Ladina tähestik a b c d e f g h i j k l m n o p q r s š z ž t u v w õ ä ö ü x y z
Kirillitsa а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы э ю я
Numbrid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Sõnavormide sagedusloend (ca 1 min) 1, 2-5, 6-100, 101-
word freq. prim lemma
o-ga 1 o o
o-ks 1 o o
obelisk 14 obelisk obelisk
objekt 19 objekt objekt
objekte 8 objekte objekt
objektid 16 objekti objekt
objektidel 3 objekti objekt
objektidele 3 objekti objekt
objektidest 5 objekti objekt
objektiks 6 objekti objekt
objektile 2 objekti objekt
objektiivne 5 objektiivne objektiivne
objektiivsed 4 objektiivse objektiivne
objektiivseid 2 objektiivse objektiivne
objektiivsest 3 objektiivse objektiivne
oblasti 5 oblasti oblast
oblastid 2 oblasti oblast
oblastis 6 oblasti oblast
oblastit 11 oblasti oblast
obligatoorne 2 obligatoorne obligatoorne
observatooriumis 1 observatooriumi observatoorium
odaotsad 6 otsa oda+ots
odav 112 odav odav
odava 11 odava odav
odavad 36 odava odav
odavaid 7 odava odav
odavat 11 odava odav
odavate 3 odava odav
odekolonne 2 odekolonne odekolonn
oder 12 oder oder
odra 6 odra oder
otri 3 otri oder
oh 24 oh oh
ohkab 2 ohka ohkama
ohkas 2 ohka ohkama
oht 88 oht oht
ohtude 2 ohtu oht
ohu 10 ohu oht
ohud 13 ohu oht
ohuga 2 ohu oht
ohus 10 ohu oht
ohust 4 ohu oht
ohtlik 143 ohtlik ohtlik
ohtlike 2 ohtlike ohtlik
ohtlikeks 2 ohtlike ohtlik
ohtlikele 2 ohtlike ohtlik
ohtlikke 5 ohtlikke ohtlik
ohtliku 2 ohtliku ohtlik
ohtlikud 31 ohtliku ohtlik
ohtlikuks 12 ohtliku ohtlik
ohustab 4 ohusta ohustama
ohustada 5 ohusta ohustama
ohustas 1 ohusta ohustama
ohutunnet 2 tunne ohu+tunne
ohver 15 ohver ohver
ohvreid 4 ohvre ohver
ohvri 28 ohvri ohver
ohvrid 19 ohvri ohver
ohvriks 26 ohvri ohver
ohvrina 1 ohvri ohver
ohvrite 4 ohvri ohver
ohverdab 1 ohverda ohverdama
ohverdama 5 ohverda ohverdama
ohverdamas 1 ohverda ohverdama
ohverdas 5 ohverda ohverdama
ohverdati 26 ohverda ohverdama
ohvitser 6 ohvitser ohvitser
ohvitsere 1 ohvitsere ohvitser
ohvitserid 6 ohvitseri ohvitser
ohvitseride 4 ohvitseri ohvitser
ohvitseridele 1 ohvitseri ohvitser
ohvitseridest 1 ohvitseri ohvitser
ohvriajad 1 aja ohvri+aeg
ohvrikivid 2 kivi ohvri+kivi
ohvrikohtadest 1 kohta ohvri+koht
ohvritammed 1 tamme ohvri+tamm
oi 13 oi oi
oid 2 oid oid
oidusid 2 oidu oid
oige 18 oige oie
oigeid 2 oige oie
oivaline 6 oivaline oivaline
ojad 1 oja oja
okas 2 okas okas
okastega 2 okas okas
oks 120 oks oks
oksad 4 oksa oks
oksale 3 oksa oks
okste 3 oks oks
oksjonid 2 oksjoni oksjon
oktoober 27 oktoober oktoober
oktoobri 8 oktoobri oktoober
oktoobriks 1 oktoobri oktoober
oktoobril 41 oktoobri oktoober
oktoobrile 1 oktoobri oktoober
oktoobrilt 1 oktoobri oktoober
oktoobris 28 oktoobri oktoober
oktoobrisse 4 oktoobri oktoober
oktoobrist 7 oktoobri oktoober
oktoober-kuni 1 kuni oktoober-kuni
oktoobrilapsed 2 lapse oktoobri+laps
oktoobrirevolutsioonini 1 revolutsiooni oktoobri+revolutsioon
okupandid 1 okupandi okupant
okupatsioon 4 okupatsioon okupatsioon
okupatsioonid 1 okupatsiooni okupatsioon
okupatsioonidele 1 okupatsiooni okupatsioon
okupatsiooniga 1 okupatsiooni okupatsioon
okupatsioonist 2 okupatsiooni okupatsioon
okupatsioonivõimude 1 võimu okupatsiooni+võim
okupeerida 2 okupeeri okupeerima
okupeeriti 1 okupeeri okupeerima
olek 20 olek olek
oleku 3 oleku olek
olekuga 2 oleku olek
olekute 1 oleku olek
olem 7 olem olem
olemal 1 olema olem
olda 8 ol olema
oldi 13 ol olema
oled 1343 ole olema
oleks 2134 ole olema
oleksime 17 ole olema
oleksin 105 ole olema
oleksite 4 ole olema
olekski 5 ole olema
oleme 599 ole olema
olen 5483 ole olema
olete 1765 ole olema
olge 100 ol olema
olgem 16 ol olema
olgu 63 ol olema
oli 13603 ol olema
oligi 46 ol olema
olime 257 ol olema
olin 1353 ol olema
olingi 4 ol olema
olla 3422 oll olema
ollagi 4 oll olema
ollakse 29 oll olema
olles 167 oll olema
olemasolev 1 olev olemas+olev
olemasoleva 3 oleva olemas+olev
olemasolevad 4 oleva olemas+olev
olemasolevaid 1 oleva olemas+olev
olemasolevat 4 oleva olemas+olev
olemasolevate 6 oleva olemas+olev
olemasolevatest 1 oleva olemas+olev
olemasolul 3 olu olemas+olu
olemasolust 4 olu olemas+olu
olemus 17 olemus olemus
olemuse 7 olemuse olemus
olemusega 1 olemuse olemus
olemuselt 5 olemuse olemus
olemusi 1 olemusi olemus
olemust 34 olemus olemus
olemuslik 1 olemuslik olemuslik
olend 7 olend olend
olendeid 6 olende olend
olendi 4 olendi olend
olendid 6 olendi olend
olendit 3 olendi olend
olendite 4 olendi olend
olenditega 1 olendi olend
olenditest 3 olendi olend
oleneb 46 olene olenema
oles 2 oles oles
oletada 74 oleta oletama
oletan 33 oleta oletama
oletatavasti 8 oletatavasti oletatavasti
olevik 12 olevik olevik
oleviku 21 oleviku olevik
olevikule 1 oleviku olevik
olevikus 11 oleviku olevik
olevipäeval 2 päeva olevi+päev
olme-perekondliku 2 perekondliku olme-perekondlik
olud 19 olu olu
olude 5 olu olu
oludega 8 olu olu
oludele 3 olu olu
oludes 12 olu olu
oludest 1 olu olu
olus 1 olu olu
olusid 2 olu olu
olukord 417 kord olu+kord
olukordade 3 korda olu+kord
olukordades 25 korda olu+kord
olukordadesse 6 korda olu+kord
olukorra 64 korra olu+kord
olukorrad 15 korra olu+kord
olukorraga 26 korra olu+kord
olukorraks 1 korra olu+kord
olukorral 5 korra olu+kord
olukorrale 5 korra olu+kord
olukorras 141 korra olu+kord
olulust 1 lust olu+lust
olümpiaadid 12 olümpiaadi olümpiaad
olümpiaadile 6 olümpiaadi olümpiaad
olümpiaadis 4 olümpiaadi olümpiaad
olümpiaadist 12 olümpiaadi olümpiaad
olümpiamäng 1 mäng olümpia+mäng
olümpiamängud 3 mängu olümpia+mäng
olümpiapurjespordikeskus 3 keskus olümpia+purje+spordi+keskus
olustik 3 olustik olustik
olustiku 2 olustiku olustik
olustikuga 1 olustiku olustik
omade 9 oma oma
omadega 12 oma oma
omadele 4 oma oma
omadest 6 oma oma
omaga 15 oma oma
omal 184 oma oma
omale 45 oma oma
omaaegsest 2 aegse oma+aegne
omaalgatusliku 2 algatusliku oma+algatuslik
omadussõnad 6 sõna omadus+sõna
omadussõnade 4 sõna omadus+sõna
omadussõnadega 2 sõna omadus+sõna
omadussõnadel 3 sõna omadus+sõna
omadussõnu 1 sõnu omadus+sõna
omaenda 16 enda oma+enda
omaette 40 omaette oma+ette
omajagu 4 omajagu oma+jagu
omajärel 4 järe oma+järg
omajoonistatud 1 joonistatu oma+joonistatu
omakeelne 11 keelne oma+keelne
omakeelse 2 keelse oma+keelne
omakeelseid 3 keelse oma+keelne
omakeelset 2 keelse oma+keelne
omakorda 78 omakorda oma+korda
omalaadne 5 laadne oma+laadne
omab 80 oma omama
omada 60 oma omama
oman 29 oma omama
omasin 1 oma omama
omamasin 2 masin oma+masin
omamistähendus 3 tähendus oma+mis+tähendus
omamoodi 58 omamoodi oma+moodi
omamoodne 1 moodne oma+moodne
omand 3 omand omand
omandi 2 omandi omand
omandiks 11 omandi omand
omandina 1 omandi omand
omandisse 2 omandi omand
omandab 22 omanda omandama
omandada 139 omanda omandama
omandama 23 omanda omandama
omandan 11 omanda omandama
omandas 12 omanda omandama
omandatakse 8 omanda omandama
omandamisprotsesside 1 protsessi omandamis+protsess
omandireform 2 reform omandi+reform
omane 40 omane omane
omase 1 omase omane
omased 18 omase omane
omaseid 2 omase omane
omasest 2 omase omane
omanik 352 omanik omanik
omanike 7 omanike omanik
omanikeks 2 omanike omanik
omanikele 4 omanike omanik
omanikke 7 omanikke omanik
omaniku 19 omaniku omanik
omanikud 28 omaniku omanik
omanikule 23 omaniku omanik
omanikusuhted 1 suhte omaniku+suhe
omaparast 1 paras oma+paras
omapead 22 omapead oma+pead
omaksed 1 omakse omas
omastavalise 1 omastavalise omastavaline
omasugune 1 sugune oma+sugune
omatahtel 2 tahte oma+tahe
omavahel 121 omavahel oma+vahel
omavalitsev 1 valitsev oma+valitsev
omavalitsuse 26 valitsuse oma+valitsus
omavalitsused 15 valitsuse oma+valitsus
omavalitsust 7 valitsus oma+valitsus
omavalitsuste 19 valitsus oma+valitsus
omavalitsuslikud 2 valitsusliku oma+valitsuslik
omavalitsussüsteem 2 süsteem oma+valitsus+süsteem
ometi 155 ometi ometi
omistada 4 omista omistama
omistatakse 2 omista omistama
omistati 2 omista omistama
onedasi-tagasi 1 tagasi onedasi-tagasi
onud 5 onu onu
onuga 3 onu onu
onul 6 onu onu
onusid 1 onu onu
onupoeg 4 poeg onu+poeg
onutütar 2 tütar onu+tütar
oo 10 oo oo
ood 2 ood ood
ookeane 1 ookeane ookean
ookeanist 1 ookeani ookean
ooker 1 ooker ooker
oomen 1 oomen oomen
ooper 9 ooper ooper
ooperi 6 ooperi ooper
ooperid 1 ooperi ooper
ooperit 4 ooperi ooper
ooperiteatrit 1 teatri ooperi+teater
ooperiteatrites 2 teatri ooperi+teater
oopium 2 oopium oopium
oos 1 oos oos
oodake 29 ooda ootama
oodatakse 17 ooda ootama
oodates 20 ooda ootama
ootab 191 oota ootama
ootad 11 oota ootama
ootaks 4 oota ootama
ootaksin 2 oota ootama
ootama 855 oota ootama
ootamas 8 oota ootama
ootamast 1 oota ootama
ootame 358 oota ootama
ootan 1498 oota ootama
ootas 17 oota ootama
ootasime 8 oota ootama
ootasin 47 oota ootama
ootasite 1 oota ootama
ootate 17 oota ootama
ootus 7 ootus ootus
ootused 21 ootuse ootus
ootusi 8 ootusi ootus
ootuste 4 ootus ootus
ootustele 3 ootus ootus
ootusärev 1 ärev ootus+ärev
ootushorisont 2 horisont ootus+horisont
oo-uu 3 uu oo-uu
operaator 14 operaator operaator
operaatori 4 operaatori operaator
operaatorina 7 operaatori operaator
operatsioon 4 operatsioon operatsioon
operatsioonid 3 operatsiooni operatsioon
opereerib 1 opereeri opereerima
opereerida 2 opereeri opereerima
operett 3 operett operett
opositsioon 3 opositsioon opositsioon
optimaalsest 1 optimaalse optimaalne
optimist 42 optimist optimist
optimistid 10 optimisti optimist
optimistil 1 optimisti optimist
optimistlik 56 optimistlik optimistlik
optimistlikud 13 optimistliku optimistlik
optimistlikuna 1 optimistliku optimistlik
oravad 9 orava orav
oravat 14 orava orav
orbudeks 2 orbu orb
orden 2 orden orden
ordenid 1 ordeni orden
ordenit 2 ordeni orden
ordule 5 ordu ordu
ordulinnusena 2 linnuse ordu+linnus
orduloss 4 loss ordu+loss
ordumeister 3 meister ordu+meister
ordumeistri 2 meistri ordu+meister
ordumõisa 2 mõisa ordu+mõis
orelimuusikat 1 muusika oreli+muusika
org 4 org org
org-ni 1 org org
oru 6 oru org
orud 1 oru org
orule 1 oru org
organ 6 organ organ
organid 3 organi organ
organisaator 2 organisaator organisaator
organisatsioon 15 organisatsioon organisatsioon
organisatsioone 8 organisatsioone organisatsioon
organisatsioonid 16 organisatsiooni organisatsioon
organisatsioonide 9 organisatsiooni organisatsioon
organisatsioonidest 2 organisatsiooni organisatsioon
organisatsioonina 2 organisatsiooni organisatsioon
organisatsioonis 4 organisatsiooni organisatsioon
organisatsioonist 1 organisatsiooni organisatsioon
organiseerib 9 organiseeri organiseerima
organiseerid 2 organiseeri organiseerima
organiseerida 57 organiseeri organiseerima
organiseeriks 2 organiseeri organiseerima
organiseerima 9 organiseeri organiseerima
organiseeris 9 organiseeri organiseerima
organiseerisin 1 organiseeri organiseerima
organiseeritakse 7 organiseeri organiseerima
orgiatest 1 orgia orgia
orjade 1 orja ori
orjadel 1 orja ori
orje 4 orje ori
orientatsioon 2 orientatsioon orientatsioon
orienteerub 5 orienteeru orienteeruma
orienteeruda 15 orienteeru orienteeruma
orienteerudes 2 orienteeru orienteeruma
orienteeruma 3 orienteeru orienteeruma
orienteerus 2 orienteeru orienteeruma
originaal 5 originaal originaal
originaalile 2 originaali originaal
originaalis 3 originaali originaal
originaalkäsikiri 1 kiri originaal+käsi+kiri
originaalkujul 1 kuju originaal+kuju
originaalne 12 originaalne originaalne
originaalse 1 originaalse originaalne
originaalsed 3 originaalse originaalne
originaalsele 1 originaalse originaalne
originaalplaanis 2 plaani originaal+plaan
originaaltekst 4 tekst originaal+tekst
originaaltekstid 2 teksti originaal+tekst
originaaltekstis 3 teksti originaal+tekst
orjaaeg 2 aeg orja+aeg
orjaaegsest 2 aegse orja+aegne
orjarahva 2 rahva orja+rahvas
orjastati 1 orjasta orjastama
orjatar 3 orjatar orjatar
orjuses 1 orjuse orjus
orkester 4 orkester orkester
orkestreid 1 orkestre orkester
orkestrid 4 orkestri orkester
orkestriga 2 orkestri orkester
orkestriid 1 orkestri orkester
ornamendiga 2 ornamendi ornament
ortodoksiat 3 ortodoksia ortodoksia
ortodoksne 7 ortodoksne ortodoksne
ortograafiaga 1 ortograafia ortograafia
ortograafiat 1 ortograafia ortograafia
osad 46 osa osa
osade 8 osa osa
osadeks 4 osa osa
osades 5 osa osa
osadest 11 osa osa
osaga 3 osa osa
osaks 41 osa osa
osal 15 osa osa
osana 19 osa osa
osasid 5 osa osa
osakaal 42 kaal osa+kaal
osakond 77 osakond osakond
osakondade 10 osakonda osakond
osakondadeks 1 osakonda osakond
osakondades 4 osakonda osakond
osakondadest 2 osakonda osakond
osakonnade 1 konna osa+konn
osakonnadesse 1 konna osa+konn
osakonnakeskuse 2 keskuse osa+konna+keskus
osakondes 1 konde osa+kont
osakondid 1 kondi osa+kont
osakoormusega 3 koormuse osa+koormus
osaleb 20 osale osalema
osaled 1 osale osalema
osaleda 373 osale osalema
osalema 71 osale osalema
osalemast 2 osale osalema
osaleme 3 osale osalema
osalen 15 osale osalema
osales 75 osale osalema
osalesin 52 osale osalema
osalesite 51 osale osalema
osaniku 1 osaniku osanik
osariigis 2 riigi osa+riik
osasihitis 3 sihitis osa+sihitis
osasihitiseks 2 sihitise osa+sihitis
osasihitist 2 sihitis osa+sihitis
osastasin 4 osasta osastama
osasünonüüm 1 sünonüüm osa+sünonüüm
osatäitjad 1 täitja osa+täitja
osatäitjate 1 täitja osa+täitja
osav 11 osav osav
osava 4 osava osav
osavõitjate 1 võitja osa+võitja
osavõttega 1 võtte osa+võte
osavõtjad 15 võtja osa+võtja
osavõtjana 1 võtja osa+võtja
osavõtjat 5 võtja osa+võtja
osavõtjate 33 võtja osa+võtja
osavõtjateks 3 võtja osa+võtja
osavõtjatena 6 võtja osa+võtja
osavõtmine 4 võtmine osa+võtmine
osati 9 osa oskama
oskab 226 oska oskama
oskad 42 oska oskama
oskaks 18 oska oskama
oskaksin 2 oska oskama
oskama 287 oska oskama
oskame 14 oska oskama
oskan 382 oska oskama
oskas 37 oska oskama
oskasin 17 oska oskama
oskate 18 oska oskama
oskus 308 oskus oskus
oskuse 17 oskuse oskus
oskused 71 oskuse oskus
oskusega 7 oskuse oskus
oskuseid 11 oskuse oskus
oskuseni 1 oskuse oskus
oskuseta 8 oskuse oskus
oskusi 155 oskusi oskus
oskust 417 oskus oskus
oskuste 16 oskus oskus
oskustes 3 oskus oskus
oskuslik 1 oskuslik oskuslik
oskusliku 1 oskusliku oskuslik
osmik 2 osmik osmik
osoon 2 osoon osoon
osoonikihi 4 kihi osooni+kiht
osoonikihis 1 kihi osooni+kiht
osoonikiht 3 kiht osooni+kiht
ost 10 ost ost
oste 9 oste ost
ostud 8 ostu ost
ostude 6 ostu ost
ostus 3 ostu ost
ostusid 3 ostu ost
ostab 52 osta ostma
ostaks 9 osta ostma
ostaksin 7 osta ostma
ostame 46 osta ostma
ostan 265 osta ostma
ostavad 85 osta ostma
ostetakse 25 oste ostma
ostetama 1 oste ostma
osteti 18 oste ostma
ostke 7 ost ostma
ostma 140 ost ostma
ostsime 78 ost ostma
ostsin 315 ost ostma
ost-müük 2 müük ost-müük
ostu-müügileping 1 leping ostu-müügi+leping
ostu-müügilepingule 1 lepingu ostu-müügi+leping
ostutaksid 1 taksi ostu+taks
osutab 9 osuta osutama
osutada 12 osuta osutama
osutas 5 osuta osutama
osutub 11 osutu osutuma
ots 25 ots ots
otsaga 6 otsa ots
otselt 3 otse ots
otses 2 otse ots
otsekohe 4 otsekohe otse+kohe
otsekohene 8 kohene otse+kohene
otsekohesed 1 kohese otse+kohene
otsekui 7 otsekui otse+kui
otsenähtavale 1 nähtava otse+nähtav
otsene 18 otsene otsene
otsesed 1 otsese otsene
otseseid 2 otsese otsene
otseses 12 otsese otsene
otseste 7 otses otsene
otsetõlge 8 tõlge otse+tõlge
otsetõlget 2 tõlge otse+tõlge
otsetõlkega 1 tõlke otse+tõlge
otsetõlkena 2 tõlke otse+tõlge
otsetõlkes 2 tõlke otse+tõlge
otseühendus 1 ühendus otse+ühendus
otsib 63 otsi otsima
otsin 96 otsi otsima
otsisime 11 otsi otsima
otsisin 15 otsi otsima
otsitakse 61 otsi otsima
otsite 73 otsi otsima
otsiti 10 otsi otsima
otsind 1 ind ots+ind
otsing 6 otsing otsing
otsingu 5 otsingu otsing
otsingud 3 otsingu otsing
otsinguks 1 otsingu otsing
otsingute 3 otsingu otsing
otsingu-mootoreid 1 mootore otsingu-mootor
otsingu-võimalus 1 võimalus otsingu-võimalus
otstarbekad 2 tarbeka ots+tarbekas
otstarbekõrvallauses 1 lause ots+tarbe+kõrval+lause
otstarbemäärusena 1 määruse ots+tarbe+määrus
otstarbe 1 tarbe ots+tarve
otstarve 10 tarve ots+tarve
otstarvet 1 tarve ots+tarve
otsus 79 otsus otsus
otsuse 25 otsuse otsus
otsused 17 otsuse otsus
otsuseid 42 otsuse otsus
otsusin 3 usin ots+usin
otsustab 65 otsusta otsustama
otsustad 7 otsusta otsustama
otsustada 131 otsusta otsustama
otsustadki 2 otsusta otsustama
otsustage 4 otsusta otsustama
otsustaksime 1 otsusta otsustama
otsustama 41 otsusta otsustama
otsustame 13 otsusta otsustama
otsustan 12 otsusta otsustama
otsustas 116 otsusta otsustama
otsustasime 58 otsusta otsustama
otsustasin 140 otsusta otsustama
otsustasingi 4 otsusta otsustama
otsustatakse 6 otsusta otsustama
otsustati 23 otsusta otsustama
ott 9 ott ott
ovaalne 2 ovaalne ovaalne
oa 1 oa uba
oad 3 oa uba
o 98
o6blvastx 1
o6ufecmeexxbau 1
oaatatnatcr 1
oalju 1
oam 1
oavarrest 3
oaxx 1
ob 1
obama 15
obamale 2
obamast 2
obamat 2
obektil 1
obeliski 1
oberst 1
obiekti 1
obiektivead 2
objective 1
objektfotod 1
objektfotodeks 1
objekti 71
objektide 69
objektidelt 1
objektiga 2
objektiivse 4
objektiivselt 7
objektiivsemalt 2
objektiivset 3
objektiivsetel 1
objektiivsus 3
objektiivsuse 3
objektiivsusest 2
objektijuhina 1
objektikaane 1
objektikesksena 1
objektil 4
objektilise 1
objektit 1
objektivead 22
objektiveast 1
objektiviga 3
objektivselt 1
oblast 1
oblastisse 4
oblastist 2
obligatoorse 1
obobina 1
obraid 1
obrazec 1
observatooriumi 1
observatsioon 1
obsessiivsed 1
obstraktsianism 2
obuse 2
ocean 1
oceanarios 1
octobril 1
o-d 2
oda 1
odake 2
odam 1
odana 1
odanud 1
odaotsi 1
odata 6
odavaim 3
odavaks 1
odaval 1
odavale 1
odavalt 8
odavam 338
odavama 4
odavamad 21
odavamaid 7
odavamaks 10
odavamale 1
odavamalt 12
odavamasse 1
odavamat 4
odavamate 2
odavamateks 1
odavas 3
odavast 2
odavasti 1
odavateks 1
odavates 4
odavdamad 1
odavem 6
odavematele 1
odavemi 1
odavlennufirma 1
odavnemine 2
odavnemisest 1
odavnenud 1
odavnes 1
odavnesid 3
odavneva 1
odavust 1
ode 1
odessa 2
odessas 5
odessasse 1
odnenko 1
odolemma 7
odota 1
oeab 1
oeamiseks 2
oecd 5
oeg 1
oeld 1
oelda 20
oeldakse 4
oeldes 1
oeldis 2
oeldise 1
oeldud 1
oeleksin 1
oelpoolmainitutt 1
of 52
ofelia 1
ofeliaansa 1
ofensiivi 1
off 1
offended 2
office 7
offis 1
offshore 1
ofitseeri 1
ofitsiaalselt 1
oflrridrrgi 1
og 4
ogavam 1
ohasin 1
oheistapahtumineen 1
oheliku 1
ohella 1
ohessa 1
ohh 2
ohisituatsioonides 1
ohitse 1
ohjad 4
ohjeldamisega 1
ohjeldamiseks 1
ohjelduspoliitikat 1
ohk 1
ohkama 1
ohkan 1
ohkasin 1
ohkis 1
ohku 2
ohoo 1
ohte 7
ohtis 1
ohtlikesse 1
ohtlikest 1
ohtlikkesse 1
ohtlikku 2
ohtlikkumaks 1
ohtlikkust 1
ohtlikudbr 1
ohtlikul 2
ohtlikult 9
ohtlikum 10
ohtlikumaks 4
ohtlikumatki 1
ohtlikus 1
ohtlikust 1
ohtlikut 1
ohtlikute 2
ohtlikutest 1
ohtlustab 1
ohtra 1
ohtralt 9
ohtrasti 2
ohttlikult 1
ohtu 18
ohtudele 1
ohtul 22
ohtus 2
ohtused 1
ohtusi 1
ohtusid 31
ohtuti 2
ohuallikaks 1
ohuallikas 1
ohuid 1
ohukotsa 1
ohuks 1
ohule 1
ohulik 1
ohumärki 1
ohuna 2
ohuolukorrale 1
ohusetunne 1
ohusta 1
ohustasid 1
ohustatud 2
ohustavad 4
ohustavat 1
ohustlik 1
ohutab 1
ohutlemalt 1
ohutlik 1
ohutu 19
ohutud 1
ohutuid 2
ohutuks 3
ohutuled 1
ohutult 1
ohutuluke 1
ohutum 8
ohutumad 2
ohutumaks 2
ohutunne 1
ohutunnetus 1
ohutus 19
ohutusalase 2
ohutuse 10
ohutused 1
ohutusele 1
ohutuses 1
ohutusest 1
ohutuskolmnurk 1
ohutusse 2
ohutust 3
ohverda 1
ohverdada 3
ohverdamine 3
ohverdamised 1
ohverdamisega 3
ohverdamisest 1
ohverdamist 1
ohverdanud 3
ohverdasid 2
ohverdatud 1
ohverdusega 1
ohverduspaika 1
ohverdusteks 1
ohvetu 1
ohvrad 1
ohvriande 1
ohvrideta 1
ohvrijooki 3
ohvrikivi 5
ohvril 2
ohvris 1
ohvrit 4
ohvrita 1
ohvritega 1
ohvriteks 3
ohvritele 1
ohvriterohke 1
ohvriterohkemale 1
oigasid 1
oigatab 1
oigekiri 7
oigekirja- 2
oigekirjavead 2
oigekirjaveaga 1
oigekirjaviga 2
oigem 3
oigesti 3
oiget 5
oigust 1
oigustades 1
oiguste 1
oikumeeniline 1
oil 4
oili 1
oimetuks 1
oiukas 1
oj 1
oja 4
ojamaa 1
ojanen 1
ojari 1
ojas 2
ok 8
okase 4
okasega 1
okaselt 1
o-kasutamine 2
okay 1
okeaanilises 1
okeani 1
okei 4
okey 4
okiani 1
oki-dokis 1
okke 1
okkei 1
okkupatsioo 1
okkupatsioon 1
okkupatsiooni 1
okkupeerimiseks 1
okoelu 1
okoelust 1
okoloogia 1
okoloogiks 1
okomponimendiga 1
okrit 3
oksa 1
oksadel 1
oksana 15
oksanal 1
oksanen 3
oksele 1
oksendamise 1
oksendasid 1
oksendasin 1
oksford 1
oksi 8
okstega 1
okstel 2
oksüdeerimise 1
oktjabr 1
oktobrikuust 3
oktobril 1
oktombri 1
oktoobrikuu 3
oktoobrini 2
oktoobrirevolutsiooni 2
oktöörid 1
oktooril 1
okultismiklubi 4
okupandi-kolonisti 1
okupatsiooni 19
okupatsiooniaega 1
okupatsiooniaja 1
okupatsioonivõimu 1
okupeeri 1
okupeerija 1
okupeerimisega 1
okupeerimisel 1
okupeerimiseni 1
okupeerimisest 1
okupeerimist 4
okupeerimistannekteerimist 1
okupeerinud 4
okupeeris 1
okupeeritud 16
okupeeriutd 1
okupeerivas 1
okuvõttes 1
ol 6
ola 19
olad 1
olai 1
olaks 2
olar 3
olari 4
olariga 1
olarit 1
olatakse 1
olbama 1
old 27
oldaks 1
oldakse 2
olde 1
oldigi 1
oldino 1
oldnud 2
oldud 2
oldun 1
ole 5888
oleainuke 1
oleb 48
oleda 4
oledes 1
oledki 1
olee 1
olees 1
oleg 16
olegi 26
olejate 1
oleke 1
oleksa 1
oleksandr 1
oleksandri 2
olekseestivenelane 1
oleksi 1
oleksib 4
oleksid 149
oleksingi 1
oleksinkuningas 1
oleksis 1
oleksit 1
oleksivad 2
olekus 1
olekust 2
olekusvõitlus 1
olekut 1
olekutseisundit 1
olelusvõitluses 1
olelusvõitlusest 1
olema 2882
olema9 1
olemaan 1
olemad 1
olemaks 2
olemaolevad 1
olemas 812
olemaski 2
olemaslugu 1
olemasmordva 1
olemasolemine 1
olemasolemisest 1
olemasolevale 1
olemasolevast 1
olemasolevatel 2
olemasolevatele 3
olemasolu 45
olemasolud 1
olemasoluga 1
olemasolule 1
olemasolusse 1
olemasseal 1
olemast 1
olemata 3
olematu 1
olematud 1
olematuid 2
olematuks 7
olemegi 3
olemema 2
olemine 4
olemise 14
olemisele 1
olemises 1
olemisest 1
olemist 14
olemtehnika 1
olemuses 2
olemusest 5
olemuslikku 1
olemuslikult 4
olena 2
olene 5
olenema 2
olenemata 10
olenes 1
oleneva 2
olenevad 4
olenevalt 5
olengi 7
olenisud 1
olenki 1
olenminu 1
olenud 2
olep 1
olesin 1
olesja 8
olesk 1
oleska 1
oleskleda 2
olesklen 1
olesklevad 1
olet 2
oletab 3
oletame 8
oletamisi 1
oletas 2
oletasin 1
oletatakse 1
oletatav 1
oletatava 1
oletavad 2
oletavasse 1
oletavates 1
oletegi 1
oletete 1
oleti 2
oletki 1
oletöö 1
oletus 2
olev 46
oleva 17
olevad 274
olevaga 1
olevaid 8
olevaks 4
oleval 1
olevale 1
olevalt 1
olevana 1
olevas 4
olevasse 178
olevast 3
olevat 172
olevat- 1
olevate 8
olevatel 1
olevatele 3
olevatesse 1
olevatest 2
olevatki 1
olevi 5
olevikku 2
olevikusse 1
olevikust 2
olevikuvormi 3
olevikсегодня 1
olevipäeva 2
olevipoeg 1
oleviste 13
olevje 1
olevus 1
olevused 1
olevustest 1
olga 103
olgaga 1
olgedes 2
olgina 2
olgugi 18
olguses 1
oli16 1
olib 5
olid 2842
olidjõulud 3
olidki 8
oligarhid 2
oligarhide 1
oligarhidel 2
oligarhidest 2
oliitika 1
oliiviõli 1
oliiviõlis 1
oliivnahk 1
olijad 3
olijate 3
olijatest 2
olik 1
olikättesaadav 1
oliks 8
oliksid 1
oliksime 1
oliksin 1
oliline 1
olima 1
olimas 1
olimme 1
olimpik 1
olinder 1
olinki 1
olinmis 3
olinolen 1
olinüleskirjutatud 2
olis 6
olised 1
olisga 1
olisi 2
olisid 2
olisime 1
olisin 1
olite 213
olitseme 1
olivad 15
olivat 1
oliver 2
olivje 4
oliwa 2
olja 5
olkes 1
oll 2
ollaalati 1
ollaks 3
ollaksegi 1
ollanimetus 1
ollaolin 1
ollaõnnelikum 1
ollaseal 1
ollastis 1
ollati 1
ollavamat 1
olle 3
olleks 6
ollema 1
olleme 1
ollen 1
ollessee 1
ollnud 1
ollo 1
ollu 1
ollud 1
olludtöössä 1
ollukorast 1
ollukord 2
ollukorda 1
ollukorraga 1
olluline 2
ollulised 1
ollut 1
olma 1
olmad 1
olme 7
olmeelu 1
olmejäätmeteist 1
olmekuviin 2
olmemaagia 2
olmes 1
olmest 1
olmetehnika 2
olmetehnikat 2
olmetingimusi 1
olmevesi 1
olnd 8
olnu 2
olnud 1711
olnudgi 1
olnudki 13
olnudveel 3
olnug 1
olnuga 1
olnuks 6
olnut 5
olnuvat 1
oloevad 4
ololine 1
olson 1
oltan 1
olti 1
oltnri 1
oltud 1
olu 7
olukonnas 1
olukoras 3
olukorda 264
olukordadest 3
olukordas 1
olukordi 33
olukordis 1
olukorrades 1
olukorrased 1
olukorrasid 1
olukorrasse 1
olukorrast 31
olukorrates 1
olukorrda 1
olukorrdasid 1
oluline 702
olulined 1
olulise 13
olulised 99
oluliseim 2
oluliseimatest 1
olulisek 1
oluliseks 282
olulisel 10
olulisele 2
oluliselt 52
olulisem 99
olulisema 3
olulisemad 34
olulisemadest 1
olulisemaid 27
olulisemaist 1
olulisemaks 23
olulisemal 1
olulisemalt 5
olulisemana 1
olulisemast 1
olulisemat 6
olulisemate 2
olulisematele 1
olulisematest 6
olulisemgi 1
olulisemkas 1
olulisemvalik 1
olulisena 2
olulises 3
olulisest 4
olulisi 104
olulisim 5
olulisima 1
olulisimaks 1
olulist 43
oluliste 4
olulisteks 1
olulistel 2
olulistele 2
olulistemal 1
olulistes 3
olulistest 2
olulisus 73
olulisuse 1
olulisusega 3
olulisusel 1
olulisusest 2
olulisust 2
olulline 1
olümpia 14
olümpiaad 11
olümpiaade 1
olümpiaadi 34
olümpiaadideks 1
olümpiaadidel 13
olümpiaadidele 1
olümpiaadidelt 1
olümpiaadides 2
olümpiaadidest 2
olümpiaadiks 5
olümpiaadil 50
olümpiaadilt 1
olümpiaaditööd 1
olümpiaadivõit 2
olümpiada 1
olümpiadid 1
olümpiadides 1
olümpiakimbatus 1
olümpiakomitee 3
olümpialiikumise 1
olümpiamänge 1
olümpiamängudel 2
olümpiamedal 1
olümpiamedaleid 1
olümpiaspordi 1
olümpiavõit 1
olümpiavõitja 1
olümpiiadele 1
olümpija 1
oluneb 1
olüpiaadidel 1
olusad 1
olusemad 1
oluskord 1
olustvere 2
olustveresse 1
olut 2
olutsu 3
olüümpia 1
olvikus 1
olweus 4
olympia 1
om 26
oma 14783
oma- 1
omaaegne 1
omaaegse 2
omaaegseks 2
omaaegset 1
omaan 1
omad 103
omadasivad 2
omadaspan 1
omadatud 1
omades 4
omadramaturgia 1
omadus 18
omaduse 8
omadused 23
omadusest 1
omadusi 12
omadusid 1
omadusis 1
omadusõna 1
omaduss 2
omadussona 7
omadussõna 23
omadussonad 3
omadussonadega 1
omadussõnast 1
omadussuhe 1
omadussuhtele 1
omadust 29
omaduste 2
omadustega 1
omadusteks 1
omadustele 1
omadustena 1
omadustest 2
omaealiste 1
omaealistega 1
omaelu 1
omaenese 5
omafinantseeringut 1
omajärgi 1
omajatelt 1
omakaitsesse 1
omakaitset 1
omakapitali 1
omakapitalist 1
omakasupüüdlematu 2
omakasupüüdliku 1
omakasupüüdmatu 1
omakasutaotluseta 1
omakeelseks 1
omakeelstega 1
omakeelt 1
omakohtu 1
omakohus 1
omakoolitunde 14
omakord 2
omakotitalot 1
omaks 26
omakultuur 2
omaloomingulist 1
omalt 26
omama 29
omamaise 1
omamata 2
omamine 11
omamise 5
omamisest 1
omamist 2
omamoodes 1
oma-moodi 1
omamoodu 1
omanaan 1
omanadamine 1
omanäoline 2
omanaolise 1
omanda 4
omandades 1
omandaja 2
omandajate 1
omandaksid 1
omandamata 2
omandame 2
omandamine 18
omandamise 9
omandamisega 6
omandamiseks 3
omandamisel 3
omandamisele 1
omandamises 1
omandamisest 1
omandamist 6
omandanud 18
omandanuid 1
omandasid 15
omandasin 6
omandatavad 3
omandates 1
omandatud 36
omandavaad 1
omandavad 19
omandiõigus 2
omandiõigusega 1
omandireformi 1
omandisk 2
omanduse 1
omanduseid 1
omandusele 3
omanduses 1
omani 1
omanikel 2
omanikena 1
omanikest 1
omanikku 1
omanikuasustusega 1
omanikuga 2
omanikuid 1
omanikuks 8
omanikul 13
omanikult 1
omanikuna 2
omanikut 1
omanikutel 1
omanikutele 3
omanikutelt 2
omanimelist 1
omanimi 2
omanis 1
omanud 1
omapäärane 1
omapäi 2
omapäid 1
omapäikse 1
omapära 15
omaparad 1
omaparane 1
omapärane 31
omapärase 7
omaparased 1
omapärased 15
omapäraseid 2
omapäraseim 1
omapäraseks 3
omapärasel 1
omapärasem 1
omapärast 2
omapäraste 1
omapärastena 1
omapärasus 2
omapärasust 4
omaparune 1
omapoolse 1
omapoolsed 54
omapoolselt 2
omapoolsete 252
omapoolt 2
omariikluse 10
omariiklust 1
omas 45
omaseks 1
omaselt 1
omasid 13
omasoodu 2
omasse 1
omast 42
omastamise 2
omastav 31
omastava 16
omastavas 17
omastavasse 12
omastavast 5
omastavat 6
omaste 4
omastehooldus 1
omasuguste 1
omat 1
omatakse 1
omataolise 1
omate 1
omatöö 1
omatud 1
omav 4
omava 1
omavad 54
omavahal 1
omavahele 1
omavaheline 6
omavahelise 6
omavahelised 15
omavaheliseid 1
omavahelisel 1
omavahelisi 2
omavahelist 6
omavaheliste 1
omavahelistele 1
omavahelistes 5
omavahelistest 1
omavahelt 1
omavaid 1
omavalitsus 10
omavalitsusametnikul 1
omavalitsusega 1
omavalitsusele 1
omavalitsuselt 1
omavalitsuses 3
omavalitsusest 1
omavalitsusi 3
omavalitsuskorraldusse 1
omavalitsusliitude 1
omavalitsuspiiride 1
omavalitsusreform 1
omavalitsustega 1
omavalitsustel 3
omavalitsustele 5
omavalitsustes 2
omavalitsustest 1
omavalitsusüksuse 1
omavalitsusüksust 1
omavalitsusüksustele 1
omavalituste 1
omavanustega 1
omavastuse 1
omavate 2
omavatel 1
omavolilise 1
omavolitsuse 1
ome 4
omega 1
omenapiiraineen 1
ometigi 10
omi 2
omiku 1
omikul 1
omin 1
omintakeisine 1
omistamine 4
omistasid 2
omistatava 1
omistatud 4
omk 2
omkadne 1
ommikul 2
omnibus 1
omnikust 1
omoni 1
omsa 4
omsib 1
omu 1
omuja 1
omvene 1
on 81428
on24ee 1
ona 10
once 2
one 6
oneetilisest 1
onega 1
onegin 3
onekool 2
oneneb 1
ones 1
onge 1
ongi 305
onglise 1
oni 2
onipenko 1
onju 14
onkaasa 1
onkeskpärane 1
onkoloogia 1
onlihtsalt 1
online 3
online-ajakirjadele 1
online-küsitluse 1
only 4
onn 1
onnavad 1
onne 3
onnelik 2
onnestumine 1
onnestunud 2
onnetlen 1
onnetu 1
onni 2
onnistui 1
onnitlen 2
onnu 1
onoli 1
onpalju 1
onpsühholoogia 1
onsamblid 1
onteater 3
ontika 5
ontoloogilises 1
ontsamblis 1
onu 65
onule 1
onupoja 3
onupojad 1
onutütred 1
onvana 1
oobime 1
ooda 3
oodaan 1
oodakse 2
oodale 1
oodama 1
oodamatu 1
oodame 3
oodan 14
oodanud 15
oodanudki 1
oodanut 1
oodasin 1
oodata 144
oodatab 1
oodatakseoodati 1
oodatan 3
oodatav 2
oodatava 2
oodatavad 3
oodatavamaid 1
oodatavat 1
oodate 6
oodati 5
oodatu 1
oodatud 79
oodatumaid 1
oodatus 1
oodatust 3
oodav 1
oodavad 5
oodavaim 1
oodavam 9
oodetakse 1
oodus 1
ooe 1
oog 1
ookeaania 1
ookean 2
ookeani 2
ookey 1
ooksul 1
ooli 1
oolikalt 2
oolletakse 1
oomame 1
oomine 1
oomise 1
oomus 1
oon 3
ooni 1
oonis 1
ooo 1
oopera 5
ooperas 3
ooperifantoom 1
ooperifantoomi 1
ooperile 1
ooperill 1
ooperiteater 1
oopis 1
oosel 1
ooskate 1
oosta 4
oostajatelt 1
oostan 1
oostasin 1
oostin 1
oota 188
ootada 10
ootades 2
ootage 4
ootajal 1
ootake 3
ootamalt 1
ootaman 1
ootamata 3
ootamatu 32
ootamatud 6
ootamatuid 4
ootamatull 1
ootamatult 1078
ootamatus 3
ootamatusega 1
ootamatuseks 1
ootamatusest 1
ootamatustesse 1
ootamatut 2
ootamine 2
ootamis 1
ootamise 2
ootamisega 1
ootamiseks 2
ootamises 1
ootamisest 2
ootamist 1
ootamisvanglas 1
ootanud 3
ootasi 2
ootasid 10
ootatakse 2
ootati 1
ootav 1
ootava 1
ootavab 1
ootavad 108
ootavat 1
ooteaeg 1
ootel 3
ootepaviljoni 1
ooteplatvormil 1
ooteruumide 1
ooteruumis 1
ooteruumist 1
ootma 1
ootomatult 1
ootome 1
ootsid 1
ootsime 2
ootsuspärane 1
ootsutamisele 1
ootta 2
ootusärav 1
ootuseid 1
ootusest 3
ootuspärane 3
ootust 1
ootustega 1
ootustest 1
oovi 1
oovin 1
op 3
op53 2
oparatsioon 1
opas 1
ope 3
opec 1
opeera 2
opel 4
opera 10
operaatoril 1
operaatsioniseid 1
operalsioonid 1
operandi 1
operas 2
operast 1
operatiiv 2
operatiivsete 1
operatiivsus 1
operatiivtöötajad 1
operativselt 1
operatsion 1
operatsioni 2
operatsionitega 1
operatsiooni 6
operatsioonide 4
operatsiooniline 1
operatsioonisüsteem 1
opererida 2
operetta 2
operiks 1
opet 1
opetada 1
opetaja 11
opetajad 3
opetajadega 1
opetajaks 4
opetajana 2
opetama 2
opetamine 1
opetan 2
opetatakse 1
opetav 1
opetsialiste 1
opetusest 1
opi 2
opib 3
opida 2
opiku 1
opilane 33
opilase 12
opilased 14
opilasel 5
opilasele 1
opilast 2
opilaste 14
opilastel 8
opilastele 2
opillisia 1
opimis 1
opimisest 1
opimotivatsioon 1
opin 13
opinud 1
opis 2
opisin 1
opitakse 1
opitava 1
opiti 1
opitud 2
opivad 7
opli 1
opochinsky 1
oponendid 1
opositsiooni 4
opositsioonile 1
opõt 1
oppeaastal 2
oppeainetele 1
oppejou 1
opperatsioni 1
oppetaja 1
oppetas 1
oppetood 1
oppetool 2
oppetöös 1
oppetundides 1
oppib 2
oppida 15
oppidaja 2
oppidasee 2
oppides 1
oppija 9
oppijad 2
oppijal 4
oppijale 1
oppijate 1
oppijatel 1
oppima 10
oppimicega 1
oppimine 4
oppimis 1
oppimise 3
oppimisega 1
oppimisel 2
oppimisest 3
oppimiseta 3
oppimisstrateegia 1
oppimisvõimeline 1
oppin 3
oppinud 10
oppiratitte 1
oppis 5
oppisid 1
oppisin 9
oppite 1
oppivad 1
oppivale 1
opponent 1
oppositsioonis 2
oprimist 1
oprimistlikku 1
optiimist 1
optimaalne 7
optimaalse 1
optimaalseks 1
optimaalseld 1
optimaalselt 2
optimaalsem 2
optimalses 1
optimeerida 1
optimeerimise 1
optimiisme 1
optimiistid 1
optimislik 1
optimislikku 1
optimislikule 1
optimism 4
optimismi 3
optimismiks 1
optimiste 3
optimisteid 1
optimistele 1
optimistide 1
optimistideid 1
optimistidek 1
optimistiga 1
optimistiiline 1
optimistikku 1
optimistlike 2
optimistlikku 202
optimistlikkuga 1
optimistliku 5
optimistlikuks 3
optimistlikult 7
optimistlikum 1
optimistlikuma 1
optimistlikumad 1
optimistlikute 1
optimistline 2
optirooi 1
optisistlik 1
optist 1
optmistlikku 1
or 8
oraator 1
oral 2
oraninbaumi 1
oranz 1
oranž 5
oranži 2
oranžid 1
oranžis 1
oras 6
orav 10
orava 2
oravaid 1
oraval 1
oravapartei 3
oravaparteid 1
oravate 2
oravatele 1
orb 1
orbiitlased 1
orbiti 1
ord 1
ordenitega 1
ordensstaat 1
ordi 2
ordineerida 2
ordineerimise 2
ordineerimisest 2
ordu 19
ordulinnus 1
ordulinnuse 1
orduriiri 2
orelihelid 1
orelirõdus 1
orelit 1
oreooli 1
orfanos 1
orfei 2
organeeserib 1
organi 2
organiga 1
organiiseeritud 1
organiiserida 1
organiiseritud 1
organiisme 1
organiismile 2
organiline 1
organilise 1
organisaat 1
organisaatorik 1
organisaatorina 1
organisaatoriteks 1
organisatsioneid 1
organisatsiooni 18
organisatsioonidega 1
organisatsioonidelt 1
organisatsioonidesse 1
organisatsiooniga 1
organisatsioonikultuurist 1
organisatsioonil 1
organisatsioonile 2
organisatsiooniliseid 1
organiseeri 1
organiseerija 2
organiseerijad 2
organiseerijana 2
organiseerijatahan 1
organiseerime 4
organiseerimene 1
organiseerimine 155
organiseerimis 1
organiseerimis- 1
organiseerimise 3
organiseerimisega 6
organiseerimiseks 6
organiseerimisele 1
organiseerimises 2
organiseerimisest 3
organiseerimist 3
organiseerimisvõimelised 1
organiseerin 1
organiseerinud 1
organiseerisid 4
organiseerisime 2
organiseeritab 1
organiseeritatakse 1
organiseeriti 1
organiseeritsid 1
organiseeritud 34
organiseerivad 7
organiseermisest 1
organiseerub 1
organiseeruda 1
organiseerumist 1
organisemine 1
organiseritud 2
organism 8
organismi 13
organismide 1
organismiga 1
organismile 5
organismis 1
organismit 1
organist 3
organistisa 1
organite 2
organitseerib 1
organitsioonis 1
organižaator 1
organizatsioon 2
organizatsioone 1
organizatsioonid 1
organizeerida 1
organizerin 1
organseerida 1
orgariseerin 1
orgtehnikaga 1
orgu 2
ori 1
orient 1
orientatsiooni 3
orienteerida 3
orienteerimine 1
orienteerimist 2
orienteeritud 8
orienteeritus 2
orienteeruks 1
orienteerumine 1
orienteerumis 1
orienteerumisega 1
orienteerumiseks 1
orienteerumist 2
orienteerun 1
orienteerutud 1
orienteeruvalt 1
orientiir 1
orientiiriks 2
origamimind 1
originaali 4
originaalid 2
originaaliks 1
originaalkaart 3
originaalküsimustik 1
originaalselt 1
originaalses 2
originaalteksti 2
originaalteos 1
originaaltõlkest 1
originalis 1
orinteeruda 1
orion 1
orja 1
orjad 7
orjaks 1
orjameelsus 2
orjanduseeskirjade 1
orjed 3
orjus 1
orjusest 5
orkestr 1
orkestreeritud 1
orkestreerivad 1
orkestri 1
orkestride 2
orkestris 2
orkuti 3
orkutis 1
orkutit 1
orléansi 1
orléanssi 1
orlov 1
orlov-davõdovi 1
ornamendi 1
ornamendid 1
orncxh 1
orpusest 1
orr 1
orrapealt 1
orthodox 1
orti 1
ortiz 1
orto 1
ortodaksiat 1
ortodoks 1
ortodoksi 1
ortodoksid 5
ortodoksikiriku 1
ortodoksikirikuni 1
ortodoksinen 1
ortodoksiseen 1
ortodoksse 3
ortograafia 14
ortograafiavead 6
ortograafiaveaks 2
ortograafiaviga 2
ortograafiavigadest 1
ortograafiavigu 1
ortograafiline 7
ortograafilised 5
ortografiaviga 2
oruga 1
orus 1
orusel 1
orvokki 2
orvud 1
orwelli 1
os 9
osa 9536
osaajaga 1
osab 1
osada 2
osadega 2
osadel 1
osadele 1
osadena 1
osadus 1
osadust 1
osadusühendus 1
osaerviku-suhte 1
osagi 1
osajad 1
osajale 1
osajated 1
osajatel 1
osak 3
osakaalu 13
osakaaluga 1
osakaalust 1
osakama 1
osakamine 2
osakavad 1
osakd 1
osake 1
osakese 2
osakestefüüsikat 1
osakestest 1
osakohaga 1
osakonasse 1
osakonda 16
osakondas 1
osakonded 1
osakondi 4
osakondis 1
osakonna 81
osakonnad 21
osakonnades 1
osakonnaga 1
osakonnajuhataja 4
osakonnajuhatajana 3
osakonnal 7
osakonnale 3
osakonnas 82
osakonnasse 1
osakonnast 6
osakonnat 2
osakonniti 1
osakonta 1
osaksin 1
osakuid 1
osale 16
osaledes 2
osalege 1
osaleja 12
osalejad 120
osalejade 3
osalejaete 1
osalejaid 23
osalejäid 1
osalejaist 1
osalejaite 1
osalejaks 3
osalejal 3
osalejale 1
osalejana 1
osalejani 1
osalejat 11
osalejate 362
osalejatedest 1
osalejatega 2
osalejatel 3
osalejatele 4
osalejateni 1
osalejatest 19
osaleks 1
osaleksid 2
osaleksin 1
osalemata 1
osalemiks 1
osalemine 86
osalemise 11
osalemiseks 7
osalemisel 3
osalemisele 1
osalemises 1
osalemisest 5
osalemiseta 1
osalemisrõõmu 1
osalemist 5
osalenud 53
osalenuist 1
osalenule 1
osalenute 2
osalenutele 1
osalenutest 1
osalesid 97
osaletaja 1
osalete 1
osaletud 1
osalev 1
osaleva 1
osalevad 79
osalevamaks 3
osalikult 1
osaline 5
osalise 245
osalised 7
osaliseks 8
osaliseld 1
osalisele 5
osaliselt 146
osaliset 2
osalisi 2
osaliste 3
osalistele 1
osalistest 2
osalt 14
osalus 10
osalusdemokraatia 3
osalusdemokraatial 1
osaluse 1
osalusel 2
osalust 7
osalustasu 4
osama 2
osamaks 1
osamaksu 2
osan 1
osand 1
osanikuid 1
osanottajien 1
osanud 91
osanudki 1
osanuks 1
osaomanikuks 1
osaoskus 2
osaoskuse 2
osaoskused 3
osaoskused6 1
osaoskusi 2
osaoskuste 1
osaoskusteks 1
osaoskustele 2
osaoskustest 2
osapool 4
osapoole 2
osapooled 2
osapooli 1
osapoolt 2
osapoolte 2
osapoolteks 1
osapooltel 1
osapooltele 1
osapuolten 1
osarigis 1
osariigist 1
osas 179
osas- 1
osasaamist 2
osasee 3
osaseid 1
osasejad 1
osasiseturistid 1
osast 41
osastav 23
osastava 38
osastavaga 1
osastavas 21
osastavasse 13
osastavat 16
osat 7
osata 64
osatähtsus 5
osatähtsuse 1
osatähtsusest 7
osatakse 5
osatasid 1
osaterviku-suhe 1
osaterviku-suhte 1
osates 2
osatu 2
osatud 7
osaühingu 2
osaühingud 1
osaühingus 2
osaühingute 1
osaühistus 1
osavad 2
osavale 1
osavalt 5
osavam 1
osavamaks 4
osavõitjale 1
osavõt 1
osavõta 1
osavõtja 4
osavõtjaid 5
osavõtjaks 2
osavõtjale 85
osavõtjatele 3
osavõtjateni 1
osavõtjatest 2
osavõtlesin 1
osavõtlik 1
osavõtlikud 1
osavõtlikum 1
osavõtmise 1
osavõtmiseks 1
osavõtnud 4
osavõtnutest 1
osavõtt 72
osavõtta 3
osavõttjade 1
osavõttlimine 1
osavõttu 16
osavõttumaks 2
osavõtu 66
osavõtuavaldus 113
osavõtuavalduse 1
osavõtuga 1
osavõtumak 1
osavõtumaks 116
osavõtumaksumus 1
osavõtumax 1
osavõturaha 1
osavõtusoovist 3
osavõtust 1
osavus 1
osavuse 1
osavusest 1
oscari 3
osce 1
osced 1
ose 1
oselema 1
osetaitja 1
osi 4
osime 2
osistest 1
ositi 4
oska 728
oskada 14
oskagi 7
oskajat 1
oskajate 3
oskaksid 4
oskamata 1
oskamatu 1
oskamatus 3
oskamatuse 1
oskamine 69
oskamis 1
oskamise 2
oskamisega 3
oskamisest 1
oskamiseta 3
oskamist 1
oskamu 1
oskanud 22
oskanut 1
oskar 53
oskari 8
oskariga 4
oskaril 20
oskarit 2
oskaro 1
oskasid 30
oskasime 2
oskata 8
oskav 2
oskavad 148
oskavat 1
oskavate 2
osknud 1
oskulikumaks 1
oskuma 1
oskumised 1
oskumiseta 1
oskus- 1
oskusede 1
oskuseks 1
oskusele 4
oskusest 12
oskusid 2
oskuskeele 1
oskuslikult 10
oskuslikumalt 1
oskuslikust 1
oskussõna 1
oskussõnavara 9
oskussõnavaras 7
oskusteave 1
oskus-teave 1
oskusteavet 1
oskustega 2
oskustel 1
oskustele 1
oskustest 3
oskus-windows 1
oskutöölisega 1
oslo 4
oslos 1
osmani 1
osmanov 1
osmussaarel 1
osooni 1
osoonkiht 1
osr 1
ossa 3
ossinovski 7
ossinovskigi 1
ossinovskite 1
osta 985
ostaavad 1
ostad 13
ostada 12
ostades 1
ostage 6
ostake 2
ostakse 7
ostaksid 1
ostaksime 1
ostalgia 2
ostalgiasse 3
ostama 5
ostamise 1
ostankino 2
ostanud 3
ostas 5
ostasid 4
ostasime 10
ostasin 28
ostata 5
ostatakse 5
ostate 12
ostati 1
ostavaid 1
ostavat 1
ostbahnhofi 1
osteda 1
ostei 2
osterfest 1
ostes 7
ostetav 6
ostetava 3
ostetavaid 3
ostetavat 1
ostetud 19
ostetus 1
osti 5
ostid 6
ostima 1
ostime 6
ostin 18
ostis 55
ostisime 1
ostisin 1
ostja 48
ostjad 2
ostjadega 2
ostjadele 1
ostjaga 3
ostjaid 9
ostjaks 1
ostjal 3
ostjale 11
ostjast 1
ostjat 1
ostjate 2
ostjatega 2
ostjatele 2
ostjele 1
ostman 1
ostmas 4
ostmata 1
ostmine 20
ostminest 1
ostmise 14
ostmisega 5
ostmiseks 92
ostmisel 11
ostmisele 1
ostmises 1
ostmisest 1
ostmist 7
ostmiste- 2
ostnud 18
ostpreußen 1
ostsan 1
ostsid 25
ostsida 2
ostsima 1
ostsinud 1
ostsis 2
ostsisid 1
ostsite 369
ostsivad 1
ostu 16
ostuga 1
ostuhimuliseid 1
ostuhinnast 1
ostuhullust 1
ostuid 1
ostujõu 1
ostujõud 2
ostujõudu 1
ostujõugu 1
ostujõult 1
ostukäärid 2
ostukärus 1
ostukeskuses 1
ostukohad 1
ostukorvi 1
ostuks 3
ostule 1
ostuload 2
ostume 1
ostu-mgi 1
ostu-müügi 12
ostu-müükiga 1
ostupäevast 1
ostupäeviku 1
ostusime 1
ostusin 1
ostutšek 1
ostutšeki 1
ostutšekile 5
ostutšekki 2
ostutud 1
ostuvõime 1
osundab 1
osus 1
osuseid 1
osutabki 1
osutades 2
osutakse 1
osutama 2
osutame 1
osutamisega 42
osutamiseks 1
osutamisel 1
osutanud 7
osutasid 4
osutasin 1
osutatakse 4
osutati 1
osutatud 7
osutavad 11
osutavate 2
osutu 2
osutuda 9
osutuks 1
osutunud 3
osutus 22
osutuse 1
osutusid 2
osutuvad 5
oswald 2
oswaldi 2
ot 3
otaamatult 1
otaame 1
otaan 1
otab 3
otad 1
otama 2
otamatult 2
otame 8
otan 27
otasid 1
otat 1
otava 1
otavad 5
otepää 4
otepääl 2
otepääle 2
otepääs 2
otepäil 1
oter 1
otganisatsioonid 1
other 4
otmae 1
otncx 1
otsa 335
otsad 5
otsal 1
otsale 2
otsama 1
otsame 1
otsapidi 1
otsari 2
otsas 51
otsaseina 1
otsaseinale 1
otsasõitmisesse 1
otsast 15
otse 84
otsedemokraatiat 1
otse-eetris 1
otseinvesteeringute 1
otsekalt 1
otsekohesussilmakirjalikkus 1
otsekohesust 1
otsemaid 1
otsemine 1
otsemüügi 1
otsepöördumine 1
otsepostitus- 1
otsese 2
otseselt 52
otsesest 1
otsesõnu 2
otsest 5
otsestest 1
otsestriimid 1
otsestriimina 1
otset 1
otsetee 1
otseteed 1
otsetoetus 1
otsetolge 6
otsetolget 1
otsetolkena 1
otsetolkes 2
otseülekande 1
otseveoga 1
otsi 27
otsid 3
otsida 131
otsides 7
otsiga 1
otsige 2
otsigem 1
otsija 2
otsiksid 1
otsima 98
otsimas 6
otsimata 1
otsime 47
otsimine 13
otsimise 5
otsimisega 32
otsimiseks 8
otsimisel 4