Ladina tähestik a b c d e f g h i j k l m n o p q r s š z ž t u v w õ ä ö ü x y z
Kirillitsa а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы э ю я
Numbrid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Sõnavormide sagedusloend (ca 1 min) 1, 2-5, 6-100, 101-
word freq. prim lemma
ülesanne 4765
üks 3141 üks üks
ühe 2873
üle 1593 üle üle
üsna 1177 üsna üsna
üldse 821 üldse üldse
ülikoolis 703
ülikooli 609
ühiskonnas 545
üksi 357
ümber 341 ümber ümber
ütles 336 ütle ütlema
ühes 332
ülesandeks 297
üüri 289
ülikool 288
ühingu 262 ühingu ühing
üldiselt 260
ühel 252 ühe üks
üldistav 224
üheks 219 ühe üks
ülevaade 213 vaade üle+vaade
üles 212 üles üles
üheksa 192
ühiskonna 192
ütelda 180
ütleb 169 ütle ütlema
üha 156 üha üha
ühest 149
üldisele 147 üldise üldine
ühistranspordi 143
ükskõik 141 ükskõik üks+kõik
üldist 136 üldis üldine
üksinda 134
ülejäänud 132
ütlema 132 ütle ütlema
ühiskond 130 ühiskond ühiskond
ümbes 129
ühise 127 ühise ühine
ürituste 127
ülehomme 120 ülehomme üle+homme
üldine 113
ütle 111
ülesandeid 107 ande üles+anne
üksteist 102
ühele 100 ühe üks
üldistage 99
ütlesid 98
ülevaatele 96
ütlen 95 ütle ütlema
ühte 93
ühelt 92 ühe üks
üht 92 üht üks
ütlevad 92
üheksasaja 90
ümarlaua 85
üliõpilane 83 õpilane üli+õpilane
ülevaate 82
ü 70
ülesande 67
ühtegi 66
ükskord 65 ükskord üks+kord
ületöötamise 64 töötamise üle+töötamine
üritus 64
üritusest 64
ühinemise 63
ülekoormus 62 koormus üle+koormus
ülesannet 62
üliõpilased 62 õpilase üli+õpilane
ükski 61
ütlesin 61 ütle ütlema
ülivõrdes 60 võrde üli+võrre
üritusel 60
ühine 59
ülikoolist 59
üheksateist 55
üheksast 52
ühendust 52
üksnes 50 üksnes üksnes
ülemaaline 50
üritusi 50
ühiskonda 49
ümberjutustus 49 jutustus ümber+jutustus
ürituse 49
ühed 47 ühe üks
üllatuma 47 üllatu üllatuma
üldistavalt 46
ülem-suetuki 46
ühesõnaga 45 ühesõnaga ühe+sõnaga
ültse 45
ühinemisesse 44
ülesanded 44 ande üles+anne
üritused 44
ütleme 44 ütle ütlema
üllatus 42
üllatunud 41
ühendab 40 ühenda ühendama
üheksakümne 39
ühiskonnale 39
üheskoos 38 üheskoos ühes+koos
ühist 38 ühis ühine
ülikoolid 38 kooli üli+kool
üür 38 üür üür
üleval 37
üheksakümmend 36
ülikoolides 36 kooli üli+kool
üldlaulupidu 35
ümbritseva 35
ütleks 35 ütle ütlema
üheksasada 34
üpris 33 üpris üpris
ühtlasi 32
üksikasjalikult 31
ühised 30 ühise ühine
ühiskonnast 30
ühistransport 30 transport ühis+transport
ületada 30 ületa ületama
üliõpilaste 30
ühing 29 ühing ühing
ühiskonnakorralduses 28 korralduse ühis+konna+korraldus
ühiskonnakriitika 28
üldlaulupidude 28
üheksandal 27 üheksanda üheksas
ühiskondlik 27 ühiskondlik ühiskondlik
ühisuuringu 27
ülemus 27
ühesõnalised 26
üksik 26 üksik üksik
üldiseloomustus 26
ümbruses 26 ümbruse ümbrus
ühendus 25
ühendada 24 ühenda ühendama
üheni 24
ühiskondliku 24 ühiskondliku ühiskondlik
üleeile 24 üleeile üle+eile
üleminek 24 minek üle+minek
ülemineku 24 mineku üle+minek
üksteise 23
üldjuhul 22 juhu üld+juht
ülemustega 22
ürituses 22
ühenduse 21
ühiselamus 21
üksikud 21 üksiku üksik
ülekoormust 21
ületab 21 ületa ületama
üldjoontes 20 joon üld+joon
üliõpilasi 20 õpilasi üli+õpilane
üllatav 20
ümbritseb 20 ümbritse ümbritsema
ühendas 19 ühenda ühendama
ühildumisvead 19
ühinemine 19
ülesannete 19 anne üles+anne
ümbritsevad 19
ümmargune 19 ümmargune ümmargune
üheksakorruselises 18
üheteistkümnest 18 kümnes ühe+teist+kümnene
ühistransporti 18
üleolevad 18 oleva üle+olev
ühesugune 17 sugune ühe+sugune
ülemnõukogu 17
ületas 17 ületa ületama
üritan 17 ürita üritama
üritavad 17
ühtki 16
üksteisele 16 teise üks+teise
üksteisest 16
ülikoolisse 16
ütleda 16
üheksateistkümneni 15
üksteisega 15 teise üks+teise
ülesse 15
ülle 15
üritab 15 ürita üritama
üheaegselt 14
ühesugused 14 suguse ühe+sugune
ühetoaline 14
ühiskonnakorraldusele 14 korralduse ühis+konna+korraldus
ühtne 14 ühtne ühtne
üldise 14 üldise üldine
üheksateistkümnest 13
ühendatud 13
ühildumine 13
ühineda 13 ühine ühinema
üldsegi 13 üldse üldse
ülikoolil 13
ülimalt 13
ümbrus 13 ümbrus ümbrus
üritust 13
ütelge 13 ütel ütlema
üba 12
üheksanda 12 üheksanda üheksas
ühiskondlikku 12
ükskõiksus 12
ülemust 12
ületa 12
üleüldse 12 üleüldse üle+üldse
ülevalt 12
ülikoolide 12 kooli üli+kool
üritustel 12
ütleksin 12 ütle ütlema
ühegi 11
ühiskonnaga 11
ühistranspordiga 11
ühistranspordis 11 transpordi ühis+transport
ülekandega 11 kande üle+kanne
ülekoolis 11
ülekoormuse 11 koormuse üle+koormus
ülendavat 11
ülevaadet 11 vaade üle+vaade
üllatanud 11
üllatas 11 üllata üllatama
üllatavalt 11
ümarlaud 11
üü 11
ühe- 10
üheksandas 10 üheksanda üheksas
üheselt 10
ühineb 10 ühine ühinema
üksest 10 ükse üks
üksikisiku 10 isiku üksik+isik
ülal 10 ülal ülal
ülejaanud 10
üliõpilastele 10
ülo 10
ümarlaual 10
ümberringi 10 ümberringi ümber+ringi
üritustes 10
üritustest 10
üürnik 10 üürnik üürnik
ühenemise 9
üheteist 9
üheteistkümneni 9
ühingud 9 ühingu ühing
ühiskonnaelu 9
ühtekokku 9 ühtekokku ühte+kokku
üksikuid 9
üksindus 9 üksindus üksindus
ükskõikne 9 kõikne üks+kõikne
ükskõikseks 9
ülaltoodud 9 toodu ülal+toodu
ülesehitus 9
ülestähendus 9 tähendus üles+tähendus
ületavad 9
ületöötamine 9 töötamine üle+töötamine
ülikoolilt 9
üllatusi 9
ümbritsev 9
ümera 9
ütelnud 9
üüritus 9
ühend 8 ühend ühend
ühendage 8 ühenda ühendama
ühildumisviga 8
ühiselamu 8
ühiselamuses 8 elamuse ühis+elamus
ühiskondlikus 8
ühtemoodi 8 ühtemoodi ühte+moodi
ükshaaval 8 ükshaaval üks+haaval
üldised 8 üldise üldine
ülem 8 ülem ülem
üleminekul 8 mineku üle+minek
üleolevüllatunud 8
ülesanned 8
ülevainor2001 8
ülikoolidesse 8 kooli üli+kool
üllatuseks 8
ümbritsetud 8
ümbritsevate 8
üritasin 8 ürita üritama
üritustele 8
ütlete 8 ütle ütlema
üheksakümend 7
üheksateistkümne 7
ühemõtteliselt 7
ühendriikides 7 riiki ühend+riik
ühinemisega 7
ühinevad 7
ühis 7
ühiseid 7 ühise ühine
ühiselt 7
ühishauda 7
ühiskondlike 7 ühiskondlike ühiskondlik
ühiskonnakorraldus 7 korraldus ühis+konna+korraldus
üksiku 7 üksiku üksik
ülalpool 7 ülalpool ülal+pool
üldlaulupeo 7
ülekohut 7 kohu üle+kohus
ülemaailmne 7 ilmne üle+maa+ilmne
ülemise 7
ülemusega 7
ülesandega 7 ande üles+anne
ülikooliks 7
ümberehitada 7
üritas 7 ürita üritama
ütletakse 7
üürivad 7
üheksani 6 üheksa üheksa
ühendused 6
ühenduses 6
üheski 6
ühesse 6 ühe üks
ühetoalises 6
ühildu 6
ühinemisest 6
ühines 6 ühine ühinema
ühingus 6 ühingu ühing
ühiskondlikust 6
ühtse 6 ühtse ühtne
üksikute 6
üksinduse 6
ükskõiksed 6 kõikse üks+kõikne
ükskõikselt 6
ükssada 6
ülalmainitud 6 mainitu ülal+mainitu
üldkoosoleku 6
üldmulje 6
üldselt 6
ülekoormusel 6 koormuse üle+koormus
ülemuse 6
ülemused 6
ülemvõimu 6
üleni 6 üleni üleni
ülesehituse 6 ehituse üles+ehitus
ülestõusmispüha 6
ülikond 6 ülikond ülikond
üliõppilased 6
ülistuslaulude 6 laulu ülistus+laul
üllatused 6
ümberkorraldamine 6 korraldamine ümber+korraldamine
ümberkorraldamist 6 korraldamis ümber+korraldamine
ümberkorraldused 6 korralduse ümber+korraldus
ümbrikus 6
üsnagi 6 üsna üsna
ütled 6 ütle ütlema
üürikorteris 6 korteri üüri+korter
üüritused 6
üh 5
ühekordne 5 kordne ühe+kordne
üheksakorruseline 5
üheksandani 5 üheksanda üheksas
üheksandast 5 üheksanda üheksas
üheksateistkümnenda 5
ühelgi 5
üheltpoolt 5
ühendamine 5
ühendasid 5
ühendavad 5
ühenduste 5
ühetaolise 5 taolise ühe+taoline
ühinesid 5
ühingut 5 ühingu ühing
ühisest 5
ühiskondlikud 5 ühiskondliku ühiskondlik
ühiskonnal 5
ühispanga 5 panga ühis+pank
ühtsus 5
ühtsuse 5
üksele 5 ükse üks
ükskõiksusega 5
üksmeelne 5 meelne üks+meelne
üksus 5 üksus üksus
üksused 5 üksuse üksus
ülde 5
üldhariduskoolidele 5 kooli üld+haridus+kool
üldisemas 5
üldises 5 üldise üldine
üldiste 5
üldlaulupeol 5
ülejärgmise 5 järgmise üle+järgmine
ülekooli 5
üleloomulikud 5 loomuliku üle+loomulik
ülemäära 5 ülemäära üle+määra
ülesanneid 5
ülesehitatud 5
üleskutse 5
üleüldiselt 5
ülikooliharidus 5 haridus üli+kooli+haridus
üliõpilas 5
ülistati 5 ülista ülistama
üllatusin 5 üllatu üllatuma
ülе 5
ümberehitamine 5 ehitamine ümber+ehitamine
ümbritsevasse 5
ümbritsevast 5
ümbruskonna 5
ümbrust 5 ümbrus ümbrus
üritasid 5
üro 5
üürida 5
üürija 5
üürikorter 5 korter üüri+korter
üheaastane 4
üheksat 4 üheksa üheksa
ühendamiseks 4
ühendriikide 4
ühestki 4
üheteistkümnendas 4
ühildumisvigade 4
ühildumisvigu 4
ühinenud 4
ühiselamud 4 elamu ühis+elamu
ühiselamusse 4
ühiskondlikult 4
ühiskonnad 4
ühislaulmised 4 laulmise ühis+laulmine
ühisosa 4
ühispank 4 pank ühis+pank
ühiste 4
ühistunnet 4 tunne ühis+tunne
ühtmoodi 4 ühtmoodi üht+moodi
ühtset 4 ühtse ühtne
ühtviisi 4 ühtviisi üht+viisi
üksainus 4
üksikema 4
üksikemade 4
üksikult 4
üksikvanema 4
üksina 4 üksi üks
üksjagu 4
ükskõiksuse 4
ükskõiksust 4
ülatus 4
ülbe 4
üld 4
üldilme 4
üldisest 4 üldise üldine
üldlaulupeod 4
üldlaulupeost 4
üle-eestiline 4 eestiline üle-eestiline
üleeili 4
üleelama 4
ülejärgmisel 4 järgmise üle+järgmine
ülekaalu 4
ülekooliline 4
üleliia 4
ülema 4
ülemaalise 4
ülemine 4
üleminekuga 4 mineku üle+minek
ülemiste 4
ülemnõukoguks 4 kogu ülem+nõu+kogu
ülepea 4
ülesannega 4
ülesannetega 4
ülesannetest 4 anne üles+anne
ülestõus 4
üleviimine 4 viimine üle+viimine
ülikoolilinn 4 linn üli+kooli+linn
üliõpilase 4 õpilase üli+õpilane
üliõpilastega 4
üliõpilastel 4
üllatuslik 4
ümberasumisest 4
ümberehitamiseks 4
ümberkorraldusi 4 korraldusi ümber+korraldus
ümbertöötlused 4 töötluse ümber+töötlus
ümbritsevat 4
ümbruse 4 ümbruse ümbrus
üres 4
ürida 4
üritati 4 ürita üritama
üttelda 4
üürile 4 üüri üür
üürnikud 4
ühega 3
ühekaupa 3
ühekorraga 3
üheksaks 3
üheksakummend 3
üheksakümnenda 3
üheksal 3 üheksa üheksa
üheksas 3
üheksateistkümnendal 3
ühendavat 3
ühendriigid 3 riigi ühend+riik
ühendtegusõnad 3 sõna ühend+tegu+sõna
ühendtegusõnade 3 sõna ühend+tegu+sõna
ühenduvad 3
ühendverbid 3 verbi ühend+verb
ühendverbiga 3 verbi ühend+verb
üheneb 3
ühenesid 3
üheskonnas 3
ühiku 3
ühikud 3 ühiku ühik
ühildumise 3
ühingule 3 ühingu ühing
ühiseks 3
ühisosad 3 osa ühis+osa
ühissaunas 3
ühistranspordit 3
ühistud 3 ühistu ühistu
ühs 3
ühtaegu 3
ühtedele 3
ühtele 3 ühte ühe
ühtseks 3
ühtsusest 3
ühtsustunne 3 tunne ühtsus+tunne
ühtsustunnet 3 tunne ühtsus+tunne
üht-teist 3
ühtu 3
ük 3
üks- 3 üks üks
üksed 3
üksendal 3
üksikasjad 3 asja üksik+asi
üksikasjalikumalt 3
üksikasju 3 asju üksik+asi
üksikjuhtudel 3 juhtu üksik+juht
üksikuna 3 üksiku üksik
üksindusest 3
üksindust 3 üksindus üksindus
üks-kaks 3 kaks üks-kaks
üksmeel 3
üksteiselt 3 teise üks+teise
üksuste 3
ülalpeetav 3 pee ülal+_pidama
ülalpidamise 3
ülalpidamiskulud 3
üldisem 3
üldisemalt 3
üldistada 3 üldista üldistama
üldistama 3 üldista üldistama
üldjoones 3
üldkehtivat 3 kehtiva üld+kehtiv
üldsuse 3 üldsuse üldsus
üldtunnustatud 3 tunnustatu üld+tunnustatu
ülearu 3 ülearu üle+aru
ülearune 3
ülehinnata 3
ülehommseks 3
ülehommseni 3
ülekande 3
ülekohtu 3
ülekoormusi 3
üleliigne 3 liigne üle+liigne
üleloomulikku 3
ülemaailma 3
ülemaailmse 3 ilmse üle+maa+ilmne
üleminekut 3 mineku üle+minek
ülemjuhataja 3
ülemkiht 3 kiht ülem+kiht
ülemusena 3
ülemvahil 3 vahi ülem+vaht
üleriigiliselt 3
ülesandes 3
ülesanneteks 3 anne üles+anne
ülesehitada 3
ülesehitamisele 3 ehitamise üles+ehitamine
ülesehitust 3
ületades 3
ületama 3
ületanud 3
ületasid 3
ületöötada 3
ületöötamist 3
ületunde 3
ületunnitööd 3
ülikiire 3
ülikolis 3 koli üli+koli
ülikoole 3
ülikoolidest 3 kooli üli+kool
ülikooliga 3
ülikoolini 3
ülikoolois 3
üliõnnelik 3 õnnelik üli+õnnelik
üliõpilasena 3 õpilase üli+õpilane
üliõpilast 3
üliõpilastest 3
ülistada 3 ülista ülistama
ülistama 3 ülista ülistama
üliväsinud 3 väsinu üli+väsinu
ülivõrret 3 võrre üli+võrre
üllatab 3
üllatatud 3
üllehomme 3
ümberjagamine 3 jagamine ümber+jagamine
ümberkirjutamise 3 kirjutamise ümber+kirjutamine
ümberkorraldamise 3 korraldamise ümber+korraldamine
ümbertöötamise 3 töötamise ümber+töötamine
ümbritsevatele 3
ümbritsevatest 3
ümbrusega 3 ümbruse ümbrus
ümbrusele 3 ümbruse ümbrus
ümbrusest 3
ümbruskonda 3
ündmu 3
ürgne 3 ürgne ürgne
üritama 3 ürita üritama
ürituseid 3
üritusele 3
ütlemata 3
ütlend 3
ütleski 3
ütleta 3
ütlev 3
üüres 3
üürikorterite 3
üürimaks 3
üürimaksed 3
üürimine 3
üüs 3
ü1е 2
über 2
üdini 2
üheagselt 2
ühekahe 2
ühekoos 2
ühekordse 2
ühekorruseline 2
ühekorruselises 2
üheksakorruselis 2
üheksakümme 2
üheksakümmendviis 2
üheksakümnendal 2
üheksakümnendate 2
üheksakümnendatel 2 ate üheksa+kümnend+att
üheksasaada 2
üheksasaia 2
üheksateistaastane 2
üheksateistkümneks 2
üheksateistkümnest-kaheksani 2
üheksatest 2
ühekülainimesed 2 inimese ühe+küla+inimene
ühekülgsuse 2
ühekümne 2
ühelegi 2
ühemõtteline 2
ühenda 2
ühendaja 2
ühendama 2 ühenda ühendama
ühendamise 2
ühendamisele 2
ühendanud 2
ühendati 2
ühendav 2
ühendriikidele 2 riiki ühend+riik
ühendub 2
ühendusele 2
ühendusi 2
ühendverb 2 verb ühend+verb
ühendverbi 2
üheneda 2
ühenemist 2
ühenenud 2
ühengu 2
ühepoolest 2
ühepoolsed 2 poolse ühe+poolne
ühestvõi 2
ühesugund 2
ühesuguseid 2
ühesuguselt 2
ühesugust 2
ühesuunaliseks 2
ühet 2
ühetähenduslik 2 tähenduslik ühe+tähenduslik
ühetaoline 2 taoline ühe+taoline
üheteistest 2
üheteistkümnendal 2
ühevanused 2
ühiksateist 2
ühildatakse 2 ühilda ühildama
ühildub 2 ühildu ühilduma
ühildumis- 2
ühildumisel 2
ühildumist 2
ühildumisveaks 2
ühilduvad 2
ühindab 2
ühindas 2
ühindavad 2
ühineks 2
ühinema 2 ühine ühinema
ühinemisse 2
ühinemist 2
ühinguteke 2
ühingutele 2 ühingu ühing
ühiselamust 2
ühisele 2
ühises 2 ühise ühine
ühisfirmade 2 firma ühis+firma
ühisgümnaasium 2 gümnaasium ühis+gümnaasium
ühisjooni 2 joon ühis+joon
ühiskondkiku 2
ühiskondlikest 2 ühiskondlike ühiskondlik
ühiskondlik-poliitilised 2 poliitilise ühiskondlik-poliitiline
ühiskondlikusüsteemi 2
ühiskonnades 2 konna ühis+konn
ühiskonnakihte 2
ühiskonnakord 2
ühiskonnakorraldust 2 korraldus ühis+konna+korraldus
ühiskonnakriitikaks 2 kriitika ühis+konna+kriitika
ühiskonnakriitikat 2 kriitika ühis+konna+kriitika
ühiskonnakriitilise 2 kriitilise ühis+konna+kriitiline
ühiskonnaks 2
ühiskonnamudel 2 mudel ühis+konna+mudel
ühiskonnateaduse 2 teaduse ühis+konna+teadus
ühiskonnategelastes 2 tegelas ühis+konna+tegelane
ühiskonnategevusega 2
ühiskorteris 2
ühiskultuuri 2
ühislooming 2 looming ühis+looming
ühismajanditesse 2 majandi ühis+majand
ühisomandisse 2 omandi ühis+omand
ühissõiduk 2 sõiduk ühis+sõiduk
ühistegevuse 2
ühistele 2 ühis ühine
ühistoidul 2 toidu ühis+toit
ühistöö 2
ühistu 2
ühke 2 ühke ühe
ühtäkki 2 ühtäkki üht+äkki
ühtekuuluvus 2
ühtekuuluvustunne 2 tunne ühte+kuuluvus+tunne
ühtet 2
ühteviisi 2 ühteviisi ühte+viisi
ühtlane 2
ühtlaskoolid 2
ühtlast 2
ühtseid 2 ühtse ühtne
ühtsete 2
ühtsust 2
ühtustunde 2
üksega 2
üksendast 2
üksendi 2
ükses 2 ükse üks
üksikasjaliselt 2
üksikisikutele 2
üksikjuhtumiga 2 juhtumi üksik+juhtum
üksinduses 2 üksinduse üksindus
üksisiku 2
üksk 2
ükskõigne 2
ükskoik 2
ükskõiksusest 2
üksmeelel 2
ükspäev 2 päev üks+päev
üksteis 2
üksteisel 2
üksteistele 2
üksteistkümnest 2
üksusi 2 üksusi üksus
ülalmainituga 2
ülalnimetatud 2
ülaloleva 2 oleva ülal+olev
ülalpeetavate 2
ülalpidamine 2
ülaltoodu 2
ülaossa 2 ossa üla+osa
üldandmedrahvussümbolikarahvuslindlillpuu 2
üldandmetest 2
üldarusaadav 2
üldarvestuses 2
üldharidus 2 haridus üld+haridus
üldhariduskoolides 2 kooli üld+haridus+kool
üldisel 2 üldise üldine
üldisema 2
üldistamine 2
üldistatakse 2 üldista üldistama
üldistatud 2
üldistust 2
üldkasutatavate 2
üldkeeleteaduse 2
üldkehtiv 2 kehtiv üld+kehtiv
üldkogum 2
üldkogumi 2
üldkoolilised 2
üldkultuuriliseks 2
üldlaulu 2
üldlevinud 2
üldmaitseaine 2
üldne 2
üldoskused- 2
üldpilt 2
üldplaani 2
üldreeglina 2 reegli üld+reegel
üldstreigid 2 streigi üld+streik
üldsust 2
üldteada 2
üleandmisega 2 andmise üle+andmine
üleantud 2
ülearugi 2 ülearu üle+aru
üleeelmisel 2
üleeestiline 2
üleelada 2
üleeuroopalise 2
ülehommikul 2
ülejäägid 2 jäägi üle+jääk
ülejäänute 2
ülejärgmises 2
ülekaaluga 2
ülekaalus 2
ülekaigu 2
ülekanded 2
ülekanne 2
ülekohtuselt 2
ülekoolilised 2
ülekoormusega 2
ülekoormusele 2 koormuse üle+koormus
ülekormusega 2
ülekuulamismeetodeid 2
üleliidu 2 liidu üle+liit
üleliigselt 2
üleliigseteks 2
ülemaailmsest 2 ilmse üle+maa+ilmne
ülemaks 2
ülemal 2 ülema ülem
ülemale 2
ülemanõukogu 2
üleminekuala 2
üleminekud 2 mineku üle+minek
üleminekust 2 mineku üle+minek
üleminna 2 inna ülem+ind
ülemkihti 2
ülemkogu 2
ülemöödunud 2
ülemusi 2
ülemustel 2
ülemustele 2
ülemvõi 2
ülendavad 2
üleolevadeksitavad 2
üleöö 2
üleõpilane 2
üleõpilased 2 õpilase üle+õpilane
üleõppida 2
üleõppimine 2
üleparda 2
ülepikkade 2
ülepingutada 2
üleriigilises 2
üleriigiliste 2
ülesandel 2
ülesandest 2
ülesandet 2
ülesaned 2
ülesanndeid 2
ülesanneks 2 anne üles+and
ülese 2
ülesehitab 2
ülesehitusest 2
üleselt 2
üleskirjutada 2
ülesleiti 2
ülespoole 2
ülestõusmise 2 tõusmise üles+tõusmine
ülestõusnute 2
ülestõusul 2 tõusu üles+tõus
ületamiseks 2
ületamisele 2
ületoodetud 2
ületöötamisega 2 töötamise üle+töötamine
ületöötamisel 2
ületöötavad 2
üleüldist 2
ülevaadata 2
ülevaateartiklis 2
ülevaatlik 2
ülikondid 2 kondi üli+kont
ülikoolielu 2
ülikoolile 2
üliõpelastest 2
üliopilanen 2
üliopilas 2
üliõpilasega 2
üliõpilaseks 2 õpilase üli+õpilane
üliõpilasel 2 õpilase üli+õpilane
üliõpilasele 2 õpilase üli+õpilane
ülipikk 2
ülipikkad 2
ülipopulaarseks 2
ülistasid 2
ülistavad 2
ülistuslaulud 2 laulu ülistus+laul
ülitundlikud 2
ülivaade 2 vaade üli+vaade
ülivõrde 2 võrde üli+võrre
üllar 2
üllata 2
üllatavad 2
üllataval 2
üllatud 2 üllatu üllatuma
üllatusena 2
ülokooli 2
ülõpilase 2
ümarlauas 2
ümarlauda 2
ümberajamine 2
ümberasustamine 2 asustamine ümber+asustamine
ümberehitamisest 2 ehitamise ümber+ehitamine
ümberehitusi 2 ehitusi ümber+ehitus
ümberistumisega 2 istumise ümber+istumine
ümberjaotumine 2 jaotumine ümber+jaotumine
ümberjutustada 2
ümberjutustavad 2 jutustava ümber+jutustav
ümberjutustuse 2 jutustuse ümber+jutustus
ümberkirjutati 2
ümberkirjutiste 2 kirjutis ümber+kirjutis
ümberkorraldama 2
ümberkorraldus 2 korraldus ümber+korraldus
ümberkorralduste 2
ümbermõtestamise 2
ümbernimetamine 2 nimetamine ümber+nimetamine
ümbernimetatud 2
ümbernimetus 2
ümberorienteeruma 2
ümberpiiramist 2 piiramis ümber+piiramine
ümberrahvastamise 2 rahvastamise ümber+rahvastamine
ümbersõiduteed 2
ümbertöötlemise 2 töötlemise ümber+töötlemine
ümbertöötlusi 2 töötlusi ümber+töötlus
ümbres 2
ümbrik 2
ümbriku 2
ümbrikuga 2
ümbrikusse 2
ümbritses 2 ümbritse ümbritsema
ümbritsesid 2
ümbritsevaid 2
ümbritsevale 2
ümbruskonnast 2
ümmarguse 2 ümmarguse ümmargune
ümmarguselt 2
ündinud 2
üppan 2
ürde 2
ürgvana 2
ürikus 2 üriku ürik
üringud 2
üritada 2 ürita üritama
üritagi 2
üritasu 2
üritatakse 2 ürita üritama
ürosse 2
üskkõik 2
üteld 2
üteldakse 2 ütel ütlema
ütla 2
ütleksid 2
ütlesi 2
ütlesis 2
ütlusest 2
ütlust 2
ütluste 2
ütlustest 2
üurde 2
üürib 2
üüriga 2
üürihinna 2
üürikortereid 2
üürikorterist 2
üürimisega 2
üürimudelile 2
üürin 2
üüring 2
üürinikud 2
üüriraha 2
üüritasu 2
üürituse 2
üüritusi 2
üüritustel 2
üüritustest 2
üürnikke 2
üürt 2
übel 1
überkuulus 1
übritsevad 1
üdi 1
üelad 1
üelda 1
üelti 1
üheaegaselt 1
üheduste 1
üheealised 1
üheeksami 1
ühehäälne 1 häälne ühe+häälne
ühejooned 1
ühe-kahe 1
ühekeel 1
ühekeele 1
ühekordsed 1
ühekordseks 1
ühekordses 1
ühekordset 1
ühekordsusele 1
ühekorra 1 korra ühe+kord
üheksaaja 1 aja üheksa+aeg
üheksaastane 1
üheksakemmend 1
üheksakendviis 1
üheksa-kolmkümmend 1
üheksakorrossel 1
üheksakorrulises 1
üheksakorrusel 1
üheksakorruselise 1
üheksakorrusselises 1
üheksakoruseles 1
üheksaks-kolmeteistkümneni 1
üheksaküme 1
üheksakumend 1
üheksakümenda 1
üheksakümene 1
üheksakümmne 1
üheksakumne 1
üheksakümnekaheksas 1
üheksakümnend 1
üheksakümnest 1 kümnes üheksa+kümnene
üheksalkorrusel 1
üheksaminu 1
üheksandagi 1
üheksandil 1
üheksani-kolmteist 1
üheksaniteist 1
üheksapäevasele 1
üheksasajas 1
üheksasal 1 asa üheks+ask
üheksaseitsmes 1
üheksast-kolmeteistkümneni 1
üheksast-kolmeteitni 1
üheksateis 1
üheksateiskümnendani 1
üheksateistaastasena 1
üheksateistaastaste 1
üheksateistaastastel 1
üheksateistkpmnest 1
üheksateistkümmend 1
üheksateistkümmndal 1
üheksateistkümmnest 1
üheksateistkümneaastane 1
üheksateistkümnendast 1 ast üheksa+teist+kümnend+ast
üheksatesit 1
üheksesaja 1
üheksteistaastastel 1
ühekt 1
ühekümnendal 1
ühekumnest 1
ühekümnest-kuueni 1
ühell 1
ühelpool 1
üheltki 1
ühemassilised 1
ühemeelselt 1
üheminuti 1
ühena 1 ühe üks
ühenädalase 1
ühendamist 1
ühendasin 1 ühenda ühendama
ühendatuid 1
ühendava 1
ühendavaks 1
ühendavate 1
ühendeda 1
ühendeis 1 ühende ühend
ühendi 1
ühendid 1 ühendi ühend
ühendis 1 ühendi ühend
ühendkoori 1
ühendkuningriigis 1
ühendriike 1
ühendriikidesse 1
ühenduda 1
ühendusega 1
ühendusjooni 1
ühendusnarratiivi 1
ühendustes 1
ühendustest 1
ühene 1
ühenemine 1
ühenemisega 1
ühenemisele 1
ühenemiste 1
ühenevad 1
ühenimene 1
ühepäeval 1
ühepäevalisest 1
ühepäevane 1
ühepikkune 1
ühepikkused 1
ühepoolse 1
ühepoolset 1
ühepoolsetest 1
üheprotsendilist 1
ühepuulootsikugaelada 1
üherublasega 1
ühese 1
ühesja 1
ühesõnadega 1
ühe-sõnaga 1
ühestainsast 1 ainsa ühest+ainus
ühesti 1
ühesuguse 1 suguse ühe+sugune
ühesugusega 1
ühesugusel 1
ühesugusest 1
ühesugusused 1
ühetähenduslikult 1
ühetaoliselt 1
ühetasaseid 1
üheteise 1
üheteiskümmend 1
üheteiskümnest 1
ühe-teistega 1
üheteist-kaheteist 1
üheteistkümmnest 1
üheteistkümnast 1
üheteistkümne 1
üheteistkümnenal 1
üheteistkümnes 1
üheteistkümnesal 1
üheteist-kuueni 1
üheteistmest 1
ühetemperamenti 1
ühetestkümneni 1
ühetestkümnest 1
ühetoalinekorter 1
ühetoalisess 1
ühetoalisesse 1
ühetoalist 1
ühetoalistes 1
ühetoonilisemaks 1
ühetubaline 1
üheülbaline 1 ülbaline ühe+ülbaline
üheväljasüsteem 1 süsteem ühe+välja+süsteem
ühevärve 1
üheveerulises 1
ühi 1
ühielamus 1
ühikaid 1
ühikkond 1
ühikondlike 1
ühikonnal 1
ühiks 1
ühiksakümend 1
ühikut 1 ühiku ühik
ühil 1
ühildamises 1
ühildatud 1
ühilduinisvead 1
ühildumisveaga 1
ühile 1
ühimenemisest 1
ühin 1
ühina 1
ühindada 1
ühindama 1
ühindamine 1
ühindasin 1
ühined 1 ühine ühinema
ühinemaühendama 1
ühinemil 1
ühinemisel 1
ühinemiste 1
ühinemistküll 1
ühinenuna 1
ühinevat 1
ühingi 1
ühinguid 1 ühingu ühing
ühingusse 1
ühingute 1 ühingu ühing
ühingutekemisest 1
ühingutest 1
ühis- 1
ühisasutusi 1
ühisavaldus 1
ühisavalduse 1
ühisel 1
ühiselamuid 1
ühiselamukaaslastest 1
ühiselamukohad 1
ühiselamuseid 1
ühiselamusesse 1
ühiselamustes 1
ühiselamutasu 1
ühiselamutel 1
ühiserahva 1
ühiseriigi 1
ühiseriigist 1
ühisgümnaasiumis 1
ühishauta 1
ühishoone 1
ühishuvid 1
ühisjoonena 1
ühiskannades 1
ühiskeele 1
ühiskeeles 1
ühiskiri 1
ühiskolnd 1
ühiskona 1
ühiskondades 1
ühiskondas 1
ühiskondlikamate 1
ühiskondlikes 1 ühiskondlike ühiskondlik
ühiskondlikke 1 ühiskondlikke ühiskondlik
ühiskondlikul 1
ühiskondlikutes 1
ühiskonnaarengu 1
ühiskonnaelule 1
ühiskonnaelus 1
ühiskonnaheidik 1 heidik ühis+konna+heidik
ühiskonnakiht 1
ühiskonnakorralduse 1
ühiskonnakriitilisi 1
ühiskonnaõpetus 1 õpetus ühis+konna+õpetus
ühiskonnaõpetust 1
ühiskonnapoolseid 1
ühiskonnarühmad 1
ühiskonnasd 1
ühiskonnateadlane 1 teadlane ühis+konna+teadlane
ühiskonnateadlased 1
ühiskonnateemadel 1
ühiskonnategelasi 1 tegelasi ühis+konna+tegelane
ühiskonnategelastevahelise 1
ühiskonnatranspordis 1
ühiskonnatranspost 1
ühiskonnaülesed 1
ühiskonndade 1
ühiskontsert 1 kontsert ühis+kontsert
ühiskoos 1
ühiskülastuse 1 külastuse ühis+külastus
ühislamuses 1
ühislikult 1
ühismajades 1
ühismalev 1 malev ühis+malev
ühismälu 1
ühisõnaga 1
ühisoperatsioone 1
ühisosaks 1 osa ühis+osa
ühispangud 1
ühispankas 1
ühisprojektid 1
ühisraha 1
ühisrahale 1
ühisrahast 1
ühisrahvas 1
ühisriig 1
ühisriigi 1
ühisriigid 1
ühisriigist 1
ühisrõdul 1 rõdu ühis+rõdu
ühissõidukides 1
ühissõidukisse 1
ühissõidutranspordis 1
ühissõidutransporti 1
ühistantsid 1
ühistatakse 1 ühista ühistama
ühisteemat 1
ühistegevusele 1
ühistegevust 1
ühisterminali 1
ühistes 1
ühistest 1
ühistööks 1
ühistööle 1
ühistööt 1
ühistranspordijalgrattaliikluse 1
ühistranspordiks 1
ühistranspordile 1
ühistranspordimainet 1
ühistranspordist 1
ühistransportiga 1
ühistransportit 1
ühistranspotis 1
ühistraspordi 1
ühistraspordit 1
ühistuse 1
ühisüritusi 1
ühisuse 1
ühisuses 1
ühisvarast 1
ühitada 1
ühitamatuna 1
ühitamise 1
ühitamisega 1
ühitesalmu 1
ühtainsat 1
ühtainust 1
ühteaegu 1
ühtede 1
ühtehoid 1
ühtehoidmise 1 hoidmise ühte+hoidmine
ühtejärge 1
ühtekoondumise 1
ühtekuuluvuse 1
ühtekuuluvustunnet 1 tunne ühte+kuuluvus+tunne
ühteliitva 1
ühtesoodu 1
ühtgi 1
ühti 1
ühtine 1
ühtisid 1
ühtlased 1
ühtlasem 1
ühtlasena 1 ühtlase ühtlane
ühtlastab 1
ühtlustada 1
ühtlustanudkross 1
ühtlustatud 1
ühtlustuvad 1
ühtsed 1
ühtselt 1
ühtsem 1
ühtsustunde 1
ühtub 1
ü-i 1
üigem 1
üikool 1
üjumas 1
ükk 1
ükokaubad 1
üksaastat 1
üksainuke 1
üksani 1
ükse 1
üksel 1
üksena 1
üksenda 1
ükseni 1
üksga 1
üksi- 1
üksikasi 1 asi üksik+asi
üksikasjalik 1
üksikemad 1
üksikemadega 1
üksikemadest 1
üksikhooldikvanemate 1
üksikindiviidi 1
üksikisadest 1
üksikisik 1
üksikisikuid 1
üksikjuhtimiga 1
üksikjuhtmeid 1
üksikjuhtumeid 1
üksikjuhtumite 1
üksikkandidaadina 1
üksikkandidaatidel 1
üksikliku 1
üksikmärgendi 1
üksikolend 1 olend üksik+olend
üksikosa 1
üksikotsused 1
üksikpilte 1 pilte üksik+pilt
üksiksugulane 1 sugulane üksik+sugulane
üksiksunrmus 1
üksikuina 1 ui üksik+ui
üksikuks 1
üksikus 1
üksikuses 1
üksikutele 1
üksikutesse 1
üksikutest 1
üksikvanemaga 1
üksikvanemal 1
üksikvanemat 1
üksikvanemate 1
üksikvanematest 1
üksildane 1 üksildane üksildane
üksildaseks 1
üksildaselt 1
üksildus 1
üksilduses 1
üksildusest 1
üksimateks 1
üksind 1
üksindad 1
üksindal 1
üksindana 1
üksindused 1
üksindusega 1 üksinduse üksindus
üksipaini 1
üksis 1
üksivanem 1
üksivus 1
ükskeelne 1
ükskeelseid 1
ükskeelsus 1
ükskeelsuse 1
ükskõid 1
ükskőik 1
ükskõikide 1
ükskõiklikke 1
ükskõikseid 1
ükskõikset 1
ükskõikseteks 1
ükskõiksetel 1
ükskõiksusel 1
ükskõiksuses 1
ükskõiksusse 1
ükskõksest 1
üksküla 1
ükskülgne 1 külgne üks+külgne
üksluine 1
üksluise 1
üksluised 1
üksluisel 1
üksluises 1
üksluisest 1
üksluist 1
üksmeelega 1
üksmeelele 1
üksmeelse 1 meelse üks+meelne
üksmeelselt 1
üksmeelset 1
üksmeelt 1
ükspuha 1
üksteine 1
üks-teisega 1
üksteisemõistmise 1
üksteisemõistmist 1
üksteiset 1
üks-teist 1
üksteistast 1
üksteistega 1
üksteisti 1
üksteistkümneni 1
üksteists 1
üksteits 1
üksteskumnest 1
ükstest-kaheksateist 1
ükstuhad 1
ükstuhande 1
ükstuhat 1
üksuse 1
üksusel 1
üksvõimalu 1
ül 1
üla 1
ülahomme 1
ülakorruse 1
ülakorrust 1
ülakorruste 1 korrus üla+korrus
ülalantud 1
ülalkirjeldam 1
ülalkirjeldatud 1
ülalkirjutasin 1
ülalkirjutatust 1
ülalmainutud 1
ülalpida 1
ülalpidamisega 1
ülalpidamiseks 1
ülalpidamiskohustuse 1
ülalpidamiskuludest 1
ülalpidamiskulusid 1
ülaltooduga 1 toodu ülal+toodu
ülaltsiteeritud 1
ülaosa 1
ülaosast 1
ülapool 1
ülaserva 1
ülata 1
ülatasandi 1 tasandi üla+tasand
ülatasandil 1 tasandi üla+tasand
ülatatud 1
ülatub 1
ülatuse 1
ülatusid 1
ülbitsema 1
ülbitsevad 1
ülbus 1
üldaineid 1 aine üld+aine
üldandmed 1
üldarenguks 1 arengu üld+areng
üldarvamus 1
üldarvestus 1
üldarvust 1
üldeesmargi 1
üldeiselt 1
üldekeeleteadust 1
üldhäälestatud 1 häälestatu üld+häälestatu
üldhariduseks 1
üldinimlike 1 inimlike üld+inimlik
üldisemad 1
üldisemaid 1
üldisemat 1
üldist4 1
üldist6 1
üldista 1
üldistades 1
üldistamisega 1
üldistatult 1
üldistes 1
üldistest 1
üldistusastmega 1
üldistused 1
üldjäreldusi 1 järeldusi üld+järeldus
üldkasutatavaks 1 kasutatava üld+kasutatav
üldkasutatavat 1
üldkasutuses 1
üldkeeleteadust 1
üldkogu 1
üldkokkuvõte 1
üldkokkuvõttes 1
üldkond 1
üldkoolituse 1
üldkoosolek 1
üldkoristaja 1
üldkujundus 1 kujundus üld+kujundus
üldkultuur 1 kultuur üld+kultuur
üldkultuuri 1
üldkultuurile 1 kultuuri üld+kultuur
üldkuritegude 1
üldkuritegusid 1
üldlaulu- 1
üldlaulupeodel 1 peo üld+laulu+peo
üldlaulupidade 1
üldmajanduskriisiga 1
üldmikrofloora 1
üldmobilisatsioon 1 mobilisatsioon üld+mobilisatsioon
üldmobiliseerimine 1 mobiliseerimine üld+mobiliseerimine
üldmusta 1
üldmustade 1 musta üld+must
üldmuutmist 1
üldomane 1
üldosa 1
üldpedagoogilisi 1
üldpild 1
üldpilti 1
üldpind 1
üldpindala 1
üldpinnaga 1
üldpõhimõte 1
üldrahvalikeks 1
üldregistreerumine 1
üldses 1
üldsi 1
üldsõnaga 1 sõna üld+sõna
üldsõnaline 1
üldsõnavara 1
üldsõnavaraga 1 vara üld+sõna+vara
üldsoovid 1
üldstatistikat 1
üldstreik 1 streik üld+streik
üldsus 1
üldsüsteem 1
üldtase 1
üldteadmise 1
üldteadmisi 1 teadmisi üld+teadmine
üldteadmistest 1
üldtööle 1
üldtööstaz 1
üldtranspordi 1
üldtranspordis 1
üldtulu 1
üldtuntud 1 tuntu üld+tuntu
üldus 1
üldvaates 1 vaate üld+vaade
üldvalimiste 1
üldväljendite 1 väljendi üld+väljend
üldväsimus 1
üldvormis 1
üle- 1
üle100 1 üle üle
üleandmise 1
üleannet 1
üleannetu 1
üleastumiste 1
üledoosi 1
üle-eelmises 1
üleeelmistel 1
üleeestilist 1
üleehitada 1
üleelamised 1
üleelamisi 1
üleestiline 1
ülegi 1
ülehindamine 1
ülehomseks 1
üleilmseid 1
üleilmset 1
ülejäänudelt 1
ülejaanudest 1
ülejäänutele 1
ülejäänutest 1
ülejääva 1
ülejand 1
ülejooksmist 1
ülekaal 1 kaal üle+kaal
ülekaalukas 1
ülekaalulised 1
ülekaalulisuse 1
ülekaaluvus 1
ülekaardiga 1
ülekaiguradadel 1
ülekäiguradal 1
ülekaigurajadel 1
ülekäigurajal 1
ülekäigus 1
ülekäik 1
ülekäiku 1
ülekäikurada 1
ülekaima 1
ülekanda 1
ülekandeks 1
ülekandevõrgu 1
ülekandma 1
ülekandmisel 1 kandmise üle+kandmine
ülekandmisest 1 kandmise üle+kandmine
ülekandmist 1
ülekannab 1
ülekanndeid 1
ülekannele 1
ülekantud 1
ülekasvanud 1
ülekihiline 1
ülekilode 1
ülekohuse 1
ülekolis 1 koli üle+koli
ülekonna 1
ülekool 1
ülekoolid 1
ülekoormushaigusi 1
ülekoormushaiguste 1
ülekormus 1
ülekormuseni 1
üleküllus 1
ülekuulamisele 1
ülekuulamiselt 1
ülelaulupidu 1
ülelibisemine 1
üleliigis 1 liigi üle+liik
üleliigse 1
üleliigsed 1
üleliigsena 1
üleliigset 1 liigse üle+liigne
ülelinnaline 1
üleloomulik 1
üleloomulikest 1 loomulike üle+loomulik
ülelugeda 1
ülemaailme 1
ülemaailmsed 1 ilmse üle+maa+ilmne
ülemaailmseid 1
ülemaailne 1
ülemaali 1
ülemaalised 1
ülemaalisel 1
ülemaalises 1
ülemaalist 1
ülemaalne 1
ülemäärase 1
ülemääratud 1
ülemaga 1 ülema ülem
ülemaiilmse 1 ilmse üle+mai+ilmne
ülemailma 1
ülemajuhtkonnalt 1
ülemaksmine 1
ülemaline 1
ülemana 1
ülemane 1
ülemärkimine 1 märkimine üle+märkimine
ülemarsti 1
ülemas 1
ülemat 1
ülemerenaabrik 1
ülemerenaabrite 1 naabri üle+mere+naaber
üleminekuaja 1
üleminekuajaga 1 aja üle+mineku+aeg
üleminekuajal 1
üleminekuperioodile 1
üleminekusse 1 mineku üle+minek
üleminekutemaatiliste 1
üleminekuühiskondi 1
üleminekuvormidel 1
üleminema 1
üleminemisel 1 minemise üle+minemine
ülemises 1 ülemise ülemine
ülemisest 1
ülemistel 1
ülemjuhatajaks 1 juhataja ülem+juhataja
ülemjuhatajana 1
ülemkihtide 1 kihti ülem+kiht
ülemõde 1
ülempiiskopiks 1 piiskopi ülem+piiskop
ülempõhjus 1
ülempreester 1
ülemuseg 1
ülemusel 1
ülemusele 1
ülemustest 1
ülemvahi 1 vahi ülem+vaht
ülendab 1 ülenda ülendama
ülendav 1
ülene 1
ülenimetatud 1
üleolekuga 1
üleolekutunne 1
üleolev 1
üleõnnelik 1 õnnelik üle+õnnelik
üleõpilasi 1 õpilasi üle+õpilane
üleõpilaste 1
üleõppimise 1
ülepäevi 1
ülepakkumine 1
ülepaljude 1
ülepeakaela 1
ülepingutan 1
ülepopulaarsed 1
ülerahva 1 rahva üle+rahvas
ülereguleerituse 1
üleriied 1
üleriigiline 1
üleriigilist 1
üles-alla 1
ülesand 1
ülesanda 1
ülesandede 1
ülesanden 1
ülesandevihik 1
ülesandid 1
ülesandit 1
ülesandjaks 1 andja üles+andja
ülesanna 1
ülesannedeks 1
ülesannes 1
ülesanneteg 1
ülesast 1 ast üles+ast
ülesastumisi 1
üle-savos 1
ülesehitama 1
ülesehitamise 1 ehitamise üles+ehitamine
ülesehitamiseks 1
ülesehitavalt 1
ülesehitusega 1
ülesehituselt 1
ülesehituses 1
ülesehitusse 1
üleseks 1
üleskasvab 1
üleskiitmine 1 kiitmine üles+kiitmine
üleskirjutamisele 1 kirjutamise üles+kirjutamine
üleskirjutistes 1 kirjutis üles+kirjutis
üleskirjutistest 1 kirjutis üles+kirjutis
üleskiskumisest 1
üleskoormus 1
üleskütmine 1
üleskutsed 1 kutse üles+kutse
üleskutsetes 1 kutse üles+kutse
üleslaadimise 1 laadimise üles+laadimine
üleslaadivad 1 laadiva üles+laadiv
üleslugemine 1
ülesmäge 1 ülesmäge üles+mäge
ülesmärkimiseks 1 märkimise üles+märkimine
ülesöömine 1
ülesotsimisega 1
ülessande 1
ülessandeid 1
ülessanned 1
ülessulamisel 1
ülestähendused 1
üleste 1
ülestikku 1
ülestöötamiseta 1 töötamise üles+töötamine
ülestõstetud 1
ülestõuse 1
ülestôusma 1
ülestõusmisega 1
ülestõusmisest 1
ülestõusmiseta 1
ülestõusmispühal 1
ülestõusmist 1
ülestõusu 1
ülestõusud 1 tõusu üles+tõus
ülestõusust 1
ülestunnistus 1
ülestunnistuse 1
ülestunnistusi 1
ülesvedada 1
ülesvõtmiseni 1
ülesvõtnud 1
ületähendus 1 tähendus üle+tähendus
ületähtis 1
ületäitmine 1
ületamatuid 1
ületamatutavaliselt 1
ületamise 1
ületasime 1
ületatakse 1
ületatava 1
ületatud 1
ületava 1
ületee 1
ületeha 1
ületõlgendatud 1
ületöö 1
ületööamine 1
ületööd 1
ületoodamise 1
ületöötab 1
ületöötajate 1
ületöötamisest 1
ületöötamisi 1
ületsiviliseeritud 1
ületunnidega 1
ületunnitöö 1
ületuunne 1
üleujutused 1
üleüldise 1
üleüldisest 1
ülev 1 ülev ülev
ülevaadada 1
ülevaadati 1
ülevaadatud 1
ülevaaded 1
ülevaadega 1
ülevaadest 1
üleväärseks 1
ülevaat 1
ülevaatab 1
ülevaatamine 1
ülevaatamisest 1 vaatamise üle+vaatamine
ülevaatamist 1
ülevaatan 1
ülevaated 1 vaate üle+vaade
ülevaateid 1 vaate üle+vaade
ülevaateks 1 vaate üle+vaade
ülevaates 1
ülevaatlejad 1
ülevaatlikud 1 vaatliku üle+vaatlik
ülevaatlikult 1
ülevaatus 1
ülevaatuseks 1
ülevaatust 1
ülevale 1 üleva ülev
ülevalpidamist 1 pidamis üleval+pidamine
ülevalpool 1
üleväninud 1
üleväsinud 1
üleveedu 1
üle-viie 1
üleviima 1
üleviimise 1
ülevõetud 1
ülevõtmisega 1
ülevusest 1
üli 1
üli- 1
üliaeglased 1
üliagarad 1
üliåpilased 1
üliefektiivsel 1
ülienergiline 1 energiline üli+energiline
üliettevaatlik 1
üliharva 1
ülihuvitav 1 huvitav üli+huvitav
ülikena 1
ülikiiresti 1 ülikiiresti üli+kiiresti
ülikkolides 1
ülikolisse 1 koli üli+koli
ülikonnad 1
ülikoolia 1
ülikooliaastad 1 aasta üli+kooli+aasta
ülikooliajal 1
ülikooliajalehti 1
ülikoolieksamid 1 eksami üli+kooli+eksam
ülikoolielus 1
ülikooliharidust 1
ülikoolik 1 koolik üli+koolik
ülikoolinädal 1 nädal üli+kooli+nädal
ülikooliõpilased 1
ülikooliõpilasele 1 õpilase üli+kooli+õpilane
ülikooliõpilastega 1
ülikooliõpilastest 1
ülikooliõpinguid 1
ülikoolipinki 1
ülikooliraamatukogus 1
ülikoolisei 1
ülikooliska 1
ülikoolpäev 1
ülikoolus 1
ülikoormused 1
ülikõrge 1
ülikõrged 1
ülikõva 1
ülikukoolis 1
ülikuulsaks 1
ülikuumad 1
ülilihtne 1
üliliia 1 liia üli+liig
ülilühikesed 1
ülim 1
ülima 1
ülimaaline 1
ülimäärane 1
ülimatu 1
ülimuse 1
ülimuslikud 1
ülimust 1
üliohtlikud 1
üliokooli 1
ülioluline 1
üliolulinerahvas 1
üliolulised 1
üliolulist 1
üliõp 1
üliõpelane 1
üliõpiilasd 1
üliopilane 1
üliõpilaned 1
üliõpilaneks 1
üliõpilanena 1
üliõpilaselamud 1 elamu üli+õpilas+elamu
üliõpilaselt 1 õpilase üli+õpilane
üliõpilasid 1
üliõpilaskorteris 1
üliõpilaspäevade 1
üliõpilasselts 1 selts üli+õpilas+selts
üliõpilasseltsid 1 seltsi üli+õpilas+selts
üliõpilastekülas 1 küla üli+õpi+laste+küla
üliõpolased 1
üliõppilane 1
üliõppilasest 1
üliõppilastele 1
ülipilana 1
ülipilaselamus 1
ülipõnev 1 põnev üli+põnev
üliranged 1
üliraske 1
ülirikkalike 1
ülisand 1
üliskooris 1
ülistas 1 ülista ülistama
üliuhke 1
ülivähe 1
ülivorde 1
ülivõrre 1
ülivorret 1
ülks 1
üllad 1
üllapidajana 1
üllas 1
üllatada 1
üllatama 1
üllatasin 1 üllata üllatama
üllatavam 1
üllatavamaid 1
üllatavat 1
üllatti 1
üllatub 1
üllatun 1
üllatuse 1
üllatusega 1
üllatuslikku 1
üllatuslikud 1
üllatuslikult 1
üllatuspidu 1
üllatust 1
üllatutakse 1
üllem 1
üllesandeit 1
üllitanud 1
üllitiste 1
ülot 1
ülslaulupidude 1
ültised 1
ültiselt 1
ültsе 1
ülus 1
ümara 1
ümargune 1
ümargunediagraam 1
ümarlauaga 1
ümarlauaistungil 1
ümarlauaistungitega 1
ümarlauaistungitel 1
ümarlauake 1
ümarlaudiskussiooniks 1
ümarsulgudes 1 sulgu ümar+sulg
ümbe 1
ümberasumised 1
ümberasunud 1
ümberasutamist 1 asutamis ümber+asutamine
ümberehitamist 1 ehitamis ümber+ehitamine
ümberelada 1
ümberhindamiseks 1
ümberjaotamist 1
ümberjaotava 1
ümberjaotus 1
ümberjustuse 1
ümberjutustamine 1
ümberjutustusest 1
ümberkäimist 1
ümberkasvatamiseks 1 kasvatamise ümber+kasvatamine
ümberkaudseid 1
ümberkirjutamine 1 kirjutamine ümber+kirjutamine
ümberkirjutamisel 1
ümberkirjutatuna 1 kirjutatu ümber+kirjutatu
ümberkoralduste 1
ümberkorraldamisel 1
ümberkorraldata 1
ümberkorraldust 1
ümberkujundamise 1
ümberkujundamiseks 1
ümberladimine 1
ümberlausid 1
ümberlükkajaid 1
ümbermaailm 1
ümbermaailma 1
ümbermängimises 1
ümbermineku 1 mineku ümber+minek
ümbermõõtul 1
ümbermõtestamist 1
ümbernimetamiseni 1
ümbernimetamist 1
ümberõppe 1
ümberõppele 1
ümberõppida 1
ümberõppima 1
ümberõppimine 1
ümberõppimise 1
ümberõppivad 1
ümberorienteerumise 1 orienteerumise ümber+orienteerumine
ümberpaigutamine 1 paigutamine ümber+paigutamine
ümberpaigutamise 1 paigutamise ümber+paigutamine
ümberpaigutus 1 paigutus ümber+paigutus
ümberpaigutusi 1 paigutusi ümber+paigutus
ümberplaneerida 1
ümberpööratult 1
ümberrelvastamine 1
ümberringis 1
ümberseadistamine 1
ümbersõidud 1 sõidu ümber+sõit
ümbert 1 ümbert ümbert
ümbertegema 1
ümbertegemine 1 tegemine ümber+tegemine
ümbertehtud 1
ümbertõlkeid 1
ümbertöötamine 1
ümbertöötamiskava 1
ümbertöötlema 1
ümbertöötlemine 1
ümbertöötlemis 1
ümbertöötlemisega 1
ümbertöötlemisele 1 töötlemise ümber+töötlemine
ümbertöötlemist 1 töötlemis ümber+töötlemine
ümbertöötlusevad 1
ümbertootmise 1 tootmise ümber+tootmine
ümbertöötmise 1
ümbertõstmise 1
ümbertrükitud 1
ümbertseb 1
ümbervaadata 1
ümbervalama 1
ümberveduda 1
ümberveenata 1 nata ümber+vee+natt
ümberveenda 1
ümbles 1
ümbretsesid 1
ümbretsevad 1
ümbrikud 1
ümbrikudes 1
ümbrikuid 1 ümbriku ümbrik
ümbrikule 1
ümbrikupalga 1
ümbrikuses 1
ümbrikutes 1
ümbrises 1
ümbriskond 1
ümbritseksid 1
ümbritsenud 1
ümbritsevaga 1
ümbritseval 1
ümbritsevates 1
ümbruskeskkonna 1 keskkonna ümbrus+keskkond
ümbruskond 1
ümbruskonnaga 1
ümbrustab 1
ümerehitamiseks 1
ümikuste 1
ümiseda 1
ümisedas 1
ümmargused 1 ümmarguse ümmargune
ümmarguseks 1 ümmarguse ümmargune
ümmarguste 1
ümmiku 1
ümmikuid 1
ündmusi 1
ündmustel 1
üngari 1
üngast 1
ünimüts 1
üppimine 1
üpristi 1
üraskeid 1
ürdid 1
ürdit 1
ürgajaga 1
ürgelust 1
ürgse 1
ürgsed 1 ürgse ürgne
ürgsemaid 1
ürgsest 1
ürgset 1
üri 1
ürikuid 1
ürimuses 1
üringus 1
üristusi 1
üritades 1
üritaks 1
üritamine 1
üritataksegi 1
üritate 1
üritusega 1
ürituseks 1
üritusesja 1
üritusse 1
ürmas 1
üros 1
ürp 1
ürtidega 1
üsed 1
üsikonnale 1
üsnaõs 1
üsun 1
ütalge 1
üte 1 üte üte
üteldes 1
üteldi 1 ütel ütlema
ütesid 1
ütlebsee 1
ütlege 1
ütleksite 1
ütlem 1
ütlemast 1 ütle ütlema
ütlematagi 1
ütlemine 1
ütlemis- 1
ütlemiste 1
ütlengi 1
ütlenud 1
ütleset 1
ütlesma 1
ütleti 1
ütlevan 1
ütlevanäitava 1
ütlevat 1
ütlus 1 ütlus ütlus
ütluses 1
ütlusi 1 ütlusi ütlus
ütse 1
üttlesi 1
üügo 1
üühtmeelt 1
üülikool 1
üüratu 1
üüratult 1
üürde 1
üüriarve 1
üüriarvestajana 1
üüridest 1
üürielamispind 1
üürielamispinnana 1
üürielamufondi 1
üürielamuid 1
üürieluase 1
üürigud 1
üürihind 1
üürikorterid 1
üürikorterit 1
üüriks 1
üüriline 1
üürimajade 1
üürimajas 1 maja üüri+maja
üürimaksud 1
üürimaksudeks 1
üürime 1 üüri üürima
üürimudel 1
üüringud 1
üüringut 1
üüriosakonna 1
üüris 1
üürisektor 1
üürisektori 1
üürisime 1
üürisuhe 1
üürisuhtega 1
üürisuhtena 1
üürita 1
üüritingimusi 1
üüritõstamist 1
üüriturg 1
üürituru 1
üürituseid 1
üüritusele 1
üürituses 1
üüritusest 1
üürituste 1
üüritustele 1
üürkorter 1
üürnike 1
üürniku 1
üürnikule 1
üzee 1
üјheksa 1