) pankadele (1) pangad (20) pangas (40) pangasse (7) pankades (2) pank (47) pankade (6) panki (2) panga (26) pankid (1) pangal (1) pankis (4) pangale (15) pangast (59) pankadest (1)
pank 9
hansapank 3 hansa_pank hansapangast (1) hansapank (3) hansapangas (14) hansapangaga (1) hansapanga (3)
hansapank 1
e-pank 1
andmepank 1 andme_pank andmepank (1)
kivipank 2 kivi_pank kivipank (2)
keskpank 1
ühispank 4 ühis_pank ühispanga (5) ühispank (4)
toidupank 3
hoiupank 1 hoiu_pank hoiupangas (1) hoiupank (1)
rank 1 rank rank (1)
ränk 1
ränk 3 ränk rängad (1) ränka (1) ränk (3)
sank 1 sank sank (1)
tank 2
lenk 2
viigink 1 viigink viigink (1)
think 2 think think (2)
kink 1
kink 2 kink kingis (12) kingita (1) kingid (9) kingiks (6) kink (2) kingud (1) kingi (7) kinki (2) kinkisid (17)
jõulukink 2
link 1 link lingid (2) lingile (18) link (1) linki (7) lingil (1)
tallink 1
tallink 1 tallink tallink (1) tallinki (1)
plink 1 plink plink (1)
järgmink 1 järgmink järgmink (1)
pink 2 pink pingid (6) pinkid (1) pingile (6) pinkidel (1) pink (2) pinkis (2) pinke (3) pingi (5) pingil (3) pinkil (1)
koolipink 1 koolipink koolipink (1)
tisleripink 1 tisleri_pink tisleripink (1)
sink 2 sink singini (1) sinki (1) singiga (2) singid (1) singil (1) singi (2) sink (2)
emnk 1 emnk emnk (1)
bonk 1 bonk bonk (1)
plonk 1 plonk plonk (1)
lünk 6 lünk lünk (6) lünkadesse (14) lünka (87) lüngad (62)
munk 2 munk mungad (4) munga (2) munkid (1) munk (2) munkade (4) mungast (2)
punk 4 punk punkidele (1) punk (4)
metall-punk 1 metall-punk metall-punk (1)
kiber-punk 1 kiber-punk kiber-punk (1)
küberpunk 1 küber_punk küberpunk (1)
krunk 1 krunk krunk (1)
ok 8 ok ok (8)
jaok 14 jaok jaok (14)
jäok 1 jäok jäok (1)
kolobok 3 kolobok kolobok (3)
kuubok 1 kuubok kuubok (1)
eok 3
eok 1 eok eok (1)
kiõk 1 kiõk kiõk (1)
kõk 5 kõk kõkile (2) kõk (5)
šašlõk 3 šašlõk šašlõk (3)
sotsiaal-demok 1 sotsiaal-demok sotsiaal-demok (1)
savenok 1 savenok savenok (1)
book 1 book book (1)
facebook 1
cook 1 cook cook (1) cooki (1)
pedagook 1 pedagook pedagook (1)
jook 8 jook jookidega (1) jookidel (1) jook (8) jookidele (5) jookid (8) jooke (10) jooki (8) jookidest (1) jookide (10)
lemmikjook 1 lemmik_jook lemmikjook (1)
kook 9 kook kookid (6) koogu (1) koogisse (2) koogi (4) koogist (1) kook (9) koogiga (1) koogis (4) kooki (38) kookide (1)
köök 173 köök köögiga (2) köögil (1) köökina (1) köök (173) köögisse (7) köögid (1)
köök 1
banaanakook 1 banaana_kook banaanakook (1)
õunakook 6 õunakook õunakook (6)
sunnipaevakook 1 sunnipaeva_kook sunnipaevakook (1)
rahvaköök 1 rahva_köök rahvaköök (1)
tupikköök 1 tupik_köök tupikköök (1)
pidukook 1 pidu_kook pidukook (1)
sunnipaevkook 1 sunnipaev_kook sunnipaevkook (1)
look 2 look looga (7) look (2)
löök 3
löök 3 löök löögi (9) löök (3)
lõõk 1 lõõk lõõk (1)
elektrilöök 3 elektri_löök elektrilöök (3) elektrilöögi (1) elektrilööke (1)
vastulöök 2 vastu_löök vastulöök (2)
mõõk 5 mõõk mõõgad (3) mõõka (1) mõõkadeks (1) mõõk (5)
kuldmõõk 2 kuld_mõõk kuldmõõk (2)
rook 1 rook rook (1)
sook 1 sook sookid (1) sook (1)
söök 1
söök 58 söök sööke (5) söögis (1) söögi (27) söögid (7) söögita (3) söögiga (1) sööki (40) söögile (4) söök (58)
lounasöök 1 louna_söök lounasöök (1)
lõunasöök 67 lõuna_söök lõunasöök (67) lõunasöögiks (4) lõunasöögi (11) lõunasöögile (1)
lemmiksöök 3 lemmiksöök lemmiksöök (3)
lemmik-söök 1 lemmik-söök lemmik-söök (1)
peosöök 1 peo_söök peosöök (1)
hommikusook 2 hommikusook hommikusook (2)
hommikusöök 31 hommikusöök hommikusöökid (1) hommikusöök (31)
hommikukusöök 1 hommikuku_söök hommikukusöök (1)
jõulusöök 1 jõulu_söök jõulusöök (1)
õhtusöök 8 õhtu_söök õhtusöögil (2) õhtusöök (8) õhtusöögi (3) õhtusööki (11) õhtusöögiks (7)
argiõhtusöök 1 argi_õhtu_söök argiõhtusöök (1)
took 2 took took (2)
rok 3 rok rok (3)
rõk 1 rõk rõk (1)
sok 1 sok sok (1)
pastušok 2 pastušok pastušok (2)
astok 1
vostok 5 vostok vostok (5)
mahavok 1 mahavok mahavok (1)