Pöördsõnastik a b c d e f g h i j k l m n o p q r s š z ž t u v w õ ä ö ü x y z
Sisesta sõna lõpp:
Silbi tabel Silbid
Pöördsõnastik Tähestikuline Sagedus Lemma Vormid
g 64 g g-d (1) g-na (1) g (64)
ag 2 ag ag (2)
äg 1 äg äg (1)
ääg 1 ääg ääg (1)
laag 3 laag laag (3)
raag 1 raag raag (1) raagisid (1)
iraag 2 iraag iraag (2) iraagist (1)
ketassaag 12 ketas_saag ketassaag (12)
heag 7 heag heag (7)
koolivaheag 1 koolivaheag koolivaheag (1)
kohag 1 kohag kohag (1)
programmeiriag 1 programmeiriag programmeiriag (1)
ajag 1 ajag ajag (1)
suvipuhkeajag 1 suvipuhkeajag suvipuhkeajag (1)
mängijag 1 mängijag mängijag (1)
pojag 1 pojag pojag (1)
munitsipalhailag 1 munitsipalhailag munitsipalhailag (1)
kiilinag 1 kiilinag kiilinag (1)
rag 1 rag rag (1)
prag 2 prag prag (2)
tag 1 tag tag (1)
hermitag 1 hermitag hermitag (1)
väg 1 väg väg (1)
eg 4 eg eg (4)
aeg 130
aeg 1366 aeg ajasse (2) aeg (1366) ajal (2452) aja (557) aegadele (3) aegadest (14) ajaga (48) ajast (138) ajad (39) aegade (35) aega (2216) ajale (20) aegadel (12) aegadeks (1) aegadesse (1) ajaks (188) aegadega (1) aegades (3) ajas (111) ajani (9) ajata (1)
jääaeg 1 jää_aeg jääaeg (1)
vabaaeg 11 vaba_aeg vabaaega (25) vabaaeg (11) vabaajal (4) vabaaja (13)
orjaaeg 1
orjaaeg 1 orja_aeg orjaaeg (1)
praktikaaeg 1 praktika_aeg praktikaaeg (1)
kellaaeg 113 kella_aeg kellaaega (1) kellaaeg (113)
sulaaeg 1 sula_aeg sulaaeg (1) sulaaja (1) sulaajal (2)
heinaaeg 2 heina_aeg heinaaega (1) heinaajal (1) heinaaeg (2)
lõunaaeg 5 lõuna_aeg lõunaaeg (5) lõunaajal (2)
lisaaeg 1 lisa_aeg lisaaega (2) lisaaeg (1)
aastaaeg 17 aasta_aeg aastaajast (4) aastaaega (1) aastaajad (8) aastaaeg (17) aastaajas (1) aastaaegadest (1) aastaajal (2)
lemmikaastaaeg 3 lemmik_aasta_aeg lemmikaastaajad (1) lemmikaastaaeg (3)
rauaaeg 24 raua_aeg rauaajaga (2) rauaaeg (24) rauaajast (2) rauaajale (2) rauaaja (6) rauaajal (35) rauaaega (11) rauaajaks (2) rauaajas (1)
hingedeaeg 2 hinge+de_aeg hingedeaeg (2)
vaheaeg 14 vahe_aeg vaheaeg (14) vaheaja (3) vaheajata (3) vaheajal (15) vaheaegadel (1) vaheajad (3) vaheaega (8)
lõunavaheaeg 5 lõuna_vahe_aeg lõunavaheaeg (5)
suvevaheaeg 3 suve_vahe_aeg suvevaheaeg (3) suvevaheajast (1) suvevaheajal (3)
koolivaheaeg 3 kooli_vahe_aeg koolivaheajad (1) koolivaheaeg (3) koolivaheajal (9) koolivaheaega (2)
suvekoolivaheaeg 1 suve_kooli_vahe_aeg suvekoolivaheaeg (1)
jõuluvaheaeg 1 jõulu_vahe_aeg jõuluvaheaeg (1)
pimeaeg 1 pime_aeg pimeaeg (1)
kõneaeg 8 kõne_aeg kõneaja (1) kõneaega (11) kõneaeg (8)
õppeaeg 3 õppe_aeg õppeajal (1) õppeaeg (3) õppeajas (1)
ärkamiseaeg 2 ärkamise_aeg ärkamiseaeg (2)
reisimiseaeg 1 reisimise_aeg reisimiseaeg (1)
sissemakseaeg 1
katseaeg 1 katse_aeg katseaja (1) katseaeg (1) katseajaga (1)
õitseaeg 4 õitseaeg õitseaeg (4)
valguseaeg 1 valguse_aeg valguseaeg (1)
puhkuseaeg 2 puhkuse_aeg puhkuseaeg (2)
tõuseaeg 1 tõuse_aeg tõuseaeg (1)
tähteaeg 1 tähte_aeg tähteaeg (1)
ooteaeg 1 oote_aeg ooteaeg (1)
noorteaeg 1 noor+te_aeg noorteaeg (1)
lasteaeg 4 laste_aeg lasteaeg (4) lasteajas (52) lasteaega (1) lasteajast (3) lasteaja (7) lasteajad (6) lasteajasse (2)
talveaeg 1 talve_aeg talveajal (1) talveaeg (1)
korgaeg 1 korg_aeg korgaeg (1)
advendiaeg 1
viikingiaeg 24 viikingi_aeg viikingiaja (2) viikingiajast (2) viikingiajal (2) viikingiaeg (24)
garantiiaeg 3 garantii_aeg garantiiaega (1) garantiiaeg (3)
riskiaeg 1 riski_aeg riskiaeg (1)
metalliaeg 19 metalli_aeg metalliajale (3) metalliaeg (19) metalliajal (7) metalliaja (3)
kooliaeg 1
kooliaeg 7 kooliaeg kooliaeg (7)
sünniaeg 13 sünni_aeg sünniaeg (13) sünniajast (2) sünniaega (1)
süüniaeg 1 süüni_aeg süüniaeg (1)
õpiaeg 1 õpi_aeg õpiaeg (1)
reisiaeg 4 reisi_aeg reisiaeg (4) reisiajal (2)
pronksiaeg 19 pronksi_aeg pronksiaeg (19) pronksiajast (2) pronksiajal (2) pronksiaja (6) pronksiaega (1)
rootsiaeg 1 rootsi_aeg rootsiaeg (1)
kiviaeg 64 kivi_aeg kiviajas (4) kiviajale (4) kiviaeg (64) kiviajast (10) kiviajal (28) kiviaja (6) kiviaega (6)
vanakiviaeg 2 vana_kivi_aeg vanakiviaeg (2)
suviaeg 1 suvi_aeg suviaeg (1)
keskaeg 9 kesk_aeg keskaega (2) keskaja (8) keskajas (1) keskajast (15) keskaeg (9) keskajal (19)
varakeskaeg 1 vara_kesk_aeg varakeskaeg (1)
tählaeg 1 tähl_aeg tählaeg (1)
näeg 1 näeg näeg (1)
kogoaeg 1 kogo_aeg kogoaeg (1)
hooaeg 1 hoo_aeg hooaeg (1) hooaja (6) hooajast (2) hooajal (5) hooajad (1)
küttehooaeg 1 kütte_hoo_aeg küttehooaeg (1)
eksamhooaeg 1 eksam_hoo_aeg eksamhooaeg (1)
tooaeg 1 too_aeg tooaeg (1)
tööaeg 75 töö_aeg tööajast (65) tööajas (2) tööaega (14) tööaja (4) tööaegadest (1) tööajal (8) tööajaga (237) tööaeg (75)
päeg 1 päeg päeg (1)
tippaeg 11 tipp_aeg tippaeg (11)
minasaeg 1 minas_aeg minasaeg (1)
muinasaeg 35 muinas_aeg muinasajast (4) muinasajale (3) muinasajaks (3) muinasajad (1) muinasaja (8) muinasaeg (35)
nüüdisaeg 2 nüüdis_aeg nüüdisaeg (2) nüüdisajal (11) nüüdisaja (4)
arkamisaeg 1 arkamis_aeg arkamisaeg (1)
ärkamisaeg 26 ärkamis_aeg ärkamisajas (4) ärkamisaega (6) ärkamisajal (8) ärkamisajaks (1) ärkamisaeg (26) ärkamisajaga (3) ärkamisaja (41)
ärkamisaeg 1
rahvusärkamisaeg 1 rahvus_ärkamis_aeg rahvusärkamisaega (3) rahvusärkamisaeg (1) rahvusärkamisajal (1)
teostamisaeg 1 teostamis_aeg teostamisaeg (1)
valitsemisaeg 2 valitsemis_aeg valitsemisajal (1) valitsemisaeg (2) valitsemisaega (3)
koosviibimisaeg 1 koos_viibimis_aeg koosviibimisaeg (1)
ärkmisaeg 1 ärkmis_aeg ärkmisaeg (1)
pakkumisaeg 1 pakkumis_aeg pakkumisaeg (1)
toimumisaeg 69 toimumis_aeg toimumisaeg (69)
pimedusaeg 1 pimedus_aeg pimedusaeg (1)
soodusaeg 18 soodus_aeg soodusajal (301) soodusaega (1) soodusaeg (18) soodusaja (3)
sodusaeg 1 sodus_aeg sodusaeg (1)
praegusaeg 1 praegus_aeg praegusaeg (1)
valgusaeg 1 valgus_aeg valgusaeg (1)
noorusaeg 1 noorus_aeg noorusaeg (1) noorusaja (1)
eelhoiatusaeg 1
vahetusaeg 2 vahetus_aeg vahetusaja (1) vahetusaeg (2)
valgustusaeg 2 valgustus_aeg valgustusajal (1) valgustusaeg (2) valgustusaja (2)
soobivusaeg 1 soobivus_aeg soobivusaeg (1)
tahtaeg 1 taht_aeg tahtajaks (1) tahtajad (1) tahtaeg (1)
tähtaeg 432 täht_aeg tähtajaks (14) tähtajana (1) tähtaegadega (1) tähtaeg (432) tähtaegadele (1) tähtajad (50) tähtaja (7) tähtaega (3)
lõpptähtaeg 1 lõpp_täht_aeg lõpptähtaeg (1)
tehtaeg 1 tehtaeg tehtaeg (1)
töötaeg 1 tööt_aeg töötaeg (1)
suveastaeg 1 suveast_aeg suveastaeg (1)
rauaeg 1 rau_aeg rauaeg (1)
koiduaeg 4 koidu_aeg koiduajast (4) koiduaeg (4)
toiduaeg 1 toidu_aeg toiduaeg (1)
õitsenguaeg 3 õitsenguaeg õitsenguaeg (3)
koguaeg 75 kogu_aeg koguaeg (75)
koguaeg 1
kooguaeg 2 koogu_aeg kooguaeg (2)
kokkuaeg 1 kokku_aeg kokkuaeg (1)
kokuaeg 1 koku_aeg kokuaeg (1)
katkuaeg 1 katku_aeg katkuaeg (1)
eluaeg 2
eluaeg 2 elu_aeg eluaja (2) eluajal (3) eluaeg (2) eluajaks (2)
jõuluaeg 5 jõulu_aeg jõuluajal (21) jõuluaja (1) jõuluaeg (5)
jõuluaeg 1
masuaeg 1 masu_aeg masuaeg (1)
tulevaeg 1
beg 8 beg beg (8)
privileeg 1
kolleeg 3
kolleeg 309 kolleeg kolleegi (71) kolleegidele (528) kolleege (4) kolleegidest (1) kolleegidega (22) kolleegidelt (2) kolleegisse (1) kolleegiga (71) kolleeg (309) kolleegide (15) kolleegile (284) kolleegist (2) kolleegid (212) kolleegil (4) kolleegidel (2)
koleeg 4 koleeg koleegidel (1) koleegiga (1) koleegid (8) koleegidega (4) koleeg (4)
töökoleeg 1 töökoleeg töökoleeg (1)
strateeg 1 strateeg strateegi (1) strateeg (1)
väljendusvaheg 1 väljendusvaheg väljendusvaheg (1)
krieg 1
konkursiajeg 1 konkursiajeg konkursiajeg (1)
pojeg 2 pojeg pojeg (2)
lilleg 2 lilleg lilleg (2)
kolleg 24 kolleg kollegid (72) kollegis (1) kollegit (2) kolleg (24) kollegiga (11) kollegile (7) kollegil (1)
töökolleg 1 töökolleg töökolleg (1)
oleg 1
oleg 15 oleg oleg (15)
oeg 1 oeg oeg (1)
poeg 397 poeg pojast (4) poegadele (1) pojana (3) pojaga (25) pojas (1) poja (37) pojal (9) pojale (29) poegade (1) poega (54) pojalt (1) poeg (397) poegasid (1) poegadest (1) pojad (15) pojata (1)
poeg 18
põeg 2 põeg põeg (2)
5poeg 1 5_poeg 5poeg (1)
pojapoeg 1
vennapoeg 4 venna_poeg vennapoja (1) vennapojaga (1) vennapoeg (4) vennapoega (2)
tütrapoeg 1 tütra_poeg tütrapoeg (1)
kitsapoeg 3 kitsa_poeg kitsapoeg (3)
emadepoeg 1 ema+de_poeg emadepoeg (1)
õepoeg 3 õe_poeg õepoeg (3)
tädipoeg 4 tädi_poeg tädipoeg (4)
kalevipoeg 179 kalevi_poeg kalevipoja (67) kalevipoega (5) kalevipojale (2) kalevipoeg (179) kalevipojast (6)
kalevipoeg 1
olevipoeg 1 olevi_poeg olevipoeg (1)
armaspoeg 1 armas_poeg armaspoeg (1)
talupoeg 67 talu_poeg talupoegadest (6) talupoegadele (28) talupoja (13) talupoeg (67) talupoegadesse (1) talupojal (8) talupojadki (2) talupoegadel (12) talupojad (117) talupojale (2) talupoega (2) talupoegi (20) talupoegadelt (9) talupoegadeks (3) talupoegade (72) talupoegadega (3) talupojast (2)
linnupoeg 1 linnu_poeg linnupoeg (1)
onupoeg 4 onu_poeg onupoeg (4) onupojad (1) onupoja (3)
sisu-poeg 1 sisu-poeg sisu-poeg (1)
reg 2 reg regina (3) reg (2)
pereg 1 pereg pereg (1)
nooreg 1 nooreg nooreg (1)
interreg 3 interreg interreg (3)
seg 2 seg seg (2)
majapidamiseg 1 majapidamiseg majapidamiseg (1)
ülemuseg 1 ülemuseg ülemuseg (1)
teg 2 teg teg (2)
ülesanneteg 1 ülesanneteg ülesanneteg (1)
fg 1 fg fg (1)
kollegg 1 kollegg kollegg (1)
pegg 5 pegg pegg (5)
raamatukogg 1 raamatukogg raamatukogg (1)
ig 4 ig ig (4)
aig 1 aig aig (1)
craig 2 craig craig (2)
vaig 2 vaig vaig (2)
tutavaig 1 tutavaig tutavaig (1)
big 3 big big (3)
big 1
teig 1 teig teig (1)
roogig 1 roogig roogig (1)
hig 1 hig hig (1)
liig 1 liig liig (1) liigagi (1)
riig 20 riig riig (20) riigidesse (2) riigides (12) riigidele (1) riigidest (9) riigidel (4) riigidega (1)
vabariig 2 vabariig vabariig (2)
kuningriig 1 kuningriig kuningriig (1)
ühisriig 1 ühisriig ühisriig (1)
välisriig 1 välisriig välisriigide (2) välisriig (1)
intriig 1
siig 3 siig siig (3)
sportlig 1 sportlig sportlig (1)
lemmig 1 lemmig lemmig (1)
nig 2 nig nig (2)
pannig 1 pannig pannig (1)
kõig 40 kõig kõigidel (12) kõigidesse (2) kõig (40) kõigidele (8) kõigidest (8) kõigides (5) kõigid (2) kõigide (1) kõigidega (5)
kultuurig 2 kultuurig kultuurig (2)
salatig 1 salatig salatig (1)
muiduig 2 muiduig muiduig (2)
ludwig 1
ludwig 8 ludwig ludwig (8)
kg 6 kg kg (6)
ekg 17 ekg ekg (17)
vkg 4 vkg vkg (4)
lg 41 lg lg (41)
lg 1
alg 1 alg algus (97) alg (1) algud (1) aluna (2) alg- (5) algust (76) alu (5) algu (2) algusse (1) algule (1)
jalg 2 jalg jalale (1) jalga (39) jalgade (1) jalgadel (1) jalad (26) jalgadega (5) jalgi (2) jalgadele (2) jalg (2) jalgades (1) jalge (5) jalal (1) jalaga (7)
jalg 2
jälg 2 jälg jälgede (1) jälge (4) jälgedes (2) jälje (5) jäljed (5) jälg (2)
küünlajalg 3 küünla_jalg küünlajalg (3) küünlajalad (2)
küünlajalg 1
sõnajalg 1
päntajalg 1
pallijalg 1 palli_jalg pallijalg (1)
lehekälg 2 lehekälg lehekälg (2)
nälg 1
nälg 1 nälg nälga (11) nälja (5) näljas (1) näljad (1) nälg (1) nälgi (2)
palg 6 palg palg (6)
viiralg 1 viiralg viiralg (1)
näiteksalg 1 näiteksalg näiteksalg (1)
selg 1
selg 4 selg selja (19) selga (216) selg (4) seljale (1) seljaga (2) seljast (5)
telg 1
telg 1 telg teljel (2) telgidega (1) telg (1) telgidel (1)
sellg 1 sellg sellg (1)
tõlg 2 tõlg tõlg (2)
võlg 14 võlg võlast (1) võlg (14) võlad (13) võlgadesse (4) võlgu (25) võlgades (6) võlga (2) võla (1)
hulg 3 hulg hulg (3)
kulg 1
külg 22 külg külgedest (6) küljega (1) küljelt (4) küljes (12) küljed (39) küljele (1) külje (125) külg (22) küljeks (35) külgi (9) külgede (1) küljel (9)
külg 5
lehekülg 26 lehe_külg lehekülge (32) lehekülgi (4) lehekülgedele (1) leheküljeni (2) lehekülg (26) leheküljele (6) leheküljest (4) leheküljed (10) leheküljel (78) lehekülgedelt (1) leheküljelt (4) leheküljes (2) lehekülgedel (7) lehekülgede (5)
kaksiklehekülg 1 kaksik_lehe_külg kaksikleheküljed (2) kaksikleheküljel (4) kaksikleheküljeks (1) kaksiklehekülgedest (1) kaksiklehekülg (1) kaksiklehekülgede (2) kaksiklehekülje (3) kaksikleheküljele (1)
internet-lehekülg 1 internet-lehekülg internet-lehekülg (1)
kodulehekülg 5 kodu_lehe_külg kodulehekülge (1) kodulehekülg (5) kodulehekülje (1) koduleheküljes (1) koduleheküljelt (1) koduleheküljele (2) koduleheküljel (1)
esikülg 4 esi_külg esikülje (2) esikülg (4) esiküljed (1) esiküljele (2) esiküljel (1)
tugevkülg 3 tugev_külg tugevkülg (3)
infosulg 1 info_sulg infosulg (1)
ng 9 ng ng (9)
äng 2
bäng 1 bäng bäng (1)
toodang 23 toodang toodangutest (1) toodangule (2) toodangut (11) toodanguid (4) toodang (23) toodangute (1) toodangu (14) toodangust (2) toodangud (2)
tööstustoodang 1
wolfgang 1 wolfgang wolfgang (1)
lumehang 1 lume_hang lumehange (1) lumehang (1)
tuulepuhang 1 tuule_puhang tuulepuhang (1)
päikeseloojang 2 päikese_loojang päikeseloojangu (1) päikeseloojangut (1) päikeseloojang (2)
lang 2
släng 3 släng slängil (2) släng (3) slängis (1) slängiga (1) slängile (1) slängid (2) slängi (8) slängist (1)
metslang 12 mets_lang metslang (12)
mang 1 mang mang (1)
mäng 5
mäng 35 mäng mängude (1) mängust (2) mängudes (2) mängus (6) mängudest (2) mängusse (1) mängusid (2) mängud (27) mängudeks (2) mängudel (1) mäng (35)
strateegiamäng 1
olümpiamäng 1 olümpia_mäng olümpiamäng (1)
balalaikamäng 2 balalaika_mäng balalaikamäng (2)
rahvamäng 1 rahva_mäng rahvamäng (1)
lapsemäng 1 lapse_mäng lapsemäng (1)
näitemäng 1 näite_mäng näitemäng (1) näitemänguga (1) näitemängu (4)
jalgpallimäng 1 jalg_palli_mäng jalgpallimäng (1)
võrkpallimäng 1 võrk_palli_mäng võrkpallimäng (1)
korvpallimäng 1 korv_palli_mäng korvpallimäng (1)
pillimäng 14 pilli_mäng pillimänguga (1) pillimängust (4) pillimäng (14)
rollimäng 3 rolli_mäng rollimängud (1) rollimäng (3) rollimängude (2) rollimängudes (1) rollimänge (3)
lossimäng 1 lossi_mäng lossimäng (1)
arvutimäng 3 arvuti_mäng arvutimäng (3) arvutimängude (2) arvutimängud (4) arvutimänge (5) arvutimängudes (1) arvutimängu (4) arvutimängudega (3)
lemmikmäng 1
kubermang 2 kubermang kubermang (2) kubermangude (2) kubermangudes (4) kubermangud (2) kubermangudeks (2) kubermangu (11) kubermangus (4)
maastikumäng 2 maastiku_mäng maastikumäng (2)
mälumäng 2 mälu_mäng mälumängud (4) mälumäng (2)
laulumäng 1 laulu_mäng laulumäng (1) laulumänge (1) laulumängudest (2)
hinnang 204 hinnang hinnangutes (1) hinnanguid (1) hinnangu (4) hinnangul (14) hinnanguga (1) hinnangut (12) hinnangud (2) hinnangust (1) hinnangus (1) hinnang (204)
hinnang 4
enesehinnang 1
enesehinnang 19 enese_hinnang enesehinnangut (5) enesehinnanguga (3) enesehinnang (19) enesehinnangu (12) enesehinnanguid (2)
isehinnang 2 ise_hinnang isehinnang (2)
väärtushinnang 4 väärtus_hinnang väärtushinnangud (88) väärtushinnangust (1) väärtushinnang (4) väärtushinnangu (3) väärtushinnangutest (5) väärtushinnanguta (2) väärtushinnangute (7) väärtushinnanguid (8) väärtushinnangutes (1)
rang 1 rang rang (1)
piirang 2
piirang 1 piirang piirangutega (2) piiranguid (4) piirangud (4) piirang (1) piirangute (1)
murrang 7 murrang murrangu (2) murrang (7) murranguks (1)
säng 2 säng säng (2) sängil (1) sängi (2)
piisang 1 pii_sang piisang (1)
lokitang 1 loki_tang lokitang (1)
pettang 1 pet_tang pettang (1)
vang 3 vang vange (6) vangi (14) vang (3) vangilgi (1) vangid (1) vangidest (1) vangist (2) vangiga (1) vangide (4) vangis (3)
solvang 1
pantvang 1
hüvang 3 hüvang hüvanguks (1) hüvangi (1) hüvang (3)
yang 1 yang yang (1)
iaeng 1 iaeng iaeng (1)
laeng 2 laeng laeng (2) laengut (1) laengu (2)
toodeng 1 toodeng toodeng (1)
tudeng 46 tudeng tudengid (41) tudengidele (1) tudengiga (2) tudengitega (3) tudengil (1) tudengite (17) tudengitest (3) tudengitel (6) tudengit (1) tudengina (2) tudengidel (2) tudengeid (3) tudengitele (1) tudengile (1) tudengiks (5) tudengidega (1) tudeng (46) tudengi (12)
ttü-tudeng 1 ttü-tudeng ttü-tudeng (1)
feng 1 feng feng (1)
mittetulundusüheng 1 mittetulundusüheng mittetulundusüheng (1)
loeng 75 loeng loengu (22) loengute (5) loengul (15) loengutega (3) loengult (2) loengutest (16) loengutele (1) loeng (75) loengutel (21) loengutelt (18) loengutes (7) loenguteks (1) loenguga (2) loengule (3) loengus (235) loenguid (22)
soeng 6 soeng soengud (4) soeng (6) soengu (2) soengus (1) soengust (1) soengut (1)
soeng 2
areng 119 areng arengute (2) arengule (21) arenguks (8) arengus (17) arengusse (1) arengutest (1) arengu (67) arengut (44) arenguga (10) arenguid (1) areng (119) arengud (2) arengi (1) arengul (1) arengust (15) arengult (1)
areng 8
tehnikaareng 1 tehnikaareng tehnikaareng (1)
tehtikaareng 2 tehtikaareng tehtikaareng (2)
väärareng 2 väär_areng väärareng (2) väärarenguga (2)
kultuurareng 1 kultuur_areng kultuurareng (1) kultuurarengus (1)
majandusareng 1 majandus_areng majandusareng (1)
ing 1
destaing 1
facing 1 facing facing (1)
importantword-spacing 8 importantword-spacing importantword-spacing (8)
letter-spacing 1 letter-spacing letter-spacing (1)
importantletter-spacing 8 importantletter-spacing importantletter-spacing (8)
trading 1
trading 1 trading trading (1)
importantpadding 8 importantpadding importantpadding (8)
scheiding 2 scheiding scheiding (2)
viiding 2 viiding viiding (2)
jviiding 1 jviiding jviiding (1)
holding 2 holding holding (2)
understanding 1 understanding understanding (1)
encoding 1 encoding encoding (1)
tooding 1 tooding tooding (1)
nauding 5 nauding nauding (5) naudinguks (2) naudinguid (2) naudingu (5) naudingut (13)
being 1 being being (1)
boeing 1
windsurfing 1 windsurfing windsurfing (1)
changing 1 changing changing (1)
hing 8
hing 83 hing hinged (2) hinges (22) hingele (5) hingedele (5) hingesse (3) hingedes (3) hing (83) hingeta (1) hingest (9) hingedest (1) hingel (1) hingeks (1) hingelt (1) hingega (10) hingede (18)
ahing 2 ahing ahing (2) ahingut (2)
lahing 11 lahing lahingusse (1) lahingutega (1) lahingust (5) lahingu (3) lahingutes (2) lahingute (5) lahinguid (1) lahingud (6) lahingus (10) lahing (11) lahingutesse (1) lahingut (6)
jäälahing 2 jää_lahing jäälahing (2)
teaching 5 teaching teaching (5)
toodehing 1 toode_hing toodehing (1)
enesehing 1 enese_hing enesehing (1)
tehing 2 tehing tehing (2)
tehing 1
õilishing 1
something 1 somet_hing something (1)
ühing 29 ühing ühingutest (1) ühingut (4) ühinguid (1) ühingu (261) ühingud (9) ühingute (1) ühing (29) ühingi (1) ühingule (2) ühingutele (2) ühingus (6) ühingusse (1)
äriühing 1 äri_ühing äriühing (1) äriühingut (36) äriühingute (1) äriühingusse (1) äriühingu (3) äriühinguid (1)
korteriühing 2 korteri_ühing korteriühing (2)
kooriühing 1 koori_ühing kooriühing (1)
ametiühing 1 ameti_ühing ametiühingut (1) ametiühingud (4) ametiühing (1) ametiühingusse (1) ametiühinguid (1) ametiühingu (1)
baltiühing 2 balti_ühing baltiühing (2)
kunstiühing 1
kunstiühing 2 kunsti_ühing kunstiühingute (2) kunstiühing (2) kunstiühingud (1)
juhing 1 juhing juhing (1)
mittetulundusühing 90 mitte_tulundus_ühing mittetulundusühingus (1) mittetulundusühing (90) mittetulundusühingu (10)
mittetulundusühing 1
niing 2 niing niing (2)
king 7 king kingisid (5) kingad (53) kinga (12) kingade (1) king (7)
peacemaking 1 peacema_king peacemaking (1)
taking 1 taking taking (1)
kuldking 1 kuld_king kuldking (1)
viiking 2 viiking viikingid (1) viikingutele (4) viikingutel (4) viikingitele (2) viiking (2) viikingitest (1) viikingite (5)
asking 1 asking asking (1)
hawking 1
feeling 4 feeling feeling (4)
rolling 4 rolling rolling (4)
sampling 1 sampling sampling (1)
stirling 2 stirling stirling (2)
bowling 1 bowling bowling (1)
ming 4 ming ming (4) mingidel (1)
roaming 1 roaming roaming (1)
fleming 1
ilming 1
flemming 1
coming 3 coming coming (3)
looming 1
looming 40 looming loomingud (2) loominguga (5) loomingeist (1) loominguks (1) loomingu (19) loomingut (11) loomingutes (2) looming (40) loomingust (11) loomingus (23) loomingusse (1) loominguid (2)
rahvalooming 3 rahva_looming rahvalooming (3)
kunstilooming 1 kunsti_looming kunstilooming (1)
ühislooming 2 ühis_looming ühislooming (2)
tooming 2 tooming tooming (2) toomingu (2)
charming 6 charming charming (6)
ning 736
ning 5526 ning ning (5526)
lugedaning 1 lugedaning lugedaning (1)
headning 1 headning headning (1)
kallidning 1 kallidning kallidning (1)
treening 2 treening treeningusse (1) treeningul (1) treeningust (2) treeningute (1) treeningus (1) treeninguid (1) treeningud (2) treening (2) treeningut (1) treeningutes (1)
suhtlemistreening 2 suhtlemis_treening suhtlemistreening (2) suhtlemistreeningud (1)
õppe-ning 1 õppe-ning õppe-ning (1)
trening 1 trening trening (1)
explaining 2 explaining explaining (2)
training 1 training training (1)
henning 2 henning henning (2)
running 1 running running (1)
learning 2 learning learning (2)
doing 1 doing doing (1)
reaping 1 rea_ping reaping (1)
leping 75 leping lepingute (119) lepingutele (1) lepingud (9) lepinguga (12) lepingutega (1) lepinguid (101) lepinguta (1) lepingus (3) leping (75) lepingust (1) lepingule (29) lepingut (204) lepingu (189)
leping 3
ostu-müügileping 1 ostu-müügi_leping ostu-müügilepingule (1) ostu-müügileping (1)
garantiileping 1 garantii_leping garantiileping (1)
assotsiatsioonileping 1
eelleping 1 eel_leping eelleping (1)
liitumisleping 1 liitumis_leping liitumisleping (1)
kaubandusleping 1
kaubandusleping 3 kaubandus_leping kaubandusleping (3)
erasmus-leping 1 erasmus-leping erasmus-leping (1)
kaubavahetusleping 1 kauba_vahetus_leping kaubavahetusleping (1)
kindlustusleping 1 kindlustus_leping kindlustuslepingule (1) kindlustusleping (1)
rahuleping 1 rahu_leping rahulepingule (1) rahulepinguga (1) rahulepingu (2) rahuleping (1)
jõululeping 1 jõulu_leping jõululeping (1)
kollektiivleping 18 kollektiiv_leping kollektiivlepingu (1) kollektiivlepinguna (1) kollektiivlepinguid (1) kollektiivlepinguga (1) kollektiivlepingusse (1) kollektiivleping (18)
tereping 1
seiping 1 seiping seiping (1)
kämping 46 kämping kämpingus (8) kämpinguid (4) kämping (46) kämpingutes (2) kämpingud (6) kämpingut (4) kämpingu (4)
kemping 1 kemping kemping (1)
õping 2 õping õpingule (1) õpinguis (1) õpingu (2) õping (2) õpingutesse (1) õpingute (2) õpingut (10) õpinguid (29) õpingud (17) õpingutel (1) õpingust (1)
re-mapping 1 re-mapping re-mapping (1)
lepping 5 lepping lepping (5)
shopping 1 shopping shopping (1)
ring 17 ring ring (17) ringile (1) ringi (113) ringides (2) ringiga (1) ringid (4) ringide (2) ringist (6) ringis (33)
ring 2
teemaring 1 teema_ring teemaringi (1) teemaring (1)
silmaring 1
silmaring 15 silma_ring silmaringi (48) silmaringiga (3) silmaring (15)
aastaring 1 aasta_ring aastaring (1)
maaväring 1 maa_väring maaväring (1) maaväringuga (1)
huvidering 1 huvi+de_ring huvidering (1)
komandering 3 komandering komandering (3)
koodering 1 koodering koodering (1)
komandeering 35 komandeering komandeeringud (1) komandeeringute (2) komandeeringust (1) komandeeringu (2) komandeeringuteks (1) komandeeringus (20) komandeeringusse (1456) komandeeringut (1) komandeering (35)
reageering 2 reageering reageering (2)
reageering 1
komangeering 1 komangeering komangeering (1)
planeering 1
planeering 1 planeering planeeringu (1) planeering (1) planeeringut (1) planeeringuid (1)
analiseering 2 analiseering analiseering (2)
investeering 2
investeering 1 investeering investeeringud (3) investeeringu (1) investeeringutega (1) investeeringute (32) investeering (1) investeeringuid (1)
hering 1 hering hering (1)
suhtlemistering 1 suhtlemis+te_ring suhtlemistering (1)
korvpalliring 1 korv_palli_ring korvpalliring (1)
kiviring 3 kivi_ring kiviring (3)
huviring 2
huviring 2 huvi_ring huviringisse (1) huviringides (1) huviring (2) huviringe (4) huviringid (3) huviringide (4)
ellenring 7 ellenring ellenring (7)
monitooring 1
spring 1 spring spring (1)
vestlusring 1 vestlus_ring vestlusringid (1) vestlusringis (1) vestlusringi (1) vestlusring (1)
suhtusring 1 suhtusring suhtusring (1)
tutvusring 1 tutvus_ring tutvusring (1)
uring 2 uring uring (2)
eluring 1 elu_ring eluring (1)
rahvalauluring 1 rahva_laulu_ring rahvalauluring (1)
uuring 8
uuring 90 uuring uuringust (13) uuring (90) uuringutes (6) uuringutele (3) uuringuist (1) uuringud (45) uuringu (218) uuringutest (10) uuringuteta (1) uuringul (1) uuringuga (4) uuringuid (16) uuringus (34) uuringute (33) uuringut (14)
üüring 2 üüring üüringud (1) üüringut (1) üüring (2)
analüüsidpatsiendirahuloluuuring 1 analüüsidpatsiendirahulolu_uuring analüüsidpatsiendirahuloluuuring (1)
sing 3 sing sing (3)
maasing 2 maasing maasing (2)
masing 5 masing masing (5)
liising 5 liising liisingud (1) liisinguid (1) liisingu (4) liising (5) liisingut (3)
autoliising 1 auto_liising autoliisingu (1) autoliising (1)
theorising 1 theorising theorising (1)
composing 2 composing composing (2)
võltsing 2 võltsing võltsing (2)
otsing 6 otsing otsingute (3) otsingud (2) otsinguks (1) otsingu (4) otsinguteks (1) otsinguid (1) otsingutele (1) otsing (6)
using 1 using using (1)
marketing 3 marketing marketingi (2) marketing (3)
endoftheskypehighlighting 2 endoftheskypehighlighting endoftheskypehighlighting (2)
beginoftheskypehighlighting 2 beginoftheskypehighlighting beginoftheskypehighlighting (2)
miiting 2 miiting miitingid (1) miiting (2) miitinguid (3)
rting 1 rting rting (1)
sting 1 sting sting (1)
getting 1 getting getting (1)
cutting 1 cutting cutting (1)
putting 1 putting putting (1)
häving 2
daiving 1 dai_ving daiving (1)
giving 2 giving giving (2)
living 2 living living (2)
involving 1 involving involving (1)
removing 1 remo_ving removing (1)
värving 1 värving värvingut (1) värvingu (1) värvingud (1) värving (1) värvinguga (2)
ewing 6 ewing ewing (6)
showing 1 showing showing (1)
kickboxing 1 kickboxing kickboxing (1)
laying 1 laying laying (1)
amazing 1 amazing amazing (1)
lng 17
hongkong 1 hong_kong hongkongist (1) hongkong (1) hongkongis (2)
long 4 long long (4)
lõng 1 lõng lõng (1)
lõng 1
salong 238 salong salongesse (2) salongil (1) salongis (80) salongi (18) salong (238) salongiga (2) salongide (1)
aurasalong 1 aura_salong aurasalong (1)
mööblisalong 1 mööbli_salong mööblisalongis (1) mööblisalong (1) mööblisalongisse (1)
juuksurisalong 1 juuksuri_salong juuksurisalongi (1) juuksurisalongis (1) juuksurisalong (1)
ilusalong 5 ilu_salong ilusalong (5) ilusalonge (1) ilusalongid (1) ilusalongis (5) ilusalongi (3)
ilusaloong 1 ilusaloong ilusaloong (1)
kupong 60 kupong kupong (60)
rong 39 rong rong (39) rongile (3) rongid (3) rongisse (2) ronge (1) rongis (14) rongist (2)
rong 3
pulmarong 2 pulma_rong pulmarongi (3) pulmarong (2)
elektrirong 1 elektri_rong elektrirong (1) elektrirongid (1) elektrirongiga (1)
reisirong 1 reisi_rong reisirong (1)
soomusrong 1 soomus_rong soomusrong (1)
kartong 2 kartong kartong (2)
wong 1
laadung 1
jjung 1 jjung jjung (1) jjungi (1)
hoffnung 2 hoffnung hoffnung (2)
ernstyoung 1
zentralisierung 1 zentralisierung zentralisierung (1)
samsung 7 samsung samsung (7)
loosung 2
loosung 11 loosung loosungiga (1) loosungiks (1) loosung (11) loosungites (1) loosungid (2)
põhiloosung 1
valimisloosung 1 valimis_loosung valimisloosungites (1) valimisloosungit (1) valimisloosung (1)
tung 3
pealetung 1 peale_tung pealetungi (1) pealetungiga (4) pealetung (1) pealetungil (1) pealetungiks (1)
vastupealetung 1 vastu_peale_tung vastupealetungi (1) vastupealetung (1)
kallaletung 2 kallale_tung kallaletungi (1) kallaletung (2)
kallaletung 1
sissetung 1
zeitung 1 zei_tung zeitung (1)
kviitung 1 kviitung kviitung (1)
edasitung 2 edasi_tung edasitung (2)
edasitung 1
kvitung 1 kvi_tung kvitung (1)
verwaltung 1 verwal_tung verwaltung (1)
istung 2 istung istung (2) istungile (1) istungiga (1) istungil (8) istungeid (2) istungit (1)
istung 1
kohtuistung 1 kohtu_istung kohtuistungi (2) kohtuistungitel (1) kohtuistung (1)
og 4 og og (4)
kog 1 kog kog (1) kogis (1)
dialog 1 dialog dialogi (2) dialogiga (1) dialog (1)
blog 1 blog blogis (1) blogist (1) blogisid (1) blog (1) blogi (2)
psühholog 3 psühholog psühholog (3) psühhologid (3) psühhologiga (1)
endokrinolog 1 endokrinolog endokrinolog (1)
psühoolog 3 psühoolog psühoolog (3) psühoologid (2)
füloolog 1 füloolog füloolog (1)
infotehnoolog 1 infotehnoolog infotehnoolog (1)
difektoolog 1 difektoolog difektoolog (1)
oog 1 oog oog (1)
pedagoog 10 pedagoog pedagoogil (1) pedagoogidega (2) pedagoogidele (1) pedagoogi (2) pedagoogist (1) pedagoog (10) pedagoogide (1) pedagooge (5) pedagoogid (12)
pedagoog 1
klaveripedagoog 2 klaveri_pedagoog klaveripedagoog (2)
sotsiaalpedagoog 2 sotsiaal_pedagoog sotsiaalpedagoogid (1) sotsiaalpedagoog (2) sotsiaalpedagoogi (1)
andragoog 1 andragoog andragoog (1)
hoog 1
hoog 46 hoog hool (4) hoog (46) hoolt (4) hoo (1) hoogu (11) hooga (30) hoos (2)
paanikahoog 1
haigushoog 1
köög 3 köög köög (3)
miniköög 1 miniköög miniköög (1)
loog 6 loog loog (6)
dialoog 24 dialoog dialoogisid (1) dialoogid (4) dialoog (24) dialooge (3)
kataloog 3 kataloog kataloogist (9) kataloogiga (2) katalooge (6) kataloogid (90) kataloog (3) kataloogidest (1) kataloogi (36) kataloogis (4) kataloogide (63)
telefonikataloog 1 telefoni_kataloog telefonikataloog (1)
arheoloog 4 arheoloog arheoloog (4) arheoloogid (8)
psühholoog 10 psühholoog psühholoogile (1) psühholoog (10) psühholoogiga (1) psühholoogidena (1) psühholoogiks (1) psühholoogid (7) psühholoogide (2) psühholoogi (5)
lastepsühholoog 1 laste_psühholoog lastepsühholoog (1) lastepsühholoogid (1)
koolipsühholoog 2 kooli_psühholoog koolipsühholoog (2)
sotsaiilpsühholoog 2 sotsaiil_psühholoog sotsaiilpsühholoog (2)
psüholoog 2 psüholoog psüholoog (2) psüholoogi (1) psüholoogid (3)
bioloog 2
ekoloog 1 ekoloog ekoloog (1)
filoloog 2 filoloog filoloogiks (2) filoloogid (2) filoloog (2) filoloogidele (2)
füloloog 1 füloloog füloloog (1)
tehnoloog 3 tehnoloog tehnoloog (3)
tehnik-tehnoloog 2 tehnik-tehnoloog tehnik-tehnoloog (2)
infotehnoloog 1 info_tehnoloog infotehnoloogidega (1) infotehnolooge (1) infotehnoloog (1)
haridustehnoloog 1 haridus_tehnoloog haridustehnoloogi (1) haridustehnoloog (1)
monoloog 1
sisemonoloog 1 sise_monoloog sisemonoloog (1)
traumatoloog 1 traumatoloog traumatoloog (1)
politoloog 4
defektoloog 2 defektoloog defektoloog (2)
roog 9 roog roogist (2) roogis (1) roog (9) rooge (1) roogasid (9) roa (1) rooga (3) road (21) roogade (1)
firmaroog 1 firma_roog firmarooge (1) firmaroog (1)
taimeroog 1 taime_roog taimeroog (1)
selgroog 2 selg_roog selgroole (1) selgroog (2)
pilliroog 1 pilli_roog pilliroog (1)
vormiroog 1 vormi_roog vormiroog (1)
maiusroog 1 maius_roog maiusroog (1)
sissevoog 1 sisse_voog sissevoog (1)
pirog 1 pirog pirog (1) pirogi (2)
herzog 1
lpg 3 lpg lpg (3)
rg 1 rg rg (1)
arg 7 arg arad (1) arale (1) arg (7) ara (52)
arg 1
härg 1 härg härg (1) härgasid (1) härja (1) härga (1)
järg 6 järg järjel (2) järjele (1) järge (2) järg (6) järje (3)
tagajarg 2 tagajarg tagajarg (2) tagajargi (6)
tagajärg 5
tagajärg 56 taga_järg tagajärjeks (9) tagajärgi (45) tagajärjel (16) tagajärjed (81) tagajärjena (1) tagajärjest (1) tagajärgedel (1) tagajärgede (3) tagajärgedeni (1) tagajärg (56) tagajärje (4) tagajärge (4)
põhjus-tagajärg 1 põhjus-taga_järg põhjus-tagajärg (1)
ajajärg 2 aja_järg ajajärgi (1) ajajärg (2)
sonajarg 4 sonajarg sonajarg (4)
sonaj-arg 2 sonaj-arg sonaj-arg (2)
sõnajärg 23 sõna_järg sõnajärjele (2) sõnajärge (1) sõnajärjed (1) sõnajärje (9) sõnajärjega (3) sõnajärg (23)
märg 1
märg 7 märg märg (7) märjaks (3) märga (4) märjad (5) märgi (5)
eesmärg 14 ees_märg eesmärg (14)
eesnärg 1 eesnärg eesnärg (1)
parg 2 parg parg (2)
pärg 1 pärg pärja (1) pärg (1)
särg 1 särg särg (1)
rahvarõivasärg 1 rahva_rõiva_särg rahvarõivasärg (1)
t-särg 1 t-särg t-särg (1)
targ 1 targ targ (1)
berg 3 berg bergist (1) berg (3) bergi (3)
friedeberg 2 friedeberg friedeberg (2)
lieberg 2 lieberg liebergi (1) lieberg (2)
mälberg 1
spielberg 2 spielberg spielberg (2)
strackelberg 4 strackelberg strackelberg (4)
stackelberg 6 stackelberg stackelberg (6) stackelbergide (6)
kullberg 2 kullberg kullberg (2)
baden-württemberg 1 baden-württemberg baden-württemberg (1)
toomberg 3 toomberg toomberg (3)
umberg 1 umberg umberg (1)
stackenberg 2 stackenberg stackenberg (2) stackenbergide (2)
schenkenberg 2 schenkenberg schenkenberg (2)
schnkenberg 2 schnkenberg schnkenberg (2)
alt-riiesenberg 1 alt-riiesenberg alt-riiesenberg (1)
riesenberg 2 riesenberg riesenberg (2)
alt-riesenberg 1 alt-riesenberg alt-riesenberg (1)
neu-riesenberg 1 neu-riesenberg neu-riesenberg (1)
heisenberg 2
veitsenberg 1 veitsenberg veitsenberg (1)
hausenberg 5 hausenberg hausenberg (5)
weizenberg 1 weizenberg weizenbergi (3) weizenberg (1)
einberg 1 einberg einberg (1)
sternberg 4 sternberg sternbergidele (2) sternberg (4) sternbergi (4)
reisberg 1
grosberg 2 grosberg grosberg (2)
uusberg 1 uusberg uusberg (1)
kitzberg 4 kitzberg kitzberg (4) kitzbergi (1)
veerg 5 veerg veergu (9) veerge (2) veerg (5) veergudesse (1)
kirg 1 kirg kire (2) kirg (1) kirest (2) kired (2) kirgedel (1)
org 4 org oruga (1) org (4) orus (1) orule (1) org-ni (1) orgu (2) oru (6) orud (1)
beorg 1 beorg beorg (1)
georg 41 georg georg (41) georgil (2)
georg 2
rungegeorg 1 rungegeorg rungegeorg (1)
kadriorg 2 kadri_org kadriorus (32) kadrioru (21) kadriorgu (1) kadriorg (2)
kõrg 113 kõrg kõrg (113) kõrg- (9)
mõnikorg 4 mõnikorg mõnikorg (4)
nõrg 1 nõrg nõrg (1)
kaleviporg 1 kaleviporg kaleviporg (1)
võrg 1 võrg võrg (1)
urg 1 urg urust (1) uru (25) urgudes (2) urg (1) urule (2)
madeburg 1 madeburg madeburg (1)
hamburg 3 hamburg hamburgis (3) hamburg (3)
brandenburg 1 brandenburg brandenburg (1)
altenburg 1 altenburg altenburgist (1) altenburgis (3) altenburg (1)
peeterburg 1 peeterburg peeterburg (1)
peterburg 7 peterburg peterburgi (21) peterburg (7) peterburgist (1) peterburgis (11)
sankt-peterburg 1 sankt-peterburg sankt-peterburgis (2) sankt-peterburg (1) sankt-peterburgist (2) sankt-peterburgi (6)
petersburg 2 petersburg petersburgisse (1) petersburg (2) petersburgis (2)
suburg 2 suburg suburg (2)
kurg 16 kurg kurg (16) kured (6) kurgi (3)
nurg 1 nurg nurg (1) nurgisse (1)
mmetsanurg 1 mmetsanurg mmetsanurg (1)
neurokirurg 2 neuro_kirurg neurokirurg (2)
turg 1
turg 40 turg turule (29) turgudest (1) turg (40) turul (161) turge (1) turgude (1) turgu (6) turusse (5) turus (4) turult (31) turgis (4) turust (3) turud (56) turuga (3) turu (34) turgudelt (3) turgudel (7) turgusid (2) turuta (1)
kinnisvaraturg 1
siseturg 1
siseturg 2 sise_turg siseturul (1) siseturg (2) siseturgu (1)
tooteturg 2 toote_turg tooteturg (2)
üüriturg 1
keskturg 3 kesk_turg keskturul (1) keskturgu (1) keskturg (3) keskturu (1)
tööturg 3
tööturg 10 töö_turg tööturgu (2) tööturul (178) tööturuga (2) tööturu (23) tööturg (10) tööturult (1) tööturule (4)
majandusturg 1 majandus_turg majandusturg (1)
puiduturg 2 puidu_turg puiduturg (2)
koduturg 2
tööjõuturg 1 töö_jõu_turg tööjõuturg (1) tööjõuturul (1)
ttirtg 1 ttirtg ttirtg (1)
aug 8 aug aug (8)
25aug 1 25aug 25aug (1)
haug 5 haug haug (5)
muidug 1 muidug muidug (1)
uuringug 1 uuringug uuringug (1)
lug 3 lug lugi (1) lug (3)
kalug 1 kalug kalug (1)
viikinug 2 viikinug viikinug (2)
olnug 1 olnug olnug (1)
tõug 1
tõug 6 tõug tõug (6) tõuge (3)
tüdrug 1 tüdrug tüdrug (1)
igasug 1 igasug igasug (1)
tug 1 tug tug (1) tugiga (1)
strotug 2 strotug strotug (2)
teatuug 1 teatuug teatuug (1)