Pöördsõnastik a b c d e f g h i j k l m n o p q r s š z ž t u v w õ ä ö ü x y z
Sisesta sõna lõpp:
Silbi tabel Silbid
Pöördsõnastik Tähestikuline Sagedus Lemma Vormid
b 765 b b (765) b-ga (2) b- (1)
b 7
10b 1 10b 10b (1)
1-b 6 1-b 1-b (6)
1991b 1 1991b 1991b (1)
12b 1 12b 12b (1)
1985b 2 1985b 1985b (2)
6-b 6 6-b 6-b (6)
7b 1 7b 7b (1)
ab 1 ab ab (1)
aab 1 aab aab (1)
ääb 1 ääb ääb (1)
peaab 2 peaab peaab (2)
jaab 27 jaab jaab (27)
jäab 1 jäab jäab (1)
jääb 91
jääb 537 jää jääta (16) jääksid (1) jääbki (7) jääs (4) jäämaks (1) jääl (2) jäädes (4) jääb (537) jäägu (1) jäid (66) jäi (478) jäigi (8) jääga (2) jääte (2) jäin (68) jääst (2) jäängi (1) jääd (53) jääme (21) jäägi (1) jäime (4) jäädi (3) jään (855) jää (62) jäägem (3) jäämas (1) jäädakse (2) jääle (3)
päab 1 päab päab (1)
saab 4186 saab saab (4186)
saab 228
tulebsaab 1 tulebsaab tulebsaab (1)
töötaab 3 töötaab töötaab (3)
vaab 1 vaab vaab (1)
tabab 2 taba tabab (2) taba (2) tabatakse (1) tabas (8) tabada (6) tabama (6)
tabab 4
ebab 1 ebab ebab (1)
kaebab 1
kaebab 1 kaeba kaebas (1) kaebasid (2) kaebame (2) kaebab (1) kaevati (2) kaevata (4) kaeba (2)
lebab 1 leba lebab (1) leban (1) lebada (1)
kõlbab 2
kõlbab 5 kõlba kõlbab (5) kõlban (2) kõlba (6)
tõmbab 10 tõmba tõmmake (30) tõmbata (3) tõmbasid (3) tõmbavad (1) tõmmati (2) tõmbab (10) tõmbama (1) tõmmata (11) tõmban (6) tõmba (1) tõmmates (2) tõmbas (7)
tõmbab 6
arbab 1 arbab arbab (1)
värbab 1 värba värbab (1) värvata (27) värbas (1)
lubab 54 luba luban (11) lubade (2) lubage (35) loaga (2) lube (4) lubasime (1) lubaks (2) lubas (35) lubama (16) lubaski (1) lubate (9) load (3) lubati (35) lubata (13) lubame (1) luba (71) lubatakse (4) loal (2) lubasid (15) lubab (54) loa (14)
lubab 12
saadab 7
saadab 20 saat saadaksite (1) saatnud (61) saatsite (92) saatke (39) saatis (57) saatsime (5) saata (997) saadetakse (34) saadad (1) saat (6) saadate (10) saatsid (7) saadeta (1) saatma (96) saatsin (20) saadab (20) saadame (10) saadeti (41)
vaadab 1 vaadab vaadab (1)
pidadab 1 pidadab pidadab (1)
teadab 1 teadab teadab (1)
sadab 1 sadab sadab (1)
peedab 1 peedab peedab (1)
teedab 1 teedab teedab (1)
veedab 28 veet veedavad (55) veetsime (18) veedaksin (1) veedeti (2) veedame (15) veedaksid (1) veetsin (28) veetes (1) veetma (20) veetis (5) veedab (28) veetke (2) veedaksime (2) veedate (1) veet (12) veedetakse (1) veedad (2) veetsid (6) veetmas (1) veedaks (2) veeda (17) veeta (146) veedan (41)
tähedab 1
tähedab 2 tähedab tähedab (2)
vedab 8 vedab vedab (8)
aidab 6 aidab aidab (6)
näidab 4 näidab näidab (4)
täidab 17 täit täideti (6) täita (144) täitsin (3) täitsid (11) täitmata (84) täitke (59) täidab (17) täitis (4) täidavad (5) täidan (8) täitma (42) täidaksid (1) täidetakse (2)
täidab 1
väidab 16 väit väitidega (1) väidetavat (1) väidaksin (1) väitis (14) väitsid (7) väidan (146) väidavad (10) väidetakse (5) väida (1) väit (1) väidab (16) väidate (6) väites (6) väideti (2)
väidab 3
heidab 1 heit heita (6) heitis (9) heitsid (1) heidab (1) heitma (5) heitsime (4) heidetakse (2) heideti (5) heidame (1) heidan (2) heida (2) heitsin (5) heit (1)
leidab 10 leidab leidab (10)
peidab 1
peidab 2 peit peideti (2) peidavad (1) peitu (3) peita (5) peidaks (1) peitis (2) peidab (2)
teidab 1 teidab teidab (1)
kiidab 2
kiidab 3 kiit kiidame (1) kiitsid (1) kiitis (4) kiidetud (11) kiideti (4) kiitma (2) kiidavad (1) kiita (5) kiidab (3)
liidab 2 liit liidab (2) liitudesse (2) liidetakse (5) liidult (1) liit- (7) liitsid (2) liitis (1) liiduga (144) liitudest (2) liitudes (1) liita (67) liitu (44) liidust (17) liidud (10) liitusid (6) liidate (1) liida (1) liit (102) liidusse (3) liidule (2) liidus (45) liidul (2)
viidab 8 viit viidab (8) viitsite (1) viitma (1) viidata (4) viitsime (2) viita (3) viiti (1) viida (3)
köidab 2 köit köitis (25) köidavad (2) köidab (2) köida (1) köita (2)
kõidab 2 kõidab kõidab (2)
soidab 4 soidab soidab (4)
sõidab 3
sõidab 287 sõit sõitsime (243) sõiduga (1) sõidan (927) sõidate (2608) sõit (46) sõidavad (243) sõidu (22) sõidaks (11) sõida (143) sõitke (14) sõidus (2) sõidab (287) sõita (1685) sõitu (3) sõidamegi (1) sõideti (5) sõiti (1) sõitsidki (1) sõitude (1) sõidavadki (1) sõitis (88) sõidetakse (9) sõites (11) sõidaksin (10) sõitma (1365) sõitsin (125) sõitmata (1) sõidult (1) sõidad (96) sõitsid (35) sõidust (1) sõidaksid (1) sõiduks (6) sõidud (4) sõidame (1257)
toidab 3 toit toitudest (3) toiduks (1) toidult (1) toidule (4) toitist (1) toiduga (7) toidavad (1) toitsin (1) toit (275) toitu (166) toitusid (3) toidetakse (1) toitma (3) toiduta (2) toidud (235) toidab (3) toidu (136)
toidab 1
võidab 12 võidab võidab (12)
pidab 17 pidab pidab (17)
haaldab 2 haaldab haaldab (2)
hääldab 2 häälda hääldada (6) hääldama (2) hääldatakse (12) hääldame (1) hääldasime (1) hääldata (2) hääldab (2)
paigaldab 1 paigalda paigaldatakse (2) paigaldage (1) paigaldame (12) paigaldasime (2) paigalda (1) paigaldab (1) paigaldama (7) paigaldate (1) paigaldan (1) paigaldaksin (3) paigaldada (16)
haldab 19 halda haldab (19)
kerkibkaasnebhaldab 3 kerkibkaasnebhalda kerkibkaasnebhaldab (3)
ihaldab 1 ihalda ihaldab (1) ihaldama (1)
eemaldab 1 eemalda eemaldama (2) eemaldada (5) eemaldab (1)
voimaldab 1 voimalda voimaldab (1)
võimaldab 111 võimalda võimaldati (1) võimaldab (111) võimalda (23) võimaldata (1) võimaldaks (6) võimaldasid (2) võimaldama (4) võimaldaksid (2) võimaldada (9) võimaldame (2) võimaldades (2) võimaldas (10)
jumaldab 1 jumalda jumaldatakse (1) jumaldada (1) jumaldab (1) jumaldan (1)
araldab 1 aralda araldab (1)
eraldab 6 eralda eraldada (8) eraldanud (4) eralda (1) eraldaks (1) eraldatakse (7) eraldab (6) eraldati (4) eraldasid (2) eraldas (1)
eraldab 2
korraldab 180 korraldab korraldab (180)
korraldab 1
siisaldab 2 siisalda siisaldab (2)
sisaldab 79 sisalda sisaldab (79) sisaldasid (1) sisalda (4) sisaldas (16) sisaldatakse (4) sisaldaks (1) sisaldada (25) sisaldama (9)
sisaldab 4
sissaldab 1 sissalda sissaldab (1)
usaldab 2 usalda usaldama (5) usaldasid (1) usaldage (1) usaldasin (1) usalda (6) usaldan (7) usaldad (1) usaldab (2) usaldate (1) usaldada (12) usaldaksin (1)
usaldab 1
valdab 3
valdab 55 valda valdaks (1) valdama (35) valdate (2) valdata (3) valdame (2) valdas (4) vallates (1) valdaksid (1) valdad (4) valdab (55) valdan (131) valdasime (2)
avaldab 21 avalda avaldame (2) avaldati (14) avaldab (21) avaldasid (13) avaldasin (1) avaldades (3) avaldage (42) avalda (3) avaldate (1) avaldas (31) avaldan (7) avaldada (28) avaldatakse (10) avaldama (8) avaldata (2)
vaadeldab 4 vaadelda vaadeldab (4)
eeldab 11
eeldab 22 eelda eeldame (292) eeldada (4) eeldab (22) eeldas (2) eeldate (5) eeldan (3) eelda (1) eeldati (1)
peegeldab 5
peegeldab 15 peegelda peegeldaks (1) peegeldasid (5) peegeldab (15) peegeldades (1) peegeldada (1)
täheldab 1 tähelda täheldada (8) täheldab (1) täheldati (1) täheldasid (1)
täheldab 1
suheldab 2 suhelda suheldata (1) suheldasid (1) suheldab (2) suheldame (2) suheldada (3)
kirjeldab 57 kirjeldab kirjeldab (57)
kirjeldab 6
uhkeldab 1
öeldab 1 öeldab öeldab (1)
siseldab 1 siselda siseldab (1)
kühveldab 1
holdab 1 holdab holdab (1)
hooldab 1 hoolda hooldama (4) hooldab (1) hoolda (1) hooldame (10) hooldada (10) hooldas (2) hooldan (3)
pooldab 1
pooldab 5 poolda pooldas (7) pooldasid (2) pooldad (2) pooldama (1) pooldan (11) pooldab (5) poolda (2) pooldaks (1)
sisldab 1 sisldab sisldab (1)
lauldab 1 lauldab lauldab (1)
rahuldab 18 rahulda rahuldatakse (2) rahuldama (2) rahuldati (1) rahuldad (1) rahuldan (2) rahuldab (18) rahuldata (4) rahuldate (1) rahulda (9) rahuldada (13)
andab 5 andab andab (5)
maandab 14 maanda maandab (14) maandama (50) maandata (3) maandada (24) maandage (2)
vabandab 1
vabandab 4 vabanda vabandage (581) vabandata (15) vabandada (44) vabandat (1) vabandad (2) vabandab (4) vabandas (2) vabandate (938) vabandan (149) vabanda (136) vabandame (46) vabandama (13) vabandagi (1)
kahandab 2
pahandab 90 pahanda pahandab (90) pahandama (10) pahanda (5)
tähandab 5 tähanda tähandab (5)
juhandab 1 juhanda juhandab (1)
alandab 2 alanda alandatakse (3) alandab (2) alandada (3) alandas (2) alandaksin (2)
alandab 1
allandab 1 allanda allandab (1)
mandab 2 mandab mandab (2)
omandab 22 omanda omandas (12) omandab (22) omandaksid (1) omandatakse (8) omandan (9) omandasid (15) omanda (3) omandasin (4) omandame (1)
söandab 1
rändab 1
rändab 6 rända rändama (1) rändasin (1) rändas (1) rännates (2) rändab (6) rännata (10) rändaksid (1) rändasid (7)
parandab 3
parandab 142 paranda parandame (1) parandaks (3) parandamaks (1) parandas (1) parandatud (10) parandasid (2) parandaksid (3) parandage (16) parandab (142) parandama (35) paranda (11) parandad (1) parandades (6) parandatakse (1) parandan (7) parandata (2) parandasin (3) parandatagi (1) parandada (194) parandati (1)
pärandab 1 päranda pärandasid (3) pärandas (1) pärandama (4) pärandab (1) pärandati (27) pärandada (3)
erandab 1 eranda erandab (1)
vastandab 2 vastanda vastandatakse (2) vastandada (3) vastandab (2)
laendab 1 laendab laendab (1)
täendab 3 täendab täendab (3)
edendab 1
liigendab 1 liigenda liigendab (1)
valgendab 2 valgenda valgendab (2) valgendada (1) valgendas (1)
tõlgendab 2 tõlgenda tõlgendas (3) tõlgendama (1) tõlgendab (2) tõlgendada (1)
tõlgendab 1
kergendab 10 kergenda kergendab (10) kergendada (4) kergendasid (1) kergendaks (1) kergendas (3)
kõrgendab 1 kõrgenda kõrgendab (1) kõrgendada (4) kõrgendama (1) kõrgenda (1)
nõrgendab 2 nõrgenda nõrgendab (2)
kaugendab 1
tugendab 1 tugenda tugendab (1)
hendab 1
lahendab 13 lahenda lahendades (1) lahendada (268) lahendata (3) lahendama (42) lahendasid (3) lahendaks (1) lahendan (4) lahendaksid (1) lahendad (1) lahendasin (2) lahenda (9) lahendame (1) lahendab (13) lahendamata (9) lahendatakse (5) lahendasime (2)
lahendab 5
lähendab 1 lähenda lähendada (5) lähendab (1) lähendal (1) lähendama (2) lähendasime (1) lähendas (1)
tahendab 11 tahenda tahendab (11) tahenda (1)
tähendab 84
tähendab 667 tähenda tähendavad (31) tähendasid (2) tähendan (1) tähendab (667) tähendama (9) tähendaks (2) tähendabki (1) tähendas (81) tähenda (58) tähendada (14)
vähendab 3
vähendab 21 vähenda vähendatakse (2) vähendada (98) vähendaks (1) vähendas (2) vähendame (1) vähendades (5) vähendaksin (1) vähendama (8) vähendab (21) vähendasid (3) vähenda (2)
tehendab 1 tehendab tehendab (1)
tihendab 1 tihenda tihendab (1) tihendatakse (1) tihendada (1)
ühendab 6
ühendab 34 ühenda ühendama (1) ühenda (2) ühendage (8) ühendas (18) ühendasin (1) ühendavad (4) ühendasid (5) ühendada (22) ühendab (34) ühendati (2)
juhendab 2 juhenda juhendama (3) juhendada (3) juhendab (2) juhendasid (2) juhendas (1)
lühendab 6 lühenda lühendab (6) lühendaks (1) lühendate (1) lühendas (1) lühenda (8) lühendada (2)
pühendab 11 pühenda pühendasid (1) pühendasin (1) pühendab (11) pühendada (10) pühendatakse (3) pühendas (4) pühendama (1) pühendamas (1)
laiendab 15 laienda laiendas (5) laiendan (1) laiendada (26) laienda (1) laiendatakse (2) laiendab (15)
laiendab 2
täiendab 17 täienda täiendatakse (1) täiendamata (1) täiendada (25) täiendan (2) täiendama (1) täiendati (2) täiendab (17) täiendas (4) täiendasid (2)
täiendab 2
ajendab 1 ajenda ajendasid (2) ajendab (1)
pöhjendab 1 pöhjenda pöhjendab (1)
põhjendab 1
põhjendab 13 põhjenda põhjendatakse (2) põhjendab (13) põhjendama (4) põhjendan (7) põhjendage (513) põhjendas (1) põhjendati (2) põhjendaks (1) põhjendada (25) põhjenda (2) põhjendades (1) põhjendasid (6)
valjendab 2 valjenda valjendada (2) valjendab (2)
väljendab 34 väljenda väljendada (71) väljendamaks (2) väljendades (1) väljenda (2) väljendabki (1) väljendasid (4) väljendatakse (20) väljendab (34) väljendas (5) väljendasin (1) väljendama (6) väljendati (1) väljendaks (1) väljendata (1)
soojendab 6 soojenda soojendama (4) soojendada (6) soojendab (6) soojendas (1) soojendata (1)
sojendab 1 sojenda sojendada (3) sojendatama (1) sojendab (1) sojendama (1) sojendata (1)
kirjendab 1 kirjenda kirjenda (1) kirjendab (1)
rakendab 4 rakenda rakendati (3) rakendatakse (2) rakendama (3) rakendan (1) rakendada (46) rakendab (4) rakendad (1) rakendasime (1) rakendasid (2) rakenda (3)
pikendab 4 pikendab pikendab (4)
pikendab 1
raskendab 6 raskenda raskenda (1) raskendab (6) raskendas (1)
raskendab 4
keskendab 2 keskenda keskendab (2)
lendab 17 lenda lendab (17) lennata (19) lendame (5) lenda (48) lendama (57) lendas (17) lendasime (6) lendan (5) lennates (3) lendasid (6) lendasin (7)
lendab 1
helendab 3 helenda helendab (3)
ülendab 1 ülenda ülendab (1)
loendab 1 loenda loendab (1) loendatakse (1)
soendab 2 soenda soendan (1) soendada (7) soendad (2) soendab (2)
tõendab 1
tõendab 6 tõenda tõendab (6) tõendada (3)
arendab 1
arendab 40 arenda arendada (128) arendan (2) arendasin (2) arendaks (3) arendama (47) arendasid (7) arendatakse (11) arendades (1) arendame (5) arendas (15) arendamata (1) arendati (10) arenda (5) arendab (40) arendaksid (1)
parendab 1 parenda parendada (12) parendab (1) parendama (1)
terendab 1
kiirendab 2
kiirendab 1 kiirenda kiirendama (6) kiirendas (1) kiirendasid (2) kiirendada (2) kiirendab (1) kiirendatakse (1)
suurendab 10
suurendab 29 suurenda suurendame (1) suurendas (7) suurendamas (1) suurendaksime (1) suurendada (48) suurendaks (1) suurendatakse (1) suurendab (29) suurendama (57) suurendati (2) suurendasid (1) suurendasin (1) suurendatud (1) suurendades (1)
asendab 9 asenda asendades (1) asendati (4) asendab (9) asendada (240) asendasin (4) asendad (2) asendatakse (4) asendasime (1) asendaksin (1) asendan (1) asendama (3) asendaks (2) asendas (8) asenda (7)
asendab 1
masendab 1 masenda masendab (1)
sisendab 1
sisendab 8 sisenda sisendab (8)
kitsendab 2 kitsenda kitsendab (2) kitsendaks (1)
etendab 3 etenda etendada (1) etenda (1) etendab (3) etendas (4)
uuendab 3 uuenda uuendata (2) uuendame (1) uuendada (9) uuendatakse (1) uuendab (3) uuendati (1) uuendama (3)
leevendab 1
leevendab 4 leevenda leevendada (79) leevendama (1) leevendab (4)
virvendab 1 virvenda virvendab (1)
süvendab 2
laindab 1 laindab laindab (1)
taeindab 1 taeinda taeindab (1)
hindab 17 hinda hinnata (65) hindasin (1) hindas (5) hinnatakse (25) hindasime (1) hindad (3) hinnati (7) hindate (1) hindaga (1) hindama (21) hindame (3) hindata (1) hindaksin (1) hindan (17) hindab (17)
ühindab 2 ühinda ühindab (2) ühindama (1) ühindas (2) ühindada (1)
teenindab 5 teeninda teenindama (4) teenindame (5) teenindan (6) teenindada (12) teenindab (5) teeninda (4) teenindata (1) teenindasin (1)
esindab 37 esindab esindab (37)
esindab 5
koondab 1
koondab 2 koonda koondatakse (2) koondab (2) koondama (3) koondas (7) koondata (1) koondasid (4) koondati (8) koondada (5)
kujundab 21 kujunda kujundatakse (9) kujundamas (1) kujundab (21) kujundasin (1) kujundati (3) kujundada (114) kujundame (1) kujundata (1)
kujundab 2
ründab 1
ründab 2 ründa ründab (2) ründasid (2) rünnataks (2) ründas (2) ründama (2) rünnata (1)
osundab 1
loodab 27 loot loodetakse (4) looti (2) lootsime (1) lootma (11) looda (22) loodaks (1) loodame (115) loodeti (2) lootis (11) loodab (27) loodavad (49) lootsin (3) loodad (1)
loodab 2
möödab 2 möödab möödab (2)
mõõdab 1
mõõdab 7 mõõt mõõta (7) mõõdus (1) mõõdan (1) mõõt (3) mõõdu (1) mõõda (1) mõõtke (2) mõõdab (7) mõõdetakse (2)
toodab 1
toodab 4 toot tootsid (4) tootis (3) toota (8) toot (1) toodetakse (30) toodab (4) tooti (7) tooda (10) toodeti (10) tootma (16)
sõdab 4 sõdab sõdab (4)
kardab 26 kart kardi (1) kardan (94) kardame (2) karti (5) kartma (66) kartes (8) kartis (11) kardavad (63) karta (22) kardaks (2) kartke (1) kardetakse (2) kartsin (8) kartsid (20) kardeti (11) kardis (4) kart (5) kardab (26) kardad (3) kartide (1) karte (4)
kardab 5
avardab 7 avarda avardas (2) avardan (2) avardatakse (1) avardada (1) avardab (7)
ähvardab 2 ähvarda ähvardati (1) ähvardas (2) ähvardama (1) ähvardada (1) ähvardab (2) ähvarda (1)
ähvardab 3
muserdab 1 muserda muserdab (1)
lahterdab 1
ohverdab 1 ohverda ohverdati (26) ohverda (1) ohverdamas (1) ohverdada (1) ohverdas (5) ohverdasid (2) ohverdama (4) ohverdab (1)
kordab 3
kordab 13 korda kordab (13) kordamast (1) korda (645) kordal (1) korratakse (4)
pidurdab 1 pidurda pidurdas (5) pidurdaks (1) pidurdama (4) pidurdab (1) pidurdada (4) pidurdasin (1) pidurdasid (2)
pidurdab 1
kurdab 2 kurt kurdetakse (2) kurtmas (1) kurdad (1) kurdiks (2) kurtid (1) kurdavad (3) kurdame (2) kurtidega (1) kurta (5) kurda (1) kurdab (2) kurdeta (1)
murdab 7 murdab murdab (7)
jõudab 1 jõudab jõudab (1)
uudab 1 uut uutes (2) uudab (1) uuda (1)
hüüdab 1 hüüdab hüüdab (1)
muudab 90 muut muutsime (2) muut (3) muudaksin (2) muutsin (1) muudetakse (5) muutke (15) muutis (9) muudab (90) muudate (1) muutu (46) muutmas (1) muutusid (126) muudavad (42) muudus (1) muudeti (25) muutsid (8) muudan (3)
muudab 14
suudab 19
suudab 28 suut suutsid (6) suudab (28) suudadki (1) suutis (7) suudeti (5) suutma (3) suudame (6) suudetakse (2) suuda (76) suudad (2) suudaksid (4) suudavad (70) suudaksime (1) suudetud (3) suutsin (4) suuta (1) suudaks (6) suudan (16)
tugevdab 12 tugevda tugevdada (7) tugevdab (12) tugevdage (1) tugevdas (1)
eab 1 eab eab (1)
leieab 1 leieab leieab (1)
leab 2 leab leab (2)
oeab 1 oeab oeab (1)
peab 189
peab 4380 pida pidamas (1) pidata (3) pidasin (13) pidasime (13) pida (6) pidaks (1) peabki (9) peaksite (7) pidades (10) peaksid (170) peaksin (32) pidite (1) peavadki (1) pidage (49) peab (4380) peangi (2) peavad (1093) pean (1242) pidada (183) pidas (69) pidime (33) peame (525) pidin (80) peate (1435) pidid (123) pidasid (39) peaksime (19) peetakse (86)
seab 4
seab 2 sead seab (2) seadma (1) seada (6) seadnud (3) seavad (4) sean (1) seatakse (4)
teab 250 teab teab (250)
teab 20
helesteab 1 helesteab helesteab (1)
veab 8 veda vedasid (5) veetakse (5) vean (3) veaksid (1) vedas (23) vedades (2) vedama (10) veda (1) veab (8) vedasime (1) veetama (1) veeti (7) vedasin (1) vedada (10) veame (1) vedaski (1)
surfab 1 surfa surfan (1) surfata (4) surfab (1) surfame (1)
gab 1 gab gab (1)
jagab 7 jaga jagasite (2) jagasin (1) jaga (2) jagaks (1) jagage (6) jagaga (1) jagad (3) jagades (1) jagamata (1) jagasid (1) jagati (6) jagas (4) jagada (47) jagan (9) jagasime (1) jagama (10) jagatakse (8) jagab (7)
magab 34 magab magab (34)
tagab 10
tagab 15 taga tagasid (2) tagada (69) tagab (15) tagasin (5) tagal (3) tagaksid (1) tagan (3) tagama (35) taga (318) tagasime (1) tagavad (75) tagas (5) tagaga (1) taga- (2) tagaks (1)
aregab 1 aregab aregab (1)
segab 3
segab 99 segab segab (99)
paigab 1 paigab paigab (1)
algab 28
algab 504 alga algan (8) alates (789) algal (1) algasin (10) algaski (2) algaks (2) algamas (4) algasime (2) algama (62) algab (504) algabki (3) algasid (33) algame (4) alga (3) algas (210)
palgab 1 palgab palgab (1)
hiilgab 1
allgab 1 allgab allgab (1)
arengab 1 arengab arengab (1)
hingab 8 hinga hingan (1) hingatakse (6) hingab (8) hingata (31) hingaks (2) hingama (57) hingas (3) hingasid (1) hingale (1) hinga (1) hingades (2) hingasime (4) hingame (5)
hingab 1
ärgab 1 ärgab ärgab (1)
märgab 1 märga märgasin (6) märgasime (2) märgab (1) märgate (1) märgas (2)
mugab 3 mugab mugab (3)
rügab 1 rüga rügab (1)
lähab 1 lähab lähab (1)
tahab 957 taht tahabki (2) taht (3) tahame (316) tahaks (570) taheta (9) tahtmata (1) tahtis (192) tahab (957) tahan (2856) tahavad (667) tahaksime (143) tahaksin (1185) tahtma (29) tahtist (1) tahetakse (23) tahtsime (29) tahad (338) tahtsite (155) tahtsin (256) tahaksingi (2) tahtsid (127) taheti (31) tahtnuksime (1) tahate (1697) tahta (3) tahti (4) tahaksid (101) tahaksite (71) tahakski (2)
tahab 58
tehab 1 tehab tehab (1)
hihhab 1 hihhab hihhab (1)
kihab 1
leiab 86 leid leiul (2) leiud (9) leidi (3) leitakse (3) leidudel (3) leiaks (6) leitigi (1) leidke (14) leia (83) leian (89) leidsime (27) leidmata (1) leiavad (45) leiti (36) leidnudki (1) leidu (13) leiate (73) leidsite (699) leidudega (1) leid (8) leidmaks (3) leidude (6) leiagi (2) leiab (86) leidsid (46) leiame (19) leita (1) leiaksite (1) leiaksid (3) leidsin (472)
leiab 28
infovajadustestleiab 1 infovajadustestleiab infovajadustestleiab (1)
hoiab 21 hoid hoidke (6) hoian (11) hoidsid (9) hoiad (2) hoiti (2) hoiavad (11) hoiaks (1) hoiule (3) hoiate (2) hoius (1) hoia (28) hoiame (5) hoidsin (2) hoiab (21) hoides (11)
hoiab 10
jäb 2 jäb jäb (2)
ajab 8
ajab 34 aja ajadest (3) ajadega (1) ajada (19) aeti (5) ajadele (1) ajan (7) aetakse (11) ajame (16) ajasin (3) aja- (14) ajama (35) ajadel (6) ajamata (1) ajasid (10) ajagu (1) ajab (34) ajades (1) ajasime (12) ajage (1)
rajab 5 raja rajada (25) rajab (5) rajasid (7) rajatakse (7) rajades (2) rajaksin (1) rajaid (1) rajama (14) rajati (28)
sajab 1
sajab 77 sajab sajab (77)
sealsajab 1 sealsajab sealsajab (1)
vajab 121 vaja vajasid (4) vajat (1) vajatakse (52) vajame (14) vajad (11) vaja (3669) vajada (1) vajasin (9) vajati (4) vajasite (89) vajas (6) vajagi (4) vajate (67) vajaksime (1) vajaksid (2) vajaks (8) vajab (121) vajaksin (1) vajama (1) vajasime (3) vajan (31)
vajab 28
lejab 2 lejab lejab (2)
vihjab 2 vihja vihjab (2) vihjates (1) vihjades (1)
leijab 1 leijab leijab (1)
väljab 2 välja väljab (2) väljan (1) välja- (3) välja (1959)
hojab 1 hojab hojab (1)
varjab 5 varja varjata (8) varjasid (4) varjatuks (2) varjati (1) varjama (4) varjab (5)
kirjab 1 kirja kirjatama (2) kirjate (2) kirjab (1) kirja- (1) kirjatakse (1) kirjan (2) kirja (2318)
korjab 2 korja korjad (1) korjab (2) korjamas (2) korjates (1) korjatama (1) korjasin (4) korja (6) korjan (10) korjasid (10) korjas (3) korjades (1)
püjab 2 püjab püjab (2)
müüjab 2 müüjab müüjab (2)
kab 1 kab kab (1)
akab 2 akab akab (2)
hakab 16 hakab hakab (16)
mainekab 1 mainekab mainekab (1)
ihkab 3 ihka ihkab (3) ihkan (4)
vihkab 4 vihka vihkad (2) vihata (3) vihkasin (1) vihkan (5) vihkama (5) vihkasid (2) vihkas (2) vihkab (4) vihatakse (2)
ohkab 2 ohka ohkama (1) ohkas (2) ohkasin (1) ohkab (2)
puhkab 20 puhka puhkamas (9) puhkab (20) puhkat (1) puhka (9) puhake (1) puhkas (17) puhkasin (56) puhkasid (14) puhkasime (24) puhkaksime (3) puhkate (2) puhkaga (1) puhkad (31) puhkades (4) puhata (235) puhates (6) puhkan (103) puhkamaks (2) puhatakse (1) puhkama (145) puhkame (35)
lõikab 1 lõika lõikan (2) lõika (2) lõikas (7) lõikasid (5) lõigata (16) lõikab (1) lõikad (1)
akkab 9 akka akkas (3) akkama (1) akka (1) akkab (9)
hakkab 68
hakkab 471 hakkab hakkab (471)
lakkab 1
lakkab 1 lakka lakkama (14) lakkas (2) lakatakse (1) lakkab (1)
pikkab 1 pikka pikkal (3) pikkab (1) pikkas (1)
kokkab 1 kokka kokkaga (1) kokkab (1)
lokkab 1 lokka lokkab (1)
lükkab 3
lükkab 1 lükka lükkab (1) lükkata (1) lükkas (1) lükata (10)
nöökab 1 nööka nöökab (1)
töökab 1 töökab töökab (1)
ärkab 15 ärka ärgates (1) ärkasime (4) ärkame (1) ärkama (11) ärkasid (2) ärkas (18) ärgata (3) ärkasin (24) ärkan (29) ärkad (1) ärkab (15)
märkab 9 märka märkasite (2) märka (18) märkasime (1) märkan (5) märkata (3) märkasid (4) märkaksid (2) märgati (1) märgata (91) märkame (5) märkasin (37) märkama (10) märkas (6) märkab (9) märkaks (2) märgatakse (3) märkaksin (1)
tärkab 3 tärka tärkas (1) tärkab (3)
torkab 19 torka torkasime (1) torkasin (1) torkab (19) torkaks (4) torkama (2) torkas (5) torka (2)
torkab 5
raiskab 4 raiska raiskame (1) raiskasin (2) raisata (18) raiskaksin (1) raiskab (4) raiskama (2) raiskad (1) raisatakse (1)
tuiskab 1 tuiska tuiskab (1)
viskab 3 viska visatakse (1) viska (9) viskame (4) viskasid (4) visates (1) viskaks (2) viskama (9) viskata (2) viskad (1) viskan (2) visata (9) visati (5) viskab (3) viskasin (6)
oskab 8
oskab 218 oskab oskab (218)
norskab 5 norska norskab (5) norskama (4) norskas (1)
jatkab 1
jatkab 2 jatkab jatkab (2)
jätkab 17 jätka jätkasin (4) jätkas (25) jätkasid (13) jätkan (12) jätkake (9) jätkame (4) jätkata (30) jätkates (1) jätkasime (1) jätkab (17) jätkate (2) jätkad (1)
jätkab 4
madalab 2 madalab madalab (2)
halab 1
valab 1
valab 2 vala valas (2) valati (5) vala (1) valab (2)
elab 719 ela elasin (105) elati (33) elan (754) elab (719) elad (134) elavat (3) ela (49) elaga (2) elasid (184) elatakse (20) elate (45) elast (2) elama (321) elaks (22) elame (269) elamast (1) elasime (39) elaksin (17) elabki (2) elas (171) elangi (1) elage (6) elaksime (3) elaksid (9) elaski (1) elagu (1) elada (1637)
elab 43
nadelab 1 nadelab nadelab (1)
keelab 1
keelab 4 keela keelata (10) keelatakse (1) keelama (3) keelas (2) keelab (4) keelaksin (3) keela (7) keelasid (3) keelabki (1) keelati (35)
neelab 1
neelab 4 neela neelas (16) neelab (4) neelata (1)
tegelab 1 tegelab tegelab (1)
pilab 1
kellab 1 kella kellab (1)
küllab 1 küllab küllab (1)
kolab 5 kola kolamas (1) kolaks (1) kolab (5) kolasime (1) kolama (1) kolaga (1)
kõlab 30 kõla kõlalt (1) kõlas (26) kõla (9) kõlaks (1) kõlab (30) kõlaga (1) kõlama (9) kõlada (1) kõlasid (2)
kõlab 13
kõõlab 1 kõõlab kõõlab (1)
voolab 10 voola voolata (2) voolasid (1) voola (2) voolad (1) voolama (2) voolab (10)
laulab 68 laul lauladki (1) lauluta (8) laulab (68) lauldi (196) laulaks (1) lauluks (3) lauludega (38) laulusse (2) laulsin (14) laulude (60) laulate (1) laulis (56) laulame (24) laulide (1) laulus (12) laulsime (40) laulusid (4) laulad (24) laulid (2) lauluga (46) lauli (2) laulda (212) laulge (2) lauldes (48) laulust (14) lauludeks (1) lauludel (3) laulaksid (1) lauludes (20) lauludest (14) laulmas (5) laulan (11) laulule (1) laulsid (309) lauludeni (1) laulma (72) lauldakse (27) laula (16) laulul (5) lauludele (6)
sulab 4 sula sulast (34) sulada (2) sulata (2) sulale (2) sula- (1) sulaks (5) sula (14) sulab (4) sulaksid (1) sulama (4)
kuulab 4
kuulab 23 kuulab kuulab (23)
lamab 10 lama lamas (8) lamasin (5) lamada (6) lamate (2) lamama (24) laman (3) lamab (10) lamasid (1) lamal (1) lamad (1)
emab 1 ema emana (3) emaga (113) emata (1) emale (64) ema (1510) emat (4) emade (7) emasid (1) emaks (2) emad (51) emati (1) emalt (7) emab (1) ema- (2) emal (51) emadele (7)
nemab 1 nema nemal (1) nema (1) nemade (2) nemab (1) nemadel (5) nemadega (1) nemadele (1)
rühmab 1 rühma rühmab (1)
aimab 1 aima aimata (4) aimab (1) aimates (1) aimasin (2) aimama (1) aimas (1) aima (7)
sõimab 4 sõima sõimas (1) sõimaks (1) sõimama (1) sõimasime (1) sõimab (4) sõima (2)
toimab 1 toima toimab (1)
hõlmab 1
hõlmab 7 hõlma hõlmab (7) hõlmates (2)
tõmmab 3 tõmmab tõmmab (3)
omab 3
omab 77 oma omadele (3) omani (1) omaks (17) omad (90) omada (50) omadega (8) omasid (12) oma (13602) omade (9) omaga (14) omab (77) oman (29) omas (43) omalt (24) omasse (1) omate (1) omasin (1) omades (3) omat (1) omatakse (1) omast (36)
lõõmab 1
tõmab 1 tõma tõmab (1)
lärmab 1 lärma lärmab (1) lärmas (1) lärmata (1)
koormab 1 koormab koormab (1)
tormab 1
kumab 1 kuma kuma (2) kumab (1)
kumab 2
anab 8 anab anab (8)
manab 1
tänab 3 täna tänama (1) tänada (20) tänasin (3) tänal (1) tänas (3) tänab (3) täna (1547) täname (41) tänades (29) tänasime (1) tänasid (2) tänata (2) tänaks (1) tänad (1)
vanab 1 vanab vanab (1)
enab 1 enab enab (1)
laenab 1
lõhnab 2 lõhna lõhnab (2)
lõhnab 1
piinab 2 piina piinab (2) piinamas (1)
piinab 1
pinab 2 pinab pinab (2)
annab 54
annab 760 and anta (3) antama (1) annavad (196) annist (2) and (77) anti (81) andes (26) andsin (25) anni (19) annate (57) andis (201) anda (386) antaksegi (1) andi (9) andsime (6) andsite (5) annile (1) andmaks (1) annan (95) annaksin (1) andisid (1) anname (52) andma (132) annaksid (4) andke (536) antakse (64) antaks (3) andsid (96) annab (760)
väljaannab 1 väljaannab väljaannab (1)
mõteannab 1
kannab 4
kannab 37 kand kannas (1) kandsid (8) kandes (1) kannata (5) kandsime (1) kandmas (2) kanta (1) kand (1) kannavad (10) kandsin (1) kantakse (4) kandma (31) kannaksin (1) kannab (37) kanda (373) kanna (9) kannaks (1) kannan (4)
ülekannab 1 ülekannab ülekannab (1)
lennab 1 lennab lennab (1)
hinnab 5 hinnab hinnab (5)
allahinnab 1 allahinnab allahinnab (1)
möönab 1
siunab 1
suunab 7 suuna suunatakse (8) suunavad (4) suunan (2) suuname (1) suunate (1) suunati (4) suunata (25) suunadest (2) suunama (2) suunab (7)
suunab 5
loab 1 loab loab (1)
toab 1 toab toab (1)
tapab 3 tap tappis (5) tapab (3) tapsid (7) tappa (28) tapame (1) tapeti (10) tapavad (4) tapma (8) tapetakse (3)
tapab 1
taipab 2 taipa taipa (1) taipasin (1) taipas (1) taipama (39) taipame (1) taipab (2) taipan (1) taibata (1)
tappab 4 tappa tappab (4) tappama (1)
hüppab 4 hüppa hüpata (9) hüppasin (2) hüppas (6) hüppab (4) hüppaks (1) hüppata (2) hüppasime (3) hüpates (1) hüppama (2)
haarab 7 haara haarab (7) haarasin (1) haarati (1) haaratakse (1) haarata (4) haarates (1) haarama (1)
haarab 1
määrab 22 määra määrata (19) määrasin (1) määrake (1) määrab (22) määrame (1) määran (4) määratakse (1) määrati (6)
määrab 5
särab 1 sära särab (1) säravad (3) särasid (1) särata (2) särama (2) sära (1)
sõbrab 1 sõbrab sõbrab (1)
naerab 59 naer naerma (18) naersime (3) naerame (2) naerdes (1) naerust (1) naerdi (2) naerab (59) naeravad (6) naerate (1) naer (6) naeruks (2) naerda (6) naeran (2) naerus (1) naeru (47) naerad (3) naersin (2) naera (8) naersid (3) naerdakse (1)
keerab 1
eirab 1
piirab 2 piira piirama (4) piirab (2) piirata (4) piirati (1)
piirab 2
pöörab 1
pöörab 7 pööra pöörata (47) pööraksin (1) pöörama (24) pöörasin (3) pööratakse (16) pööran (10) pöörame (7) pöörati (10) pöörake (35) pöörab (7) pöörasime (3) pöörates (2)
murrab 1 murd murdis (27) murravad (1) murru (5) murdsid (1) murda (6) murdma (61) murtakse (3) murraks (2) murdsin (2) murrab (1) murra (2)
aurab 1
naurab 1 naurab naurab (1)
sab 2 sab sab (2)
kaasab 1 kaasa kaasagi (1) kaasa (2949) kaasaga (6) kaasata (1) kaasab (1) kaasani (3) kaasates (1) kaasatakse (4) kaasas (94)
tasab 1 tasab tasab (1)
seisab 12
seisab 287 seis seistes (4) seisul (1) seisid (24) seisuga (6) seisma (39) seismas (3) seise (2) seisaks (1) seisad (2) seisab (287) seisu (4) seisud (2) seisavad (69) seis (17) seisus (3) seisan (13) seisin (8) seisis (31) seisisid (3) seisame (2) seisa (16)
piisab 12
piisab 23 piisa piisasid (1) piisab (23) piisama (1)
lisab 6
lisab 4 lisa lisatakse (12) lisana (1) lisab (4) lisast (2) lisata (5) lisage (216) lisades (4) lisan (11) lisaksin (2) lisamaks (1) lisad (13) lisat (3) lisal (1) lisas (11) lisasin (4) lisade (1) lisasid (1) lisama (11) lisame (6) lisale (4) lisasse (2) lisati (14) lisadest (1) lisa (127)
pisab 1 pisab pisab (1)
jaksab 1 jaksa jaksab (1) jaksan (1) jaksasin (1) jaksa (9)
jaksab 1
maksab 19
maksab 685 maksab maksab (685)
peksab 1
osab 1 osab osab (1)
saatsab 1 saatsab saatsab (1)
tähtsab 1 tähtsab tähtsab (1)
kahjutsab 1 kahjutsab kahjutsab (1)
lausab 2 lausab lausab (2)
kiusab 1
kiusab 9 kiusa kiusasid (1) kiusat (1) kiusama (2) kiusati (3) kiusatakse (7) kiusa (1) kiusata (1) kiusavad (2) kiusab (9)
tab 3 tab tab (3)
jaatab 1 jaata jaata (1) jaatab (1)
jäätab 2 jääta jäätab (2) jäätan (2)
saatab 4 saatab saatab (4)
vaatab 134 vaata vaadakem (1) vaataksime (1) vaatad (12) vaataksin (1) vaata (103) vaadates (74) vaatasid (28) vaatasin (151) vaatas (52) vaatan (180) vaadatakse (7) vaaatasin (1) vaadata (498) vaadake (121) vaatame (202) vaatate (5) vaataks (6) vaatasime (121) vaatamas (31) vaatama (212) vaatab (134) vaatades (6) vaadati (8)
vaatab 7
ülevaatab 1 ülevaatab ülevaatab (1)
oodatab 1 oodata oodatab (1)
muudatab 1 muudata muudatab (1) muudata (2)
peatab 1
peatab 6 peata peatasin (1) peatati (3) peatataks (2) peatama (1) peatab (6) peataks (2) peatada (9) peatatakse (1) peatas (6) peatame (1)
teatab 14 teata teatada (131) teatas (15) teatab (14) teatati (127) teatan (41) teatatakse (13) teatasid (4) teatad (3) teatage (1017) teata (28) teatame (28) teatavat (12) teatasin (1) teatate (2)
oigatab 1 oigata oigatab (1)
juhatab 5 juhata juhatale (1) juhatas (7) juhatab (5) juhatada (3)
juhatab 2
puhatab 4 puhata puhatab (4)
hoiatab 3 hoiata hoiatas (2) hoiatasime (2) hoiatada (1) hoiatati (1) hoiatab (3) hoiatama (1)
hoiatab 2
jatab 5 jatab jatab (5)
jätab 35 jätab jätab (35)
jätab 12
korjatab 1 korjata korjatab (1) korjata (24)
katab 8 kat katab (8) kat (2) kataksid (1) katsime (2) kata (3) katta (18) katku (35) katma (3) katsin (3) katavad (1) katan (2) katsid (3) kati (16)
valatab 1 valata valatab (1)
üllatab 2 üllata üllatasin (1) üllatas (10) üllatada (1) üllatab (2)
üllatab 1
ulatab 1 ulata ulatab (1)
sulatab 1 sulata sulatab (1) sulatama (7) sulatada (4)
kuulatab 1 kuulatab kuulatab (1)
jahmatab 1
ehmatab 1 ehmata ehmatagi (1) ehmatada (6) ehmatas (9) ehmatasid (2) ehmatab (1) ehmatama (1)
uinatab 1 uinata uinatab (1)
kannatab 1
kannatab 8 kannata kannatada (22) kannatasin (1) kannatas (3) kannatama (5) kannatan (2) kannatab (8) kannatasid (3)
koatab 1 koatab koatab (1)
võpatab 2 võpata võpatab (2)
äratab 5 ärata ärataks (1) äratate (1) ärata (1) äratama (4) äratasid (7) äratan (1) äratada (17) äratas (19) äratab (5) äratasin (2)
naeratab 3 naerata naeratada (3) naeratas (10) naeratasin (1) naeratama (2) naeratan (4) naeratame (2) naerata (1) naeratasid (2) naeratasime (2) naeratab (3)
seisatab 1 seisata seisatab (1) seisatama (1)
piiksatab 3
suusatab 1 suusata suusatasime (4) suusatan (2) suusatamas (8) suusatama (12) suusatada (13) suusatamast (1) suusatamaks (1) suusatasin (1) suusatab (1)
tõstatab 2 tõstata tõstatab (2) tõstata (1)
vatab 2 vatab vatab (2)
vätab 2 vätab vätab (2)
avatab 1 avata avatada (2) avatab (1)
plahvatab 1 plahvata plahvatab (1) plahvatada (1)
kuivatab 1 kuivata kuivatab (1) kuivatage (2) kuivatan (2)
arvatab 1 arvata arvatab (1) arvata (150)
kasvatab 1
kasvatab 22 kasvata kasvatas (9) kasvatama (44) kasvatab (22) kasvatad (2) kasvata (13) kasvatada (76) kasvataks (2) kasvatades (4) kasvatasid (34) kasvatame (5) kasvatasin (3) kasvatal (1) kasvatatakse (13) kasvatasime (1) kasvatan (14) kasvatage (1) kasvatati (39)
vaetab 1 vaetab vaetab (1)
keetab 2 keetab keetab (2)
peetab 3 peeta peetab (3)
veetab 6 veetab veetab (6)
aegaveetab 1 aegaveetab aegaveetab (1)
selgetab 1 selgeta selgetab (1) selgetada (4) selgetaga (1)
langetab 1 langeta langetama (5) langetab (1) langetasid (1) langetada (4)
langetab 1
vahetab 1
vahetab 7 vaheta vahetati (16) vahetasid (7) vahetatakse (10) vahetada (136) vahetate (1) vahetan (8) vahetaks (2) vahetaksin (1) vahetasin (13) vahetasite (87) vahetab (7) vahetasime (9) vahetas (7) vahetame (9) vahetama (31)
heietab 1 heieta heietama (1) heietab (1)
riietab 1 riieta riieta (1) riietati (4) riietada (2) riietab (1)
määletab 1 määleta määletaks (1) määletame (1) määletab (1) määleta (7) määletada (2)
maletab 1 maleta maletan (1) maletab (1)
mäletab 5
mäletab 31 mäleta mäletame (7) mäletagi (1) mäleta (87) mäletad (24) mäletab (31) mäletage (2) mäletate (8) mäletas (2) mäletan (129) mäletama (20) mäletatakse (9) mäletada (25) mäletat (1) mäletabki (1) mäletaksime (2) mäletasime (1) mäletasin (7) mäletades (1)
valetab 6 valeta valetatakse (1) valetas (3) valetab (6) valetasin (1) valetama (11) valetaks (2) valetada (6) valetage (5)
peletab 1 peleta peletab (1) peletama (1) peleta (1)
peletab 1
seletab 24 seleta seletage (1) seletati (5) seletaks (4) seletab (24) seletas (7) seletad (1) seletatakse (1) seleta (3) seletada (89) seletama (12) seletan (9) seletasin (2) seletame (2) seletasid (5)
seletab 2
oletab 3 oleta oletame (5) oletada (70) oletatakse (1) oletab (3)
uletab 1 uleta uletab (1)
ületab 2
ületab 19 ületa ületab (19) ületada (26) ületas (16) ületama (1) ületatakse (1) ületa (12) ületasid (3) ületasime (1)
tuletab 2
tuletab 12 tuleta tuletada (18) tuletaksime (1) tuletab (12) tuletatakse (5) tuletame (3) tuletan (3) tuletasid (3) tuletama (8) tuletaks (1) tuletas (3)
nimetab 30 nimeta nimetaks (2) nimetasid (26) nimetatigi (1) nimetatud (72) nimetan (4) nimetatakse (94) nimetab (30) nimetaksin (5) nimetate (17) nimetame (5) nimetada (160) nimetas (14) nimetasin (4) nimetata (1) nimetama (16) nimetage (11) nimetabki (1)
nimetab 3
toimetab 2 toimeta toimetatakse (3) toimetada (3) toimetati (1) toimetas (1) toimetasin (1) toimetamata (1) toimetama (2) toimetab (2)
külmetab 2 külmeta külmetab (2) külmetate (1) külmetaks (1) külmetasin (18) külmetan (10) külmetama (4) külmetati (1) külmetas (10)
tunnetab 1 tunneta tunnetab (1) tunnetada (3) tunnetatakse (1) tunnetasid (2) tunnetama (2) tunneta (2)
kõnetab 1
poetab 1
soetab 3 soeta soetab (3) soetada (15)
toetab 37 toeta toetaksid (1) toetame (2) toetaks (4) toetamast (1) toetas (24) toetasid (10) toetad (1) toetama (120) toetate (1) toetasin (1) toetaksin (1) toetatakse (1) toetab (37) toetan (3) toetada (43) toetades (6)
toetab 12
petab 1
petab 2 pet pet (1) petma (1) pettis (1) petta (3) peteti (1) petab (2) petke (1)
õpetab 4
õpetab 51 õpeta õpetama (131) õpetamast (2) õpetatakse (78) õpetaks (3) õpetamas (12) õpetati (42) õpetas (35) õpetasin (18) õpetasid (28) õpetan (47) õpetab (51) õpeta (9) õpetata (1) õpetada (96) õpetaga (1) õpetaksid (3) õpetame (7) õpetasime (5)
lopetab 1 lopeta lopetades (1) lopetama (1) lopetas (1) lopetab (1)
lõpetab 43 lõpeta lõpetaks (5) lõpetasime (6) lõpetan (184) lõpetati (7) lõpetama (25) lõpetasite (1) lõpetab (43) lõpetamata (9) lõpetad (3) lõpetame (7) lõpetatakse (4) lõpetaksin (1) lõpetada (65) lõpetades (9) lõpetate (1) lõpetage (46) lõpetasid (16) lõpeta (10) lõpetas (87)
lõpetab 7
õppetab 3 õppeta õppetab (3) õppetasid (3) õppetas (1) õppetada (14) õppetan (5) õppetama (1)
lõppetab 2 lõppeta lõppetas (3) lõppetab (2) lõppetada (10) lõppetades (1)
veeretab 1 veereta veeretasin (1) veeretas (1) veeretab (1) veeretati (2) veeretatakse (1)
asetab 2
asetab 2 aseta asetama (2) asetab (2) asetas (2) asetades (3) asetasime (2) asetati (2) asetada (2)
küpsetab 1 küpseta küpsetasid (1) küpsetab (1) küpsetaks (2) küpsetas (16) küpsetame (2) küpsetati (10) küpsetatakse (1)
suitsetab 2
suitsetab 1 suitseta suitsetama (12) suitseta (19) suitsetaksid (1) suitsetatakse (1) suitsetame (1) suitsetan (2) suitsetab (1) suitsetada (63) suitsetata (1) suitsetasid (1)
kõrvetab 1 kõrvetab kõrvetab (1)
tahtab 2 tahtab tahtab (2)
kohtab 52 kohta kohta (2346) kohtale (1) kohtab (52) kohtata (1) kohtas (8) kohtad (16) kohtal (2) kohtama (2)
kohtab 6
puhtab 2 puhtab puhtab (2)
aitab 557 aita aidatakse (2) aidati (2) aitame (18) aidake (6) aitasin (13) aitaksid (9) aitad (3) aitasime (2) aitab (557) aitaks (20) aidates (1) aitaksite (2) aitasite (1) aitabki (1) aitan (67) aitas (153) aitama (99) aitate (2)
aitab 39
äitab 1 äitab äitab (1)
käitab 1 käita käita (4) käitab (1)
naitab 13 naitab naitab (13)
näitab 38
näitab 362 näitab näitab (362)
elunäitab 1 elunäitab elunäitab (1)
täitab 1 täita täitasin (1) täitab (1) täitame (1) täitaks (1)
väitab 2 väita väitab (2) väitaga (1) väitas (1) väidata (1)
puuditab 1 puudita puuditab (1)
eitab 1
eitab 1 eita eitama (1) eitasid (3) eitas (2) eitati (2) eitada (6) eita (4) eitab (1)
peitab 3 peitab peitab (3)
selgitab 1
selgitab 7 selgita selgitasime (1) selgitades (2) selgitage (1075) selgitatakse (2) selgitama (8) selgitati (4) selgitas (10) selgitame (1) selgitamaks (3) selgitasid (2) selgitan (4) selgitada (179) selgitab (7) selgitasin (1)
kingitab 2 kingita kingitada (3) kingitas (3) kingitasid (2) kingitab (2)
mürgitab 1
ehitab 19 ehitab ehitab (19)
ehitab 3
kehitab 1
ülesehitab 2 ülesehita ülesehitada (3) ülesehitab (2) ülesehitama (1)
kiitab 2 kiitab kiitab (2)
äriitab 1 äriitab äriitab (1)
viitab 29 viita viidatakse (1) viidake (13) viitama (1) viitab (29) viitamaks (2) viitasin (1) viidates (5)
läkitab 2 läkita läkitab (2)
tekitab 11
tekitab 84 tekita tekitaks (2) tekitasid (4) tekitada (19) tekitabki (1) tekitas (22) tekitab (84) tekitama (7)
tekkitab 8 tekkita tekkitada (6) tekkitab (8)
jälitab 2 jälita jälitama (6) jälitades (2) jälitasin (1) jälitab (2) jälitasid (2)
meelitab 16 meelita meelitama (2) meelitata (1) meelitame (1) meelitab (16) meelitas (2) meelitada (5)
meelitab 2
säilitab 8 säilita säilitage (8) säilitas (6) säilitama (19) säilitada (78) säilitab (8) säilitasid (17) säilitades (1) säilitati (4) säilita (2) säilitame (2) säilitan (1) säilitatakse (3)
säilitab 1
tellitab 1 tellita tellitada (2) tellitab (1)
tüllitab 2 tüllita tüllitab (2)
volitab 1 volita volitab (1) volitada (1)
lülitab 1
lülitab 4 lülita lülitage (1) lülitad (1) lülitati (2) lülitama (7) lülitab (4) lülitas (2) lülitan (8) lülitatakse (3) lülitada (36) lülitasin (1)
sülitab 1 sülita sülitab (1)
tülitab 5 tülita tülitada (2) tülitan (6) tülitab (5) tülitama (2)
toimitab 2 toimita toimitab (2)
valmitab 2 valmita valmitab (2)
kummitab 1
kummitab 1 kummita kummitamas (2) kummitab (1)
veenitab 1 veenita veenitab (1)
venitab 4 venita venitama (12) venitasin (5) venitab (4)
kinnitab 16 kinnitab kinnitab (16)
kinnitab 8
sunnitab 2 sunnita sunnitab (2) sunnitada (1)
sünnitab 9 sünnita sünnitatakse (1) sünnitada (6) sünnitage (1) sünnitas (1) sünnitasin (1) sünnitasid (1) sünnitama (5) sünnitab (9)
mõnitab 2 mõnita mõnitab (2)
köitab 2 köitab köitab (2)
tööitab 2 tööita tööitan (4) tööitada (1) tööitad (1) tööita (1) tööitama (2) tööitab (2)
soitab 1 soitab soitab (1)
sõitab 14 sõitab sõitab (14)
võitab 2 võita võitad (2) võitama (1) võitame (1) võitan (1) võitab (2) võitate (1) võitas (1)
õpitab 3 õpita õpitasid (1) õpitada (2) õpitab (3)
õppitab 1 õppitab õppitab (1)
eritab 1 erita eritab (1) erita (1)
vormeeritab 1 vormeerita vormeeritab (1)
organiseeritab 1 organiseerita organiseeritab (1)
koordineritab 1 koordinerita koordineritab (1)
häiritab 5 häirita häiritab (5)
sooritab 1
sooritab 7 soorita sooritab (7) sooritada (33) sooritaksin (2) sooritama (8) sooritasin (24) sooritan (12) sooritasid (3) sooritas (12) sooritatakse (2) sooritasime (2)
ärritab 32 ärrita ärritas (3) ärritan (1) ärritama (5) ärritab (32)
narritab 1 narrita narritab (1) narritama (2)
üritab 7 ürita üritatakse (1) üritati (2) üritas (5) üritada (2) üritan (16) üritasid (4) üritab (7) üritama (2) üritasin (8)
üritab 8
väsitab 2 väsita väsitada (1) väsitati (1) väsitab (2) väsita (1) väsitas (1)
esitab 3
esitab 13 esitab esitab (13)
helsitab 1 helsita helsitada (2) helsitab (1)
küpsitab 1 küpsita küpsitab (1)
pussitab 1 pussita pussitab (1)
püstitab 6 püstita püstitasid (13) püstitasin (4) püstitas (3) püstitati (6) püstitab (6) püstitame (1) püstitama (1) püstitatama (1) püstitada (35)
uitab 1
teavitab 1 teavita teavitas (2) teavitab (1) teavitan (2) teavitama (51) teavitage (1) teavitada (8) teavitasin (1)
hävitab 4 hävita hävitada (13) hävitama (6) hävitasid (5) hävitab (4) hävitanud (2) hävitati (14) hävitatakse (2)
levitab 1 levita levitasid (3) levitab (1) levitada (3) levitama (2) levitades (1) levitas (2) levitati (4)
levitab 1
lehvitab 2
käivitab 2 käivita käivitada (3) käivitab (2) käivitas (2)
hivitab 1 hivita hivitab (1)
soovitab 19 soovita soovitaks (3) soovitavad (16) soovitas (24) soovitad (66) soovitaksite (91) soovitatakse (11) soovitasid (7) soovitan (62) soovitada (19) soovitaksid (4) soovitaksin (24) soovitame (8) soovitasin (4) soovitasime (1) soovitati (5) soovitanud (1) soovitage (4) soovitab (19) soovitaksime (1)
soovitab 1
sovitab 2 sovita sovitas (3) sovitab (2)
narvitab 1 narvita narvitab (1)
tarvitab 1
tarvitab 3 tarvita tarvitan (7) tarvitaksid (1) tarvitata (1) tarvitama (10) tarvitab (3) tarvitatakse (1) tarvitame (1) tarvitades (2) tarvitada (11) tarvita (8)
tervitab 9 tervita tervitama (4) tervitan (6) tervitab (9) tervita (70) tervitame (1) tervitage (2) tervitade (1) tervitada (5) tervitadest (4) tervital (1) tervitades (601) tervitasin (1) tervitadeks (6) tervitati (2)
tervitab 2
huvitab 5
huvitab 255 huvita huvitame (3) huvitad (2) huvitas (45) huvitaks (3) huvitati (1) huvitasin (4) huvitaga (2) huvitada (9) huvitama (13) huvitan (12) huvitamaks (4) huvitat (2) huvitamast (1) huvitab (255)
hüvitab 1
hüvitab 2 hüvita hüvitada (1) hüvitab (2)
huuvitab 1 huuvita huuvitab (1) huuvitas (2)
kirjtab 1 kirjtab kirjtab (1)
sisaltab 1 sisaltab sisaltab (1)
antab 1 antab antab (1)
tähentab 1 tähentab tähentab (1)
otab 3 otab otab (3)
jaotab 1
jaotab 4 jaota jaotati (2) jaotama (1) jaotas (1) jaotab (4) jaotatakse (1) jaotada (9)
kaotab 55 kaota kaotati (12) kaotama (6) kaotata (1) kaotada (43) kaotasid (38) kaotamas (1) kaotame (3) kaotad (4) kaotasite (1) kaotage (1) kaotan (2) kaotas (43) kaotaks (5) kaotate (2) kaotasin (7) kaotab (55)
kaotab 11
seotab 1 seotab seotab (1)
gotab 1 gotab gotab (1)
ootab 162 oota ootame (357) oodati (2) ootasime (6) ootasid (10) ootas (16) oota (186) ootate (17) ootaksin (2) ootasite (1) ootama (852) ootasin (46) ootad (11) ootades (2) oodata (130) oodates (20) ootaks (2) ootamast (1) ootab (162) oodake (29) oodanudki (1) ootamas (7) oodatakse (10) ootan (1496)
ootab 29
lootab 2 lootab lootab (2)
tootab 10 tootab tootab (10)
töotab 3 töotab töotab (3)
töötab 13
töötab 4615 tööta töötati (5) töötaski (1) töötas (171) töötatakse (1) töötasid (146) töötamata (4) töötamast (2) töötaksin (3) töötada (1492) töötaga (5) töötat (1) töötad (588) töötasin (385) töötata (4) töötan (1485) töötama (545) töötaks (9) töötasime (12) töötale (2) töötate (519) töötame (119) töötal (3) töötaksid (3) töötamas (3) töötamaks (2) töötades (84) töötab (4615) töötasite (23) töötage (5) töötabki (1)
tõotab 2
tõotab 6 tõota tõotatakse (1) tõotab (6)
ületöötab 1 ületöötab ületöötab (1)
tötab 1 tötab tötab (1)
votab 2 votab votab (2)
võtab 1406 võt võtaksite (4) võtta (1783) võtsingi (1) võt (3) võttagi (1) võtsid (100) võtsime (34) võtavad (147) võta (254) võtis (20) võtaksid (6) võtad (17) võttes (32) võtaks (20) võtsin (118) võetama (1) võtabki (1) võetigi (1) võtsidki (1) võtate (160) võtangi (1) võtma (212) võtab (1406) võtsite (20) võtame (234) võtmas (5) võtid (2) võtan (148) võtmast (1) võtaksin (3) võttis (213) võtke (155) võtkem (4)
vastuvõtab 1 vastuvõta vastuvõtab (1) vastuvõta (2)
stab 2 stab stab (2)
päästab 5 pääst päästa (29) päästan (1) päästavad (2) päästab (5) päästad (1) päästis (18) päästma (6) päästaks (1)
saastab 4 saasta saastame (1) saastan (2) saastatud (6) saastab (4) saastama (1)
säästab 23 sääst säästaks (3) säästuga (1) säästan (23) säästma (201) sääst (1) sääste (1) säästavad (161) säästate (12) säästetakse (5) säästame (1) säästad (1) säästu (5) säästab (23) säästa (244)
säästab 1
taastab 1 taasta taastati (23) taastasid (2) taastas (6) taastama (3) taastada (24) taastasime (1) taastame (1) taastatakse (3) taastab (1)
taastab 1
vabastab 2
vabastab 6 vabasta vabastati (31) vabastama (4) vabastate (1) vabastage (2) vabastas (4) vabastada (23) vabastan (1) vabastab (6)
edastab 1
sedastab 4
reastab 1
tagastab 12 tagasta tagastasin (1) tagastan (3) tagastada (51) tagastasime (2) tagastatakse (4) tagastati (2) tagastasid (1) tagastate (2) tagastaksid (1) tagastad (1) tagasta (1) tagastaksite (1) tagastame (6) tagastama (4) tagastab (12)
rahastab 1
rahastab 1 rahasta rahastatakse (1) rahastama (1) rahastan (4) rahastada (4) rahastab (1) rahastaksin (4) rahastas (1)
ehastab 1 ehasta ehastama (1) ehastab (1)
kehastab 1 kehasta kehastab (1)
vihastab 1 vihasta vihastati (1) vihastasin (2) vihastas (4) vihastada (2) vihastab (1)
puhastab 5 puhasta puhastab (5) puhastada (12) puhastama (5) puhasta (1) puhastatakse (2) puhastasin (1) puhastame (1) puhastage (1) puhastan (2)
kajastab 19 kajasta kajastas (3) kajastati (1) kajastab (19) kajastama (2) kajastatakse (2)
rikastab 1
rikastab 7 rikastab rikastab (7)
halastab 1
aeglastab 1 aeglasta aeglastab (1)
kooskõlastab 1 koos_kõlasta kooskõlastada (2) kooskõlastab (1)
ühtlastab 1 ühtlasta ühtlastab (1)
külastab 2
külastab 10 külasta külastab (10) külasta (6) külastasin (24) külastaksin (3) külastaks (1) külastan (17) külastamas (2) külastati (1) külastasid (6) külastage (88) külastatakse (1) külastad (2) külastaksid (1) külastame (10) külastaksime (1) külastaksite (1)
samastab 1 samasta samastab (1) samastasid (3) samastati (2) samastada (1) samastades (1)
hämmastab 1
hämmastab 1 hämmasta hämmastab (1) hämmastas (3)
armastab 8
armastab 138 armasta armastama (89) armastata (2) armastasin (61) armastatakse (15) armastas (58) armastasime (4) armasta (53) armastate (3) armastage (8) armastame (30) armastad (12) armastada (22) armastaks (4) armastab (138) armastan (390) armastasid (28) armastamast (1) armastati (5)
sõnastab 1 sõnasta sõnastas (1) sõnastada (5) sõnastanud (1) sõnastab (1) sõnastasid (1)
arnastab 1 arnasta arnastab (1)
pastab 1 pastab pastab (1)
karastab 1 karasta karastab (1)
varastab 6 varasta varastada (12) varastasid (10) varastama (19) varastamagi (1) varasta (1) varastatakse (2) varastati (9) varastas (6) varastamas (2) varastab (6)
erastab 1 erasta erastada (1) erastab (1)
harrastab 3 harrasta harrastab (3) harrastati (1) harrastataksegi (1) harrastan (1) harrastatakse (1) harrastada (3)
korrastab 1 korrasta korrastab (1) korrastan (1) korrastada (6)
vastab 156 vasta vastamata (4) vastas (247) vastame (12) vastan (80) vastaks (13) vastati (37) vastamas (1) vastades (1) vastasid (317) vastaksite (78) vastasin (15) vastates (3) vastasite (3) vastama (35) vastatakse (4) vasta (96) vastataks (1) vastad (3) vastab (156) vastaksid (2) vastake (3382) vastata (217) vastaksin (14) vastate (82)
avastab 2 avasta avastame (2) avastasin (7) avastada (16) avastama (5) avastati (6) avastasid (5) avastatakse (1) avastab (2) avastate (1) avastas (8)
kadestab 2 kadesta kadestasin (1) kadesta (1) kadestan (3) kadestada (1) kadestab (2) kadestama (1)
andestab 1 andesta andesta (3) andestada (7) andestab (1) andestage (3) andestasin (1) andestad (2) andestasid (1)
keestab 1 keestab keestab (1)
haigestab 1 haigesta haigestab (1) haigestama (4)
kergestab 1 kergesta kergestab (1)
nõrgestab 2
nõrgestab 1 nõrgesta nõrgestab (1)
tähestab 2 tähesta tähestas (1) tähestab (2) tähestada (1)
kestab 96 kest kestas (15) kestasid (1) kestma (5) kesta (9) kestis (38) kestavad (14) kest (2) kestab (96) kestan (1) kestsid (7)
kestab 5
kestäb 1 kestäb kestäb (1)
katkestab 49 katkesta katkestasin (2) katkestama (57) katkestab (49) katkestada (2) katkestasid (2) katkesta (1) katkestas (2)
meelestab 2 meelesta meelestada (1) meelestab (2)
helestab 2 helesta helesta (5) helestama (1) helestage (1) helestab (2) helestan (5) helestada (1)
imestab 2 imesta imestasin (4) imestad (2) imesta (4) imestamas (1) imestasid (3) imestab (2) imestan (4) imestage (2) imestada (9) imestas (8) imestama (7)
iimestab 2 iimesta iimestab (2)
pimestab 1 pimesta pimestab (1) pimestas (1)
ilmestab 1 ilmesta ilmestab (1)
ilmestab 1
toestab 1
töestab 1 töestab töestab (1)
tõestab 1
tõestab 19 tõesta tõestasin (3) tõestas (6) tõestasid (1) tõestada (26) tõestan (1) tõestades (1) tõestab (19) tõestama (3)
sisestab 1 sisesta sisestab (1) sisestada (1)
sätestab 4
kehtestab 1
lõdvestab 6 lõdvesta lõdvestab (6) lõdvestada (3)
arvestab 11 arvesta arvestasid (1) arvestage (250) arvestame (4) arvestama (44) arvestada (66) arvesta (9) arvestas (1) arvestab (11) arvestati (2) arvestaga (2) arvestades (29) arvestan (2) arvestatakse (19)
paistab 13
paistab 115 paistab paistab (115)
päistab 3 päistab päistab (3)
abistab 27 abista abistas (13) abistab (27) abistamas (3) abistasin (2) abistad (1) abistate (2) abistan (18) abistama (24) abistasid (5) abistame (5) abistaksid (1) abistada (42) abista (2)
häbistab 1
pabistab 1 pabista pabista (1) pabistab (1) pabistan (2) pabistama (1)
kahekordistab 1
süüdistab 1 süüdista süüdistagem (1) süüdistas (14) süüdistati (1) süüdistab (1) süüdistama (3) süüdistatakse (4) süüdistada (5) süüdistasid (1)
süüdistab 5
kägistab 1 kägista kägistab (1)
higistab 1 higista higistab (1)
pigistab 2 pigista pigistada (2) pigistab (2) pigistas (3) pigistama (17) pigista (1)
märgistab 1 märgista märgistatakse (1) märgistada (1) märgistan (2) märgistab (1) märgistasid (2)
märgistab 1
tahistab 2 tahista tahistab (2) tahistada (2)
tähistab 121 tähista tähistatakse (18) tähistas (2) tähistasin (10) tähistasid (10) tähistades (4) tähistame (29) tähistate (2) tähistasime (11) tähistama (19) tähistad (1) tähistan (20) tähistati (15) tähistada (46) tähistab (121) tähista (1)
tähistab 1
kihistab 1 kihista kihistab (1) kihistas (1)
takistab 11 takista takistama (23) takistas (3) takista (8) takistati (4) takistada (6) takistab (11)
takistab 7
takkistab 2 takkista takkistab (2)
valistab 2 valista valistada (2) valistab (2) valistama (1)
välistab 4 välista välistas (1) välistab (4) välista (2) välistades (1) välistada (3)
elistab 3 elista elistata (1) elista (6) elistab (3) elistada (4) elistama (2) elistad (1)
eelistab 3
eelistab 47 eelista eelistad (1) eelistaksin (5) eelistame (8) eelistasin (1) eelistate (3) eelistatakse (78) eelistaksime (1) eelistades (2) eelistab (47) eelistaks (2) eelistati (6) eelistaksid (1) eelista (3) eelistasid (15) eelistas (4) eelistada (7)
helistab 79 helista helistasin (36) helistatakse (1) helistada (322) helistaksin (5) helistata (2) helista (593) helistasime (1) helistab (79) helistaks (4) helistades (2) helistasite (2) helistama (14) helistage (200) helistasid (4) helistate (24) helistad (40) helistame (22) helistati (1) helistaga (2)
vilistab 1 vilista vilistas (1) vilistati (1) vilistab (1) vilistada (2)
põlistab 1
valmistab 56 valmista valmistas (16) valmistasid (10) valmistada (64) valmistan (46) valmistage (5) valmistab (56) valmistama (23) valmistatakse (4) valmistate (2) valmistata (1) valmista (4) valmistades (1) valmistad (2) valmistame (11) valmistati (22) valmistaksid (1) valmistasime (10) valmistasin (19)
filmistab 3 filmista filmistab (3)
vlmistab 1 vlmistab vlmistab (1)
vormistab 3 vormista vormistama (11) vormistasin (9) vormistada (94) vormista (1) vormistage (7) vormistate (4) vormistas (1) vormistatakse (4) vormistamata (1) vormistan (8) vormistab (3) vormistame (4)
kinistab 1 kinista kinistab (1)
kinnistab 2
tunnistab 2
tunnistab 9 tunnista tunnistan (4) tunnistas (6) tunnistama (11) tunnista (5) tunnistasid (2) tunnistab (9) tunnistati (6) tunnistada (11) tunnistad (1)
joonistab 5 joonista joonistasime (4) joonistada (41) joonistamas (1) joonistan (6) joonistas (9) joonistame (4) joonistama (16) joonistasin (5) joonistab (5) joonistati (2)
unistab 6
unistab 15 unista unistate (9) unistage (3) unistati (1) unistasime (3) unistad (1) unistasin (125) unistama (7) unista (2) unistast (1) unistas (8) unistan (22) unistatakse (1) unistab (15) unistades (10) unistada (13) unistasite (117) unistame (4) unistaski (1) unistadagi (1) unistasid (4)
kaunistab 5 kaunista kaunistasid (1) kaunistame (4) kaunistas (2) kaunistada (7) kaunistasime (3) kaunistan (2) kaunistab (5) kaunistatakse (1) kaunistama (3) kaunistati (1) kaunistasin (2)
küünistab 1 küünista küünistab (1) küünistama (12)
mõistab 6 mõist mõistma (25) mõistaksid (2) mõistetakse (7) mõistavad (12) mõistis (7) mõistes (3) mõistad (2) mõistsid (5) mõistan (16) mõistate (1) mõisteti (2) mõistab (6) mõistsin (6) mõistame (6)
mõistab 7
karistab 4 karista karista (1) karistada (11) karistas (2) karistati (1) karistama (3) karistab (4) karistan (1) karistatakse (2)
karistab 1
eristab 2
eristab 7 erista eristatakse (9) eristan (1) erista (9) eristata (2) eristab (7) eristama (3)
kliristab 1 klirista kliristab (1)
koristab 11 koristab koristab (11)
edvistab 1
helstab 1 helstab helstab (1)
ostab 4
ostab 48 ostab ostab (48)
reostab 5 reosta reostama (1) reostab (5) reostaks (1) reosta (4) reostatakse (1)
seostab 3 seosta seostas (4) seostati (5) seostab (3) seostada (5) seostataks (1) seostate (1) seostatakse (2) seostage (1)
teostab 6 teosta teostada (42) teostab (6) teostamaks (1) teostaksin (1) teostasid (1) teostas (13) teostame (1) teostama (9) teostatakse (6) teostan (1) teostati (7)
kostab 2 kost kostsid (1) kost (1) kostan (1) kostab (2) kostis (47)
kostab 1
koostab 32 koosta koostasin (8) koostad (1) koostades (1) koostasid (7) koostata (2) koostab (32) koosta (1) koostage (192) koostati (4) koostasime (6) koostame (9)
koostab 1
tõstab 249 tõst tõstis (15) tõstsin (1) tõstab (249) tõstetakse (6) tõstma (12) tõstaks (1) tõsta (112) tõstad (1) tõstsid (7) tõstmata (1) tõstan (2) tõstsime (1) tõstaksin (1) tõsteti (6) tõstavad (21)
tõstab 6
austab 7 austa austage (1) austan (4) austatakse (1) austati (9) austada (7) austame (3) austata (2) austaks (1) austaga (3) austa (5) austasid (8) austas (1) austab (7) austama (21)
austab 2
hõlbustab 1 hõlbusta hõlbustada (1) hõlbustab (1)
moodustab 3
moodustab 53 moodusta moodustaks (1) moodustati (17) moodustatakse (23) moodustasid (22) moodustada (19) moodusta (18) moodustage (120) moodustame (1) moodustaksid (2) moodustama (6) moodustades (3) moodustas (14) moodustab (53)
soodustab 7 soodusta soodusta (4) soodustab (7) soodustada (4) soodustaks (1) soodustasid (1) soodustas (30) soodustades (1) soodustaksid (1) soodustama (3)
õigustab 2
õigustab 1 õigustab õigustab (1)
valgustab 2 valgusta valgustasid (1) valgustab (2) valgustas (1) valgustada (1)
julgustab 1 julgusta julgustas (1) julgustama (81) julgustab (1) julgustame (1) julgustada (3)
rahustab 2
rahustab 6 rahusta rahustama (6) rahustab (6) rahustas (2) rahustades (1) rahustada (1)
ohustab 4 ohusta ohustas (1) ohustab (4) ohustada (4) ohustasid (1)
kohustab 2
kohustab 7 kohustab kohustab (7)
täiustab 2 täiusta täiustati (1) täiustatakse (1) täiustab (2) täiustades (2) täiustama (2) täiustada (5)
põhiustab 1 põhiusta põhiustab (1)
kahjustab 35 kahjusta kahjustada (46) kahjustaks (1) kahjustan (1) kahjustab (35) kahjustatakse (10) kahjustasid (26) kahjusta (5)
kahjustab 3
pohjustab 2 pohjusta pohjustab (2) pohjustas (1)
põhjustab 3
põhjustab 29 põhjusta põhjustatakse (2) põhjustas (14) põhjustabki (1) põhjustada (21) põhjustab (29) põhjustanud (9) põhjustad (1)
mõjustab 1 mõjusta mõjustab (1)
kujustab 1 kujusta kujustab (1)
avalikustab 1
isikustab 1 isikusta isikustab (1)
rikkustab 1 rikkusta rikkustab (1)
alustab 39 alusta alustada (90) alustasime (8) alustasin (27) alustades (12) alusta (4) alustage (1) alustama (15) alustatakse (19) alustati (12) alustan (46) alustaks (3) alustasid (17) alustab (39) alustaksin (6) alustame (28) alustas (57)
alustab 4
tasakaalustab 2 tasa_kaalusta tasakaalustada (2) tasakaalustab (2)
valustab 1 valusta valustab (1)
kindlustab 12 kindlusta kindlustan (3) kindlustaks (1) kindlustatud (34) kindlusta (3) kindlustama (16) kindlustasite (1) kindlustasin (1) kindlustate (5) kindlustab (12) kindlustada (309) kindlustasid (1)
kindlustab 1
keelustab 1
aeglustab 9 aeglusta aeglustama (12) aeglustada (1) aeglustab (9)
ohtlustab 1 ohtlusta ohtlustab (1)
toitlustab 1 toitlusta toitlustab (1) toitlustasime (1) toitlustada (1)
vaimustab 1 vaimusta vaimustasid (1) vaimustas (2) vaimustan (2) vaimustab (1) vaimustada (1)
iseloomustab 10
iseloomustab 45 ise_loomusta iseloomustage (25) iseloomustama (1) iseloomustab (45) iseloomustas (5) iseloomustasid (1) iseloomustan (1) iseloomustada (13) iseloomusta (20) iseloomustades (4) iseloomustame (1)
roomustab 1 roomusta roomustab (1)
rõõmustab 3
rõõmustab 22 rõõmusta rõõmustasime (1) rõõmustaksid (1) rõõmustas (12) rõõmustan (4) rõõmustab (22) rõõmustades (1) rõõmustame (1) rõõmustad (1) rõõmustada (13) rõõmustanud (1) rõõmustama (3) rõõmustaks (1) rõõmusta (2) rõõmustasid (3) rõõmustasin (4)
rõmustab 2 rõmusta rõmustab (2) rõmustas (1)
hirmustab 1 hirmusta hirmustada (1) hirmustab (1)
põrmustab 1
vormustab 1 vormusta vormustab (1)
panustab 3
panustab 1 panusta panustas (1) panustama (1) panustada (3) panustab (1)
kannustab 1
ennustab 4 ennusta ennustab (4) ennustada (1) ennustas (3) ennustasid (3)
innustab 1
tunnustab 2 tunnusta tunnustati (2) tunnustada (1) tunnusta (6) tunnustatakse (5) tunnustama (10) tunnustades (2) tunnustab (2)
unustab 1
unustab 16 unusta unustasin (160) unustab (16) unustasime (4) unustad (8) unustatakse (13) unustati (3) unustan (24) unustada (107) unustasite (186) unustasid (8) unustas (18) unustades (4) unustame (4) unustaks (3) unustama (18) unusta (138) unustage (49)
nõustab 3 nõusta nõusta (3) nõustab (3) nõustate (1) nõustage (2) nõustama (1) nõustan (2) nõustada (7)
tõustab 3 tõustab tõustab (3)
varustab 2 varusta varustama (5) varustasid (1) varustada (5) varustab (2) varustati (4) varustatakse (1) varustas (4)
ümbrustab 1 ümbrusta ümbrustab (1)
kiirustab 4 kiirusta kiirustate (2) kiirustades (1) kiirustan (3) kiirustage (13) kiirustad (2) kiirustada (10) kiirusta (5) kiirustama (1) kiirustas (1) kiirustame (3) kiirustab (4)
purustab 1 purusta purustada (3) purustas (1) purustati (3) purustab (1)
purustab 1
võrdsustab 1 võrdsusta võrdsustati (1) võrdsustab (1)
maksustab 1
täpsustab 2 täpsusta täpsustab (2) täpsustatakse (2) täpsusta (3) täpsustage (7) täpsustame (3) täpsustavad (4) täpsustati (2) täpsustasin (1) täpsustas (1) täpsustada (44) täpsustan (5) täpsustama (1) täpsustades (1)
lihtsustab 2 lihtsusta lihtsustas (3) lihtsustab (2) lihtsustada (2)
lihtsustab 1
otsustab 54 otsusta otsustadki (2) otsustab (54) otsustas (92) otsustasingi (4) otsustate (58) otsustasime (58) otsustan (12) otsustati (22) otsustasin (134) otsustada (107) otsustaksime (1) otsustame (12) otsustatakse (6) otsustad (5) otsustaks (2) otsustage (4) otsustasid (20) otsustatigi (1) otsusta (6) otsustasite (2) otsustama (37) otsustaksite (1)
otsustab 11
väärtustab 3
väärtustab 5 väärtusta väärtustada (80) väärtustati (1) väärtustab (5) väärtusta (6) väärtustasid (1) väärtustaksid (1) väärtustatakse (1) väärtustama (8)
jutustab 47 jutusta jutustad (3) jutustada (109) jutustatakse (6) jutustaga (1) jutustati (6) jutustata (1) jutustab (47) jutustatama (1) jutustan (34) jutusta (13) jutustasin (7) jutustasid (11) jutustaksin (1) jutustaksime (1) jutustage (97) jutustas (33) jutustaks (2) jutustame (6) jutustasime (8) jutustades (2)
jutustab 4
kultuuritegelastjutustab 2 kultuuritegelastjutusta kultuuritegelastjutustab (2)
teadvustab 6 teadvusta teadvustame (1) teadvustades (1) teadvustaksid (1) teadvustama (28) teadvustad (1) teadvustab (6) teadvustada (7)
tutvustab 12 tutvusta tutvustage (117) tutvusta (2) tutvustades (2) tutvustama (19) tutvustasid (1) tutvustan (16) tutvustas (16) tutvustada (227) tutvustad (2) tutvustatakse (7) tutvustaks (2) tutvustamaks (1) tutvustasin (12) tutvustati (4) tutvustata (1) tutvustasime (1) tutvustate (6) tutvustame (5) tutvustab (12)
tutvustab 2
vaattab 1 vaatta vaatata (1) vaattab (1)
jattab 1 jatta jattab (1) jattaks (2) jatta (10)
jättab 1 jätta jättaks (2) jättab (1) jättasid (1)
kattab 1 katta kattab (1)
ottab 1 otta otta (5) ottab (1)
tööttab 1 töötta tööttab (1)
võttab 78 võtta võttasid (2) võttab (78) võttaks (6) võttad (4) võttas (5)
küttab 1 kütta küttab (1) küttad (2)
nuttab 2 nutta nuttab (2) nuttasid (1) nuttas (1)
tuttab 1 tutta tuttad (1) tuttab (1)
peibutab 9 peibuta peibutab (9) peibutama (12)
pudutab 2 puduta pudutab (2)
puudutab 88 puuduta puudutas (18) puudutasite (2) puuduta (6) puudutada (4) puudutades (1) puudutab (88) puudutame (2) puudutasid (8)
puudutab 14
paigutab 2 paiguta paigutab (2) paigutada (26) paigutage (2) paigutasime (1) paigutame (1) paigutati (8) paigutasin (3) paigutama (2)
kiigutab 1 kiiguta kiigutas (1) kiigutasid (4) kiigutab (1) kiigutades (54) kiigutada (1)
kiigutab 1
liigutab 1
kõigutab 1
pingutab 2 pingutab pingutab (2)
pingutab 1
ergutab 2 erguta ergutate (1) ergutada (2) ergutab (2) ergutasid (1) ergutatakse (1)
virgutab 4 virguta virgutab (4)
võrgutab 1 võrguta võrgutas (1) võrgutab (1)
lahutab 1 lahuta lahutati (4) lahutaks (2) lahutasin (1) lahutadagi (1) lahutatakse (4) lahutab (1) lahutama (1) lahutada (9) lahutasid (2)
mahutab 1 mahuta mahutada (4) mahutab (1)
kihutab 1 kihuta kihutan (1) kihutab (1) kihutada (3) kihutama (2) kihutas (1)
nihutab 1
ohutab 1 ohuta ohutab (1)
õhutab 1 õhuta õhutab (1) õhutada (1)
õhutab 1
lohutab 1 lohuta lohutada (1) lohutasin (2) lohutab (1)
lohutab 1
rõhutab 2
rõhutab 12 rõhuta rõhutab (12) rõhutatakse (4) rõhutada (45) rõhutades (5) rõhutati (9) rõhutame (1) rõhutama (1) rõhutad (1) rõhutasid (6) rõhutas (15) rõhutan (2)
laiutab 1 laiuta laiutab (1)
laiutab 2
majutab 1 majuta majutada (2) majutab (1)
vajutab 1 vajuta vajutage (3) vajutades (1) vajuta (17) vajutan (4) vajutab (1) vajutad (1) vajutame (2) vajutama (3) vajutas (11)
mojutab 1 mojuta mojutab (1) mojutasid (1) mojutas (1)
mõjutab 391 mõjuta mõjutades (2) mõjutasid (21) mõjutatakse (1) mõjutame (3) mõjutan (1) mõjutama (9) mõjutad (1) mõjutaski (1) mõjutas (140) mõjutab (391) mõjutada (35)
mõjutab 16
harjutab 2 harjuta harjutades (2) harjutasin (2) harjutada (9) harjuta (1) harjutan (49) harjutab (2) harjutama (7) harjutas (6) harjutasid (1)
varjutab 1 varjuta varjutas (1) varjutab (1)
kirjutab 21
kirjutab 287 kirjutab kirjutab (287)
rirjutab 2 rirjuta rirjutab (2)
kujutab 2
kujutab 30 kujutab kujutab (30)
kütab 2 küt kütad (2) küttes (1) küta (1) kütta (28) kütab (2) kütsin (1) köetakse (1) kütma (8)
pakutab 3 pakuta pakutate (3) pakutan (1) pakutab (3) pakutame (2) pakutas (1)
rikutab 1 rikuta rikutab (1)
rikkutab 1 rikkuta rikkutab (1)
jalutab 9 jaluta jaluta (7) jalutame (56) jalutamas (33) jalutades (9) jalutasid (5) jalutada (139) jalutad (4) jalutamast (1) jalutaksime (1) jalutasin (81) jalutab (9) jalutas (10) jalutama (122) jalutasime (124) jalutan (64)
valutab 185 valuta valutaksime (1) valutasime (1) valutada (1) valutasin (1) valutan (3) valutab (185) valutama (7) valutades (1) valutasid (1) valutas (15)
vallutab 1 valluta vallutab (1) vallutasid (3) vallutada (13) vallutama (2) vallutas (4) vallutades (1)
kulutab 3
kulutab 2 kuluta kulutatakse (3) kulutatud (9) kulutate (4) kulutati (1) kulutada (14) kulutame (4) kulutasid (4) kulutasime (1) kulutasin (1) kulutan (3) kulutad (1) kulutab (2)
kuulutab 2
kuulutab 121 kuuluta kuulutada (13) kuulutaks (2) kuulutama (2) kuulutan (1) kuulutab (121) kuulutate (2) kuulutatakse (4) kuulutasin (1) kuulutati (13)
külmutab 1 külmuta külmutab (1) külmutaks (1)
ammutab 3 ammuta ammutab (3) ammutada (1)
hirmutab 2 hirmuta hirmutas (1) hirmutasid (2) hirmutab (2) hirmutama (2) hirmutada (1)
nutab 2 nut nutta (6) nutsid (1) nuta (1) nutavad (2) nutke (1) nutab (2) nutan (1) nutma (13) nutsin (4) nuttis (4)
meenutab 10 meenuta meenutan (16) meenutasid (7) meenutab (10) meenutasime (4) meenutame (5) meenuta (5) meenutad (2) meenutas (3) meenutasin (4) meenutati (2) meenutagem (1)
meenutab 9
painutab 1
konutab 1
nõutab 64 nõuta nõutab (64) nõutatakse (4) nõutame (1) nõutan (1)
raputab 1
koputab 2 koputa koputas (23) koputada (1) koputab (2)
uputab 1 uputa uputate (1) uputab (1)
nuputab 1
arutab 2 aruta arutaksin (1) arutame (3) arutab (2) arutada (26) arutatakse (4) arutasid (5) arutama (11) arutati (17) arutatud (56) arutasime (15) arutas (1)
arutab 1
keerutab 1 keeruta keerutab (1) keerutada (2)
kerutab 1 keruta kerutab (1)
siirutab 1 siiruta siirutab (1)
jorutab 1
põrutab 2
asutab 3 asuta asutas (24) asutate (1) asutades (1) asutaski (2) asutab (3) asutada (57) asutasin (5) asutame (1) asutasid (6) asutage (1) asutati (32) asutatakse (1)
kasutab 106 kasuta kasutata (22) kasutab (106) kasutataksegi (1) kasutaks (36) kasutama (119) kasutati (88) kasutaksime (1) kasutada (604) kasutasite (87) kasutan (74) kasutaksite (24) kasutasime (5) kasutades (94) kasutade (1) kasutate (11) kasutaga (2) kasutage (2329) kasutad (6) kasutamata (4) kasutaksid (2) kasutasin (16) kasutame (64) kasutatakse (228) kasutasid (42) kasutaksin (2) kasutas (34) kasutataks (2)
kasutab 10
niisutab 14 niisuta niisutab (14)
osutab 5 osuta osutab (5) osutasid (4) osutades (2) osutatakse (1) osutasin (1) osutabki (1) osutame (1) osutas (4) osutada (9) osutama (1)
osutab 4
ratsutab 1 ratsuta ratsutab (1) ratsutada (7) ratsutasid (2) ratsutama (4) ratsutasin (1) ratsutamas (2)
suitsutab 3 suitsuta suitsutab (3) suitsutada (5)
taltsutab 1
otsutab 1 otsuta otsutab (1)
vastutab 22 vastuta vastutades (115) vastutas (4) vastutad (2) vastutab (22) vastutan (8) vastutame (1) vastutama (11) vastutada (10) vastutasid (1) vastuta (1)
kustutab 3
kustutab 3 kustuta kustutab (3) kustutatud (1)
muutab 14 muutab muutab (14)
nuutab 1 nuutab nuutab (1)
puutab 1 puutab puutab (1)
tüütab 2 tüüta tüütas (5) tüütama (12) tüüta (3) tüütasid (1) tüütab (2) tüüdata (1) tüütan (1)
saavutab 2
saavutab 5 saavuta saavuta (3) saavutan (2) saavutasid (11) saavutata (1) saavutati (2) saavutab (5) saavutatakse (3) saavutama (2) saavutasime (2) saavutatagi (1) saavutasin (1) saavutame (4) saavutaksid (1) saavutades (1) saavutas (16) saavutanud (14) saavutanudki (1) saavutamaks (1)
kõrvutab 1
lauab 2 lauab lauab (2)
luab 1 luab luab (1)
jõuab 16
jõuab 31 jõud jõudsid (282) jõule (10) jõudke (1) jõuti (4) jõu (18) jõududesse (1) jõudude (2) jõuagi (1) jõudsite (1) jõuate (3) jõuad (6) jõude (2) jõul (4) jõult (2) jõuame (30) jõuta (1) jõudes (30) jõuavad (15) jõutakse (7) jõuaks (29) jõududele (2) jõudsin (1160) jõuaksime (1) jõud (39) jõusse (4) jõuga (7) jõuab (31) jõudmas (2) jõudsime (33) jõuks (4) jõudi (1) jõuan (46)
nouab 7 nouab nouab (7)
nõuab 17
nõuab 151 nõud nõutakse (26) nõuavad (41) nõuame (7) nõudma (53) nõudis (20) nõudsid (18) nõuda (5) nõuate (1) nõuad (1) nõudi (4) nõuab (151) nõuti (32) nõua (13)
tuab 1 tuab tuab (1)
hüüab 2 hüüd hüüdi (1) hüüdis (4) hüüda (2) hüüab (2) hüüu (1) hüüd (1) hüüavad (1)
müüab 1 müüab müüab (1)
puuab 2 puuab puuab (2)
püüab 21
püüab 68 püüd püüdke (37) püüab (68) püüdis (47) püüa (14) püüdsime (13) püüüan (1) püüaksin (1) püüda (11) püütakse (20) püüti (102) püüdma (45) püüate (2) püüavad (79) püüaks (3) püüdi (4) püüad (2) püüdsid (38) püüdmas (2) püüdu (1)
vab 1 vab vab (1)
avab 27 ava avatama (1) avab (27) avatakse (73) avame (17) avati (52) avan (3) avasime (2) ava (7) avama (12) avata (3) avatud (178) avasid (2) avage (64) avavad (10) avasin (51) avades (1) avataks (1) avada (66) avad (2) avas (22) avatuks (3)
avab 6
haavab 1
teavab 1 teavab teavab (1)
mugavab 1 mugavab mugavab (1)
elavab 1 elavab elavab (1)
tänavab 1 tänavab tänavab (1)
annavab 1 annavab annavab (1)
kasavab 1 kasavab kasavab (1)
ootavab 1 ootavab ootavab (1)
võtavab 1 võtavab võtavab (1)
modustavab 1 modustavab modustavab (1)
tuttavab 1 tuttavab tuttavab (1)
kasvavab 1 kasvavab kasvavab (1)
kaevab 1
vaevab 2 vaeva vaevata (2) vaevama (1) vaevab (2)
vaevab 1
tulevab 1
nähvab 1
riivab 1
viivab 1 viivab viivab (1)
hõivab 3 hõiva hõivama (1) hõivab (3) hõivata (1)
kuivab 1 kuivab kuivab (1)
halvab 1
valvab 3 valva valvanud (2) valvata (2) valvab (3) valvame (1) valvama (3)
külvab 1 külva külvatakse (1) külvasin (1) külvata (2) külvad (1) külvab (1) külvasime (1)
arvab 18
arvab 166 arva arvame (47) arvasid (242) arvate (51) arvaks (2) arvab (166) arvasite (3) arvasime (2) arvad (30) arva (46) arvangi (1) arvati (31) arvates (1539) arvas (74) arvale (1) arvades (3) arvasin (85) arvat (3) arvasimegi (1) arvaski (1) arvake (6) arvatama (2) arvan (2978) arvama (33) arvatakse (61) arvabki (1)
tõrvab 1 tõrva tõrvab (1)
kasvab 269 kasva kasvasid (30) kasvades (3) kasvaks (11) kasvatakse (6) kasva (55) kasvas (174) kasvamas (2) kasvama (44) kasvasite (1) kasvada (14) kasvasin (10) kasvab (269) kasvasime (1) kasvan (5) kasvaksid (4) kasvame (5) kasvabki (1) kasvad (3)
kasvab 21
üleskasvab 1 üleskasvab üleskasvab (1)
toimuvab 1 toimuvab toimuvab (1)
bb 1
iabb 1 iabb iabb (1)
skutnabb 1 skutnabb skutnabb (1)
pakubb 1 pakubb pakubb (1)
stubb 2 stubb stubb (2)
sdecb 1 sdecb sdecb (1)
ouercb 1 ouercb ouercb (1)
meeldb 1 meeldb meeldb (1)
eb 5 eb eb (5)
nääeb 2 nääeb nääeb (2)
jäeb 1 jäeb jäeb (1)
käeb 24 käeb käeb (24)
läeb 1 läeb läeb (1)
näeb 150 näeb näeb (150)
näeb 13
paeb 3 paeb paeb (3)
saeb 1 saagi saeb (1) saagida (1) saagisin (2) saagima (1)
saeb 1
vaideb 1 vaideb vaideb (1)
ndeb 1 ndeb ndeb (1)
tundeb 1 tundeb tundeb (1)
põdeb 1 põdeb põdeb (1)
tõdeb 3
tõdeb 1 tõde tõed (4) tõdeks (1) tõdeda (15) tõde (62) tõeni (2) tõeks (4) tõdesid (1) tõele (10) tõe (17) tõdeb (1)
keeb 1
peeb 1 peeb peeb (1)
loeseeb 1 loeseeb loeseeb (1)
teeb 81
teeb 997 tege tege (3) teinud (178) teeksime (4) tegesid (2) teeksite (2) teete (51) teen (457) tegema (753) teeksin (7) teeksid (17) tegemata (8) teeb (997) tegeks (2) teevadki (3) teevad (473) teebki (8) tegedes (1) tegemast (1) teeme (135) teges (2) tegemas (13) tegevat (3) teged (1)
veeb 4 veeb veebil (1) veebi (3) veeb (4) veebist (1) veebis (3)
nägeb 6 nägeb nägeb (6)
pageb 1 page pageb (1) page (45)
tegeb 17 tegeb tegeb (17)
selgeb 1 selgeb selgeb (1)
tõlgeb 2 tõlgeb tõlgeb (2)
julgeb 1
julgeb 5 julge julgemaks (5) julgen (22) julgeksin (1) julge (58) julgeid (2) julged (9) julgeb (5) julges (2) julgemata (1) julgesid (1) julgeks (3) julgete (1) julgeteks (2)
kulgeb 9 kulge kulges (5) kulgeb (9)
sulgeb 2
sulgeb 5 sulge sulgetaks (1) sulgege (5) sulgetakse (3) sulgeb (5) suleti (3) suletama (2) sulevad (1) suletakse (18) sulgeda (5) sulgema (1)
langeb 12
langeb 48 lange langemas (1) lange (19) langet (1) langeb (48) langeks (2) langema (20) langesin (8) langes (64) langesid (13) langebki (1) langeda (5) langen (1)
kogeb 8 koge kogemata (10) koge (3) kogema (2) kogeda (9) kogedes (10) kogeb (8) kogesime (1) kogesin (5)
kogeb 1
lugeb 7 lugeb lugeb (7)
laheb 28 laheb laheb (28)
läheb 65
läheb 1887 läheb läheb (1887)
ldheb 1 ldheb ldheb (1)
leheb 1 leheb leheb (1)
puhkeb 1 puhke puhkesin (1) puhkeb (1) puhken (1) puhke- (1) puhkema (2) puhkes (2)
katkeb 1 katke katkeks (1) katke (5) katked (2) katkes (4) katkega (1) katkeb (1) katkeda (1) katket (1)
katkeb 1
läleb 3 läleb läleb (3)
osaleb 19 osale osalesite (51) osaled (1) osalema (63) osalete (1) osaledes (1) osaleda (348) osaleb (19) osalesid (96) osalemast (2) osaleks (1) osalege (1) osaleme (3) osales (73) osalesin (49) osalen (12) osaleksid (2)
osaleb 1
õmbleb 2 õmbleb õmbleb (2)
maadleb 1 maadle maadleme (1) maadelda (2) maadleb (1) maadlema (2)
vaidleb 1 vaidle vaidleb (1) vaielge (1) vaieldakse (4) vaidleksime (1) vaidle (1) vaidlesid (2) vaielda (15) vaidelda (2) vaidlema (7) vaidlen (1) vaidles (3)
voidleb 1 voidle voidleb (1)
võrdleb 3 võrdle võrrelgem (1) võrdlemas (2) võrreldi (2) võrdleme (16) võrdlema (9) võrdlen (10) võrdlemaks (1) võrreldakse (8) võrreldes (353) võrreldama (1) võrdle (11) võrdlete (13) võrrelge (37) võrdlesid (3) võrdlesin (3) võrdleb (3) võrdles (5) võrreldagi (2) võrrelda (161) võrdleksin (1)
juurdleb 1
nõudleb 2 nõudle nõudleb (2)
püüdleb 2
suudleb 1
tegeleb 10
tegeleb 215 tegele tegelesid (92) tegelema (151) tegelete (9) tegelda (84) tegelesin (20) tegeles (66) tegeletakse (4) tegelen (87) tegeledes (7) tegeleme (47) tegele (19) tegeldi (9) tegeled (10) tegeleb (215) tegeleti (13) tegeleksid (1) tegeleks (4) tegeleda (139) tegeldakse (7) tegelesime (3) tegelemaks (1) tegeldes (3)
muheleb 1 muhele muheleb (1)
kõneleb 5 kõnele kõnelemast (1) kõnelen (1) kõnelesid (1) kõnelesin (2) kõnelesime (1) kõneldes (1) kõneldakse (32) kõneleb (5) kõnelda (7) kõneles (2) kõneleda (5) kõnelema (5)
kõneleb 1
ringleb 1 ringle ringleb (1)
kakleb 1
kakleb 1 kakle kakleb (1) kakles (2) kaklesid (2) kaklema (3)
kõhkleb 3 kõhkle kõhkle (2) kõhkleb (3) kõhklema (9)
lookleb 1 lookle lookleb (1)
teeskleb 1 teeskle teesklema (9) teeskles (8) teeskleb (1)
tulleb 5 tulle tullevad (1) tulled (3) tulleb (5)
piinleb 2 piinle piinleb (2)
oleb 48 oleb oleb (48)
põleb 9 põle põlema (34) põle (4) põleb (9) põlesid (1) põleda (4) põleks (1) põles (4) põlenud (3) põleme (1)
sipleb 1
hüpleb 1
supleb 1 suple suples (4) suple (1) suplemas (5) supleb (1) suplesime (13) supleks (2) suplema (12) supelda (17) suplesin (31) suplesid (1) supleme (2) suplen (8)
keerleb 2 keerle keerles (1) keerleb (2)
tleb 1 tleb tleb (1)
vaatleb 1
vaatleb 2 vaatle vaatlen (7) vaatles (1) vaatlesime (2) vaatleme (6) vaatlema (1) vaadeldes (3) vaatelda (1) vaadeldakse (5) vaadelda (30) vaatlete (1) vaatleb (2) vaatlemas (1)
veetleb 1 veetle veetleb (1)
õnnetleb 1 õnnetleb õnnetleb (1)
loetleb 1 loetle loetle (11) loetleb (1)
kahtleb 5 kahtle kahtle (3) kahtleb (5) kahtlemata (55) kahtled (1) kahtlema (6) kahtlesid (1) kahtlesin (1) kahtlen (17) kahelda (4) kahtlesime (1) kahtles (3)
kahtleb 1
kohtleb 1 kohtle kohtleb (1) kohtle (1)
kohtleb 2
suhtleb 37 suhtle suhtelda (17) suhtlema (77) suhelda (428) suhtlen (55) suhtlesin (14) suhtlesid (14) suheldakse (2) suhelnud (7) suhtles (8) suheldama (3) suhtlesime (21) suhtleme (38) suhtlete (23) suheldes (43) suhtleb (37) suhtled (7) suhtle (7)
suhtleb 2
võitleb 10 võitle võideldakse (3) võitleme (2) võitleksime (1) võitlen (1) võitlema (35) võitled (1) võitles (12) võitlesid (24) võitelda (4) võitlesime (2) võitleb (10) võitle (4)
käsitleb 3
käsitleb 12 käsitle käsitleksin (1) käsitleti (10) käsitlesid (5) käsitletakse (12) käsitlete (48) käsitlesin (1) käsitlen (8) käsitlesime (3) käsitlema (2) käsitlemaks (1) käsitleb (12) käsitledes (1) käsitle (2) käsitleda (21) käsitleme (3)
esitleb 3 esitle esitles (7) esitlesid (1) esitleb (3) esitlenud (1) esitleda (3)
esitleb 1
taotleb 12 taotle taotlema (1) taotlesid (3) taotletakse (2) taotlen (1) taotledes (2) taotlesin (2) taotleda (13) taotleti (1) taotles (1) taotelda (1) taotleb (12)
motleb 3 motle motlema (1) motles (1) motle (1) motleb (3)
mõtleb 11
mõtleb 98 mõtle mõtlegi (2) mõeldes (150) mõtlema (297) mõtleb (98) mõtleks (9) mõtlemagi (1) mõtlesime (21) mõtlete (25) mõeldakse (37) mõtelda (69) mõtlebki (1) mõelge (12) mõtelge (3) mõeldi (5) mõtle (103) mõtleksid (7) mõtled (13) mõtlesin (124) mõtleme (51) mõtlemas (1) mõtelnud (4) mõtlesid (26)
töötleb 4 töötle töödelda (7) töötleb (4) töödeldakse (2) töötlema (4)
vestleb 1 vestle vesteldes (13) vesteldi (1) vestelnud (1) vestlesin (1) vestleme (13) vestlesid (6) vestelda (48) vestlen (8) vestlema (10) vestlesime (22) vestleb (1) vestle (3)
võistleb 2 võistle võistlesin (2) võistlema (8) võistleb (2) võistelda (7) võistlesid (1) võisteldi (2) võistles (1)
utleb 2 utle utleb (2) utles (1) utleks (2) utle (1) utled (2) utelda (5)
ütleb 125 ütle ütleb (125) öeldakse (48) üteldi (1) ütlete (5) öeldes (55) üteldes (1) ütlen (84) ütle (102) ütles (298) öeldi (38) ütlesid (96) ütleksin (12) öelda (1434) öelge (11) ütleme (40) ütled (6) ütelda (172) ütlesin (56) ütleks (25) ütleksid (1) ütelge (13) ütlemast (1) ütlematagi (1) ütlema (130) üteldakse (2)
ütleb 44
arutleb 1
arutleb 6 arutle arutleti (47) arutlete (1) arutlege (257) arutletakse (6) arutle (1) arutleda (42) arutlema (9) arutlesid (13) arutleksid (1) arutlengi (1) arutledes (1) arutleb (6) arutlesime (12) arutlesin (2) arutlen (2) arutleks (1) arutleme (9)
uleb 2 uleb uleb (2)
kuleb 1 kuleb kuleb (1)
tuleb 243
tuleb 2830 tule tulemas (5) tuleme (176) tulengi (1) tuleksid (6) tulete (816) tulnudki (1) tuleksite (1) tulge (228) tulemast (30) tulla (4065) tulid (177) tuldi (18) tulgu (1) tulen (1140) tuleb (2830) tulite (8) tulebki (11) tulingi (2) tuleksin (3) tulin (185) tulles (24) tullakse (44) tuleksime (1) tulema (203) tulime (49)
teadvustadatuleb 1 teadvustadatuleb teadvustadatuleb (1)
validatuleb 1 validatuleb validatuleb (1)
saadaksetuleb 1 saadaksetuleb saadaksetuleb (1)
mõtlesintuleb 1 mõtlesintuleb mõtlesintuleb (1)
kuuleb 12 kuuleb kuuleb (12)
kuuleb 2
tuuleb 2 tuuleb tuuleb (2)
imeb 2
inimeb 1 inimeb inimeb (1)
vabaneb 4 vabane vabanes (3) vabaneda (17) vabanema (2) vabanen (2) vabane (2) vabanetakse (1) vabaneb (4)
jaganeb 2 jagane jaganeb (2)
taganeb 1 tagane taganeb (1) tagase (2) taganeme (1) tagast (1) taganeda (1) tagane (1) taganesid (2)
kahaneb 4
kohaneb 4 kohane kohaneb (4) kohanema (8) kohanedes (3) kohaselt (26) kohane (6) kohaneda (17) kohases (3)
rajaneb 2
vajaneb 1 vajane vajaneb (1) vajane (1)
alaneb 1 alane alaseid (24) alased (4) alast (11) alastest (1) alaneb (1)
sarnaneb 9 sarnane sarnaseid (15) sarnaneme (1) sarnase (11) sarnaneda (9) sarnases (1) sarnaneks (1) sarnaseks (4) sarnaste (4) sarnanesid (6) sarnast (11) sarnanes (1) sarnaneb (9) sarnastes (2) sarnastele (2) sarnasel (3) sarnane (65) sarnanema (5) sarnasteks (1)
sarnaneb 1
paneb 162 pane paned (7) pannes (57) paneb (162) paneda (3) panesid (1) panna (459) panite (2) panekski (1) panemas (2) paneme (18) paneks (8) paneksid (3) pane (81) panete (119) panime (17) paneksin (12) pannakse (27) panes (2) panin (65) pani (138)
paneb 16
araneb 1 arane araneb (1) aranema (1)
paraneb 18 parane parases (6) paranete (1) paranes (14) paraneksid (1) paranesid (4) parane (1) paraneda (2) paranema (15) paranen (1) paraneks (1) paraneb (18)
paraneb 4
avaneb 25 avane avanesid (1) avane (2) avaneb (25) avanedes (1) avanemaks (1) avaneda (3) avanema (3) avanes (7)
halvaneb 1 halvane halvaneb (1)
kasvaneb 5 kasvane kasvaneb (5) kasvane (1)
laeneb 2 laene laenesid (1) laeneb (2)
häbeneb